anboto 466

Download Anboto 466

Post on 20-Jun-2015

437 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2012ko uztailaren 6a anboto 10. urtea - 466 zk. Herririk Herri 4 durangaldeko astekaria Aisialdia 15 JaiakGehigarriawww.anboto.org Atxondoko igerilekuen abonuetarakoKontenedore berdeak ondo zelan erabili diru laguntza izango dute elorriarrek azalduko dute Zaldibarren, domekan Zaldibarko jaiakELORRIO 8KULTURA 9Inma Berriozabal presoa Eman dezakehamar artistarenerakusketa delaaskatzea eskatu du Herrirak Peru Magadalena eta GotzonGaraizabal artistek margokera18/98 auziagatik kartzelan dagoen presoKarmele Berriozabal Inmaren ahizpakoso anitzeko lanak ipini dituzteelorriarrak gaixotasun kronikoak ditupresoaren osasunaren berri eman du 2d1 izeneko erakusketan,Abadioko lokal batean. KIROLA 14Boxeo ikastaroaeskainiko du PoliDiazek Abadion,uztailaren 14an BERRIZ 3HerritarrenErraldek langileak Durangaldea Erralde hiltegiko beharginek aste honetan sinatu dute kia. Administrazio kontseilua osa- tzen duten udalek enpresa ez disol-parte-hartzeagazkaleratu arren,kontratuaren amaiera. Enpresak 20 eguneko kalte ordaina emango die lan batzea erabaki dute. Proiektuaren alde daude Bilduk gobernatzen dituen IV. Berdintasunez da disolbatuurteko. Erregulazio espedientea amai- tzerakoan hartu du enpresak eraba- udalak eta Garai. EAJ eta Abadioko Independienteak kontra daude. 2Plana martxan Abadio6 Estankoa dagoen eraikineko jabeari espedientea ireki diote Otxandio 3 Langile erdiak kaleratu dituzte Holtzan, tartean lau otxandiar Mallabia7 Plazatik Mallabarrenarako bidea autoentzako itxi egin du udalak Durango 2 Denden informazioa telefonoan jasotzeko aplikazioa sortu dute

2. H 22012ko uztailaren 6a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGOBeharginak kalerabota arren Erraldeez da disolbatuBoto bakar bateko aldeagaz, abere hiltegiarenproiektuagaz aurrera egitea erabaki dute udalek rraldeko beharginek aste Hamabost udalerritik zortzikEhonetan sinatu dute kontra- tuaren amaiera, eta hogeieguneko kalte-ordaina emangobabestu zuten jarraitzeko aukera.Bilduk gobernatzen dituen uda-lek eta Garaikoak irabazi zutendie enpresak. Lan erregulazio espe- bozketa, EAJk kudeatzen dituenendienteagaz egon dira hiltegia zarra-eta Abadiokoaren aurrean. Aules-tu zenetik. Beharginen ordezkaritiko alkate Mikel Ansotegi (Bildu)Juanjo Elgezabalek dioenez, da Erraldeko presidentea, eta adie-lanean jarraipena izateko ilusioa razi du Berrizko hiltegi berriansortu zieten, baina ilusioa zapuz-zentratuko direla. "Lehenengotu zaie: "Hiltegi berria egingo dute- sektorea egoera gatxean dago Biz-la agintzen dizute, eta bost urtera kaian, eta administrazioaren egin-ez dago hiltegirik ezta beste ezerbeharra da honegaz aurrera egi-Azken hilabetean protesta ugari eragin du Erralderen itxierak.ere". Alderdi politikoen jarreraz ere tea". Sektorearen inguruko proiek-berba egin du: "Guztia politika da. tu zabalago bat martxan ipintzeko ekonomikoan dagoela eta egoera "Dirua ipintzera etorri gura izanGuk ez dakigu zer pasatzen dabi-udalen eta admnistrazioen lagun- Abadioko alkateak elkarteahorretan elkartea disolbatu beharduenak eduki du denbora; ez dalen honetan guztian". tza eskatuko dute. porrot egoeran dagoela eta dela dio. "Elkarteko udalen egoe-etorri eta uste dugu ez dela eto- Bestalde, Erralderen proiek-Erralde desegitearen aldekora ikusita, uste dugu ez dela jasan- rriko". Navarrok dio proiektua- disolbatu behar dela diotuagaz aurrera egitea erabaki zuten taldean dago Jose Luis Navarrogarria egitasmo honegaz segitzea". ren alde daudela, baina diru barikudalek joan zen asteko batzarrean.Abadioko alkatea. Elkartea porrotEkarpen berriez ezkor agertu da: ezinezkoa dela. M.OnaindiaDenden informazioaPerura eroan dute Gabriela bateko leihotik jausita. Bere herio- tzaren zergatia ikertzeko eskatu zuten senide eta lagunektelefonoan edukitzeko Arosemena zenaren gorpua orduan.Pertsona bat atxilotu zuen Ertzaintzak, 23 urteko emaku-aplikazioa sortu dute Lagunek lortu dute dirua; Juan de Iciar auzokoetxe bateko leihotik jausita hil zen Arosemena mea etxean erretenituta eduki zuelakoan. Libre utzi zuten gero. Ostean, Ertzaintzak adierazi zuenSmartphone-etan instalatu eta erabili ahal izangoikerketan baztertu egin zutela hil-Gabriela Arosemenaren gorpua ketaren hipotesia.da eta, adibidez, ordutegien berri emango duPerura eroan dute dagoeneko. Gorpua aberriratu ahal iza- Gorpua aberriratzeko, diruaBere lagunek lortu dute beha-lortzeko kanpaina egin dute teko, dirua lortzeko kanpaina eginMerkatarien eta erosleen artekoArrasateko Skura Mobilerrezkoa zen dirua: 4.500 euro ingu-dute lagun eta senideek. Esatera- lagun eta senideekkanal berri bat sortu du +Dendakenpresak sortu du aplikazioa. Dio-ru. Arosemena maiatzaren 5eanko, Munduko Arrozak jaialdianelkarteak. Smartphone ereduko tenez, erabiltzeko arina eta erra-hil zen, Juan de Iciar auzoko etxe egin zuten bilketa. M.O.telefono mugikorretarako aplika-za da. Bilatzailea eta Durangokozio bat. Durangarrek zein kanpo-mapa bat gehitu dizkiote. Mapak,tik datozenek, komertzioen gaine- non dagoen esango dio erabil-ko informazio eguneratua eduki-ko dute eskura. Esaterako, dendatzaileari. Adibidez, okindegira joangura duenak, dagoen lekutik hur-Joan zen barikuan zabaldu zutenofizialki Tabira auzoko jolasguneUmeentzako jolasguneedo tabernen ordutegia ikusi ahal bilen zein dagoen ikusi ahalko du.berria. Bi eremutan banatu dute,izango dute. Eskaintzak, telefo-noa eta helbidea ere agertuko diraAndroid eta Blackberry sistema-ko telefonoekin erabili ahal da, etaudal arduradunek azaldu dutenez.Bata, bi eta sei urte arteko umeei berria zabaldu dute Tabiranaplikazioan.laster Iphone-etan ere bai. M.O.zuzenduta dago, eta hor egokituBi eremutan banatu dute; bi eta sei urte artekodituzte joku konbinatua, jolaste-ko etxetxoa eta balantzinak. Biga- umeena, eta sei eta hamabost urte artekoenarren eremua sei eta hamabost urtearteko gazteei begira ipini dute, etahor tirolina, oreka jokoak eta eska-latzeko blokeak daude. 2010ean EAJk eta Aralarrekaurrekontuen inguruan eginda-ko akordio baten ondorioz eraikidute jolasgunea, Aralarrek pren-tsa ohar bidez adierazi duenez.Egitasmo hau umeen eta gazteenegoera hobetzeko asmoz garatudela dio Aralarrek, eta uste du uda-lak lan horretan jarraitu beharduela aurrerantzean. Poza ager-tu du, "jolas-gunea aurrerapau-sua delako eta aldarrikapena egi+Dendak eta Skura Mobileko arduradunak, prentsaurrekoan.bihurtu delako". M.O.Hainbat ume, eguaztenean, Tabirako jolasgune berrian. 3. Herririk herrianboto 2012ko uztailaren 6a, barikua 3HBERRIZ OTXANDIOParte hartzeko aukerak bermatu Autoak denden ordutegian sartu Langileen erdia kaleratu dutegura ditu IV. Berdintasun Planak ahalko dira Holtzan, tarteanLau urtetarako helburuak finkatu dituzte herritarrekin egindako saioetan Mainerrotaralau otxandiar Mainerrota auzoan auto trafikoa Legutioko (Araba) industriagune-tzo aurkeztu zuten IV. Ber- emakume eta gizonen berdinta-ro ikuspegiaren gaineko formazioa mugatuko dute. Sarreran pibo- ko Holtza enpresak erdira jaitsiA dintasun Plana Berrizen.Orland Isoird alkateak etaMaitane Mardaras Berdintasunsunerako gobernantza; emaku-meen ahalduntzea eta balioenaldaketa; gizarte antolakuntza izango dira.Aurreko planean ere udalak arlo guztietan berdintasuna bul- teak ipiniko dituzte, datorren astean; baina irailera arte ez dira martxan egongo. Guztira, 45 du langile kopurua: 78 langile ziren eta orain 38 dira. Gainera- koak kaleratu egin dituzte etateknikariak eman zuten planaren erantzunkidea, eta emakumeen tzatzeko aukerak eskaini zituen.herritar batu ziren joan zenlau otxandiar daude euren artean.berri. Plana herritarren parte-har- aurkako indarkeria.Mardarasek adibide bat eman du: eguazteneko herri batzarrean, Fogasak 20 egun ordaindukotze saioekin eratu dute, eta azal- Herritarren ekarpenen artean, Kiroldegian goizetan ohikoak ezeta autoentzako sarrera ordute- dizkie lan urte bakoitzeko etadu dutenez, gakoa udalaren arlojaietan andren presentzia ikusa- diren orduetan ikastaroak ematengia eztabaidatu zuten.enpresak beste 13. Beraz, guzti-denetan parte hartzeko aukerakrazteko premia egon dela azalduditu umeak eskolan utzita joatenra, 33 egun lan urte bakoitzeko.ematea da. dute aurkezpenean. Planeko lehen diren gurasoentzako. Bestela, ezDatozen hiru urteetan enpresak Datozen lau urteetan lau hel-ekintza batzuk aitentzako ikasta-lukete kirolik egiteko aukerarikAste barruan 20:00etatiklangileak behar baditu, kaleratuekburutan lan egitea zehaztu dute:roa eta udal langileentzako gene-izango. A.Ugalde aurrera mugatzearen aukeraizango dute lehentasuna. hobetsi zuten herritarrekLABek kaleratze bolunta- rioen bidea proposatu zuen, bai- na bost langilek bakarrik emanUdalak mahai gainean ipi-zuten izena. Ondorioz, enpresak nitako aukeren artean, hona-kaleratzeen bidea hartuko zue- koak jaso zituen puntu gehien:la esan zuen. LABek langileekin sarrera aste barruan 20:00etatikbatzarra egin eta bide bi propo- aurrera eta zapatuetan eguerdi- satu zituen: mobilizazioak egi- tik aurrera mugatzearen aukeratea edo enpresaren erabakia hobetsi zuten herritarrek; baitaonartzea. Batutako langileen domeketan eta jai-egunetan egun gehiengoak (54tik 48k) enpresa- osoz mugatzea ere. Astegunetanren erabakia onartzearen alde eta zapatuetan egun osoan ixte- bozkatu zuten: Langileak etsi- ko aukerak, aldiz, puntuaziota zeuden eta egoera hau amai- baxua jaso zuen. Peio Otxandia- tzea nahi zuten, azaldu du Ia- no zinegotziaren esanetan, egunki Ortiz da Zarate LABeko kideak. osoz itxita, komertzioei kalte Batzarraren ostean, LABek egingo zaiela uste dute. Udalakenpresako zuzendaritzari jakina- aintzat hartuko ditu iritziak eta razi zion langileen bozketa, bai- irailera bitartean informazioana sindikatuak ez zuen erabakiIsoird eta Mardaras atzo udaletxean planaren inguruko prentsaurrekoan. helaraziko diete herritarrei. J.D.hori sinatu. J.D. 4. Herririk herriH42012ko uztailaren 6a, barikua anbotoDURANGALDEAATXONDOAtxondoko igerilekuetarako diruOraindik udalak jarraitzen du anbulatorioa ordaintzenlaguntza izango dute elorriarrek