April, 2012. godine

Download April, 2012. godine

Post on 30-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • April, 2012. godina Srednja tehnika kola Nikola Tesla, Sremska Mitrovica

  SADRAJ:

  O koli ..................... 2

  Intervju ................... 3

  Smerovi ................... 4

  Re psihologa .......... 4

  Omiljeni profesor.... 5

  Intervju ................... 6

  kolske aktivnosti ... 6

  Takmienja ............. 8

  kolska predstava ... 7

  Petnica .................... 9

  Literarni sastav ....... 16

  Korak po korak ...... 17

  arena strana .......... 18

  50 godina od osnivanja kole

 • UPOZNAJTE NAU KOLU

  Tek nakon zavretka Drugog svetskog rata, u Sremskoj Mitrovici se prvi put otvara jedna tehnika kola, odnosno, kola za struna zanimanja u industriji. Primera radi, izmedju dva svetska rata u Vojvodini je bilo 22 takve kole.

  Prva generacija upisana je kolske 1946/47. godine. Ovo kolovanje trajalo je tri godine. Zabeleeno je da su svi upisani diplomirali 1949. godine, i to 61 uenik mainske i 11 drvarske struke. Svi su zasnovali radni odnos u sremsko mitrovakoj privredi iste godine kao pripravnici tehniari mainske i drvarske struke.

  U to vreme, Ministarstvo industrije raspolagalo je sa obrazovanjem kadrova u svom resoru. Tako je, Tehnika kola u Sremskoj Mitrovici privremeno ukinuta, a ista formirana u Subotici i Valjevu. Tek posle 12 godine, Tehnika kola se ponovo vraca u Sremsku Mitrovicu, i to kao etvorogodisnja.

  Pod nazivom Mainska-tehnika kola Sremska Mitrovica poela je sa radom kolske 1961/62. godine. Godinu dana kasnije u kolu je uveden i elektro-odsek. Razvojem industrije u Sremskoj Mitrovici razvijala se i Tehnika kola koja je kasnije bila s svim mainskim i elektrostrukama za tehniare i kvalifikovane radnike.

  Ovoj koli je1966. godine pripojena kola za visoko kvalifikovane radnike, koja je obrazovala kadrove za potrebe industrije sve do 1974. godine.

  Tehniki kolski centar Nikola Tesla sa svim strukama mainskim i elektro, pretrpeo je sve reforme da bi danas pod istim nazivom slavnog naunika egzistirao kao srednja tehnika kola u kojoj ima blizu hiljadu uenika u 36 odeljenja sa oko 90 zaposlenih.

  Trenutni prostor koje koristi Srednja tehnika kola Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici su dve lokacije. Prva, gde se obavlja teorijska nastava, je u zgradi Vie kole za obrazovanje vaspitaa, u ulici Zmaja Jovina 29, a druga, gde se obavlja praktina nastava i deo teorijske nastave je zgrada

  preko pruge u Planinskoj 2, pored Doma uenika.

  Prvi put kada je otvorena, Tehnika kola u Sremskoj Mitrovici nalazila se u sadanjoj zgradi Zavoda za statistiku. Imala je samo dve uionice i zbornicu.

  KOLA

  U mojoj koli

  pria je stara,

  malo ima devojaka

  ali puno drugara.

  Katkad neka devojka

  u hol zadje,

  pa onda pomisli,

  ima li sta sladje.

  A profesori moji,

  u zbornici sede,

  pre asa iz kutije,

  pokupe sve krede.

  U uinici ,

  opet isto stanje,

  dok treberi ue,

  nestane zanima dranje.

  I ari prestaju ,

  kada profa stigne,

  svako ko je sedeo,

  mora da se digne.

  I onda slua,

  etrdeset pet minuta,

  pa odjednom pone

  lupanje klupa.

  I svaki djak,

  tu doeka poslednji as,

  a na kraju putnici

  svako na svoj bus.

  MONTE KRISTO

  2

  O koli

 • RAZGOVOR SA DIREKTOROM

  Direktor Srednje tehnike kole Nikola Tesla Duko Ljubii govori nam o

  svom zivotu i svojim planovima.

  Koje godine ste roeni i gde?

  Roen sam 1970. god. u Sremskoj Mitrovici.

  U koju ste kolu ili ?

  Zavrio sam Qsnovnu kolu "Triva Vitasovi Lebarnik" u Laarku, a zatim

  Srednju tehniku kolu Nikola Tesla, smer automatika, sa odlinim

  uspehom.

  Kako je kola izgledala u vae vreme?

  Kompletna nastava je bila organizovana u zgradi u Planinskoj ulici. Mislim

  da se nije mnogo toga promenilo, osim sto su profesori u ono vreme bili

  mnogo stroiji.

  Da li ste mislili da ete biti direktor kole u koju ste ili?

  Nisam mislio, ali sam imao zelju. Posle 15 godina staza mislim da imam i

  snage i volje da napravim savremeniju kolu u kojoj e se uenici i

  nastavnici prijatnije oseati.

  Odskoro naa kola ima medijateku. Kako ste dosli na ideju da je

  osnujete?

  Ideja je potekla od strunog vea nastavnika srpskog jezika i knjievnosti,

  za prezentaciju materijala u nastavi ovog predmeta . Pored njih,usluge

  medijateke koriste i nastavnici drugih strunih vea.

  Sta dalje planirate?

  Planiramo da osavremenimo nastavni proces sa novim nastavnim

  sredstvima, otvorimo nove smerove i zanimanja koja su atraktivnija i sa

  kojim ce po zavretku kole nai ucenici moi da se zaposle.

  Trenutno se nastava izvodi u zgradi u Planinskoj i u zgradi u Zmaj

  Jovinoj ulici, gde nastavu pohaaju i studenti Visoke strukovne

  kole. Kako reiti problem podstanarskog poloaja?

  Jedino reenje je da se napravi nova zgrada sa savremenim uslovima za

  rad i da vie ne budemo jedina kola koja nema svoju zgradu. Mislim da je

  i optini i okrugu potrebna savremena srednja tehnika kola koja ce biti

  sposobna da stvori nove kadrove za budunost nae zemlje.

  Imate li problema sa uenicima u koli?

  Nemam problema sa uenicima. Naprotiv, kao direktor sam izuzetno

  zadovoljan uspehom naih uenika na dravnim i meunarodnim

  takmienjima. Uspesi nisu samo iz tehnikih predmeta nego i iz drugih

  oblasti. Uestvujemo na svim takmienjima koje organizuje Ministarstvo

  prosvete, kao i na sportskim takmienjima gde postiemo zapaene

  rezultate.

  elite li da poruite nesto uenicima za kraj?

  Nastavite da se trudite i uite jer znanje se uvek isplati i ono je jedina stvar

  koju niko ne moze da vam uzme.

  Posle 15 godina staza

  mislim da imam i snage i

  volje da napravim

  savremeniju kolu u kojoj

  e se uenici i nastavnici

  prijatnije oseati.

  kao direktor sam izuzetno

  zadovoljan uspehom naih

  uenika na dravnim i

  meunarodnim

  takmienjima.

  Planiramo da

  osavremenimo nastavni

  proces sa novim nastavnim

  sredstvima, otvorimo nove

  smerove i zanimanja koja

  su atraktivnija i sa kojim ce

  po zavretku kole nai

  ucenici moi da se

  zaposle.

  3

  Intervju

 • Nasilje meu decom, vrnjako nasilje, uvek je postojalo.U kolama ve godinama uzima maha, a rtve su najee nemoni, slabiji, ili mlai kao rtve starijih.To je opti problem koji proima sva drutva, sve kulture,sve regione sveta,pa i sve uzraste. Milioni dece svakodnevno trpe nasilje. Nasilje izaziva patnju deteta, ozbiljno ugroava razvoj, dobrobit, pa i sam ivot deteta, a posledice su esto teke i dugotrajne.

  Bez obzira na to da li je blago, umereno ili teko, nasilje nije normalno. Svako moe biti rtva nasilja i postati predmet verbalne, fizike ili agresije u odnosima jer je on ili ona na neki nain drugaiji od drugih. Nasilnici trae metu na kojima mogu iskaliti svoju agresiju.

  Deca se ne mogu potpuno sama suprotstaviti nasilju, s toga je na odraslima, roditeljima, nastavnicima i strunjacima da im u tome pomognu.Pri tome je vano prepoznati i spreiti nasilje, kao i pomoi deci u prevladavanju posledica doivljenog nasilja.Time im dajemo poruku da ivimo u drutvu u kojem se nasilje ne tolerie.

  Delujui zajedniki i usklaeno, kola, roditelji i deca mogu da utiu na drutveno odgovorno ponaanje dece i na uenje drutvenih i emocionalnih vetina. Mladi ljudi koji savladaju ove vetine imaju veu ansu da postignu uspeh u koli i ivotu.Postaju sreniji i sigurniji u sebe. esto su bolji uenici, bolji lanovi porodice, prijatelji i kolege.Manje su skloni alkoholu, drogama, depresiji ili nasilnom ponaanju.

  RE PSIHOLOGA

  etvorogodinji profili:

  Elektrotehniar telekomunikacija (30 uenika)

  Elektrotehniar raunara (30 uenika)

  Elektrotehniar grejne i rashladne tehnike (30 uenika)

  Arhitektonski tehniar (30 uenika)

  Mainski tehniar za kompjutersko konstruisanje (30 uenika)

  Mainski tehniar za kompjutersko upravljanje (30 uenika)

  Trogodinji profili:

  Autoelektriar (30 uenika)

  Automehaniar (15 uenika)

  Mehaniar grejne i rashladne tehnike (15 uenika)

  Za vie informacija posetite na sajt www.nikolateslasm.edu.rs

  4

  Smerovi u naoj koli; re psihologa

  SMEROVI U NAOJ KOLI

  Nasilje moe biti sakriveno jedino laima, a la se moe odrati samo nasiljem. - Aleksandar Solenitsin

 • generacija bila vrednija i da su vie potovali profesore. Umeli su, kae, da daju sve od sebe kad je kola u pitanju,ali su takoe voleli urke,provod,diskoteke. Pamti zajednika letovanja, odlaske na koncerte...

  Nakon mature upisuje studije elektrotehnike u Novom Sadu i potom odlazi na odsluenje vojnog roka. Studije zavrava " u roku" i 1991. godine stie diplomu inenjera elektronike i telekomunikacija.

  U Srednjoj tehnikoj koli "Nikola Tesla" poinje da radi naredne godine kao nastavnik informatike a kasnije i strunih predmeta iz oblasti elektrotehnike.

  Dugogodinji rad sa uenicima doneo mu je veliko iskustvo. Svestan dinamike razvoja tehnike i nemogunosti nastavnog programa da to proprati, trudi se da ide u korak sa vremenom i na taj nain osavremeni nastavu. Na njegovim asovima uenici teorijska znanja potvruju praktino, na oiglednim primerima. Ne ui ih da budu "treberi", ve dobri "praktiari".Ne trai da ue napamet formule, nego da, kroz rad, sami do njih dolaze. Motivie ih da radei osete zadovoljstvo i da se raduju vlastitom uspehu.Rad sa uenicima doivljava kao vid linog usavravanja i neretko se desi da od njih i sam neto naui. Tada je siguran da trud nije bio uzaludan. Kada