ANNEX NÚM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I ?· Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 1 ANNEX DE…

Download ANNEX NÚM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I ?· Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 1 ANNEX DE…

Post on 06-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>ANNEX NM. 7: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE</p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge i </p> <p>ANNEX DE CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE </p> <p>NDEX </p> <p>1 INTRODUCCI ......................................................................................................... 12 CLIMATOLOGIA ...................................................................................................... 1</p> <p>2.1 Obtenci de dades ............................................................................................ 12.2 Descripci de les estacions .............................................................................. 1</p> <p>2.2.1 Estacions pluviomtriques ........................................................................ 12.2.2 Estacions termomtriques ........................................................................ 1</p> <p>2.3 Dades Climtiques ............................................................................................ 12.3.1 Resum de dades pluviomtriques ............................................................. 12.3.2 Resum de dades trmiques de la AEMET ................................................ 7</p> <p>2.4 Vent................................................................................................................... 122.5 Humitat relativa ................................................................................................. 132.6 Nmero dhores de Sol ..................................................................................... 132.7 ndex climtic .................................................................................................... 13</p> <p>2.7.1 ndex Pluviomtric ..................................................................................... 142.7.2 Evapotranspiraci potencial ...................................................................... 14</p> <p>2.8 Classificaci climtica ....................................................................................... 182.9 Estimaci de dies treballables .......................................................................... 21</p> <p>3 HIDROLOGIA ........................................................................................................... 243.1 Definici de les conques de drenatge. Caracterstiques fsiques ..................... 24</p> <p>3.1.1 Llindar descolament (P0) .......................................................................... 243.1.2 Temps de concentraci (Tc) ...................................................................... 243.1.3 Resultats obtinguts ................................................................................... 25</p> <p>3.2 Estudi de la pluviometria. Precipitacions mximes diries (Pd) ........................ 273.2.1 Mtode analtic. Tractament estadstic de dades histriques de pluges ... 273.2.2 Mtode grfic ............................................................................................ 293.2.3 Resultats obtinguts. Contrast entre mtodes ............................................ 30</p> <p>3.3 Obtenci dels cabals de clcul. Mtode racional .............................................. 343.3.1 Introducci ................................................................................................ 343.3.2 Desenvolupament del mtode utilitzat ...................................................... 343.3.3 Clcul de cabals ........................................................................................ 35</p> <p>4 DRENATGE TRANSVERSAL .................................................................................. 374.1 Consideracions generals i criteris bsics .......................................................... 37</p> <p>4.1.1 Normatives a emprar ................................................................................ 374.1.2 Perodes de retorn .................................................................................... 374.1.3 Resguard respecte de la plataforma ......................................................... 374.1.4 Velocitats mximes ................................................................................... 37</p> <p>4.2 Criteris de clcul hidrulic ................................................................................. 374.2.1 Q500 200 m3/s o zona amb risc de danys catastrfics ............................ 374.2.2 200 m3/s &gt;Q500 50 m3/s i zona sense risc de danys catastrfics ............ 384.2.3 50 m3/s &gt;Q500 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastrfics ............. 384.2.4 Q500 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastrfics ............................ 39</p> <p>4.3 Disseny i dimensions de les infraestructures .................................................... 394.3.1 Amplada lliure ........................................................................................... 394.3.2 Disseny de ponts i viaductes..................................................................... 404.3.3 Disseny dobres de drenatge menors ....................................................... 40</p> <p>4.4 Resum de condicionants que afecten a la definici de drenatge ...................... 414.5 Solucions adoptades ......................................................................................... 424.6 Comprovacions hidruliques segons la metodologia simplificada de la Instrucci 5.2-IC (ODs amb Q500</p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 1 </p> <p>ANNEX DE CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE </p> <p>1 INTRODUCCI </p> <p>2 CLIMATOLOGIA </p> <p>2.1 Obtenci de dades </p> <p>L estudi climatolgic s ha realitzat a partir de les dades facilitades per l Agencia Estatal de Meteorologia (A.E.M.E.T.) de les estacions pluviomtriques i termomtriques situades a la zona de projecte. Amb la informaci obtinguda s ha procedit a seleccionar les estacions ms representatives, tal i com es justificar en els punts segents. Per a la classificaci climtica sha utilitzat la publicaci Caracterizacin agroclimtica de la provincia de Barcelona, realitzada i editada pel Mimisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, de l any 1988. </p> <p>La fase inicial de l estudi climatolgic ha constat d una recollida exhaustiva de les dades existents a la AEMET de les estacions meteorolgiques ms representatives de l rea de projecte, ja sigui per motius de proximitat a la traa o a les conques daportaci de les lleres que la creuen, o per motius de volum d informaci (no s ha seleccionat cap estaci amb menys de 10 anys complets de dades). </p> <p>Les estacions consultades han estat les indicades a la taula segent: </p> <p>N Nom Provncia Longitud Latitud Altitud </p> <p>0149 Manresa Barcelona 1,5018E 41,4357 250 m </p> <p>0149D Manresa (La Culla) Barcelona 1,5021E 41,4316 280 m </p> <p>0155V Castellbell i el Vilar Barcelona 1,5159E 41,3740 170 m </p> <p>0163A Esparraguera Barcelona 1,5158E 41,3220 206 m </p> <p>0189A Terrassa (Pl. de la Creu) Barcelona 2,0113E 41,3415 310 m </p> <p>0189C Terrassa ETSII Barcelona 2,0120E 41,3347 290 m </p> <p>0189E Terrassa (Les Fonts) Barcelona 2,0222E 41,3201 210 m </p> <p>2.2 Descripci de les estacions </p> <p>2.2.1 Estacions pluviomtriques </p> <p>Les estacions prximes a la zona de projecte amb dades pluviomtriques les recull la segent taula, a la qual s indiquen la magnitud i longitud de les series de dades corresponents a cada estaci. </p> <p>N Nom N anys complets Serie ms </p> <p>llarga N anys </p> <p>serie ms llarga </p> <p>0149 Manresa 52 1919-1937 19 </p> <p>0149D Manresa (La Culla) 25 1990-2011 22 </p> <p>0155V Castellbell i el Vilar 17 1978-1989 12 </p> <p>0163A Esparraguera 33 1980-2012 33 </p> <p>0189A Terrassa (Pl. de la Creu) 34 1975-2008 34 </p> <p>0189C Terrassa ETSII 10 1975-1982 8 </p> <p>0189E Terrassa (Les Fonts) 9 2003-2011 9 </p> <p>Daquestes estacions es consideren en el present Projecte noms les que disposen de series ms llargues, per tal de tenir ms fiabilitat dels resultats. Aix doncs, es seleccionen per lestudi les estacions 0149, 0149D, 0163A i 0189A. </p> <p>2.2.2 Estacions termomtriques </p> <p>Les estacions utilitzades son les segents: </p> <p>N Nom N anys complets Serie ms </p> <p>llarga </p> <p>0149D Manresa (La Culla) 25 1990-2011 </p> <p>0149 Manresa 28 1960-1968 </p> <p>0163A Esparraguera 27 1980-1992 </p> <p>0189A Terrassa (Pl. de la Creu) 33 1976-2008 </p> <p>2.3 Dades Climtiques </p> <p>2.3.1 Resum de dades pluviomtriques </p> <p>Les precipitacions a la zona de projecte son considerables, amb una mitja anual de 575 mm. El Rgim pluviomtric posa de manifest la existncia de dos perodes de pluges compresos entre el mesos de Mar Maig i Setembre Novembre, amb precipitacions mensuals mximes superiors a 60-70 mm. Els valors mnims corresponen als mesos de Febrer i Juliol, amb precipitacions mitges no superiors als 30mm. Per tant, es pot afirmar que les precipitacions a l rea de projecte son significativament superiors a la primavera i a la tardor. </p> <p>Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, la seva freqncia s escassa, amb valors que van dels 0,6 als 1,7 dies de neu anuals, i concentrats als mesos de Gener i Febrer; pel motiu del qual, la incidncia d aquest fenomen a la zona es pot considerar prcticament menyspreable. </p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 2 </p> <p>De la mateixa manera, la calamarsa es produeix amb molt baixa freqncia. D`altra banda, la presncia de tempestes s t ms rellevncia, enregistrant-ne major intensitat als mesos d estiu amb una mitja de 11,2 dies anuals. </p> <p>A continuaci, es presenta un resum de les dades pluviomtriques obtingudes de les diferents estacions meteorolgiques: </p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 3 </p> <p>Estaci de Manresa (0149) </p> <p>Mes Precipitaci mitjana (mm)Precipitaci </p> <p>diaria mxima (mm) </p> <p>Dies de Pluja </p> <p>Dies de Neu </p> <p>Dies de Calamarsa</p> <p>Dies de Tempesta </p> <p>Gener 18,9 52,0 3,1 0,2 0,0 0,0 Febrer 22,7 36,6 3,4 0,3 0,1 0,1 Mar 52,9 50,0 7,5 0,0 0,0 0,1 Abril 37,7 43,0 5,7 0,0 0,1 0,0 Maig 67,4 40,0 8,5 0,0 0,2 0,3 Juny 47,7 61,0 5,7 0,0 0,1 0,6 Juliol 29,8 76,4 3,2 0,0 0,0 0,6 Agost 27,3 56,0 3,6 0,0 0,0 0,7 Setembre 64,7 80,0 5,3 0,0 0,1 1,0 Octubre 57,1 78,0 6,1 0,0 0,0 0,3 Novembre 68,1 53,0 7,2 0,0 0,0 0,1 Desembre 32,9 35,0 4,2 0,2 0,0 0,0 Anual 527,2 661,0 63,4 0,6 0,5 3,6 </p> <p>Taula 1: Dades pluviomtriques de lestaci Manresa (0149) </p> <p> Figura 1: Dades pluviomtriques de lestaci Manresa (0149) </p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 4 </p> <p>Estaci de Manresa (La Culla) (0149D) </p> <p>Mes Precipitaci mitjana (mm) Precipitaci </p> <p>diaria mxima (mm) </p> <p>Dies de Pluja </p> <p>Dies de Neu </p> <p>Dies de Calamarsa</p> <p>Dies de Tempesta </p> <p>Dies de boira </p> <p>Dies de rosada </p> <p>Dies de Gebre </p> <p>Gener 30,7 40,0 6,3 0,4 0,0 0,5 4,0 7,4 13,2 Febrer 22,3 43,4 4,9 0,5 0,0 0,1 3,9 8,0 10,9 Mar 34,1 51,6 6,3 0,1 0,1 0,6 2,7 16,0 5,1 Abril 48,5 50,8 9,5 0,0 0,3 1,5 1,5 15,3 0,6 Maig 58,4 55,0 9,7 0,0 0,3 2,2 0,9 14,1 0,0 Juny 56,9 125,5 7,1 0,0 0,1 2,8 0,5 9,2 0,0 Juliol 24,9 46,5 4,6 0,0 0,3 3,0 0,3 7,5 0,0 Agost 61,5 88,5 6,1 0,0 0,3 4,0 0,7 14,1 0,0 Setembre 62,4 69,0 7,3 0,0 0,0 2,4 1,9 17,6 0,0 Octubre 75,1 89,8 8,6 0,0 0,0 1,4 4,0 20,7 0,6 Novembre 52,4 169,4 6,5 0,0 0,1 0,7 5,1 16,0 5,9 Desembre 38,7 40,4 6,1 0,3 0,0 0,3 4,8 8,8 13,3 Anual 565,8 869,9 83,0 1,4 1,6 19,4 30,2 154,8 49,7 </p> <p>Taula 2: Dades pluviomtriques de lestaci Manresa (La Culla) (0149D). </p> <p> Figura 2: Dades pluviomtriques de lestaci Manresa (La Culla) (0149D). </p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 5 </p> <p>Estaci de Esparraguera (aiges) (0163A) </p> <p>Mes Precipitaci mitjana (mm)Precipitaci </p> <p>diaria mxima (mm) </p> <p>Dies de pluja </p> <p>Dies de neu </p> <p>Dies de calamarsa</p> <p>Dies de tempesta </p> <p>Gener 36,8 71,0 5,7 0,3 0,0 0,1 Febrer 32,2 56,0 5,0 0,2 0,0 0,0 Mar 39,6 79,0 5,8 0,1 0,0 0,2 Abril 48,6 51,5 8,2 0,1 0,0 0,8 Maig 60,4 65,2 7,2 0,0 0,0 0,8 Juny 40,3 160,0 6,4 0,0 0,0 1,1 Juliol 20,3 75,0 4,2 0,0 0,1 0,8 Agost 53,0 108,0 6,4 0,0 0,1 1,5 Setembre 64,1 100,0 5,7 0,0 0,0 1,5 Octubre 76,8 105,8 7,3 0,0 0,0 0,7 Novembre 56,3 84,9 6,1 0,0 0,0 0,3 Desembre 39,2 67,6 5,3 0,1 0,0 0,2 ANUAL 567,8 1024,0 73,2 0,8 0,2 8,2 </p> <p>Taula 3: Dades pluviomtriques de lestaci dEsparraguera (0163A) </p> <p>Figura 3: Dades pluviomtriques de lestaci dEsparraguera (0163A) </p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 6 </p> <p>Estaci de Terrassa (Pl. de la Creu) (0189A) </p> <p>MES Precipitaci mitjana (mm) Precipitaci </p> <p>diaria mxima (mm) </p> <p>Dies de pluja </p> <p>Dies de neu </p> <p>Dies de calamarsa</p> <p>Dies de tempesta </p> <p>Dies de boira </p> <p>Dies de rosada </p> <p>Das de gebre </p> <p>Gener 46,4 63,2 6,7 0,7 0,0 0,1 3,2 5,5 5,8 Febrer 37,2 92,8 6,3 0,6 0,0 0,1 4,6 4,5 2,3 Mar 38,0 73,6 7,0 0,2 0,4 0,7 3,3 3,6 0,3 Abril 56,9 89,6 8,9 0,0 0,5 1,1 1,8 1,7 0,2 Maig 67,4 76,2 10,4 0,0 0,4 1,8 1,6 1,7 0,0 Juny 44,9 86,3 6,8 0,0 0,2 1,4 0,8 0,9 0,0 Juliol 25,4 49,5 4,5 0,0 0,1 1,4 0,5 1,3 0,0 Agost 55,5 83,1 6,1 0,0 0,4 2,6 0,9 0,3 0,0 Setembre 74,2 92,8 7,7 0,0 0,2 2,1 2,2 4,6 0,0 Octubre 79,1 90,5 7,8 0,0 0,1 1,2 2,7 6,1 0,0 Novembre 65,2 220,0 7,2 0,1 0,1 0,7 3,7 7,0 2,1 Desembre 47,8 87,8 7,1 0,2 0,0 0,3 3,2 5,3 4,1 ANUAL 638,1 1105,4 86,7 1,7 2,6 13,5 28,4 42,5 14,6 </p> <p>Taula 4: Dades pluviomtriques de lestaci de Terrassa (Pl. De la Creu) (0189A). </p> <p>Figura 4: Dades pluviomtriques de lestaci de Terrassa (Pl. De la Creu) (0189A).</p> <p>Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicen de Castellet - Manresa. </p> <p>Clau: DB-02125.2 </p> <p>Annex de Climatologia, Hidrologia i Drenatge 7 </p> <p>2.3.2 Resum de dades trmiques de la AEMET </p> <p>En funci de les dades obtingudes, sobserva que el rgim trmic de la zona es caracteritza per un hivern bastant fred, amb una mitja mensual entorn els 8,0C i molts registres sota zero entre els mesos de Desembre i Mar. El valor mig de les mnimes es troba entorn el 2,0C, mentre que el de les mximes p...</p>

Recommended

View more >