apa itu seni ?

Download Apa itu Seni ?

Post on 14-Jun-2015

3.523 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAHASA SENI VISUAL

2. Unsur Unsur Seni Prinsip Rekaan 1. Harmoni 2. Imbangan 3. Penegasan 4. Kontra 5. Kepelbagaian 6. Kesatuan 7. Irama & pergerakan ASAS SENI REKA 1. Garisan 2. Rupa 3. Bentuk 4. Jalinan 5. Ruang 6. Warna 3. A. GARISAN Garisan adalah kesan titik yang bergerak,dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media bermula dengan satu titik permulaan ( starting point ) merentasi sesuatu kawasan. Pelbagai sifat garisan 4. Fungsi Garisan Menghasilkan bentuk Menunjukkan pergerakan Mencipta jalinanMenghasilkan ton menimbulkan rupa dan bentuk 5. 2. RUPA Rupa adalah satu kawasan yang berbeza dari ruang sekelilingnya.Rupa juga adalah hasil pertemuan penghujung sesuatu garisan dengan permulaannya atau kawasan yang berbeza melalui nilai warna dan jalinan. Rupa adalah satu kawasan yang berbeza dari ruang sekelilingnya.Rupa juga adalah hasil pertemuan penghujung sesuatu garisan dengan permulaannya atau kawasan yang berbeza melalui nilai warna dan jalinan. Rupa organik Rupa geometrik Rupa melalui nilai warnaJenis-jenis RUPA 6. Rupa negatif Rupa Positif Rupa dapat dilihat secara positif atau negatif 7. Olahan RUPA dalam aktiviti mencorak Dalam aktiviti mencorak,RUPA dijadikan motif atau pola corak dan biasanya diolah dari rupa organik atau geometrik atau gabungan kedua-duanya. Rupa motif disusun berulang-ulang dengan menggunakan struktur garisan grid linear. Olahan rupa motif Corak yang digubah tanpa struktur garisan grid 8. Olahan RUPA menghasilkan mukataip -Rupa boleh diolah menjadi bentuk huruf yang dikenali sebagai rupa huruf atau mukataip -Mukataip merupakan salah satu elemen rekaan dalam rekabentuk grafik seperti poster,iklan,logo dan pembungkusan. -Mukataip yang paling asas boleh dihasilkan menggunakan garisan grid 3 unit X 5 unit bagi semua huruf kecuali I,M,Q dan W. 9. Aktiviti RUPA 10. 3. BENTUK Bentuk mempunyai struktur jisim dan isipadu.Ini bermakna ia mempunyai lebih dari satu permukaan datar. Bentuk terbahagi kepada dua,iaitu; BENTUK KONKRIT dan BENTUK ILUSI Bentuk Konkrit bentuk sebenar yang bersifat tiga dimensi. Ia dapat dilihat,dirasa dan disentuh daripada pelbagai sudut. 11. BENTUK ILUSI Bentuk Ilusi Setiap imej pada permukaan dua dimensi berbentuk ilusi. Ianya dapat ditimbulkan menggunakan unsur,prinsip serta struktur rekaan yang akan menampakkan seolah-olah gambaran atau objek yang dilukis seperti keadaan sebenar. 12. BENTUK ILUSI 13. Bentuk konkrit 14. JALINAN Jalinan ialah sifat permukaan sesuatu objek yang boleh dikesan secara penglihatan (tampak) atau sentuhan. Jalinan terdapat di permukaan objek alam ciptaan Tuhan dan objek buatan manusia. Jenis-jenis jalinan; 1. Jalinan Tampak 2. Jalinan Sentuh 15. Jalinan Tampak Jalinan Tampak adalah kesan yang hanya dapat dilihat, tapi tidak dapat dirasai secara sentuhan. Jalinan ini boleh dilihat secara ilusi pada alam benda dan juga pada karya seni. Contoh; permukaan kulit tembikai, corak pada rama-rama, corak pada fabrik dan catan. 16. Jalinan Sentuh Jalinan ini merupakan kesan di atas permukaan yang dapat dirasai melalui deria sentuhan. Contoh;permukaan tayar kereta,tapak kasut,kulit buah durian,kulit kayu dan jalanraya Sifat-sifat JALINAN a) Kasar - Kulit kayu c) Tajam - Kulit durian d) Halus - Kapas sutera b) Lembut - Permaidani 17. Fungsi JALINAN Keselamatan dan penyamaran Kulit buaya,pakaian seragam tentera Cengkaman Tayar kereta,tapak kasut ... .Hiasan Corak pada tekstil,kertas pembalut hadiah Menampakkan pelbagai jenis ruang Dalam catan,pelukis menggunakan pelbagai jalinan dengan pelbagai cara untuk menimbulkan ilusi ruang . 18. Kolaj Resis Tiupan warnaPualaman Teknik-teknik menghasilkan JALINAN Renyukan LukisanRenjisan GosokanCatan Stensilan Capan Gurisan Cetakan Anyaman Membatik 19. Aktiviti JALINAN 20. RUANG Ruang adalah jarak antara objek yang wujud di dalam alam nyata dan juga dalam karya seni visual Objek yang berada di hadapan lebih jelas dan besar jika dibandingkan dengan objek yang sama saiz yang berada di bahagian belakang. 21. Ruang Fizikal Jenis-jenis RUANG Ruang yang terdapat di persekitaran Ruang Ilusi Ruang yang terdapat dalam karya seni visual seperti catan, lukisan dan rekaan grafik 22. Terdapat 3 jenis ruang dalam ruang Ilusi ; Ruang Dalam ii. Ruang Cetek iii. Ruang Rata 23. 6. WARNA Warna ialah tindakbalas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Sesuatu objek lebih dikenalpasti melalui warna yang ada padanya. a. Warna Asas / warna utama/ warna primer Warna-warna ini adalah asli dan tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna lain b. Warna Sekunder Warna sekunder di hasilkan melalui campuran dua warna asas 24. c. Warna Tertiar Warna tertiar ialah hasil campuran satu warna asas dengan satu warna sekunder . Warna tertiar dapat menimbulkan kesan yang lembut dan dapat mengurangkan kehebatan warna asas dan warna sekunder. 25. RODA WARNA 26. Suhu Warna Warna panas Warna Sejuk 27. Perspektif warna Warna dapat menimbulkan ilusi ruang, jarak dan perspektif. Objek yang dekat lebih jelas dan gelap warnanya. Objek yang jauh lebih lembut dan pudar warnnya Kesan perspektif akan lebih jelas kelihatan jika gubahan dibuat dalam warna harmoni atau sewarna 28. PRINSIP REKAAN PENEGASAN HARMONI IMBANGAN KEPELBAGAIAN KESATUAN IRAMA DAN PERGERAKAN KONTRA PENEGASAN HARMONI IMBANGAN 29. HARMONI Harmoni adalah tindak balas tampak di dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seperti warna,garisan jalinan,ruang bentuk dan lain-lain. Faktor kesepaduan ini menimbulkan kesan seperti keselesaan, kesesuaian, keseragaman, ketenangan dan kesatuan 30. Harmoni warna, ruang dan bentuk Harmoni warna Harmoni warna dan bentuk Harmoni bentuk Harmoni warna dan ruang Harmoni warna dan bentuk 31. IMBANGAN Imbangan bermaksud suatu keadaan yang seimbang serta sepadan. Dalam hasilan 3D ,imbangan diolah berasaskan kepada berat ringan secara fizikal. Dalam karya 2D, imbangan diolah berasaskan pertimbangan secara visual Imbangan terbahagi kepada dua;- Imbangan simetri wujud apabila bahagian disebelah kiri dan kanan sama.Komposisi gambar yang simetri akan kelihatan lebih kukuh dan stabil 1. IMBANGAN SIMETRI 32. 2. IMBANGAN TIDAK SIMETRI ( ASIMETRI ) Imbangan tidak simetri wujud apabila bahagian disebelah kiri dan kanan sesuatu hasilan seni itu tidak mempunyai kesamaan nilai atau kelihatan tidak serupa 33. PENEGASAN Penegasan bermaksud suatu penumpuan ( fokus ) unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain . Penegasan yang digunakan dalam hasil seni bertujuan untuk memberi tumpuan dan menarik perhatian. 34. PENEGASAN WARNA 35. Penegasan bentuk 36. KONTRA Kontra berlaku apabila unsur digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan dan impak dalam karya seni Kontra juga dikaitkan dengan penegasan, lebih tinggi kadar kontra akan lebih jelas penegasan. 37. KONTRA 38. Kesatuan dalam sesuatu hasil seni memperlihatkan keberkesanan unsur seni dan prinsip rekaan dan teknik yang digabungkan dan disepadukan untuk mewujudkan kesan tampak yang sempurna KESATUAN 39. KEPELBAGAIAN Kepelbagaian adalah prinsip rekaan dalam penggunaan pelbagai unsur seni, idea dan persembahan bertujuan untuk mengelakkan kesan hambar dalam karya seni. 40. KEPELBAGAIAN 41. IRAMA DAN PERGERAKAN IRAMA RAWAK Motif yang diulangi tanpa susunan , seperti ruang yang tidak sama akan menimbulkan irama. 42. IRAMA BIASA mempunyai motif yang serupa dan ruang yang sama di antara mereka 43. IRAMA ALTERNATING ( BERSELANG-SELI )- dapat diwujudkan dengan mengubah posisi motif. 44. Irama ALIRAN garisan yang beralun diulang akan mewujudkan irama aliran.Gunung-ganang dan ombak lautan menimbulkan irama aliran 45. Irama Progresif Terdapat perubahan Motif setiap kali motif diulangi 46. SEKIAN TERIMA KASIH SESUNGGUHNYA SENI ITU INDAH