anonimo Camanzo - 1788

Download anonimo Camanzo - 1788

Post on 30-May-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 1/6</p><p>1</p><p>Sobre:</p><p>Al Pe de Camanzo Fr. Pasio Melgo: entrghesele luego en s. m. q. b.</p><p>Carta:</p><p>Fr. Prasio melgacho, prreco de Camano, prreco de los demonios, tu acabas os probes, que llevendes o que ten para comer; tu mannos vestes como fai de Piloo, tu non lle ds ferrados de grao,</p><p>como fai o de Bendaa; tu acabas os probes dos feligreces quos escrivanos, tu queres acabarlos de</p><p>todo, tu queres acabar os santos para pagar a Varela os debrs que lle deves. Pois, si non despachas os</p><p>escrivanos e si non dis amissa, a de pola ma s sete, e se nan mudas de vida, guramos a Dios y-a</p><p>esta + que has deamanecer queimado, que non che a de ser como o cabaseiro; pois a rresina y-o breu</p><p>ia o temos, e si non mira para [a] abrea da carta a ver si non desimos verd. Temenos a igresia que non</p><p>arda. Tamn te disimos que te havemos de queimar as medas y-ospalleiros, pero antes ya vers lo que</p><p>te sucede antes de pocos das. Ia vers que outro aviso nonno tes. Ponte nas armas divinas. Tamn</p><p>trougeche un can de presa, esa a limosna que ds y-esesson os santos que te han de gardar quando</p><p>morras. Non che firmamos porque non queremos i-outros porque nan savemos.</p><p>[espazo con rbricas]</p><p>Repara lo que a bai con sosego e non te olbides nino tomes a chansa. Trata de seibar o preso antes</p><p>con antes, e se nan veralo. Mais tu eras frade bueno pa capitn de ladrones del Rubio.</p><p>1. Orientacin dun comentario dialectolxico dun texto escrito</p><p>a) Obxectivo: reconstrucin diacrnica da evolucin dos cambios</p><p>lingsticos.b) Factores que cmpre ter en conta: Existencia ou non de documentacin medieval dese lugar, da que</p><p>dispoemos no caso de Camanzo. Nmero de documentos conservados. Neste senso Pontevedra un dos</p><p>lugares con mis informacin para podemos reconstrur a sa historia dialectal,xa que foi a vila mis grande de Galiza cunha poderosa burguesa, que lleinteresaba preservar documentos referentes s sas pertenzas, pero tamn aosseus dereitos (en especial en relacin co arcebispado de Santiago e a Coroa).Ademais, tamn contamos con testemuos mis azarosos, coma o Dilogo de Alberte e Bieito de fins do sculo XVI, Sarmiento a mediados do XVIII ou</p><p>textos do XIX coma os de Pintos.</p></li><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 2/6</p><p>2</p><p>2. Gheada</p><p>3. Seseo:</p><p>a) O texto testemuos claros de seseo nun lugar que na actualidade de insirenunha rea de non seseo, polo que podemos percibir o retroceso destefenmeno. Ademais, Zamora Vicente sita Camanzo dentro da rea deseseo.</p><p>b) Na actualidade: Lugares nos que se rexistran falantes con seseo (fra da rea seseante):</p></li><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 3/6</p><p>3</p><p> Ribeiro. Ao longo do ro Ulla cara ao interior. As, rexstrase de xeito directo</p><p>nas parroquias de Obra e Aobre en Vila de Cruces, e indirecto enCamanzos.</p><p> Situacins: Situacin 1: [] en tdalas posicins posibles (zona norte de Lugo):</p><p>p. explosivap. explosiva interior de</p><p>palabrap. implosiva</p><p>p. implosiva interior de</p><p>palabra</p><p>ebola lues lu mcara</p><p> Situacin 2 (maioritaria): [] en tdalas posicins, ags en posicinimplosiva en interior de palabra:</p><p>p. explosivap. explosiva interior de</p><p>palabrap. implosiva</p><p>p. implosiva interior depalabra</p><p>ebola lues lu mcara</p><p> Situacin 3: [] s en posicin implosiva en final de palabra:</p><p>p. explosivap. explosiva</p><p>interior de palabra</p><p>p. explosiva</p><p>interior de palabra</p><p>(non etimolxica)</p><p>p. implosivap. implosiva</p><p>interior de palabra</p><p>ebola lues reies, frees lu mcara</p><p> Situacin 4: inexistencia de []:</p><p>ebola lues lu mcara</p><p>4. ONES &gt; -s</p></li><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 4/6</p><p>4</p><p>5. ANU &gt; -ao, ANA &gt; -</p><p>a) Evolucin diacrnica: a forma grao congruente coa situacin actual eadscribe a fala de Camanzo ao galego central.</p><p>b) Descricin do fenmeno: A perda da nasalidade voclica foi un fenmeno que debeu dar lugar a</p><p>moitas solucins morfolxicas, algunhas con xito e outras das que stemos restos na toponimia (topnimos rematados en [] que alternancon outros que rematan en ditongo).</p><p> Sarmiento pouco explcito ao referirse a este fenmeno (fai referencia terminacinoun, pero sen unha localizacin exacta).</p><p> Actualmente podemos atopar as formasgrao egr (colectivo localizadona zona nororiental de Lugo). Parece que a forma gr debeu ocupar todoo territorio e ir recuando, pero en Camanzo no sculo XVIII xa non sedeba rexistrar este colectivo gr, xa que grao est empregado nesesentido neste texto.</p><p>6. ti / tu:</p></li><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 5/6</p><p>5</p><p>a) un trazo que se pode seguir de xeito doado a travs dos textos dos quedispoemos, xa que no sculo XIX contamos con textos que pretendanreproducir a lingua popular (tertulias) e tamn con literatura costumista erealista.</p><p>b) Explicacin do fenmeno: ti unha forma emerxente que compite con tu</p><p>no nominativo, un cambio que parece estar en marcha xa desde a IdadeMedia: Ti emin aparecen con aparecen con frecuencia no canto detu e eu cando</p><p>son o segundo elemento dunha coordinacin, xa desde os textosmedievais (vs e min).</p><p> Coa preposicin entre (co significado de cooperacin) pode ti aparecermesmo na rea actual de tu (facmolo entre ti e min).</p><p> Cando o pronome aparece como segundo termo dunha comparacinadoita aparecerti.</p><p>c) Evolucin diacrnica: en Camanzo no sculo XVIII anda se usaba tucomo pronome de suxeito, anda que hoxe un lugar que est claramente na</p><p>rea de ti. Ademais, probable que hoxe a isoglosa de ti / tu estea andamis ao leste do que sinala Fernndez Rei.</p><p>7. te / che:</p><p>8. cando / cuando:</p></li><li><p>8/14/2019 anonimo Camanzo - 1788</p><p> 6/6</p><p>6</p><p>9. tn: oeste da Corua, sur de Pontevedra e Ourense. En ocorrencia con ten.</p></li></ul>