apartheid duvarı

of 4/4
Filistin Anti-Apartheid Duvar Kampanyası – www.stopthewall.org Apartheid Duvarı Toprak Çalma ve Zorla Sürgün Duvar, 1967 Yeşil Hattı üzerinde, hatta çoğu kez yakınında bile inşa edilmiyor, İsrail'in Filistinlilerden çaldığı kaynakları ve toprağı daha da genişleterek Batı Şeria'nın içine doğru kıvrılıyor. Toplamda Duvar'ın %85'i Batı Şeria'dadır. Tamamlandığı zaman Duvar, Batı Şeria'nın %46'sını de facto ilhak edecek, toplulukları Bantustanlara, gettolara ve “askeri bölgelere” kapatarak tecrit edecek. Bu da yaklaşık 1,5 milyonu mülteci olan Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin Filistin Mandasının sadece %12’'lik bölümünde kuşatılması demektir. Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaklaşık %12'si, Duvarın “dışında” İsrail tarafından de facto ilhak edilen bölgelerde çekilmez yaşam koşulları altında (topraktan, pazardan, hareket özgürlüğünden ve geçim kaynaklarından yoksun) ve sürgünlerle karşı karşıya kalacak. Batı Şeria'nın geri kalanından tamamen tecrit edilecek olan Doğu Kudüslü 200 binden fazla Filistinli de bu nüfusa dahil. Yerleşimci nüfusunun %98'i bu de facto ilhak edilen bölgede olacak. Duvar, yeni bir “fikir” değil. Gazze Şeridi 1994'ten beri oradaki Filistinlileri dünyanın geri kalanından koparan bir bariyerle çevrili. Apartheid Duvarı'nın Yeri ve Maliyeti Kasım 2000'de İsrail Başbakanı Ehud Barak (İşçi Partili) bir “bariyer” inşası için ilk projeyi onayladı. Duvar’ın inşası, toprak istimlaki ve ağaçların sökülmesiyle birlikte Haziran 2002'de Cenin'in batısında başladı. Ekim 2009 itibariyle Duvar’ın %60'ı tamamlanmış durumdaydı. İnşaat Kalkilya, Ramallah, Kudüs, Beytüllahim ve El-Halil bölgelerinde devam ediyor. Ürdün Vadisi Batı Şeria'nın geri kalanından neredeyse tamamen tecrit edilmiş durumdadır. Duvarın toplam uzunluğu 760 km olacak. Maliyetinin ise 2,1 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Her km. yaklaşık 2 milyon dolara mal oluyor. Buna ilaveten İşgal rejimi alternatif yollar ve tüneller inşa etmek için 2 milyar şekel harcadı. Duvar, büyük miktardaki ekilebilir Filistin toprağını harap etti ve Batı Şeria'nın en büyük akiferi dahil su kaynaklarını gasp etti. Toplam 266.442 nüfuslu 78 Filistin köyü ve mahali aşağıda belirtilen biçimde tecrit edilecek: Duvar, yerleşimler ve yerleşim yolları ile kuşatılmış köyler – 257.265 Filistinli Duvar ile Yeşil Hat arasında tecrit edilmiş köyler – 8.577 Filistinli Tecrit edilmiş ve sakinleri sürgünle tehdit edilen köyler – 6.314 Filistinli Bu sözde “geri çekilme”, “düzeltmeler”, “yakınlaşma” ve “kalkınma”, Batı Şeria'nın tamamen sömürgeleştirilmesi ve Filistinlilerin sürgün edilmesi ya da köleleştirilmesi stratejisini gizleyen İsrail retoriğinin parçasıdır. Duvarın güzergâhındaki “düzeltmeler yerel nüfus yararına olmaktan çok uzak. Genellikle çalınan toprağın sadece bir kısmı geri veriliyor. Düzeltmeler, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın küçük parçaların geçtiği yolun değiştirilmesini değil, Duvar’ın sökülmesini gerektiren kararını dikkatlerden kaçırmaya hizmet ediyor. Dahası bu düzeltmeler genellikle Duvar’ın ardında tecrit edilmiş toprakları sahiplerince erişilmez hale getirerek bu toprakları fiilen ilhak etmektedir. İşgal rejimi, yerleşimleri kaldırmak yerine, bilhassa Kudüs ve Beytüllahim çevresindeki yerleşimleri genişletmeye devam ediyor.

Post on 25-Mar-2016

250 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Filistin Anti-Apartheid Duvar Kampanyası'nın İsrail'in Batı Şeria'da inşa etmekte olduğu ayrım duvarı hakkındaki broşürü. Filistin İçin İsrail'e Karşı Boykot Girişimi tarafından çevrilmiştir.

TRANSCRIPT

 • Filistin Anti-Apartheid Duvar Kampanyas www.stopthewall.org

  Apartheid DuvarToprak alma ve Zorla Srgn

  Duvar, 1967 Yeil Hatt zerinde, hatta ou kez yaknnda bile ina edilmiyor, srail'in Filistinlilerden ald kaynaklar ve topra daha da genileterek Bat eria'nn iine doru kvrlyor. Toplamda Duvar'n %85'i Bat eria'dadr.

  Tamamland zaman Duvar, Bat eria'nn %46'sn de facto ilhak edecek, topluluklar Bantustanlara, gettolara ve askeri blgelere kapatarak tecrit edecek.

  Bu da yaklak 1,5 milyonu mlteci olan Bat eria ve Gazze'deki Filistinlilerin Filistin Mandasnn sadece %12'lik blmnde kuatlmas demektir.

  Bat eria'daki Filistinlilerin yaklak %12'si, Duvarn dnda srail tarafndan de facto ilhak edilen blgelerde ekilmez yaam koullar altnda (topraktan, pazardan, hareket zgrlnden ve geim kaynaklarndan yoksun) ve srgnlerle kar karya kalacak. Bat eria'nn geri kalanndan tamamen tecrit edilecek olan Dou Kudsl 200 binden fazla Filistinli de bu nfusa dahil. Yerleimci nfusunun %98'i bu de facto ilhak edilen blgede olacak.

  Duvar, yeni bir fikir deil. Gazze eridi 1994'ten beri oradaki Filistinlileri dnyann geri kalanndan koparan bir bariyerle evrili.

  Apartheid Duvar'nn Yeri ve MaliyetiKasm 2000'de srail Babakan Ehud Barak (i Partili) bir bariyer inas iin ilk projeyi onaylad. Duvarn inas, toprak istimlaki ve aalarn sklmesiyle birlikte Haziran 2002'de Cenin'in batsnda balad.

  Ekim 2009 itibariyle Duvarn %60' tamamlanm durumdayd. naat Kalkilya, Ramallah, Kuds, Beytllahim ve El-Halil blgelerinde devam ediyor. rdn Vadisi Bat eria'nn geri kalanndan neredeyse tamamen tecrit edilmi durumdadr.

  Duvarn toplam uzunluu 760 km olacak.

  Maliyetinin ise 2,1 milyar dolar olaca tahmin ediliyor. Her km. yaklak 2 milyon dolara mal oluyor. Buna ilaveten gal rejimi alternatif yollar ve tneller ina etmek iin 2 milyar ekel harcad.

  Duvar, byk miktardaki ekilebilir Filistin topran harap etti ve Bat eria'nn en byk akiferi dahil su kaynaklarn gasp etti.

  Toplam 266.442 nfuslu 78 Filistin ky ve mahali aada belirtilen biimde tecrit edilecek: Duvar, yerleimler ve yerleim yollar ile kuatlm kyler 257.265

  Filistinli Duvar ile Yeil Hat arasnda tecrit edilmi kyler 8.577 Filistinli Tecrit edilmi ve sakinleri srgnle tehdit edilen kyler 6.314

  Filistinli

  Bu szde geri ekilme, dzeltmeler, yaknlama ve kalknma, Bat eria'nn tamamen smrgeletirilmesi ve Filistinlilerin srgn edilmesi ya da kleletirilmesi stratejisini gizleyen srail retoriinin parasdr.

  Duvarn gzerghndaki dzeltmeler yerel nfus yararna olmaktan ok uzak. Genellikle alnan topran sadece bir ksm geri veriliyor. Dzeltmeler, ayrca Uluslararas Adalet Divannn kk paralarn getii yolun deitirilmesini deil, Duvarn sklmesini gerektiren kararn dikkatlerden karmaya hizmet ediyor. Dahas bu dzeltmeler genellikle Duvarn ardnda tecrit edilmi topraklar sahiplerince eriilmez hale getirerek bu topraklar fiilen ilhak etmektedir.

  gal rejimi, yerleimleri kaldrmak yerine, bilhassa Kuds ve Beytllahim evresindeki yerleimleri geniletmeye devam ediyor.

 • Bir A Olarak Apartheid DuvarBeton Duvar, Beytllahim'de, Ramallah'n semtlerinde, Kalkiya'da, Tulkarim'in semtlerinde ve Kuds genelinde uzanmaktadr. zleme kuleleri ve elektrikli teller, hendekler, kameralar, sensrler ve askeri devriyeler iin 30 100 metrelik tampon blgesi ile 8 metre (Berlin Duvarnn iki kat ) yksekliindedir.

  Duvar, dier yerlerde it ve dikenli tel katmanlar, askeri devriye yollar, ayak izlerini takip etmek iin kum yollar, hendekler ve gvenlik kameralarndan oluuyor.

  Apartheid Duvarnn tampon blgeleri, geni lekli ykmlara ve civardaki sakinlerin srlmesine zemin hazrlyor, nk birok yerde Duvar evlerden, dkknlardan ve okullardan sadece birka metre uzaklkta. Apartheid Duvar ile Yeil Hat arasndaki topraklar, balant blgesi ilan edildi ve bu blgedeki tm sakinler ve toprak sahipleri evlerinde ve topraklarnda kalmak iin izin almak zorunda.

  gal, Duvarda tarmsal kaplar oluturdu; bunlar iftilerin topraklarna eriebilmesini garanti etmiyor, aksine Filistinlilerin dvld, gzaltna alnd, vurulduu ve aaland boucu srail kontrol noktalar ve izin sistemini glendiriyor.

  34 takviye edilmi kontrol noktas 3 ana terminal, 9 ticari terminal, aralar ve iiler iin de 22 terminal Filistinlilerin tm hareketlerini kontrol altnda tutuyor.

  44 tnel, 3 ana getto iindeki 22 kk gettoyu birbirine balayacak.

  gal rejiminin kontrol altnda 634 kontrol noktas ya da siperler, yol barikatlar, metal kaplar gibi baka askeri engeller.

  1.661 km.'lik yerleimci yolu, yerleimleri ve yerleim bloklarn birbirine balyor ve Duvar sistemini tamamlyor.

  Gettolar YaratmakGettolatrma projesi tm biimleriyle Filistinlileri hapsediyor ve birok yerde temel hizmetlerden mahrum brakyor. Toprak, pazar ve kaynak kaybnn yan sra gettolatrma, topluluklarn laykyla ve insanlk onura yarar ekilde geinememelerine neden oluyor.

  Kuzey Gettosu:Cenin'den Kalkilya'ya kadar olan kuzey kesimi (145 km'lik ilk safha) gneyde Salfit'e kadar devam ederek tamamlanm durumda. Salfit'te Duvarn bir dier blm ile birleerek kuzeyde bir getto oluturuyor.

  lk safha ierisinde Duvarn batsndaki 13 ky de facto srail'e ilhak edilmi ve 50 ky topraklarndan ayrlm durumda. Yine ilk safhada srail 36 su kuyusuna el koydu ve en az 14 kuyu daha Duvarn tampon blgesinde ykm tehdidi altnda.

 • Orta Getto:Bat eria'nn en verimli blgesi olan ve gda sepeti olarak adlandrlan Salfit, topraklarnn yzde 50'sini Apartheid Duvarnn ardnda tecrit edilmi olarak kaybedecek.

  Salfit'in kuzeyinde Ariel yerleim blou Bat eria'nn 22 km kadar iine uzanyor ve Orta Gettoyu kuzeyden ayryor. Burada Bat eria'nn %2'si ilhak ediliyor.

  Duvar, iki parmak oluturan yerleim bloklarn (Immanuel ve Ariel) ilhak etmek iin Bat eria'nn 22 km iine kvrlyor. Bu ikisinin gzergh kk, tecrit edilmi Filistin gettolar yaratyor. Izbat Ebu Adem, Dar Ebu Basal ve Vadi Kana gibi mahaller, bu yerleim bloklarnn iinde tecrit edilmi durumda. Ariel Parmann dousundaki dier ky ez-Zaviye, Deyr Ballut ve Rafat, duvar tarafndan drt taraftan evrilecek ve tnelle Bat eria'nn geri kalanna balanacaktr. Duvarn gzergh zerindeki bir dzineden fazla ky hep birlikte binlerce dnm verimli arazi kaybedecek.

  Kuds:Duvar, Kutsal ehri ve evresindeki yerleimci kolonileri halkasn evreliyor, Kuds' Bat eria'dan daha da tecrit ediyor.

  Duvar, kylerin ve mahallelerin iinden geiyor, aileleri ayryor, sosyal ve ekonomik balar koparyor ve Siyonist projenin Kuds' srail'in gelecekteki bakenti yapma planlaryla ald blgeleri gettolatryor.

  Kuds evresindeki ilhak edilmi topraklarda yeni yerleimler ina halinde. Bylece ehrin demografisini deitirmek zere bu blgedeki Yahudi yerleimcilerin says artrlmak isteniyor.

  25 ky ve mahalle Kuds'n geri kalanndan ve Bat eria'dan tamamen tecrit edilecek ve be farkl gettoya sktrlacak.

  Kuds'teki Duvar hemen hemen tamamlanm durumda. Sadece ehrin kuzeyinde ve dousunda kk ksmlar ina halinde.

  Kuds blgesi, Duvar tamamlandnda topraklarnn toplam %90'n kaybedecek. Duvar, Kuds'teki Filistinlileri hedef alan etnik temizlik plannn ana bileenidir.

  Gney Gettosu/Beytllahim/El-Halil:Bat eria'nn gneyinde Apartheid Duvar, Dou Kuds'n gneyinden hem douya hem de batya doru devam ederek Beytllahim'i evreliyor. Topraklarn Duvar ile tecrit edilmesi, yerleimler iin ilhak edilmesi ve eitli bahanelerle kapatlmasyla Beytllahim blgesinin artk sadece % 13' Filistinlilerin kullanmna msaittir.

  Beytllahim ve El-Halil'de beton duvarlar nemli kutsal yerler olan Rachel'in Trbesi ve brahim Camisinin etrafn saryor. Rachel'in Trbesi, zaten Filistinlilere yasaktr; imdiyse ilhak ediliyor.

  Duvar, el-Halil blgesinden binlerce dnm topra tecrit ediyor ve blgenin ana geim kaynaklarndan biri olan sr yetitiriciliini tehdit ediyor.

  rdn Vadisi:2000 ylndan beri Vadi tm eriimi kontrol altnda tutan alt kontrol noktas ile evrili.

  gal rejimi, ubat 2006'da su kaynaklaryla birlikte 52 bin nfuslu 24 ky ve Dou akiferi de iinde olmak zere Vadinin %28,5'ini ilhak etme plann ilan etti.

  Tubas ve Nablus blgesinde yaayan ve rdn Vadisinde topra ya da ailesi olan 200 bin kiiye eriim izni verilmiyor.

  Gazze eridi:365 km2'de 1,5 milyon nfusuyla Gazze eridi dnyann en youn nfuslu blgelerinden biridir. Yllardr duvarlar ve dikenli tellerle tamamen evrilmi olan bir hapishanedir.

  Gazze'deki Duvar, kuzeydeki Beyt Lahya'dan balayp gneydeki Refah'a kadar uzanmakta olup 55 kilometre uzunluundadr. Duvar boyunca Gazze saldrsndan beri 300 ile 600 metre arasnda deien bir tampon blge uzanyor. Bu tampon blgeye yaklaan herkes vurulma riski tayor.

  Tampon blgenin sonular ar oldu. Gazze'deki en verimli tarmsal arazinin %25'i kullanlamyor. Gazzeli iftilerin %15'i isizler ordusuna katld ve gda yardmna baml hale geldi.

 • Uluslararas Durum9 Temmuz 2004'te Uluslararas Adalet Divan (UAD) Apartheid Duvarnn, srail yerleim politikasnn ve igalin uluslararas hukuka aykr olduuna ve sona ermesi gerektiine karar verdi. Uluslararas topluma uluslararas hukuku uygulatma ve hibir ekilde mevcut duruma destek vermeme ykmllklerini hatrlatt..

  UAD'nin kararna ramen ne devletler ne de uluslararas organlar UAD tavsiyelerinin yerine getirilmesini salamak iin ciddi bir adm att.

  "Uluslararas Kalknma Yardm":Gerekte uluslararas toplum, Duvar projesine sahtekr kalknma sylemleri ve projeleriyle katkda bulunuyor. ifti topluluklar, ucuz igcne dntrlecek. Snr tesi Sanayi Blgelerinin inasnda Apartheid Duvar, yerleimler ve yol sisteminin belirledii gettolarn darsndaki alnm topraklar kullanlacak. Bu blgeler, bu srail projesine hayati bir ekonomik srdrlebilirlik salayacak.

  srail mlkiyetindeki sanayi blgelerinde ucuz Filistin emek gcne dayal emek youn sanayiler olacak. Ortak sanayi blgeleri, ilikilerin normalletirilmesini destekleyerek gettolarn srdrlebilirliini garanti altna alacak.

  ubat 2009'da Alman hkmeti Calama (Cenin) sanayi blgesi iin szleme imzalad ve ayn yln Nisan aynda USAID (Amerika Birleik Devletleri Uluslararas Kalknma Ajans) kanalizasyon sisteminin inasn finanse edeceini ilan etti. rdn Vadisine gelince, Japon Uluslararas birlii Ajans (JICA) Eriha ve sanayi ve zirai sanayi blgesi iin Haziran 2009'da yeni bir fizibilite almas yaymlad. Nisan aynda Fransa Beytllahim'de bir sanayi blgesi ina etmek iin szleme imzalad. Bu projeler, Duvarn yaratt Bantustan projesinin srdrlebilirliini salyor ve Duvarn yerinde kalaca varsaymna dayanyor.

  Halk Direniinin BastrlmasDuvara kar gsteriler ve eitli dorudan eylem biimlerinden oluan halk direnii, 2002 ylndaki ilk ykmlarla balad ve o zamandan beri sryor.

  srail glerinin basks iddetli. Yars 18 yan altnda 16 insan ldrld. Binlercesi yaraland, yzlercesi tutukland. rnein Ni'lin kynde 20082009 arasnda 500 kii srail ateiyle yaraland ve 70'ten fazla kii tutukland.

  lk cinayetler ve ar bask dalgas bir yl srd ve Duvarn inasna kar kitlesel gsterilerin rgtlendii Biddu'dan 5 kiinin ldrlmesiyle tekrar balad. 2005 ylnda Beyt Likya'da 3 ocuk vurularak ldrld. Benzer bir cinayet dalgas 20082009 yllarnda meydana geldi gal gleri. sre giden direnie karlk olarak bu kez Ni'lin'de 5, Bi'lin'de 1 kiiyi ldrd.