Ap aralin 4 july 17, 2012

Download Ap aralin 4 july 17, 2012

Post on 06-May-2015

12.052 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.WASTONGPAGPAPAHALAGA SA MGAPINAGKUKUNANG YAMAN

2. Ang Pilipinas ay sagana sa pinagkukunang yaman. Subalit huwag kalimutan na ang mga ito ay may Limitasyon, may kakapusan.Ang pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ay nararapat na bigyang-pansin upang matiyak na mapakikinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon. 3. Ang konsepto ng likas-kayang paggamitPagkawasak ng kalikasan at pagkaubosng yamang likasKahalagahan ng pangangalaga sakalikasanMga batas ukol sa pangangalaga ngpinagkukunang yaman 4. Ano ang likas-kayang paggamit?Anu-ano ang mga layunin ng likas-kayang paggamit?Anu-ano ang pamantayan ng likas-kayang paggamit?Paano makatulong ang likas- kayang paggamit sa pangangalaga ng yamang likas? 5. Ang LIKAS-KAYANG PAGGAMIT ay tumutukoy sa paggamitng mga yamang likas saparaang makapagbibigay itong lubos nakapakinabanagan ngunithindi maubos. 6. Ang World Conservation Union ay pandaigdigang organisasyon na nagpapahayag ng pagkilala na ang KULTURA, EKONOMIYA, at KAPAKANAN NG TAO ay nakadepende sa kalikasan;181 na bansa ay kasapi;At Layunin nito:Mahikayat at matulungan ang ibat-ibang bansa na mapangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng likas-kayang paggamit o sustainable use. 7. Layunin ng Likas-kayang paggamit Hikayatin ang paggamit ng BIOLOGICAL RESOURCESayon sa nakasanayang tradisyon at paniniwala nanaaayon sa KONSERBASYON at LIKAS-KAYANGPAMAMARAAN Suportahan ang lokal na populasyon saPAGPAPAUNLAD, PAGSASAGAWA ng pamamaraan ngKONSERBASYON sa mga lugar na nababawasan angBIOLOGICAL DIVERSITY. Hikayatin ang PAGTUTULUNGAN ng PAMAHALAAN atPRIBADONG SEKTOR na PAUNLARIN ang mga PARAANng likas-kayang paggamit.ng BIOLOGICALRESOURCES. Ipaloob ang konserbasyon at likas-kayang paggamit ngBIOLOGICAL DIVERSITY sa mga programa, plano atmga patakaran ng pamahalaan at pribadong sektor. 8. MGA PAMANTAYAN SA LIKAS-KAYANG PAGGAMITANG BIOLOGICAL DIVERSITY at ECOLOGICAL FUNCTION ay nagpapanatili sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Sa kabila ng patuloy na paggamit ng ibat-ibang uri ng hayop at halaman hindi para din masisira ang kapaligiran.Ang bilang ng ibay-ibang uri ng hayop at halaman ay hindi nababawasan at ang buhay nito ay tumatagal.Ang yamang-likas ay nananatiling mahalagang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao. 9. 3-R: ReDUCE ReUSE ReCYCLE 10. PAGKAWASAK NG KALIKASAN AT PAGKAUBOSNG MGA YAMANG LIKAS 11. Dahil sa pagkasira ng kalikasan lalo na ang kagubatan, ang mga pagbaha ay naging mas madalas sa ibat-ibang panig ng bansa sa mga nagdaang panahon. 12. Noong 1990 nagkaroon ng pagbaha sa Rehiyon9 at Zamboanga Del Sur Noong 1991 nagkaroon ng pagbaha sa OrmocCity sa Leyte na umabot sa 8,000 katao angnasawi Noong 1994 may naitalang 9 na malawakangpagbaha at ang karamihan ay naganap saRehiyon 10, 11, at 12. Noong 2004 - ang mga lalawigan ng Quezon,Aurora, Bulacan at Nueva Ecija ay nakaranas ngbiglaang pagbahaat mga landslide. Sa mga lugar kung saan naganap ang pagbahatulad ng Leyte, Samar, Camiguin, Surigao,Isabela, at Quezon. Ito ang matinding pagkasirang mga kagubatan at pangunahing dahilan. 13. Gumawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang mapigilan ang tuluyang pagkasira ng kagubatan.Layunin ng DENR na maprotektahan ang kalikasan mula sa kamay ng mga mapagsamantalang indibidwal at korporasyon. 14. Ang Pilipinas ay May 20 milyong ektaryang kagubatan noong ika-19 na siglo. Subalit unti- unti itog nasisira at nauubos.Ang Pilipinas ay may 30 milyong ektarya, 18 % o 5.4 m ang natirang kagubatan. Na dapat ilaan ang 54% ang bahagi ng lupa sa kagubatan ng mga bansang may agrikultural.Sa loob ng isang taon halos 550,000 ektarya ng mga kagubatan ang nasisira. Sumakatwid, bawat oras ay may 63 ektarya ng kagubatan ang nasisira. 15. Mineral: Ang duming dulot ng pagmimina o mine tailings ay nagdadala ng burak at lason sa mga ilog at dagat. At ito ang naging sanhi sa pagkamatay ng mga isad at halaman, pagkawala ng malinis na tubig, purwesyo sa kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, at iba pang residente sa lugar, leukemia-dulot ng kemikal mula sa minahan.Polusyon: Toxins-mula sa basurang itinatapon, red tide at fish kill, dinamita, cyanide, at muro ami, coral reef.