antreprenoriat profesionist 21 ian15

18
Manager in companii antreprenoriale Fii Pro! Un program prac4c de consolidare a intelegerii afacerii dedicat managerilor din companii antreprenoriale care se dezvolta

Upload: madi-radulescu

Post on 15-Jul-2015

394 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Manager  in  companii  antreprenoriale  –  

Fii  Pro!  

Un  program  prac4c  de  consolidare  a  intelegerii  afacerii  dedicat  managerilor  din  companii  antreprenoriale  care  se  dezvolta  

Page 2: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Context §  Organiza4ile  antreprenoriale  con4nua  sa  se  dezvolte  in  Romania  si  mediul  de  afaceri  antreprenorial  

con4nua  sa  se  profesionalizeze.    

§  Conturat  intr-­‐o  companie  antreprenoriala,  de  oameni  cu  experienta  de  antreprenoriat  si  afaceri,  programul  de  fata  isi  propune  sa  ac4oneze  ca  un  4p  de  “Mini  scoala  de  afaceri”  pentru  cei  ce  vor  sa  creasca  profesional.    

§  Ne  propunem  sa  includem  in  proiect  10  -­‐  12  manageri  din  organiza4i  antreprenoriale  care  cresc,  doresc  sa  se  consolideze  si  sa  faca  mai  bine  fata  unui  mediu  de  afaceri  in  schimbare,  din  ce  in  ce  mai  compe44v.    

§  Programul  este  menit  sa  ofere  managerilor  inscrisi  consolidarea  capacita4i  de  a-­‐si  asuma  noi  roluri  si  responsabilita4,  cresterea  echipei  coordonate,  oportunitatea  de  a  avea  o  intelegere  de  ansamblu  a  aspectelor  esen4ale  legate  de  conducerea  afacerii.  

§  AsKel  au  fost  structurate  intr-­‐un  program  de  4p  Mini  –  MBA  module  care  sa  conduca  la  deprinderea  celor  mai  importante  modele  si  instrumente  de  analiza,  diagnoza,  iden4ficare  a  problemelor,  solu4onare  a  problemelor  si  luare  a  deciziilor  in  arii  precum:  

§  Structurarea  afacerii,  crearea  unei  culturi  organiza4onale  puternice  si  crearea  de  valoare  adaugata  pentru  clien4  sai.  Generarea  strategiilor  de  afaceri,  prega4rea  companiei  pentru  crestere.  Elemente  de  management  al  performantei  si  prega4re  pentru  viitor.  

§  Marke4ngul  afacerii,  structurarea  unui  audit  de  marke4ng  si  definirea  unei  strategii  compe44ve  in  asa  fel  incat  sa  permita  o  crestere  sus4nuta.  

§  Crearea  unui  limbaj  si  a  unei  intelegeri  comune  in  ceea  ce  priveste  managementul  financiar  al  firmei,  finantarea  afacerii  si  prega4rea  pentru  crestere    

§  Elemente  esen4ale  de  prega4re  de  prezentare  persuasiva  a  solu4ilor,  proiectelor  si  propunerilor  intr-­‐un  mod  profesionist,  abilita4  necesare  in  vanzare  si  sus4nere  de  oferte  si  solu4i  

§  Elemente  legate  de  intelegerea  proceselor  de  resurse  umane,  rolul  de  manager  de  resurse  umane  al  managerului  opera4onal,  abilita4  de  leadership  si  de  management  al  schimbarii.  

§  Programul  include  la  fiecare  etapa  un  proiect  menit  sa  puna  par4cipan4i  sa  aplice  prac4c  intr-­‐un  proiect  relevant  pentru  compania  lor  toate  no4unile  abordate  in  module.  Prezentarile  finale  ale  proiectelor  se  fac  in  fata  intregului  grup  de  par4ipan4  etc.  

Page 3: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Abordare §  Pentru a realiza un proiect valoros am analizat cu atentie nivelul de informatie

conceptuala menite sa creeze deschidere, o fundamentare la nivel solid dar ramanand la nivel de esenta a cunostintelor in echilibru cu aspectele practice si imediat aplicabile. De aceea, dupa selectarea atenta a literaturii de specialitate (atat pe baza pregatirii in programe de MBA internationale a trainerilor cat si pe baza experientei indelungate de consultanta si a experientei practice, manageriale in companii de succes si in antreprenoriat), am decis furnizarea informatiei conceptuale pe trei cai: §  Un material de curs de tip selectie atenta a instrumentelor si conceptelor esentiale in

afaceri sub forma unui PPT detaliat furnizat atat in format print cat si electronic. Accesul la platforma de e-learning Grovo a MMM Consulting, unde se incarca si teste de auto-verificare in asa fel incat fiecare sa isi poata masura propriul progres si sa poata avea acces la o gama mai extinsa de materiale.

§  Studii de caz construite special pentru a sustine subiectele abordate in sala de training pentru a crea un grad maxim de interactivitate

§  Mini ateliere de lucru de tip workshop in care conceptele si instrumentele sunt aplicate la activitatea specifica a grupului de manageri participanti.

§  Discutii si dezbateri pe teme cu potential de particularizare in diverite arii functionale sau cu specific local de business

§  Pregatire pentru proiecte aplicate in business

§  Carti de specialitate selectate, simple, pragmatice si cotate ca fiind printre celel mai bune publicatii in domeniu, carti aparute dupa anul 2010 pentru a fi de actualitate, Un manager trebuie sa aiba deschiderea de a studia in doeniul sau de activitate si in cel al managementului.

§  Carti in format electronic (limba engleza) pentru o accesare facila, selectionate dupa aceleasi criterii: usor de parcurs, aplicabile, practice.

Page 4: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Abordare (2) §  Proiectele practice individuale beneficiaza de asistenta fiecarui

trainer implicat si au 3 etape mari: §  Aspecte stretegice legate de dezvoltarea afacerii, optiuni si alternative strategice, elemente de

creare de valoare pentru client, elemente de specific pentru fiecare companie, aspecte legate de resursa umana (ce tip de cultura cream, abilitati distincte pentru viitor), cum ne propunem dezvoltarea afacerii in pasi concreti

§  Auditul de marketing si pregatirea strategiei de competitivitate

§  Finantarea afacerii (estimarea de buget, proiectii de cont de profit si pierderi, indicatori financiari)

§  Fiecare etapa de proiect beneficiaza de feebackul scris si detaliat al trainerului si parcticipantii pot derula mai multe serii de imbunatatiri pentru prezentarea finala

§  Prezentarea finala de 30 minute, fiecare participant prezentand in fata intregului grup sinteza proiectului si propunerea sa de dezvoltare/inovare a afacerii sale. Pot fi invitati si manageri superiori din companiile participante.

§  La prezentarea finala participantii primesc feedback si intrebari de la managerii prezenti si din partea trainerului participant la prezentarile finale.

Page 5: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Elemente de continut

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Aspecte  financiare  ale  afacerii  –  

finantare  si  sustenabilitate,  3  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  

afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  resurse  

umane,  2  zile  

CE?  

•  Dezvoltarea  afacerii  pe  termen  lung:  etape  de  dezvoltare,  capcane  si  aspecte  specifice  fiecarei  etape,  rolul  managerilor    

•  Instrumente  uilizate  in  analiza  de  strategie  de  afaceri  si  in  alegerea  alterna4velor  strategice  de  dezvotare    

•  Noul  model  de  business  al  secolului  21:  inainte  si  dupa  criza.  

•  Crearea  de  valoare  pentru  client,  crearea  unui  sistem  de  management  al  performantei  pentru  a  sigura  dezvoltare  pe  termen  lung  

•  Ce  si  cum  masuram:  obiec4ve,  standarde,  rezultate,  masuratori  specifice.  

CUM?

§  Intregul continut conceptual va fi pus la dispozitie INAINTE de modulul fata in fata, pe platforma de e-learning GROVO pentru a permite familiarizarea cu continutul si a aloca timp majoritar discutiilor si aplicatiilor practice I timpul celor doua zile de curs.

§  Secvente video relevante in acord cu contextul prestabilit. Secventele video au rol demonstrativ, dar si introductiv cu privire la tema studiata. Vom viziona filme legate de dezvoltarea companiilor, abordari ale unor antreprenori de succes, felul in care gandesc e termen lung si cum isi construiesc afacerile. Cum se dezvolta o companie antreprenoriala si ce fel de cultura organizationala dezvolta, capcane si oportunitati.

§  Vom aplica pe studii de caz in companii antreprenoriale toate instrumentele propuse si discutate pentru a avea un caracter practic si pragmatic accentuat.

§  Lucru pe subgrupe de lucru in scopul generarii ideilor si solutiilor pe temele propuse, urmat de concluzii specifice si clare.

§  Atmosfera deschisa, placuta, in care participantii sunt invitati sa impartaseasca experiente si sa invete unul de la altul, nu doar de la trainer.

§  Vom recomanda literatura de specialitate relevanta si siteuri de dezvoltare personala menite sa completeze tabloul formarii manageriale si sa creeze un orizont de profesionalizare solid.

Page 6: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Elemente de continut

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Aspecte  financiare  ale  afacerii  –  

finantare  si  sustenabilitate,  3  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  

afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  resurse  

umane,  2  zile  

CE?  

• MarkeBng–  auditul  de  marke4ng:  instrumente  de  analiza  si  scanare  a  mediului  extern  si  intern  • Mediul  de  markeBng:  mediul  macro,  micro-­‐mediul  si  organiza4a  • Cele  5  forte  ale  lui  Porter:  cat  de  compe44va  este  afacerea  ta  • Auditul  resurselor  interne:  lantul  valoric  Porter  • Auditul  de  porGoliu:  cum  4i  echilibrul  intre  produsele,  ac4vita4le  si  clien4i  tai  • Avantajul  compeBBv  –  strategii  de  avantaj  compe44v,  analiza  aplicata  • MarkeBng    Planning:  SWOT  –  rezumatul  auditului  si  punctul  de  plecare  al  strategiei  de  marke4ng  • Cei  7  P  –  produs,  pret,  promovare,  plasare,  premise  fizice,  people,  procese  • Structura  unui  plan  de  markeBng  (in  mare):  obiec4ve,  strategii  de  marke4ng,  rezultate  asteptate,  programe  de  marke4ng,  evaluare  si  control,  aspecte  financiare,  implica4i  opera4onale.  

CUM?

§  Intregul continut conceptual va fi pus la dispozitie INAINTE de modulul fata in fata, pe platforma de e-learning GROVO pentru a permite familiarizarea cu continutul si a aloca timp majoritar discutiilor si aplicatiilor practice I timpul celor doua zile de curs.

§  Vom aplica pe studii de caz in companii antreprenoriale toate instrumentele propuse si discutate pentru a avea un caracter practic si pragmatic accentuat.

§  Lucru pe subgrupe de lucru in scopul generarii ideilor si solutiilor pe temele propuse, urmat de concluzii specifice si clare.

§  Atmosfera deschisa, placuta, in care participantii sunt invitati sa impartaseasca experiente si sa invete unul de la altul, nu doar de la trainer.

§  Vom recomanda literatura de specialitate relevanta si siteuri de dezvoltare personala menite sa completeze tabloul formarii manageriale si sa creeze un orizont de profesionalizare solid.

Page 7: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Elemente de continut

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Aspecte  financiare  ale  afacerii  –  

finantare  si  sustenabilitate,  3  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  

afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  resurse  

umane,  2  zile  

CUM?

§  Intregul continut conceptual va fi pus la dispozitie INAINTE de modulul fata in fata, pe platforma de e-learning GROVO pentru a permite familiarizarea cu continutul si a aloca timp majoritar discutiilor si aplicatiilor practice I timpul celor doua zile de curs.

§  Vom aplica pe studii de caz in companii antreprenoriale toate instrumentele propuse si discutate pentru a avea un caracter practic si pragmatic accentuat.

§  Lucru pe subgrupe de lucru in scopul generarii ideilor si solutiilor pe temele propuse, urmat de concluzii specifice si clare.

§  Atmosfera deschisa, placuta, in care participantii sunt invitati sa impartaseasca experiente si sa invete unul de la altul, nu doar de la trainer.

§  Vom recomanda literatura de specialitate relevanta si siteuri de dezvoltare personala menite sa completeze tabloul formarii manageriale si sa creeze un orizont de profesionalizare solid.

CE?  • Crearea  si  menBnere  unui  business  sustenabil  

•  Ce  este  si  cum  se  masoara  sustenabiliatate  unei  afaceri    •  Cum  ar  trebui  organizata  ac4vitatea  pentru  a  avea  o  afacere  

sustenabila  •  Cum  se  masoara  sustenabilitatea  si  cum  se  men4ne  aceasta  

•   Sursele  potenBale  de  fonduri  pentru  finantarea  unei  acBvitaBi    •  fondurile  proprii  si  fondurile  imprumutate  de  la  families  au  prieteni;  •  creditele  bancare;  •  emiterea  de  ac4uni;  •  emiterea  de  obliga4uni;  •  finantarile  din  programe  speciale;  •  fondurile  de  capital  de  risc;  •  leasingul;  •  creditele  de  la  furnizori  si  client;  •  creditele  pe  efecte  de  comert  (factoringul  si  scontarea)  •  crowdfunding  •  business  angels  

Page 8: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Elemente de continut

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Aspecte  financiare  ale  afacerii  –  

finantare  si  sustenabilitate,  3  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  

afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  resurse  

umane,  2  zile  

CE?  

• Structura  pe  pasi  a  unei  prezentari  de  business  • Tehnici  de  argumentare  si  speaking  in  prezentarea  solu4ilor  • InteracBunea  de  impact  cu  publicul  • Tipuri  de  prezentari  in  business.    • Prezentarea  integrata:  informa4va,  de  vanzari,  mo4va4onala,  fun  • Elevator  Pitch  –  “vanzarea  intr-­‐un  minut”  • Tehnici  de  gesBonare  a  sesiunilor  de  Q/A  intr-­‐o  prezentare  de  business  • Vocea  persuasiva  si  elemente  de  expresivitate  a  vorbirii  in  prezentari  • Mesaje  de  vanzari  –  cum  sa  construies4  mesaje  clare  si  potrivite  pentru  audienta  ta  

CUM?

§  Exercitii si aplicatii practice pe fiecare tehnica in parte. Participantii vor trece in fata salii pentru a livra sau practica exercitiile. Instrumentele sunt aplicabile rapid si sunt foarte practice.

§  Secvente video relevante in acord cu contextul prestabilit. Secventele video au rol demonstrativ, dar si introductiv cu privire la tema studiata. Vom viziona filme cu: campionul mondial in speaking in 2014, filme de pe TED, filme cu tehnici de voce. Toate in scop de invatare si cu un debriefing puternic in jurul lor.

§  Discutii in plen si sesiune de intrebari/raspunsuri pentru fiecare item mai sus prezentat

§  Lucru pe subgrupe de lucru in scopul generarii ideilor si solutiilor pe temele propuse, urmat de concluzii specifice si clare.

§  Role-play /Simulari de prezentari in care participantii sunt rugati sa aplice cele invatate in prealabil in training

§  Atmosfera deschisa, placuta, in care participantii sunt invitati sa impartaseasca experiente si sa invete unul de la altul, nu doar de la trainer.

§  In trei cuvinte, INTERACTIVITATE si APLICABILITATE PRACTICA.

Page 9: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Elemente de continut

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Aspecte  financiare  ale  afacerii  –  

finantare  si  sustenabilitate,  3  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  

afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  resurse  

umane,  2  zile  

CUM?

§  Intregul continut conceptual va fi pus la dispozitie INAINTE de modulul fata in fata, pe platforma de e-learning GROVO pentru a permite familiarizarea cu continutul si a aloca timp majoritar discutiilor si aplicatiilor practice I timpul celor doua zile de curs.

§  Vom aplica pe studii de caz in companii antreprenoriale toate instrumentele propuse si discutate pentru a avea un caracter practic si pragmatic accentuat.

§  Lucru pe subgrupe de lucru in scopul generarii ideilor si solutiilor pe temele propuse, urmat de concluzii specifice si clare.

§  Atmosfera deschisa, placuta, in care participantii sunt invitati sa impartaseasca experiente si sa invete unul de la altul, nu doar de la trainer.

§  Vom recomanda literatura de specialitate relevanta si siteuri de dezvoltare personala menite sa completeze tabloul formarii manageriale si sa creeze un orizont de profesionalizare solid.

CE?  •  Cum  menBnem  compeBBvitatea  prin  oameni;  

•  Cultura  performantei,  managementul  performantei  •  Comportamente  orientate  catre  performanta  si  indicatori  de  

performanta  •  Procese  de  resurse  umane  pentru  sprijinul  ob4nerii  performantei:  de  la  

recrutare,  selec4e  pana  la  dezvoltarea  angaja4lor  •  Talente  si  poten4al  de  dezvoltare  a  oamenilor:  cum  u4lizam  riguros  si  

strategic  resursele  de  dezvoltare  interne:  mentori,  training  si  alte  procese  de  dezvoltare  si  training  la  locul  de  munca  

•  Leadership  pentru  performanta  •  S4luri  de  leadership  •  Dezvoltarea  personala  a  leaderului  •  Profil  de  leader  performant  

•  Nota:  doritorii  pot  opta  pentru  un  profil  de  leader  pentru  performanta  de  4p  360  si  de  o  sesiune  de  coaching  pe  baza  acestuia.  

Page 10: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Ce face special acest program?

§  Este  un  program  de  esenta  a  cunos4ntelor  si  abilita4lor  legate  de  managementul  general  al  unei  afaceri  antreprenoriale  care  se  dezvolta  si  se  consolideaza  

§  Poate  cons4tui  o  buna  punere  in  tema  a  ceea  ce  inseamna  prega4rea  fundamentala  care  apoi  ar  putea  fi  con4nuata  mai  aprofundat  la  nivelul  unui  program  de  EMBA  sau  MBA,  daca  par4cipan4i  isi  vor  dori  acest  4p  de  inves44e  in  dezvoltarea  lor,  mult  mai  compelxa  si  cos4sitoare  

§  Este  un  proiect  complet  aplicat  cerintelor  specifice  ale  mediului  antreprenorial:  desi  modulele  abordeaza  aspectele  fundamentele  in  privinta  cunos4ntelor  transversale  legate  de  managementul  afacerii  in  general,  componenta  aplica4va,  de  proiect  personalizeaza  atent  pe  nevoile  fiecarui  manager  par4cipant.  

§  Este  un  proiect  livrat  de  prac4cieni  si  consultan4  cu  indelungata  experienta  care,  la  randul  lor  au  trecut  prin  programe  de  formare  similare  sau  la  nivel  de  MBA  si  care  integreaza  backgroundul  educa4onal  cu  exprienta  prac4ca  si  cea  de  consultanta  

Page 11: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Cui ne adresam? §  La  program  pot  par4cipa:  

–  Manageri  care  s-­‐au  dezvoltat  profesional  in  companii  antreprenoriale  si  care    nu  au  beneficiat  de  o  formare  structurata  management  al  companiei  

–  Manageri  care,  urmeaza  sa  aiba  roluri  schimbate,  atat  pe  orizontala  companiei  cat  si  in  proiecte  cu  expunere  interna4onala  sau  responsabilita4  largite,  care  coordoneaza  echipe  in  crestere  prin  ex4nderea  portofoliului  

–  Manageri  care  sunt  integra4  intr-­‐un  traseu  de  cariera  si  care  au  un  plan  de  dezvoltare  alaturi  de  compania  in  care  lucreaza  

–  Manageri  care,  pentru  aceasta  etapa  a  carierei,  nu  acceseaza  un  program  complet  de  4p  E/MBA  si  pentru  care  un  asKel  de  curs  poate  fi  o  buna  introducere  si  generator  de  limbaj  comun  

Page 12: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Graficul de implementare

7-­‐  8  luni  

Kick  off,  lansare  program,  

transmitere  link  plaKorma  e-­‐

learning  pentru  materialele  

introduc4ve  ale  Modulului  1  

Modul  1,  Strategia  si  dezvoltarea  afacerii,  2  zile  

Modul  2,  Marke4ngul  afacerii  2  zile  

Modul  3,  Finantare  si  

sutenabilitate,  2  zile  

Modul  4,  Prezentarea  si  sus4nerea  solu4ilor  de  afaceri  2  zile  

Modul  5,  Aspecte  legate  de  conducerea  oamenilor  si  procese  de  

resurse  umane,  2  zile  

Prezentari  finale  si  ceremonie  de  

absolvire  

Alegerea  temei  de  proiect,  structurarea  

tapelor,  asistenta  consultant  Modul  1,  demararea  etapei  1  de  proiect  

Etapa  2  de  proiect,  Auditul  de  marke4ng  

Etapa  3  de  proiect,  

Finanatarea,  analiza  costurilor  si  bugetarea  

Integrarea  proiectului  si  prega4rea  

prezentarii  finale  

19-­‐20  mar4e  

20-­‐21  aprilie    

21-­‐22  mai  

18-­‐19  iunie  

2-­‐3  iulie  

9-­‐10  iulie  

Page 13: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Investitie §  Intregul program este construit si testat pentru echipe de 10—12

manageri.

§  Programul aduna in cele 8 luni de derulare, pentru 160 ore de lucru si interactiune cu consultantii nostri:

–  10 zile instruire aplicata (5 Module) fata in fata intercalate de perioade de studiu pe platforma on-line si pe baza de carti de specialitate furnizate in proiect

–  2 zile asistate de prezentari ale proiectelor finale in fata grupului

–  3 etape de proiect de aplicare in businessul curent sau pentru prospectari de oportunitati de afaceri viitoare, a tuturor aspectelor abordate in program

–  Asistenta si feedback pentru fiecare etapa de proiect (Modulele 1, 2 si 3) si la prezentarea finala de sinteza in fata managementului (cca 2 ore dedicate fiecarui participant, feedback scris personalizat si cu caracter consultativ)

–  Documentatie de studiu, studii de caz, aplicatii practice, carti de specialitate

§  Costul pachetului complet: 1500 euro + TVA de persoana, in patru transe de plata

§  Pot fi create grupuri mixte din cadrul unor companii partenere pentru diversitate si schimb de experienta.

§  Cei care opteaza pentru sesiunea de coaching individuala pe baza profilului de Leader pentru Performanta, profil de tip 360, Persona Global, vor achita un cost suplimentar de 150 euro + TVA. Profilul este on-line, in limba romana.

Page 14: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Consultantii nostri Educatie de specialitate de cea mai buna calitate, experienta practica si de training, expunere internationala, portofoliu extins de proiecte de anvergura si reputatie foarte buna ca profesionisti.

Page 15: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Arhitect  al  invatarii  

Am  inceput  ca  inginer  absolvind  in  1990  facultatea  de  U4laj  Petrochimic.    Mi-­‐am  con4nuat  educa4a  cu  Diploma  in  Management  OU  UK  si  MBA  la  Warwick  University  UK.  Mul4ple  cer4ficari  si  cursuri  de  specializare  in  Romania  si  strainatate.  Am  inceput  antreprenoriatul  in  1993  fiind  unul  dintre  fondatorii  celei  mai  mari  retele  de  educa4e  manageriala  din  Romania:  CODECS  The  Open  University  In  2003  am  fondat  propria  afacere,  conduc  acum  o  echipa  de  8  traineri  si  consultan4  si  suntem  mandri  sa  fim  una  dintre  primele  10  companii  din  piata.  Incepand  cu  2008  suntem  partenerul  Persona  Global  in  Romania  si  integram  metodologii  moderne  si  testate  in  toate  programele  noastre  de  dezvoltare  personala  si  profesionala.  Lucrez  in  principal  cu  echipe  de  top  management,  facilitez  workshopuri  si  procese  de  echipa  intr-­‐un  portofoliu  de  clien4  din  topul  companiilor  mul4na4onale  din  Romania  si  lucrez  ca  Execu4ve  Coach.    ACC,  ICF,  Execu4ve  coach.  Am  absolvit  Diploma  Prac44oner  Execu4ve  Coaching,  AoEC  London.  Am  parcurs  programul  de  prega4re  avansata  in  Coaching  BRIDGE  ICA  si  sunt  membru  ICF  si  EMCC.  Sunt  unul  dintre  cei  5  Master  Traineri    pentru  cateva  dintre  metodologiile  Persona  Global.  Nominalizata  la  Cel  mai  bun  Trainer  al  anului  2010  si  2013.  Am  locuit  in  Romania  si  Bulgaria,  am  lucrat  in  9  piete  europene  cu  par4cipan4  din  14  tari.  

Madi  Radulescu,  MBA,  ACC  ExecuBve  Coach  

Page 16: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Arhitect  al  invatarii  Diana  este  specializata  in  marke4ng,  vanzari,  comunicare  si  PR.  In  prima  parte  a  carierei  sale,  vreme  de  opt  ani,  a  fost  ziarist  de  radio  si  televiziune  in  Romania,  a  lucrat  pentru  agen4ile  de  presa  Reuters  si  Associated  Press  si  a  lansat  ca  redactor  sef  revista  Elle  in  Romania.  Din  1998  a  inceput  sa  lucreze  in  business,  mai  intai  ca  director  de  marke4ng  al  unei  mari  companii  de  distribu4e.  Dupa  4  ani  in  acest  domeniu,  Diana  s-­‐a  alaturat  lui  Ion  Tiriac  in  cadrul  Funda4ei  Olimpice  Romane  pentru  a  promova  si  construi  marca  olimpica,  pentru  a  asigura  finantarea  loturilor  olimpice  ale  Romaniei  din  fonduri  ob4nute  de  la  sponsori.  A  fost  director  de  marke4ng  al  Alexandrion  Group  si  director  de  conferinte  in  cadrul  grupului  Forum  Invest-­‐Media  On.  Incepand  cu  anul  2004,  Diana  a  ales  o  cariera  de  trainer  si  consultant  de  resurse  umane,  mai  intai  in  cadrul  companiei  Response,  apoi  pe  cont  propriu.  Domeniile  predilecte  si  de  exper4za  in  training  sunt:  dezvoltare  manageriala,  abilita4  emo4onale,  marke4ng,  leadership,  comunicare,  customer  service.    Din  2008  Diana  a  creat  si  coordonat  in  cadrul  MMM  Consul4ng  proiecte  de  instruire  si  dezvoltare  a  resurselor  umane.  Diana  este  consultant  cer4ficat  Persona  Global  si  tutor  al  programelor  Chartered  Ins4tute  of  Marke4ng,  UK.    

Diana Voicu

Page 17: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Arhitect  al  Invatarii  

Am  absolvit  Academia  de  Studii  Economice  din  Iasi  in  1982  si  apoi,  de-­‐a  lungul  anilor,  m-­‐am  specializat,  ca  educa4e,  pe  dezvoltarea  abilita4lor  de  management  si  marke4ng  financiar  la  RBI  si  competente  de  management  la  The  Chartered  Ins4tute  of  Bankers  din  UK.  Co-­‐autor  al  programului  bancar  de  studiu  la  distanta,  director  al  departamentului  de  calitate,  responsabil  cu  fuziunea  unor  mari  ins4tu4i  bancare  din  Romania  si  asigurarea  procesului  de  schimbare  si,  in  cele  din  urma,  director  na4onal  de  opera4uni  pentru  una  din  cele  mai  mari  banci  din  Romania.  Am,  de  asemenea  experienta  interna4onala  in  conducerea  de  echipe  si  implementare  de  proiecte.  Experienta  vasta  in  a  lucra  in  medii  mul4culturale,  in  a  conduce  oamenii  si  a  da  un  exemplu  bun.  Mi-­‐am    aprofundat  educa4a  in  Ungaria,  Romania  si  UK.  A  fost  tuturo  pentru  Modulul  Management  Financiar    al  The  Open  University  UK  in  Romania,  prin  CODECS.    Din  reusitele  profesionale:  2000:  Cer4fied  Quality  Manager,  American  Society  For  Quality    2001:  Member  of  Global  Quality  Network,  the  Top  dis4nc4on  for  the  performance  in  Quality  ac4vity.  2006:  Founding  member  of    “Podul  de  piatra”  –  organiza4e  nonprofit    

Victoria Evi

Page 18: Antreprenoriat profesionist  21 ian15

Arhitect  al  Invatarii  -­‐  Trainer,  Speaker,  Consultant,  Antreprenor.  Autor  pe  www.catalinchirilescu.ro  si  site-­‐uri  specifice  dezvoltarii  personale  si  profesionale  din  Romania.  -­‐  Ex  Training  &  Development  Specialist  la  Coca-­‐Cola  HBC  Romania,  unde  a  livrat  tot  ce  inseamna  sok  skills  pentru  cei  1700  de  angaja4  din  reteaua  Coca-­‐Cola  HBC  Romania,  incepand  de  la  Effec4ve  Communica4on  &  Listening  pana  la  Negociere  si  Vanzari.  -­‐  Peste  120  de  grupe  de  “Train  of  Trainers”,  “Public  Speaking”,  “Persuading  &  Influencing”  livrate  pana  in  prezent  in  diverse  companii  de  training  din  Romania,  peste  7000  de  ore  de  training  la  ac4v  pe  aceste  3  arii.  -­‐  Autor  al  e-­‐book-­‐ului  “Public  Speaking  –  Secrete  &  Trucuri”,  cer4ficare  acreditata  interna4onal  NLP  Prac44oner  si  NLP  Master,  ThetaHealing  Prac44oner,  specialist  in  Analiza  Tranzc4onala,  Process  Communica4on  Model  si  L.A.B.  Profile,  a  absolvit  ca  sef  de  promo4e  Facultatea  de  Kinetoterapie  si  Motricitate  Speciala  si  cu  rezultate  deosebite  Facultatea  de  Marke4ng  din  cadrul  ASE  (masterat)  si  Facultatea  de  Psihologie  si  S4intele  Educa4ei  din  cadrul  Universita4i  Bucures4  (masterat).  Acum,este  inscris  in  cadrul  MBA  sub  egida  Cambridge  –  Business  Academy,  urmand  profilul  Management.  -­‐  Fost  mul4plu  campion  na4onal,  campion  balcanic  si  medaliat  la  numeroase  concursuri  interna4onale  la  scrima  –  proba  floreta    -­‐  Domenii  de  exper4za:    Vanzari,  Negociere,  NLP,  Public  Speaking,  Train  of  Trainers,    Persuasiune  si  Influenta,  Leadership  prac4c,  Management,  Brand  Personal,  Comunicare  si  Ascultare  Ac4va,  Construire  de  echipe,  Team  Leadership,  Building  Rela4onships,  Problem  Solving  &  Decision  Making,  Crea4vitate  si  Inova4e,  Analiza  Tranzac4onala,  Coaching    etc  -­‐  Specialist  in  metodologiile  Persona  Global,  vasta  experienta  cu  numeroase  companii  din  FMCG,  Automo4ve,  Pharma,  Banking,  IT,  Construc4i,  Oil  &  Gas,  Telecom,  Airlines  

Catalin Chirilescu