arkitekture kompjuteri leksioni i_2013.pdf

Download Arkitekture Kompjuteri Leksioni I_2013.pdf

Post on 29-Nov-2015

242 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dssdsd

TRANSCRIPT

 • Arkitekture Kompjuteri

  Leksioni I Evolucioni i kompjuterave dhe performanca

 • Situata ne sistemet kompjuterike

  Application

  Algorithm

  Programming Language

  Operating System/Virtual Machines

  Instruction Set Architecture

  Microarchitecture

  RegisterTransfer Level Gates

  Circuits

  Devices

  Physics

  2

 • Situata ne sistemet kompjuterike

  Instruction Set Architecture

  Microarchitecture

  RegisterTransfer Level

  Gates

  Circuits

  Devices

  Physics

  Application

  Algorithm

  Programming Language

  Operating System/Virtual Machines

  Arkitektura e Kompjuterave

  3

 • Arkitektura dhe Organizimi 1 Arkitektura perfshin ato atribute qe jane te

  dukshme per programuesit Seti i Instruksioneve, numri i biteve te perdorur

  per perfaqesimin e te dhenave, mekanizmat I/O, teknikat e adresimit.

  p.sh. A ka instruksion shumezimi? Organizimi perfshin menyren se si vecorite

  implementohen Sinjalet e kontrollit, nderfaqet, teknologjia e

  memories. p.sh. A ka nje njesi hardware per shumezimin

  apo kryhet me mbledhje te njepasnjeshme?

 • Arkitektura dhe Organizimi 2

  E gjithe familja Intel x86 ndan te njejten arkitekture

  Familja IBM System/370 ndan te njejten arkitekture te pergjithshme

  Kjo sjelle nje kompatibilitet te kodit Te pakten prapa

  Organizimet ndryshojne ndermjet versioneve te ndryshme

 • Struktura dhe Funksioni

  Strukture eshte menyra se si komponentet lidhen me njeri tjetrin.

  Funksion eshte operimi i cdo komponenti individual si pjese e struktures

 • Funksion

  Te gjithe funksionet e kompjuterit jane:

  Perpunimi i te dhenave Ruajtja e te dhenave Zhvendosja e te dhenave Kontrolli

 • Pamja funksionale

 • Funksionet (a) Zhvendosja e te dhenave

 • Funksionet (b) Ruajtja

 • Funksionet (c) Perpunimi nga brenda

 • Funksionet (d) Perpunimi nga paisjet H/D (I/O)

 • Struktura Niveli kryesor

  Kompjuter

  Memoria

  Hyrje Dalje

  Nderlidhja e sistemit

  Periferike

  Linjat e komunikimit

  Njesia kryesore e perpunimit

  Kompjuter

 • Struktura CPU-ja

  Kompjuter Njesia Arithmetike Logjike

  Njesia e kontrollit

  Nderlidhja e brendshme e CPU

  Regjistra

  CPU

  I/O

  Memoria

  BUS

  CPU

 • Struktura Njesia e Kontrollit

  CPU

  Kontrolli i memories

  Dekoderat dhe Regjistrat e njesise

  Sekuenca e veprimeve

  Njesi kontrolli

  ALU

  Regjistra

  BUS

  Njesi Kontrolli

 • ENIAC - kryesore

  Electronic Numerical Integrator And Computer

  Eckert dhe Mauchly Universiteti i Pennsylvania Filloi ne 1943 Perfundoi ne 1946

  Shume vone shrytezime ushtarake U perdor deri ne vitin 1955

 • ENIAC - detaje Decimal (jo binare) 20 akumulator me 10 shifra Programohej manualisht me celesa 18,000 tuba me vakum 30 ton 140 m2 140 kW fuqia e konsumuar 5,000 mbledhje/s

 • von Neumann/Turing Koncepti i ruajtjes se programit Memoria kryesore ruan te dhenat dhe

  programet ALU vepron mbi te dhena binare Njesia e kontrollit interpreton

  instruksionet qe vijne nga memoria dhe i ekzekuton

  Paisjet hyrje dalje komandohen nga njesia e kontrollit

  Instituti ne Princton IAS

  Perfunduar ne 1952

 • Struktura e makines se von Neumann

 • IAS - detaje

  1000 x 40 bit fjale Numra binare 2 x 20 bit instruksione

  Grupi i regjistrave(ruajtja ne CPU) Memory Buffer Register Memory Address Register Instruction Register Instruction Buffer Register Program Counter Accumulator Multiplier Quotient

 • Struktura e IAS detaje

 • Kompjutera Komerciale 1947 - Eckert-Mauchly Computer

  Corporation UNIVAC I (Universal Automatic Computer) Perllogaritjet per censusin ne US ne 1950 U be pjese e korporates Sperry-Rand Ne fund te viteve 50 - UNIVAC II

  Me i shpejte Me shume memorie

 • IBM Paisje qe procesonin letra me vrime 1953 - seria 701

  Kompjuteri i pare i IBM me program ne memorie

  Perllogaritje shkencore 1955 seria 702

  Aplikacione biznesi Paraprine serite 700/7000

 • Tranzistoret Zevendesuan tubat me vakum Te vegjel Te lire Me pak nxehtesi e cliruar Te ndertuara prej silici (Rera) Te shpikura ne 1947 ne laboratoret e Bell William Shockley et al.

 • Kompjuterat e bazuar ne tranzistore Gjenerata e dyte e makinave

  IBM 7000

  DEC - 1957

  Prodhuan PDP-1

 • Struktura DEC - PDP-8

 • Mikroelektronika Kompjuteri perbehet nga porta llogjike,

  qeliza memorie dhe nderlidhje Keto mund te prodhohen ne nje gjysem

  percjelles p.sh. Shtrese silici

 • Gjeneratat e Kompjuterave Tuba vakumi- 1946-1957 Tranzistore - 1958-1964 Shkalle e ulet integrimi(SSI) - 1965

  Deri ne 100 paisje per chip Shkalle e mesme integrimi(MSI) - 1971

  100-3,000 paisje ne chip Shkalle e larte integrimi(LSI) - 1971-1977

  3,000 - 100,000 paisje ne chip Shkalle shume e larte integrimi(VLSI) -

  1978 -1991 100,000 - 100,000,000 paisje ne chip

  Shkalla ultra e integrimit(ULSI) 1991 - ? Mbi 100,000,000 paisje ne chip

 • Ligji i Moore

  Rritje e densitetit te komponenteve ne chip Gordon Moore bashkethemeluesi i Intel Numri i tranzistoreve ne chip do te dyfishohet cdo vit Qe nga 1970 shkalla e rritjes se dendesitetit ka rene

  Numri i tranzistoreve dyfishohet cdo 18 muaj Kosto e chipit ka ngelur pothuajse e pandryshuar Dendesiteti i larte i paketimit do te thote rruge

  elektrike me te shkurtra Permasa me te vogla do te thote fleksibilitet me i

  larte Konsum me i vogel kerkesa per ftohje me te zbutura Me pak nderlidhje rrisin besueshmerine

 • Rritja e numrit te tranzistoreve

 • Revolucioni i Kompjuterave Progresi ne teknologjine e kompjuterave

  I parashikuar nga ligjet e Moore Ben aplikacionet e reja te mundura

  Kompjutera ne automobile Telefona Projekti i gjenomes se njeriut World Wide Web Motoret e kerkimit

 • Klasat e kompjuterave Kompjuterat desktop

  Perdorim i pergjithshem, varietet i softit Subjekt i tradeoff kosto/performance

  Kompjuterat server Bazohen ne rrjeta Kapacitet i larte, performance, besueshmeri Nga serverat e vegjel deri tek godinat e tera

  Kompjuterat Embedded Te fshehur si komponente te sistemit Kufizime te rrepta mbi fuqi/performance/kosto

 • Trendi sot

 • Cfare do te shikojme me tej? Si programet perkthehen ne gjuhe makine

  Dhe si hardware-i i ekzekuton ato Nderfaqja hardware/software Kush e percakton performancen e nje

  programi Dhe si mund te permiresohet

  Si projektuesit e hardware-it permiresojne performancen

  Cfare eshte perpunimi ne paralel

 • Te kuptojme performancen Algoritmat

  Percaktojne numrin e operacioneve qe ekzekutohen

  Gjuhet e programimit, kompilatori, arkitektura Percaktojne numrin e instruksioneve makine

  per cdo operacion Sistemet e memories dhe procesorit

  Percaktojne sa shpejte ekzekutohen instruksionet

  Sistemi I/O (duke perfshire SO) Percakton sa shpejte kryhen veprimet I/O

 • Poshte programit Programi aplikativ

  I shkruar ne gjuhe te nivelit te larte

  Software i sistemit Kompilatori: perkthen kodin ne

  komanda te makines Sistemi operativ: kodi i sherbimit

  Menaxhimi i I/O Menaxhimi i mem. dhe storage Skedulimi i detyrave dhe menaxhimi i

  burimeve

  Hardware-i Procesori, memoria, kontrollerat

  I/O

 • Nivelet e kodit te programit

  Gjuhe e nivelit te larte Niveli i abstraksionit me

  afer problemit Jep mundesi per

  produktivitet dhe portabilitet

  Gjuha asembler Perfaqeson ne menyre

  tekstuale instruksionet Paraqitja ne hardware

  Binary digits (bits) Instruksione te koduara

  dhe te dhena

 • Abstraksionet

  Abstraksionet ne ndihmojme te merremi me kompleksitetin Fshehin detajet e teperta te nivelit te ulet

  Arkitektura e setit te instruksioneve (ISA) Nderfaqja hardware/software

  Application binary interface ISA + nderfaqja e software-it te sistemit

  Implementimi Detajet qe qendrojne poshte nderfaqes

 • Komponentet e nje kompjuteri

  Te njejtet komponente per cdo tip kompjuteri Desktop, server,

  embedded Input/output perfshin

  Paisje per nderfaqen me perdoruesin Display, keyboard, mouse

  Storage Hard disk, CD/DVD, flash

  Adaptore rrjeti Per komunikimin me

  kompjutera te tjere

 • Anatomia e kompjuterit

  Paisja dalese

  Paisja hyrese

  Paisja hyrese

  Kablli i rrjetit

 • Anatomia e Mouse-i

  Mouse-i optik Dioda iluminon rrafshin

  e poshtem Kamera me rezolucion

  te ulet Njesi e thjeshte

  perpunuese e imazhit Shikon per levizje ne

  drejtimet x, y Butona dhe levizje

  vertikale Shume me e sakte se

  mouse-i i vjeter

 • Monitori

  Monitori LCD : picture elements (pixels) Pasqyron permbajtjen e nje frame buffer

 • Ne brendesi

 • Ne brendesi te procesorit (CPU)

  Datapath: kryen operacione ne te dhena Control: kontrollon datapath, memorie, ... Memoria Cache

  Nje memorie e shpejt SRAM per akses direkt te te dhenave

 • Ne brendesi te procesorit

  AMD Barcelona: 4