Anuari estedistic 2010 dades argraries

Download Anuari estedistic 2010   dades argraries

Post on 07-Nov-2014

134 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anuari estedistic

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. 05.14.01 Cens agrariNombre dexplotacions i superfcie censada. 1982, 1989 i 1999 Amb terres Amb ramaderia Sense ramaderia Amb SAU1 Amb altres terres Total Sense terres TotalAny N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. explot. explot.1982 101 913 80 940 169 1.414 43 439 181 1.853 3 1841989 42 466 42 333 73 560 32 239 84 799 7 911999 18 370 21 728 32 571 17 528 39 1.099 9 48Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya.1. Superfcie agrcola utilitzada. </li> <li> 2. 05.14.02 Cens agrariParcellaci. 1999Explotacions amb N. explot. % N. explot Superfcie total % Superfcie N. parcelles % N. parcelles1 parcella 23 58,97 505 45,95 23 15,972 a 3 parcelles 7 17,95 173 15,74 15 10,424 a 5 parcelles 2 5,13 130 11,83 8 5,566 a 14 parcelles 4 10,26 71 6,46 30 20,8315 a 29 parcelles 2 5,13 120 10,92 38 26,3930 i ms parcelles 1 2,56 100 9,10 30 20,83Total 39 100 1.099 100 144 100Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 3. 05.14.03 Cens agrariDistribuci de la superfcie agrcola utlitzada (SAU). 1999 Total Terres llaurades Pastures permanents Sec RegadiuAny N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha.1999 31 538 3 33 24 486 21 85 32 571Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 4. 05.14.04 Cens agrariAprofitament de la superfcie agrcola utilitzada (SAU). 1999 Sec Regadiu TotalTipus de conreu N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha.Terres llaurades 23 453 21 85 31 538Herbacis1 21 451 20 84 31 535Fruiters 1 1 3 1 4 1Oliverar 2 1 1 0 3 1Vinya 1 1 0 0 1 1Pastures permanents 1 3 0 0 2 6Prats o prades permanents 1 3 0 0 1 3Altres 2 30Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya.1. Inclou guarets i hortes familiars. </li> <li> 5. 05.14.05 Cens agrariConreus herbacis. 1999 Sec Regadiu En hivernacle TotalConreus N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha.Cereals 16 403 4 53 20 456Blat 2 38 1 32 3 70Ordi 12 331 2 20 14 351Civada 4 33 1 1 5 34Sgol 1 2 0 0 1 2Lleguminoses 4 20 1 1 5 21Mongetes seques 0 0 1 1 1 1Lleguminoses per a pinso 4 20 0 0 4 20Patates 0 0 4 3 4 3Conreus farratgers 6 19 3 8 9 27Farratges verds anuals 3 12 1 4 4 16Alfals 2 6 3 4 5 10Farratges verds plurianuals 1 2 0 0 1 2Hortalisses 1 2 12 19 13 21En terreny de conreu 0 0 1 10 1 10En conreu hortcola a laire lliure 1 2 11 9 12 11En conreu hortcolaamb protecci baixa 0 0 0 0 1 6 1 6Guarets 2 7Hortes familiars 4 9Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 6. 05.14.06 Cens agrariConreus llenyosos. 1999 Sec Regadiu TotalConreus N. explot. Ha. N. explot. Ha. N. explot. Ha.Fruiters de clima temperat 1 0 3 1 4 1Perera 1 0 2 0 3 0Presseguer 0 0 2 0 2 0Cirerer i guinder 0 0 2 0 2 0Prunera 0 0 1 0 1 0Altres 0 0 2 0 2 0Fruiters de fruits secs 1 1 2 0 3 1Ametller 1 1 2 0 3 1Vinya 1 1 0 0 1 1Olivera 2 1 1 0 3 1Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 7. 05.14.07 Cens agrariDistribuci de les terres que no sn SAU. 1999 N. explot. % Ha. %Superfcie forestal 11 64,71 391 74,05Matoll 1 5,88 80 15,15Altres 9 52,94 57 10,80Total 17 100 528 100Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 8. 05.14.08 Cens agrariEspcies arbries forestals. 1999Espcies N. explot % Ha. %Frondoses 11 50,00 391 54,84Resinoses 1 4,55 36 5,05Mixtes 10 45,45 286 40,11Total 22 100 713 100Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 9. 05.14.09 Cens agrariDistribuci de la superfcie total i de la SAU per rgim de tinena. 1999 Superfcie total SAURgim de tinena N. explot. Ha. N. explot. Ha.Propietat 25 606 17 176Arrendament 18 458 18 361Parceria 2 7 2 7Altres 5 28 5 28Total 39 1.099 42 572Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 10. 05.14.10 Cens agrariDimensi de les explotacions, segons la superfcie total i segons la SAU. 1999 Superfcie total SAUNombre dhectrees N. explot. % Ha. % N. explot. % Ha. %Menys d1 ha. 8 20,51 5 0,45 8 25,00 6 1,05D1 a menys de 2 ha. 2 5,13 3 0,27 2 6,25 3 0,52De 2 a menys de 5 ha. 5 12,82 17 1,55 5 15,63 19 3,32De 5 a menys de 10 ha. 6 15,38 42 3,82 3 9,38 17 2,97De 10 a menys de 20 ha. 5 12,82 73 6,64 5 15,63 70 12,24De 20 a menys de 50 ha. 5 12,82 131 11,92 7 21,88 193 33,74De 50 a menys de 100 ha. 3 7,69 206 18,74 1 3,13 64 11,19De 100 a menys de 200 ha. 4 10,26 422 38,40 0 0 0 0De 200 o ms ha. 1 2,56 200 18,20 1 3,13 200 34,97Total 39 100 1.099 100 32 100 572 100Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 11. 05.14.11 Cens agrariPersonalitat jurdica del titular de lexplotaci. 1999Personalitat jurdica N. explot. Sup. total (hac.) SAUPersona fsica 39 679 443Societat 6 340 114Entitat pblica 0 0 0Cooperativa de producci 0 0 0Societat agrria de transformaci 0 0 0Altres condicions jurdiques 3 80 14Total 48 1.099 571Font: Web de lInstitut dEstadstica de Catalunya. </li> <li> 12. 05.14.12 Cens agrariEspcies de bestiar. 1999Espcie N. explot. CapsBovins 3 154Vaques de llet 2 39Altres vaques 1 2Bovins (mascles) de 12 a menys de 24 mesos 2 67Bovins (femelles) de 12 a menys de 24 mesos 3 42Bovins (femelles) de menys de 12 mesos 1 4Ovins 7 1.174Ovelles 6 939Borregues per a reposici 1 20Altres ovins 6 215Cabrum 5 228Cabres mares 5 166Cabres per a reposici 1 30Altres cabrums 3 32Porcins 4 1.770Truges mares 4 150Truges de reposici de &gt;= 50 Kg 1 15Garrins de &lt; 20 Kg 4 300Altres porcins 3 1.305Aviram 10 353Gallines 9 260Pollastres i galls 3 40Galls dindi, necs, oques i pintades 2 33Altres avirams 1...</li></ul>