apunts dns

Download Apunts DNS

Post on 21-Apr-2015

73 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SERVEIS

DE

XARXA I INTERNET

UNITAT 3

SERVEIS

DE

NOM

DE

DOMINI

Administraci de Sistemes Informtics en Xarxa Professor: Jos Mara Madroal Oliver

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 1/60

3. Serveis de Nom de Domini.3.1.El sistema de noms plans i jerrquics. 3.2.Histria de DNS. 3.3.Caracterstiques, components i funcionament del servei DNS. 3.4.Espai de noms de domini. (Domini arrel, dominis, subdominis) 3.5.Servidors de noms. 3.6.Clients DNS (resolvers) 3.7.Procs de resoluci. (Recursives iteratives) 3.8.Resoluci inversa. (Domini arpa) 3.9.Registre de recursos DNS. (Tipus de registre) 3.10.Transferncies de zona. 3.11.DNS dinmic (DDNS, Dynamic DNS). 3.12.Protocols DNS. 3.13.Seguretat DNS. 3.14.Whois.IES Pau Casesnoves Departament d'informtica Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 2/60

Prctica Prctica Prctica Prctica

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Nom de domini. 2h. Instruccions nslookup i dig. 2h. Servidor DNS linux. 4h. Servidor DNS Windows. 4h.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 3/60

UBICACI DELS PROTOCOLSHTTPAPLICACI

FTP

SMTP TELNET

NNTP ...

DNSTCP ICMP ETHERNET PPP UDP

TRANSPORT

INTER XARXAHost A xarxa

IPARP RARP 802.2+802.3

IGMP BOOTP

DHCP

802.2+ 802.4

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 4/60

3.1. El sistema de noms plans i jerrquics.Els sistemes de noms es poden classificar segons: Sistemes de noms plans: Utilitzaci de noms sense cap tipus d'argumen No existeix una jerarquia que permeti classificar aquest noms. Exemples: DNIs, noms de ciutats, noms de carrers, noms NETBIOS de windows. Sistemes de noms jerrquics: Utilitzaci de noms agrupats i classificats segons un criteri (per exemple distribuci geogrfica, funcionalitat, grndaria, etc.) Faciliten l'administraci i la gesti distribuda. Exemples: Nmeros de telfon, sitemes d'arxius, etc.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 5/60

3.2. Histria dels DNS.

El perqu del DNSInicialment a Internet shavia de fer referncia els hosts amb la seva @IP.A Aviat es va fer necessari poder fer referncia als hosts amb noms simblics: Es fa necessari mantenir una base de dades amb la correspondncia entre @IP i noms de manera coordinada i centralitzada.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 6/60

Evoluci de la base de dades de nomsEspai de noms pla: Inicialment, el NIC mantenia la base de dades en un arxiu (HOSTS) que tots els hosts obtenien via FTP. A mitjans dels anys 80 aquest sistema no era operatius perque: Sobrecarga del servidor que contenia el fitxer hosts. Trfic i carrega de xarxa com a conseqncia de descarrega del fitxer hosts. Agment de la probabilitat de duplicitat ja que s'utilitzaven noms plans. Dificultats d'administrar el fitxers i gestionar les multiples noves peticions.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 7/60

Espai de noms jerrquic: Debut al creixement del nmero de hosts apareix el DNS. Els clients DNS fan les peticions de resoluci de noms al seu servidor de DNS. Noms els servidors de DNS han de mantenir la base de dades de noms. Els dos sistemes sn compatibles per el DNS ha substitut majoritriament larxiu HOSTS. Ordre dexecuci del sistema operatiu a l'hora de resoldre un nom: 1.Arxiu HOSTS. 2.Servidor/ DNS per ordre de preferncia

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 8/60

3.3. Caracterstiques, components i funcionament del servei DNS.DNS ofereix un servei d'emmagatzematge i consulta d'informaci.

La informaci es guarda en una base de dades distribuda(Base de dades DNS) entre mltiples equips (Servidors de noms) i s'indexa segons un esquema de noms jerrquics (Espai de noms de domini). Els clients DNS fan peticions als servidors DNS utilitzant el protocol DNS. Podem emmagatzemar varis tipus d'informaci sobre cada domini. Resolucions de noms (cerca directa) Resolucions inversa (cerca inversa) Resolucions de servidors de correu.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 9/60

3.4. Espai de noms de domini.3.4.1. Noms de domini. 3.4.2. Domini arrel. Dominis i subdominis. 3.4.3. Noms relatius i absoluts. FQDN. 3.4.4. Administraci de noms de domini a internet. 3.4.5. Operado de registre (registry). Agents registradors. (registrar).

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 10/60

3.4.1. Noms de domini.Els noms de domini poden estar formats per una o varies cadenes de carcters separats per punts, i no es distingeix entre majscules i minscules. Els noms de domini es conformen de manera jerrquica, reflectint, normalment, lestructura de lorganitzaci. Exemple: austin.ibm.com austin: nom de host o del domini de tercer nivell. ibm: nom del domini de segon nivell. com: nom del domini de primer nivell.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 11/60

Sintaxis ::= | " " ::= | "." ::= [ [ ] ] El nom de subdomini ha de comear per una lletra i han de acabar amb un digit o una lletra. La longitud mxima de label es 63 carcters. ::= | ::= | "-" ::= | ::= Qualsevol de les 52 carcters alfabtics compresos entre l'A i la Z en majscules o minscules. ::= Qualsevol dels dgits compresos entre 0 i 9

Per exemple: A.ISI.EDU XX.LCS.MIT.EDU SRI-NIC.ARPA

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 12/60

Regles dels noms de dominiEl nom total del domini, amb tots els dominis parcials i noms de host, pot constar dun mxim de 255 carcters. Cada un dels dominis parcials i, tamb, el nom del host ha de constar dun mxim de 63 carcters. El nom del host i dels dominis parcials se separen, respectivament, per un punt. El primer carcter dun nom de host o de domini ha de ser una lletra (a-z, A-Z). Tots els dems carcters dun nom de host o de domini poden constar duna lletra, una xifra (0-9) o una barra (-). No es permeten els dems carcters especials. Lescriptura en majscules o minscules es conserva, encara que no es t en compte.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 13/60

3.4.2. Domini arrel. Dominis i subdominis.

El

domini nic que est a dalt de tot no t nom i sel coneix com a domini arrel: . Dominis de primer nivell (es, com, info, ...) Dominis de segon nivell. Dominis de tercer nivell.IES Pau Casesnoves Departament d'informtica Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 14/60

3.4.3. Noms relatius i absoluts. FQDN.Fully Qualified Domain Names. FQDN. Es refereix als noms de domini especificats de forma absoluta, format per totes les parts fins el domini arrel. El dns permet treballar amb noms de domini complets o relatius: Si el nom de domini acaba amb un . sassumeix que est complet. FQDN. Sin, no es un nom relatiu, i el dns proporciona un mecanisme per completar-lo. Usar noms relatius permet minimitzar el nombre de carcters a escriure.IES Pau Casesnoves Departament d'informtica Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 15/60

3.4.4. Administraci de noms de domini a internet.L'administraci i organitzaci de l'espai de noms de domini d'internet es distribueix entre mltiples empreses i organitzacions, totes elles es coordinen per la ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN defineix i administra els dominis arrel i de primer nivell que poden usar-se a Internet (TLD). InterNIC es la organitzaci associada a la ICANN que permet registrar dominis TLD.

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 16/60

Els dominis de nivell superior (TLD, Top Level Domain) son classificats per la ICANN segons un punt de vista administratiu. Generics (gTLD, generic TLD) Dominis patrocinats (sTLD, sponsored TLD) edu, gov, cat, int, mil, museum, ... Dominis no patrocinats (uTLD, unsponsored TLD) biz, com, info, nam, net, org, pro Geogrfics (ccTLD, country code TLDs) Codis internacionals de 2 carcters ISO 3166 per a pasos. es, uk, it, fr, us, ...

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 17/60

arpa Utilitzat per la infraestructura tcnica de internet. ICANN els administra en cooperaci amb la comunitat tcnica de Internet baix la direcci de la IAB in-addr.arpa i ip6.arpa Dominis reservats. Test, example, invalid i localhost. http://www.iana.org/domains/root/db/

IES Pau Casesnoves Departament d'informtica

Unitat 2: La Programaci en xarxa - Pg. 18/60

3.4.5. Operado de registre (registry). Agents registradors. (registrar).Registrar un domini consisteix en reservar un nom per un temps normalment per un any per poder crear subdominis i associar-los al nom i/o els subdominis amb la IP o amb la informaci oportuna. Operador de registre (registry): son les organitzacions que s'encarreguen de registrar els noms i actualitzar els servidors una vegada s'ha registrat el domini de segon nivell perque produeixin la delegaci de zona. Agents registradors (registrar): son les compnyies encarregades de tramitar les sollicituds fent d'intermediaris amb els operadors de registre. Aquest agents registradors s'han d'acreditar davant els operadors de registre.http://www.iana.org/domains/root/db/ http://www.icann.org/en/registrars/accredited-list.htmlIES Pau Casesnoves Departament d'informtica Unitat 2: Serveis de Nom de Domini - Pg. 1