app_exam pilots

Download App_Exam Pilots

Post on 26-Dec-2014

952 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LIST OF DGCA APPROVED EXAMINERS/ INSTRUCTORS/ CHECK PILOTS WITH SCHEDULED AIRLINESUPDATED LIST UPTO 01.03.2011 NACIL IEXAMINERS S.No. Name of Captain 1 K.P.BANAJI 2 RS DHILLON 3 P.K.SINGHAL 4 PV ATMARAM 5 CHETAN PRAKASH 6 AJIT SINGH 7 H.KUKAR 8 N.SIVARAMAKRISHNAN 9 R YADAV 10 RS SANDHU 11 S BHUSHAN 12 ATULYA KUMAR 13 NISHANK ROY 14 S.NIGAM 15 M.S.BODHI 16 S.P.S. SURI 17 N.J.DIVECHA 18 K.S.JOSEPH INSTRUCTORS S.No. Name of Captain 1 ANUP SINGH 2 S.BHARADWAJ 3 DK AHLUWALIA 4 ISHWAR PAL 5 DP SINGH 6 TONY DAVIS 7 J.ADITYA RAO 8 S. NAGRAJ 9 S.BANGAR Date of Birth 6-Oct-54 1-Oct-55 2-Jun-52 20-Sep-54 29-Aug-61 7-Jan-57 1-May-62 6-Mar-59 17-Apr-63 2-Aug-64 15-Sep-60 20-Jan-63 15-Feb-64 26-May-57 27-Jun-56 17-Nov-56 21-Feb9-Jul-62 License No. ATPL-1119 ATPL-1252 ATPL-997 ATPL-1233 ATPL-1467 ATPL-1450 ATPL-1455 ATPL-1480 ATPL-1461 ATPL-1518 ATPL-1637 ATPL-1622 ATPL-1893 ATPL-1234 ATPL-1568 ATPL-1273 ATPL-1172 ATPL-1804 Type of A/c A 320 A 320/ A330 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A320 A 320 A 330 A320 A 320 Date of Approval 28.12.2010 03.1.2011/18.10.2008 17.11.08 03.09.07 03.09.07 06.01.09 03.09.07 28.03.08 05.10.07 16.09.08 05.10.07 06.12.07 05.10.07 03.01.2011 15.02.11 31.07.09 21.02.11 15.02.11

Date of Birth 8-May-67 28-Sep-64 12-Jul-63 5-Feb-63 8-Oct-61 6-May-57 4-Feb-68 11-Jul-64 5-Sep-64

License No. ATPL-1559 ATPL-1603 ATPL-1671 ATPL-1663 ALPT-2200 ATPL-1868 ATPL-1752 ATPL-1882 ATPL-1709

Type of A/c A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320

Date of Approval 12.11.08 24.03.08 06.01.09 17.05.05 05.10.07 21.02.11 23.05.06 08.02.11 29.02.08

Page1of21

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AMIT BASU NK BASU ATUL KR.SINGH R.KHURANA BP VERMA RAJIV ROY JS BHASIN S.GUPTA ADITYA DEV D.TIWARY MANDEEP SINGH SS KOHLI GOPAL BHALLA DORGE KARPA S.S.NAIR S.LAKSHMIPATHY S NAVNEETHAN R.RAVEESH N.CHADHA R.NANDA NP SINGHAL M.P.SHARMA A.PARASHER

10-Jan-65 1-Apr-65 8-Mar-65 20-Mar-67 20-Jul-67 13-Jan-66 26-Jun-66 10-Aug-67 28-Aug-68 30-May-66 28-Dec-67 30-Sep-68 2-Oct-64 6-May-67 30-May-57 20-May-66 3-Apr-56 17-May-56 6-Dec-67 3-Jan-59 29-Sep-61 29-May-60 16-Aug-64

ATPL-1722 ATPL-1699 ATPL-1861 ATPL-1611 ATPL-1783 ATPL-1616 ATPL-1886 ATPL-1778 ATPL-1873 ATPL-1703 ATPL-1799 ATPL-1704 ATPL-1711 ATPL-1717 ATPL-1698 ATPL-1624 ATPL-1847 ATPL-1627 ATPL-1723 ATPL-2186 ATPL-1864 ATPL-1798 ATPL-1697

A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320

23.05.06 03.01.2011 02.08.06 02.08.06 02.08.06 17.05.07 20.09.07 17.05.07 17.05.07 06.01.09 03.11.07 03.11.07 12.11.07 12.11.07 14.08.08 24.04.08 19.06.08 07.03.08 29.02.08 24.10.08 16.06.08 09.12.2010 21.07.08

CHECK PILOTS S.No. Name of Captain 1 S. DESHMUKH 2 MS KRISHNA KUMAR 3 RS RAMCHANDRAN 4 MANIK LAL SINGH 5 SV RAO 6 HK SHARMA 7 TN NEGI 8 AK GOVIL 9 S ARULMANI 10 AMITABH MULLICK 11 JM JOSEPH 12 Y SAROGI 13 S VELRAJ 14 MUKUL GARG 15 E CHANDRASEKHAR

Date of Birth 9-Mar-52 12-Dec-69 9-May-60 4-Nov-65 2-Feb-63 29-Mar-66 15-Nov-63 12-May-60 16-Sep-59 23-Aug-63 8-May-59 23-Aug-62 12-Nov-64 20-Nov-65 25-May-57

License No. ATPL-1223 ATPL-1884 ATPL-1678 ATPL-2535 ATPL-1806 ATPL-2590 ATPL-2263 ATPL-1481 ATPL-1513 ATPL-1629 ATPL-1654 ATPL-1554 ATPL-1725 ATPL-1797 ATPL-1787

Type of A/c A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320

Date of Approval 01.06.10 07.07.10 07.07.10 07.07.10 26.07.10 02.08.10 20.05.10 30.11.09 04.09.06 09.06.05 31.10.06 30.11.09 30.11.09 30.11.09

Page2of21

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

MADAN LAL DP KESHAV MPS PUJJI ANUPMA KOHLI H.S.MISHRA S.ROY CHOUDHRY K.K.KEJRIWAL M.VAZ PJ VAKIL S.SURADKAR T.S.MALHAN M.RAMESH KUMAR S DINAKAR SOMNATH DUTTA ARUN MEHRA VIKRAM SINGH RK SINGH PH NERURKAR A.PRAMANICK K.RAJASEKARAN DR MODY I DHINGRA KPK KANNAN ALOK BHUTANI DV JOSHI SANDEEP RANA N NAKRA V.DINGLAY MANOJ JAGGIA RACHNA DHINGRA GAURAV SINGH TT SHAHJAHAN AS DHALIWAL RS SHISHUPAL JAYANT VERMA S.S.SAHI AMITABH SHARMA JB GOEL RAMESH SANIL PRITHVI KRISHNAN

14-Jun-59 7-Jan-58 9-Nov-64 31-Mar-67 1-Dec-57 26-Jul-54 2-Sep-59 23-Oct-65 10-May-66 10-Sep-61 28-Jul-68 14-Apr-64 16-May-62 28-Sep-63 10-Nov-68 2-May-67 25-Oct-59 24-Dec-67 21-Apr-65 7-Mar-61 15-Jan-70 10-Mar-69 11-Dec-61 17-Sep-67 7-Jan-66 12-Jun-65 9-Sep-67 14-Jun-68 30-May-65 23-Mar-66 29-May-68 7-Dec-64 8-Feb-65 18-Jun-61 26-Dec-64 28-Jul-66 9-Mar-66 25-Nov-66 7-Nov-61 3-Jun-69

ATPL-1621 ATPL-1692 ATPL-1877 ATPL-1877 ATPL-1707 ATPL-1523 ATPL-1690 ATPL-1708 ATPL-2284 ATPL-1854 ATPL-1995 ATPL-1885 ATPL-870 ATPL-2075 ATPL-2148 ATPL-1944 ATPL-1800 ATPL-1960 ATPL-1911 ATPL-1904 ATPL-1930 ATPL-2116 ATPL-1652 ATPL-2045 ATPL-2018 ATPL-1859 ATPL-2128 ATPL-1856

ATPL-1986ATPL-2117 ATPL-1902 ATPL-2253 ATPL-2040 ATPL-1878 ATPL-2005 ATPL-2386 ATPL-1948 ATPL-2004 ATPL-1457 ATPL-1928

A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320

30.10.03 24.07.07 10.08.04 08.12.04 31.03.05 09.06.05 29.04.05 31.03.05 22.09.05 21.02.11 03.02.11 29.04.05 19.04.07 23.07.07 03.02.11 03.02.11 03.02.11 08.02.11 21.05.07 21.02.11 23.02.11 14.05.07 25.05.07 25.05.07 23.07.07 25.05.07 14.05.07 14.05.07 07.06.07 14.05.07 14.05.07 07.06.07 23.07.07 13.02.08 16.07.07 20.08.07 21.08.07 24.07.07 20.09.07 21.02.11

Page3of21

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

JS DHALIWAL S.BASIL K.NAGRATH PKR BHISE L. NAGRATH KEDAR VAIDYA RA KANGA SK SAXENA R.DHRUV SAPNA PATEL M.SEKAR A.G.SHARMA S.K.PILLAI KS GURUDATH B. MOSES MK DUTTA B. RAMAMURATHY RAJNEESH DHAWAN Y.R.VERMA SANJAY KAREER NAHAR SINGH SK CHOWDHRY AKASH SHARMA ANIL TIWARI NEQUITA REYNOLDS S. ARAVINDAN ANISH SINGH KK GUPTA MOHAN GHEI MF FASSIHUDDIN SATBIR SINGH VP SETH MK SINGH ROHAN KAILASAM KS GUJRAL S. RAJENDRA KUMAR HS DEOL S.MEHROTRA S.WADHWA RAJIV KR.SINGH PREM SHANKAR

11-Nov-64 8-Jun-65 7-Jan-66 10-Apr-59 4-Nov-64 16-Oct-68 10-Aug-66 9-Mar-68 6-Feb-68 21-Jan-69 20-May-65 27-May-60 17-Dec-57 4-Feb-64 27-Jan-67 28-Jun-64 4-Feb-60 18-Oct-60 4-Sep-65 8-Aug-63 7-Oct-64 10-Oct-65 3-Feb-60 11-Jul-63 10-Nov-68 29-May-62 27-Jul-65 15-Feb-69 15-Sep-66 28-Jul-67 5-Oct-60 20-Sep-62 6-Apr-64 1-Jan-68 14-Aug-67 15-Apr-65 24-Jul-65 24-Nov-67 1-Dec-68 5-Jun-68 14-Nov-66

ATPL-2076 ATPL-2021 ATPL-2070 ATPL-2028 ATPL-2160 ATPL-1943 ATPL-2001 ATPL-2046 ATPL-1977 ATPL-2053 ATPL-2134 ATPL-1990 ATPL-2127 ATPL-2399 ATPL-2055 ATPL-2044 ATPL-1975 ATPL-2047 ATPL-2151 ATPL-2129 ATPL-2056 ATPL-2041 ATPL-2033 ATPL-2015 ATPL-2185 ATPL-2150 ATPL-2063 ATPL-1982 ATPL-2118 ALTP-2226 ATPL-2058 ATPL-2240 ATPL-2265 ATPL-2584 ATPL-2257 ATPL-2786 ATPL2315 ATPL-2133 ATPL-2318 ATPL-2229 ATPL-2252

A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320

24.07.07 21.08.07 01.10.07 08.08.08 18.11.07 28.02.08 01.10.07 27.07.07 20.08.07 25.04.08 21.08.07 03.09.07 21.08.07 25.04.08 20.09.07 24.07.07 16.11.07 20.09.07 20.09.07 01.10.07 20.09.07 20.09.07 01.10.07 28.03.08 11.06.08 20.11.07 28.03.08 29.07.08 28.03.08 21.07.08 30.09.08 07.07.08 07.07.08 01.10.07 23.01.09 28.07.08 04.06.08 25.04.08 30.09.08 12.02.08 07.03.08

Page4of21

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

AVANTIKA RASTOGI RK SRIVASTAVA PB GOTEKAR ERLE PEREIRA SK VASHISHT PRAVEEN DAYAL ABU S.ANSARI RANVIR S.DHILLON RS OTAAL SANDEEP SHARMA KP KATRAK SP ANIL KUMAR MS ZAHEER VH RAM D.SHARAN TK CHOPRA S.YADAV NIVEDITA BHASIN

19-Aug-70 8-Jul-64 31-Oct-65 20-Oct-69 7-Jul-58 2-Sep-60 9-Aug-63 11-Aug-64 28-Feb-65 24-Oct-69 26-Sep-66 14-Apr-68 7-Nov-64 1-Dec-62 5-Jan-60 26-Oct-65 2-May-66 6-Jul-63

ATPL-2312 ATPL-2274 ATPL-2168 ATPL-2038 ATPL-2131 ATPL-2516 ATPL-2299 ATPL-2272 ATPL-2840 ATPL-2404 ATPL-2321 ATPL-2329 ATPL-2324 ATPL-2367 ATPL-1829 ATPL-2359 ALTP-1460 ATPL-1422

A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 320 A 330 A 320 A330 A 330

20.05.10 20.05.10 30.09.08 04.06.08 05.05.08 30.11.09 30.11.09 23.01.09 04.11.08 20.05.10 28.07.08 28.07.08 04.11.08 11.09.08 29.11.10 23.01.09 08.02.11 25.11.10

NACIL(A)EXAMINERS S.No. Name of Captain 1 A. Almeida 2 Rakesh Anand 3 A.S. Soman 4 M.K. Hathi 5 I.P.S.Sachar 6 G. Mehta 7 Rajeev Gupta 8 A. Almeida 9 Lila Singh Aulakh 10 V. Kulkarni 11 A. Kathpalia 12 13 14 15 16 17 18 Amitabh Singh C.M. Edekar P.D. Rupwate Pushpinder Singh Deepak Dutta G.P. Nambiar D.X. Pais Date of Birth 4-Mar-63 6-Aug-55 9-Feb-63 13-Mar-49 1-Jul-49 28-May-61 26-May-67 4-Mar-63 12-Feb-55 9-Feb-54 25-Aug-62 25-Feb-62 13-Apr-65 4-Sep-63 23-Oct-64 24-Dec-66 7-Aug-67 17-Dec-64 License No. ATPL-1389 ATPL-1103 ATPL1214 ATPL-799/2 ATPL-1014 ATPL-1459 ATPL-1731 ATPL 1389 ATPL-1495 ATPL-1378 ATPL-1330 ATPL-1420 ATPL-1499 ATPL-1492 ATPL-1613 ATPL-1634 ATPL-1632 ATPL-1641 Type of A/c B 777 B 744 B 744 B 744 B 744 B 744 B 777 B 777 B 747-400 B 777 B 777/ B747-400 B 777 B 777 B 777 B 777 B 777 B 777 B 777 Date of Approval 22.06.09 17.08.06 17.08.06 10.09.01 11.01.05 20.04.10 16.03.10 22.06.10 26.05.10 12.05.10 12.05.10/ 22.09.08 07.06.07 05.10.07 05.10.07 05.10.07 10.06.09 10.06.09 08.02.10

Page5of21

19 20 21 22 23 24 25

R.N. Mucadam A. Kapoor S. Sinha V.N. Bambole SANDEEP BAWEJA KG Paul Atul Chandra

20-Feb-65 19-Jul-66 18-Aug-69 17-Sep-66 5-Jun-69 23-Jul-69 2-S