"annapurna. góra kobiet" arlene blum - wybrane cytaty

Download

Post on 01-Jul-2015

185 views

Category:

Travel

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wybrane cytaty z książki Arlene Blum "Annapurna. Góra kobiet". To jedna z najinteligentniejszych książek na temat himalaizmu i fascynujący opis zarządzania grupą indywidualistek. Książka znalazła się na liście magazynu „Fortune” – The 75 Smartest Business Books We Know, zaś „National Geographic Adventure Magazine” wybrał ją jako jedną ze 100 najlepszych przygodowych książek wszech czasów.

TRANSCRIPT

  • 1. Annapurna. Gra kobiet Wybrane cytaty z ksiki Arlene Blum

2. Annapurna staa si dla mnie metafor wanych, a zarazem trudnych do osignicia celw. Ich realizacja uwiadamia nam, jaki mamy potencja i pomaga wydobywa z nas na powierzchni wszystko to, co najlepsze. Wci wiele jest na wiecie Annapurn, czekajcych by si na nie wspi. 3. Czy mona by siln liderk w grupie dziesiciu silnych kobiet, ktre chc mie wpyw na podejmowanie decyzji? 4. Jako naukowiec mam tendencj do rozpatrywania problemu ze wszystkich stron. Rozwaam wszystkie dostpne moliwoci i nawet po podjciu decyzji w nieskoczono si martwi, czy miaam racj. 5. W Nepalu decyzje musiay by podejmowane szybko i pewnie, poniewa w wysokich grach niezdecydowanie moe by fatalne w skutkach. Mogam przewidzie rnice zda wrd uczestniczek wyprawy i to, e przy podejmowaniu decyzji bd bombardowana argumentami ze wszystkich stron. Wiedziaam, e musz wtedy uwanie sucha, podj decyzj i co najtrudniejsze przesta o niej myle. Musiaam zaakceptowa fakt, e czasami mog si myli. 6. Nieustannie uczyam si odgrywa rol liderki ekspedycji. Do dobrze opanowaam takie umiejtnoci jak powcigliwo w wydawaniu opinii i denie do kompromisu, teraz jednak widziaam, e te cechy nie zawsze wystarczaj do skutecznego przewodzenia grupie. Do tego potrzeba mi jeszcze byo cech waciwych dowdcy w wojsku i powoli zmierzaam w tym kierunku. Problem polega jednak na tym, by nie przekroczy tu granicy () Ekspedycja potrzebowaa silnego przywdcy, ale oczywicie nie dyktatora. 7. Kiedy zawinita w piwr gawdziam z przyjacikami, po raz pierwszy poczuam, e bycie liderem nie jest a takie ze. Do tej pory czsto czuam si, jakbym miaa na kurtce wyszyt szkaratn liter L, ktra w pewnym sensie odgradzaa mnie od innych. Teraz byam bardzo szczliwa, e jestem czci tej grupy. Chocia Annapurna wydawaa si ogromna i lodowata, to dzielenie si dowiadczeniami i wzajemne zrozumienie jednoczyo nas czuam, e staymy si grup, ktra moga podoa temu wyzwaniu. 8. Jako liderka miaam podejmowa decyzje, jednoczenie biorc pod uwag zdanie kadej osoby z zespou. Byo to moliwe, ale niezwykle trudne. W tym przypadku moja decyzja zostaa zaakceptowana jednak za bardzo wysok cen. 9. Usiadam na ciece i rozpakaam si. Czuam mieszanin poczucia triumfu, ulgi, e przeszam przez niebezpieczny stok po raz ostatni, oraz zmczenia napiciem. Jednak bya to przede wszystkim wiadomo, e miejsce kobiet w istocie jest na szczycie po latach planw i przygotowa w kocu wspiymy si na Annapurn. 10. W roku 1978 grupa trzynastu kobiet pojechaa do Nepalu, by wspi si na Annapurn, jedn z najtrudniejszych do zdobycia gr ziemi. Do tej pory na omiotysiczniki wspinali si tylko mczyni. Wiele osb zreszt obojga pci uwaao, e kobietom po prostu brakuje si, umiejtnoci i odwagi, czyli cech niezbdnych do takiej wspinaczki. Jednak pomimo burz, lawin, a nawet strajku szerpw udao si wej na pokryty lodem szczyt. Wyprawa przesza do historii jako pierwsza amerykaska i zarazem pierwsza kobieca ekspedycja na dziesit co do wysokoci gr wiata. Napisaam t ksik, by opowiedzie o tym, jak i dlaczego wspiymy si na Annapurn. Pragn take sama, patrzc z perspektywy czasu, lepiej zrozumie wyzwania, ktre podejmowaam wtedy jako liderka grupy. Arlene Blum