anomalii cromozomiale rom

Upload: iana-criciun

Post on 07-Jul-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  1/38

  TIPURI

  MECANISME DE PRODUCERECONSECINŢEDIAGNOSTIC

  PROFILAXIE

  ANOMALIICROMOZOMIALE

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  2/38

  ANOMALII DE DOZAJ GENIC (+/- MATERIAL GENETIC)

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  3/38

  Anomalii cromozomialede n m!r "i de #$r c$ r!

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  4/38

  Purtătorul de t 9/22 – MLC! re"#u!e$ % – &rotoo!'o"e!$ A(L

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  5/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  6/38

  MECANIZMELE DE %ROD&CEREALE ANE&%LOIDIILOR

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  7/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  8/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  9/38

  Mecani#mele de ,rod cere alea era.iilor cromozomiale

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  10/38

  Dele.ie (del)

  Ter)#!$lă I!ter*t#+#$lă

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  11/38

  In er#ie (in )

  P$r$'e!tr#'ă Per#'e!tr#'ă

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  12/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  13/38

  01 XX del.3 .4256345362

  01 X7 t.9822 .4328435

  01 X7 t.9822 .4324308432

  0 XX ro-23/3501 XX ro-23/35

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  14/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  15/38

  Consecinţele translocaţiei robertsonieine t(1 !"1!#

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  16/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  17/38

  A!o)$l## de!t$re ! *#!dro)ulDo

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  18/38

  *INDROM&L DO3N *A&

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  19/38

  *INDROM&L DO3N *A&TRI*OMIA 45

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  20/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  21/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  22/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  23/38

  Identificarea numărului decromosomi 21 în nucleii

  interfazici prin metoda FISH

  46,XX 47,XX,+21

  Carioti$%l obţin%t $rinban&are ' a %nei emeic% sin&rom Do)n

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  24/38

  Caro$i, ri ,o#i ile ;n #<Do=n

  • 0@ XX 23• 0@ X7 23• 01 XX / 0@ XX 23• 01 X7 / 0@ X7 23• 01 XX ro-.23823• 01 X7 ro-.23830• 01 X7 # .234• et'

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  25/38

  *INDROAMELE C& ANOMALIIALE CROMOZOMILOR *E &ALI

  • A!o)$l##le 'ro)oJo)#lor *eBu$l# – $u o#!'#de!,ă "lo-$lă de? ! 3 l$ 0 !! *eB )$*'ul#! .0@ XX78 0@ X77 ! 3 l$ 1 !! *eB e)e!#! .0 X8 0@ XXX

  • Fe!ot#&ur# )$# &u,#! *e ere8 *e$*o'#$Jă re' e!t 'u?

  ! !tHrJ#ere ! deJ olt$re$ &u-ert$ră ! d#*"e!eJ## "o!$d#'e .$)e!oree$ &r#)$ră*e'u!d$ră8 $Joo*&er)#$

  ! *ter#l#t$te6

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  26/38

  *INDROM&L T&RNER

  • D#*"e!eJ#e "o!$d#'ă ← )o!o*o)#$ X 'o)letă *$u

  &$r,#$lă8 o)o"e!ă *$u ! )oJ$#'?0 X8 01 XX/0 X8 01 X #.X& 801 X #.X4 8 01 X X& 8 01 X X4 801 X rX666

  • 2 d#! 'o!'e&,## d$r e*te let$lă ! 9 d#! '$Jur#

  • 3/2 3/5 d#! !ou !ă*'u,# de*eB e)#!#!6

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  27/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  28/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  29/38

  E ol .ie "i ,ro0no#$ic ;n #<T rner

  • De,i#$area ,recoce – &er)#te olo*#re$u!e# $era,ii e caceP• ;or)o! de 're+tere .*e 'H+t#"ă 1 3 ')

  l$ t$l#$ !$lă• &re&u-ert$r 'u e*tro"e!# 'or#>e$Jăde '#tul de *eBu$l#J$re e!ot#'ă6

  • &ro-le)e deo*e-#te &u! 'o## 'u *#!dro) Tur!er '$re $u mal6orma.ii cardiace #a

  renale – 'o)&l#'$,##6• Ulter#or? t#ro#d#te $uto#)u!e %TA o-eJ#t$te+# D ID6

  • *ter#l#t$te

  • In#er.ia #ocial! e#$e de o icei n!2ia a de 6amilie e#$e o#i il!<

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  30/38

  *INDROM&L QLINE ELTER(B 2 S)

  • I!'#de!,ă 5 la 5 !! de *eB )$*'ul#! .&ro-$-#l3/1

  • D#$"!o*t#'ul 'l#!#' e*te &o*#-#l do$r ,o#$, er$ar<• )ulte '$Jur# !u *u!t d#$"!o*t#'$te – )od# 'ăr#

  e!ot#'e redu*e6• $alia cre"$e &e *e$)$ )e)-relor #! er#o$re6• Pe!#*ul *e deJ oltă de o-#'e# !or)$l +# u!',#$

  *eBu$lă e*te !or)$lă6• Te*t#'ulele ră)H! )#'# .*u- 5 ') B 36 ') er)#

  !edurero+# l$ &$l&$re .Qd#*o'#$,#e &e!o or;#t#'ă 6

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  31/38

  G#!e'o)$*t#$

  Se',#u!e &r#!te*t#'ul l$

  &$'#e!t 'u *6l#!e elter

  $Joo*&er)#$

  Se',#u!e &r#!te*t#'ul !or)$l

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  32/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  33/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  34/38

  is+i#ătură +alatină, mal'orma.ii#ardia#e, dismor'ie 'a#ială#ara#teristi#ă, i+o+lazia +aratiroidei itimusului/

  el 22* 11/2- sauel 10*+1 -

  n elman

  Mani est*ri clinice ma+oreAnomaliacromozomic*

  Sin&rom%l

  *INDROAMELE C& MICRODELE II IMICROD&%LICA II CROMOZOMIALE

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  35/38

  *indrom %rader-3illK

  *indrom An0elman

  01 XX 3 401 X7 3 4

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  36/38

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  37/38

  INDICA IILE ANALIZEICROMOZOMILOR &MANICu&lur# 'u tul-urăr# de re&rodu'ere%e)o&$t##le )$l#"!eS#!dro$)e 'u #!*t$-#l#t$te 'ro)oJo)#'ă .*#!dro)ul(loo) $!e)#$ F$!'o!# *#!dro)ul N#>)e"e! *#!dro)ulICF +6$ 6De*t$re$ e e'tulu# )ut$"e! $l eB&u!er## &ro e*#o!$le*$u $''#de!t$le l$ r$d#$,## #o!#J$!te +# u!ele *u-*t$!,e';#)#'e .'l$*to"e!e 6

  ! DIAGNOSTICUL PRENATAL *tud#ul 'ro)oJo)#lor !'elulele et$le e*te #!d#'$t l$ e)e#le "r$ #de6

  – &e*te 5 de $!#8– u!ul d#! &ăr#!,# $re o $!o)$l#e 'ro)oJo)#'ăe';#l#-r$tă8

  – 'ol 'u o $!o)$l#e 'ro)oJo)#'ă de novo .de+#'$r#ot#&ul &ăr#!,#lor e*te !or)$l e*te &o*#-#l u!

  )oJ$#'#*) "o!$d#' &re!$t$l 8– *e)!e e'o r$ 'e de $l$r)ă

 • 8/18/2019 Anomalii Cromozomiale ROM

  38/38