armoede onderwijs

of 15/15

Post on 05-Dec-2014

1.965 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1.
 • 2.
  • Kansarme ouderen hechten veel belang aan onderwijs + ze hebben hoge verwachtingen
  • Onderwijs is niet altijd een uitweg voor armoede, op school wordt de basis gelegd, daar loopt het meestal al fout
 • 3.
  • Kinderen hebben niet de goeie basis
  • Ze belanden te vaak in het buitengewoon onderwijs
  • Lopen meer dan anderen vertraging op
  • Komen via de waterval in het beroeps terecht
  • En stappen schoolmoe buiten zonder diploma
 • 4.
  • Leerlingen gestraft door het niet betalen van bepaalde bijdragen (activiteiten, etc)
  • Zo verzuren de relaties: gezinnen school
  • Psychisch belast en gedemotiveerd uiteindelijk verlaten ze de school
  • Leerhulp= kost extra
  • Buitengewoon onderwijs leerhulp= gratis
 • 5.
  • Voorbeeld van samenwerking op gemeentelijk vlak: een initiatief van het OCMW van Malle, plaatselijke CLB en de scholen.
  • Afspraken gemaakt over de bespreking van schoolkosten en de goede relaties school-ouders hierover.
 • 6.
  • Belangrijkste verantwoordelijkheid> vlaamse overheid
  • Inspanningen om info over studietoelagen te verspreiden en aanvraag te vereenvoudigen
  • Belangrijk dat leerkrachten de kansarme wereld leren kennen
  • Kansarme ouders moeten meer vertrouwen krijgen in de school
 • 7.
  • Kansarme kleuters hebben slechtere startposities
  • Verder in de schoolloopbaan lijkt deze achterstand stelselmatig te vergroten
  • Leerkrachten en PMS adviseren ze gemakkelijker naar lagere onderwijsniveaus
  • Zelfs met een identiek diploma van hoger onderwijs hebben kansarmen minder kans om aan hetzelfde soort werk te geraken
 • 8.
  • Men constateert:
  • - Gemiddeld lagere scores op schoolrijpheidsproeven
  • - bij gelijk schoolrijpheidsniveau: meer leerproblemen in het 1 ste leerjaar
  • - Bij even grote leerproblemen: meer overzitten en meer doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs
  • - Bij gelijke prestaties in het 6 de leerjaar:
  • > minder keuzes voor klassieke studin
  • > meer keuzes voor de B-klas
 • 9.
  • Kansarme kinderen hebben minder kans omdat er minder inkomen is
  • Ouders beschikken over minder cultureel en sociaal kapitaal om hen voor te bereiden op het schoolse systeem= extra kwetsbaar
 • 10.
  • Het doet voor iedere ouder pijn te zien dat je kind niet kan volgen op school.
  • Sommige ouders volgden zelf buitengewoon onderwijs, maar hoopten het anders voor hun kind
 • 11.
  • Communicatie kansarme ouders scholen loopt heel moeilijk.
  • De communicatie kan op verschillende vlakken fout lopen:
   • - naar vorm: kansarmen hadden een sterke band met de maatschappij, zo hebben ze minder kansen gehad om in de samenleving aanvaard te worden
    • Taalgebruik is anders dan op school: ze zijn direct en spontaan, woordenschat is concreet en vaak dialect
    • Op school is het taalgebruik veel formeler en wordt AN gesproken
 • 12.
   • - Naar inhoud:
    • Leerkrachten kennen de wereld van kansarmen niet en beseffen niet wat het inhoud. Ze voelen zich onwennig tegenover kansarmen.
    • Kansarme ouders hebben vaak slechte ervaringen met onderwijs. Schrik dat ze schuld zullen krijgen van problemen van hun kinderen
    • Leerlingen onderling: kansarme kinderen worden op school meer dan anderen gepest.
 • 13.
  • Meer kans om in buitengewoon onderwijs terechte te komen als:
   • - vader werkloos is
   • - moeder geen diploma sec. onderwijs
   • - allochtone afkomst
   • CLB had meestal een heleboel argumenten om hun advies uit te leggen zoals:
   • - haalden slechte resultaten
   • - vaak waren er gedragsproblemen
   • - deden het niet goed op intelligentietesten
 • 14.
  • CLB gebruikt vaak IQ-testen:
   • Deze testen zijn sociaal vertekend (door verschil in achtergrond)
   • Dus heel gevaarlijk om op basis van de resultaten problemen op school te verklaren
 • 15.
  • Ouders worden meestal weinig betrokken in het gebeuren
  • Soms geen weet van testen die kinderen afleggen
  • Vaak worden arme kinderen kansen ontnomen door niet open te staan voor datgene wat hen beroert, door gelijk te willen doen voor iedereen