“evlenİyorum!” · 2016. 1. 20. · eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük...

10
Düğün hazırlık kitapçığı. “EVLENİYORUM!”

Upload: others

Post on 08-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı .“ E V L E N İ Y O R U M ! ”

Page 2: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım
Page 3: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

Be ş s a y f a l ı k b u bö l üm , b ü t ç e n i zden da ve t l i l i s t e s i n e , müz i k t e n ç i ç e k l e r e kada r d üğününüz l e i l g i l i p e k ç o k önem l i a y r ı n t ı y ı d ü zen l i b i r ş e k i l d e o r gan i z e e tmen i z v e p l a n l aman ı z i ç i n k o l a y l ı k s ağ l a yacak t ı r . İ ş e a şağ ı dak i zaman ç i z e l g e s i y l e ba ş l a y ı n v e i ş l e r i n i z i n s on t amam lanma t a r i h l e r i n i b e l i r l e y i n . Eğe r d üğününüzü p l a n l amak i ç i n a l t ı a ydan az b i r zaman ı n ı z v a r s a h emen ha r e k e t e g e ç i n v e o l ab i l d i ğ i n c e çabu k i ş e k o yu l u n . İ ş y ü k ünün o l a y ı n eğ l e n ce s i n i n ö nüne ge çme s i n e a s l a i z i n v e rmey i n .

Page 4: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

ALTI AY VEYA DAHA FAZLA SÜRE KALA

Masa, sandalye gibi kiralanacak malzemeleri ayırtın.Düğün günü için ulaşım araçlarını ayarlayın.Davetiyelerinizi, teşekkür kartlarınızı ısmarlayın ve eğer ihtiyacınız olacaksa bir kaligraf bulun.Hediyelerinizi seçin.Yüzüklerinizi alın.Damadın smokinini satın alın veya ayırtın.

DÖRT İLE ALTI AY ARASI ZAMAN KALA

Düğünde mutlaka çalınacak ve kesinlikle çalınmasını istemediğiniz şarkıları belirleyin.Eğer kan testleri yaptırmanız gerekiyorsa, randevu alın.Evlenme izninizi ve gereken diğer resmi işlemleri halledin.Kızlık soyadınızı koruyacaksanız gerekli belgeleri hazırlayın.Duvağınızla birlikte saçınızın ve makyajınızın provasını kuaför ve makyaj artistinizle yapın.Adres değişikliğinizi gerekli kurumlara bildirin.Bir anı defteri alın.

BİR İLE İKİ AY ARASI ZAMAN KALA

Düğününüzün ne tarzda ve ne zaman olmasını istediğinize karar verin. Küçük mü, resmi mi yoksa görkemli mi olacak?Bütçenizi ve kimlerin neyi karşılayacağını belirleyin.Eğer istiyorsanız bir düğün organizatörüyle anlaşın.Listenizi hazırlayın, adresleri organize edin.Evlilik tarihinizi netleştirin. Tören ve resepsiyon mekanlarını ayarlayın.Bu süreçte size yardım etmesini istediğiniz kişileri belirleyin.Gelinlik ve aksesuarlarınızı, duvak ve ayakkabınızı seçin.

Nikahınızı kıyacak görevliyi ayarlayın.Yemek servisini sunacak şirketi ayarlayın.Düğün pastanızı ısmarlayın.Çiçekçinize karar verin.Nikah ve resepsiyon müziklerine karar verin.Fotoğrafçıya ve kameramana karar verin.Balayınızı planlayın ve yerinizi ayırtın.Yeni evinizi düzenlemeye başlayın.

Varsa sağdıç ve nedimelerin kıyafetlerini seçin.Gelinliğinizle birlikte kullanacağınız her türlü çorap veya iç çamaşırı ihtiyacınızı karşılayın.Düğününüzde vereceğiniz nikah şekerlerini seçin.Düğün geceniz için bir otelde yer ayırtın.Şehir dışından gelecek misafirlerinizin kalacakları yerleri ayarlayın.Eğer isterseniz dans derslerine başlayabilirsiniz.Kuaförünüzü ve makyözü belirleyin.

DÜĞÜN HAZIRLIK KİTAPÇIĞI

Page 5: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

İKİ HAFTA KALA

BİR GÜN KALA

DÜĞÜN GÜNÜ

BİR HAFTA KALA

Aksesuar ve iç çamaşırlarınızla gelinlik provasını yaptırın.Oturma planını yapın ve yer kartlarını hazırlayın.Yemek servisi verecek şirkete davetli sayısını bildirin.Henüz LCV vermemiş davetlileri arayın. Nikah duyurularını gönderin.Evde düğün ayakkabılarınızı giyin, ayağınız alışsın.Siz balayındayken varsa çiçeklerinize bakacak birini bulun.Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin.

Ulaşım düzenlemelerini kontrol edin.Törenle ilgili her şeyi; nikah şekerleri, yüzük kutusu/yastığı, anı defteri gibi malzemeleri düğün yerine götürülmek üzere bir kutuya koyun.Manikür ve pedikür yaptırın.Tören provası yapın.Eğer dilerseniz anne ve babalarınıza destekleri için teşekkür etmek üzere hediyeler verebilirsiniz.Gün boyu ihtiyacınız olacak bahşiş ve ödemeleri ayrı zarflara koyarak hazırlayın ve bunları verecek kişileri ayarlayın.

Rahatlayın ve bu büyük günün tadını çıkarın!

Oturma planına son halini verin.Cildinizle ilgili gerekiyorsa son kozmetik bakımları yaptırın.Gelinliğinizi teslim alın.Yemek şirketiyle tüm ayrıntıları yeniden teyit edin.Balayı planlarını gözden geçirin ve acil bir durum olasılığına karşı seyahat programınızı bir arkadaşınıza bildirin.Balayı hazırlıklarını yapın.Yemek şirketine son davetli sayısını bildirin.

DÜĞÜN HAZIRLIK KİTAPÇIĞI

BÜTÇE PLANLAMA

Page 6: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

BÜTÇE PLANLAMA

TÖREN VE RESEPSİYON_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ara toplam

ÇİÇEKLER_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ara toplam

Ara toplam

GİYİM KUŞAM_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ara toplam

HEDİYELER, DÜĞÜN ARMAĞANI VE DİĞERLERİ_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

MÜZİK_____

_____

_____

Ara toplam

FOTOĞRAF_____

_____

_____

_____

_____

_____

Ara toplam

KIRTASİYE_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Eğer kullanacaksanız düğün organizatörüDüğün mekanının ücretiNikah işlemleriEvlilik belgelerinin ücretiResepsiyon alanının ücretiYemekDüğün pastasıİçeceklerKiralanacaklar (masa, sandalye)Gelin ve damadın araçlarıMisafirler için araç ve park ücretiBahşişler ve vestiyer maliyeti

Tören alanı çiçekleriGelin çiçeğiBaş nedimenin ve diğer nedimelerin çiçekleriÇiçek taşıyan kızın aksesuarlarıGelinin yaka çiçeğiDamadın yaka çiçeğiResepsiyon için çiçekler

GelinlikTaç ve duvakGelinin ayakkabısıİç çamaşırıMücevher ve aksesuarlarSaç tasarımı ve makyajManikür-pedikürDamadın smokiniDamadın aksesuarlarıGelin ve damadın yüzükleriKuru temizleme

Baş nedimenin hediyesiNedimelerin hediyesiBaş sağdıcın hediyesiSağdıçların hediyesiGelin çiçeğini ve yüzükleri taşıyan çocukların hediyesiAnne-babaların hediyesiDüğün şekeri (veya başka küçük anı hediyeler)Yüzükler için küçük yastıkAnı defteri

Tören müziğiKokteyl müziğiResepsiyon müziği

Fotoğrafçının ücretiNişan fotoğrafıDüğün albümüEbeveynler için albümEk fotoğraflarVideo-DVD

Ön davetiyelerDavetiyeler ve zarflarıDüğün programıOturma düzeni için kartlar, yer kartları, menülerTeşekkür kartlarıKargo ücretiKaligrafiDuyurular

Ara toplam

Düğününüzü p l a n l amaya ba ş l amadan bü t ç en i z i n n e o l d uğunu b i lmen i z v e b u bü t ç e y i n e ye ha r camak i s t e d i ğ i n i z e ka r a r v e rmek önem l i d i r . Gene l k u r a l o l a r a k b ü t ç e n i z i n o r t a l ama y üzde e l l i s i n i r e s ep s i y on (mekan , y emek v e i ç e c e k ) , g e r i k a l a ndan ç i ç e k , f o t oğ ra f , k ı y a f e t v e müz i k i ç i n h e r b i r i n e y ü zde on a y ı r ı n . Ka l an ı n ı i s e da ve t i y e v e d i ğ e r a y r ı n t ı l a r i ç i n k u l l a n ı n .

Page 7: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

DAVETLİ LİSTESİNİ PLANLAMAK İÇİN

Toplam konuk say›s›

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ön davetiye gönderildiDavetiye gönderildiLCV alındıTeşekkür gönderildiKişi sayısı

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Ad-Soyad :Adres :

Telefon :E-posta adresi :

Düğününüz i ç i n l i s t e n i z i t amam lad ı k t a n s on r a bu p l a n l a y ı c ı y ı k u l l a na ra k t e l e f o n n uma ra s ı , ad r e s g i b i g e r e k l i b i l g i l e r i b i r a r ada bu l u ndu rab i l i r s i n i z v e da ve t i n i z e k im i n yan ı t v e r d i ğ i n i , k a ç k i ş i y e t e ş e k k ü r no t u gönde rmen i z ge r e k t i ğ i n i b u f o rm l a tak ip edebi l i r s in iz . Bu say fadan kaç tane ih t i yac ın ız varsa fo tokopiy le çoğa l tab i l i r s in iz .

Page 8: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım

MÜZİK PLANLAYICIBu say f a ya ş a r k ı t e r c i h l e r i n i z i y az ı n v e b i r k opya s ı n ı müz i s y en v e D j ’ l e r e v e r i n . Böy l e c e n e y i n e zaman ça l a ca k l a r ı n ı b i l i r l e r . Ayn ı zamanda a s l a ça l ı nma s ı n ı i s t emed i ğ i n i z ş a r k ı l a r ı n b i r l i s t e s i n i d e v e rmen i z ya r a r l ı o l ab i l i r . Eğe r d üğününüzde can l ı p e r f o rman s va r s a hang i ş a r k ı l a r ı n ç a l ı nma s ı n ı y a da s ö y l e nme s i n i i s t e d i ğ i n i z i ö ze l o l a r a k be l i r t i n .

TÖRE

N

Giriş

Tören öncesi

Tören

Çıkış

ŞARKI ŞARKICI BAŞLAMA ZAMANI

DİĞ

ER

Duyurular ve kadehkaldırma anları

ŞARKI ŞARKICI BAŞLAMA ZAMANI

RESE

PSİY

ON

Kokteyl saati

Çiftin ilk dansıGelin ve babası ilk dansDamat ve annesi ilk dans

Davetlilerin ilk dansıYemek

Dans

Pasta kesme

Diğer özel istekler

Son dans

“Asla çalma” listesi

ŞARKI ŞARKICI BAŞLAMA ZAMANI

Page 9: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım
Page 10: “EVLENİYORUM!” · 2016. 1. 20. · Eğer kendilerine “hoş geldiniz” notu veya küçük hediyeler bırakacaksınız davetlilerin nerede kaldıklarını teyit edin. Ulaşım