Anatomie Grile Sem 2

Download Anatomie Grile Sem 2

Post on 04-Jun-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 1/10</p><p>Grila 1</p><p>Anul 1, Semestrul 2</p><p>Preluare dupa Anatomie FMVB</p><p>1.Artera testicularnu are raporturi cu coada epididimului la: a) numai la armsar, ) numai la !ap, c) la</p><p>c"ine, d) la iepuroi, e) la c"ine, cotoi #i iepuroi.</p><p>2. Glanda $i%omatic: a) este pre$ent la ec&amp;ine, ) repre$int %landa sulin%ual monostomatic, c) re$ult din</p><p>a%lomerarea %landelor molare in'erioare, d) este pre$ent la 'eline, e) este por!iunea pro'und a %landei lacrimale</p><p>la taurine.</p><p>(. a leporide cecumul este: a) oselat cu 2 tenii, ) neoselat, c) neoselat cu * tenii, d) oselat cu 1 tenie, e)</p><p>oselat, dar nu pro$int tenii.</p><p>+. i&amp;erticulul na$al #i nara 'als sunt pre$ente la: a) ec&amp;ine #i suine, ) carni&amp;ore #i leporide, c) rume%toare,</p><p>suine #i ec&amp;ine, d) ec&amp;ine, e) leporide.</p><p>*. Supra'a!a carunculilor uterini este e-ca&amp;at la: a) iap, ) &amp;ac, c) capr, d) oaie, e) iepuroaic.</p><p>. Procesul uretral se /nt"lne#te la: a) armsar #i !ap, ) &amp;ier, c) cotoi, d) c"ine, e) taur, erec #i iepure.</p><p>0. Forma!iunile moi care 'ac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentar, dentina, li%amentul al&amp;eolodentar #i %in%ia, ) al&amp;eola dentar, pulpa dentar #i %in%ia,, c) pulpa dentar, li%amentul al&amp;eolodentar #i %in%ia,</p><p>d) li%amentul al&amp;eolodentar, dentina #i %in%ia e) dentina, cementul, pulpa dentar #i %in%ia.</p><p>. Glanda mandiular se /ncadrea$ /n cate%oria: a) %landelor disociate, ) %lande %enitale, c) %lande diseminate,</p><p>d) %landelor a%lomerate, e) nici un rspuns corect.</p><p>3. Cordonul testicular#i %"tul pun%ii &amp;a%inale sunt scurte la: a) armsar, ) &amp;ier #i iepuroi, c) numai la iepuroi,</p><p>d) &amp;ier, carni&amp;ore #i iepuroi, e) cotoi #i &amp;ier.</p><p>14. Testicule relati&amp; mici /n raport cu talia animalului, u#or o&amp;alare, cu a-ul olic, situate /n re%iunea perineal #i</p><p>cu epididimul 'oarte &amp;oluminos ce acoper e-tremit!ile testiculului sunt pre$ente la: a) armsar, ) taur, c) &amp;ier,</p><p>d) canide, e) iepuroi.</p><p>11. 5artila6ul larin%ian care o'er inser!ie li%. &amp;ocal este: a) cartila6ul inelar, ) cartila6ul epi%lotic, c) cartila6ularitenoidian, d) cartila6ul cricoid, e) nici un rspuns corect.</p><p>12. Fa!a &amp;entral a ca&amp;it!ii adominale este ocupat /n cea mai mare parte de ctre cecum la: a) canide, ) 'eline,</p><p>c) suine, d) ec&amp;ine, e) leporide.</p><p>1(. oul intermediar drept al 'icatului 'oarte de$&amp;oltat #i cu aspect dreptun%7iular #i canalul cistic 'le-uos suntpre$en!e constante la: a) canide, ) suine, c) leporide, d) 'eline, e) nici un rspuns corect.</p><p>1+. Glanda an%ular este pre$ent la: a) ec&amp;ine, ) suine, c) psri, d) canide, e) leporide.</p><p>1*. 5restele palatine au mar%inea aoral dantelat la: a) ec&amp;ine #i 'eline, ) nici un rspuns corect, c) suine #i</p><p>canide, d) leporide #i palmipede, e) o&amp;ine #i caprine.</p><p>1. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m.</p><p>palatosta'ilin, ) nici un rspuns corect, c) m. palato'arin%ian, d) m. pteri%o'arin%ian, e) m. ridictor al &amp;lului</p><p>palatin.</p><p>10. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent 2;1, 5 4;4, PM (;2, M (;2 este caracteristic: a) suinelor, )ec&amp;inelor, c) leporidelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect.</p><p>1. Mu#c7iul aritenotiroidian este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i e-trinsecpro'und al larin%elui, d) mu#c7i tensor al cor$ilor &amp;ocale, e) mu#c7i constrictor al %lotei.</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 2/10</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 3/10</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 4/10</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 5/10</p><p>1. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m.</p><p>palatosta'ilin, ) nici un rspuns corect, c) m. palato'arin%ian, d) m. pteri%o'arin%ian, e) m. ridictor al &amp;lului</p><p>palatin.</p><p>10. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent 2;1, 5 4;4, PM (;2, M (;2 este caracteristic: a) suinelor, )</p><p>ec&amp;inelor, c) leporidelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect.</p><p>1. Mu#c7iul aritenotiroidian este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i e-trinsec</p><p>pro'und al larin%elui, d) mu#c7i tensor al cor$ilor &amp;ocale, e) mu#c7i constrictor al %lotei.</p><p>13. a leporide pulmonul: a) are loul apical st"n% de 'orm triun%7iular, ) pre$int inci$uri interloulare</p><p>super'iciale, c) are loul apical drept cu aspect patrulater, d) este dispus /n ca&amp;itatea pleural, e) pre$int simetrieloar.</p><p>24. Pericardul 'iros deri&amp; din: a) pleura parietal, ) 'ascia endotoracic #i pleura mediastinal, c) doar din'ascia endotoracic, d) doar din pleura mediastinal, e) doar din pleura &amp;isceral.</p><p>21. imita dintre &amp;e$ica urinar #i uretr corespunde: a) a$ei tri%onului &amp;e$ical, ) coliculului seminal, c) ori%inii</p><p>ureterale, d) ori'iciilor canalelor e6aculatoare, e) &amp;"r'ului tri%onului &amp;e$ical.</p><p>22. Succesiunea straturilor ce alctuiesc ursele testiculare din plan super'icial spre pro'un$ime este urmtoarea:</p><p>a) scrotum, dartos, 'ascie spermatic intern, 'ascie spermatic e-tern, seroas, ) scrotum, celuloas, dartos,seroas, c) scrotum, dartos, celuloas, 'iroas, seroas &amp;isceral, seroas parietal, d) scrotum, dartos, celuloas,</p><p>'iroas, seroas, e) scrotum, dartos, celuloas, seroas.</p><p>2(. Felinele sunt animale: a) doar i$o%nate, ) numai ani$o%nate, c) selenodonte #i ani$o%nate, d) numai</p><p>selenodonte, e) numai 7ipselenodonte.</p><p>2+. </p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 6/10</p><p>(2. 5reasta sublingual: a) repre$int locul de desc7idere al %landeisublingualemonostomatice, ) repre$int</p><p>locul de desc7idere al %landei sulin%uale polistomatice, c) repre$int mar%inea &amp;entral a limii, d) are la taurine</p><p>#i suine dispo$i!ie tran&amp;ersal, e) este locul unde se desc7id in comun canalele &gt;arton #i Bart7olin.</p><p>((. 5arunculii sulin%uali: a) au la taurine mar%inile rotun6ite #i plate, ) sunt la rume%toare doar pliuri mucoase</p><p>#i mar%inea $im!at, c) repre$int locul unde la ec&amp;ine se desc7ide canalul Bart7olin, d) lipsesc la suine, e)</p><p>prelun%esc posterior cutele carunculare.</p><p>(+. a ec&amp;ine, papilele calici'orme: a) sunt /n numr de dou ca la celelalte specii, ) sunt dispuse ca la suine, c) au</p><p>dispo$i!ie /n 'orma literei ?V@ cu &amp;"r'ul orientat posterior, d) au dispo$i!ie su 'orma literei ?V@ cu &amp;"r'ul orientat</p><p>anterior, e) lipsesc 'iind suplinite prin numrul mare al papilelor 'oliate.</p><p>(*. 5are din speciile urmtoare nu pre$int 'loare in&amp;olt: a) iapa, ) &amp;aca, c) scroa'a, d) oaia, e) iepuroaica.</p><p>(. 5ornetul dentar e-tern repre$int: a) mi#una, ) e-ca&amp;a!ie de pe mar%inea de mastica!ie a incisi&amp;ilor larume%toare, c) e-ca&amp;a!ie de pe mar%inea de tiere a incisi&amp;ilor doar la o&amp;ine, d) e-ca&amp;a!ie de pe mar%inea de</p><p>tiere a incisi&amp;ilor numai la carni&amp;ore, e) ca&amp;itatea cea mai lar% a camerei pulpare.</p><p>(0. n panta 'lancului st"n% se proiectea$: a) 6e6unul la canide, ) colonul descendent la ec&amp;ine, c) colonul</p><p>descendent la rume%toare, d) 6e6unul la suine #i canide, e) colonul ascendent la rume%toare.</p><p>(. 5analul pancreatic secundar: a) este pre$ent doar la ec&amp;ine, ) este pre$ent doar la canide, c) se desc7ide</p><p>/mpreun cu canalul coledoc, d) este pre$ent la ec&amp;ine #i canide, e) este pre$ent la ec&amp;ine, canide #i 'eline.</p><p>(3. 5ornetul etmoidoturinal este pre$ent la: a) ec&amp;ine #i taurine, ) numai la taurine #i leporide, c) la</p><p>rume%toare #i leporide, d) speciile unde comunic cu sinusul ma-ilar superior, e) numai la leporide #i psri.</p><p>+4. esen loular doar pe loii cardiaci #i apicali e-ist la: a) ec&amp;ine, ) taurine, c) o&amp;ine, d) caprine, e) suine.</p><p>+1. i%amentul pulmonar: a) repre$int 7ilul pulmonar, ) deri&amp; din 'ascia endotoracic, c) suspend &amp;ena ca&amp;caudal #i ner&amp;ul 'renic drept, d) repre$int continuitatea pleurei dia'ra%matice cu pleura mediastinal, e)</p><p>repre$int continuitatea pleurei medistinale cu pleura &amp;isceral.</p><p>+2. =inic7iul de tip pluripapilar: a) este doar cel st"n% la taurine, ) este cel st"n% la taurine #i o&amp;ine, c) se</p><p>/nt"lne#te la carni&amp;ore #i leporide, d) se /nt"lne#te la taurine #i suine, e) apare la taurine, unde papilele suntindi&amp;iduali$ate prin #an!urile ad"nci de pe supra'a!a rinic7ilor.</p><p>+(. Sinusul renal: a) este spa!iul din interiorul a$inetului, ) repre$int prelun%irile laterale ale a$inetului, c)</p><p>este ca&amp;itatea intrarenal delimitat de parenc7im, d) este spe!iul din 6urul rinic7iului, e) ocup lo6a renal.</p><p>++. ri%onul &amp;e$ical: a) este amprenta &amp;e$icii iliare, ) are a$a la ori%inea crestei uretrale, c) este plasat pe</p><p>podeaua &amp;e$icii urinare, d) are a$a pe linia ori'iciilor ureterale, e) este 'lancat de cele 2 creste uretrale.</p><p>+*. Glandeleveziculare: a) lipsesc la speciile la care nu e-ist ampule de'eren!iale, ) lipsesc la carni&amp;ore #ileporide, c) au la ec&amp;ine ca&amp;itatea lar% #i pere!ii su!iri, d) au la ec&amp;ine #i taurine pere!ii %ro#i, osela!i #i un</p><p>aspect torsionat, e) nu au raport cu canalul e6aculator.+. =e!eaua testicular: a) repre$int in'le-iunile epididimului, ) este inclus /n capul epididimului, c) este</p><p>dependent de septurile din alu%inee, d) este dependent de tuii semini'eri, e) este inclus /n coadaepididimului.</p><p>+0. Vlul palatin lipse#te la: a) canide, ) leporide, c) %alinacee, d) 'eline, e) ro$toare.</p><p>+. 5el mai scurt colon este /nt"lnit la: a) canide, ) caprine, c) palmipede, d) o&amp;ine, e) toate rspunsurile sunt</p><p>corecte.</p><p>+3. Sirin-ul cu 'unc!ie e-clusi&amp; respiratorie este pre$ent la: a) canide, ) porumel, c) palmipede, d) %alinacee, e)</p><p>toate rspunsurile sunt incorecte.</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 7/10</p><p>*4. 5orpii ca&amp;erno#i sunt /n totalitate torsiona!i la: a) motan, ) &amp;ier, c) coco#, d) armsar, e) %"scan.</p><p>*1. Sc7emati$a!i stomacul la rume%toare.</p><p>*2. Sc7emati$a!i colonul, cecumul, rectumul #i anusul la leporide #i suine.</p><p>*(. Sc7emati$a!i 'icatul la mami'erele domestice.</p><p>*+. Sc7emati$a!i topo%ra'ia &amp;iscerelor de pe podeaua ca&amp;it!ii adominale la ec&amp;ine, canide #i leporide.</p><p>**. Sc7emati$a!i mu#c7ii intrinseci ai larin%elui.</p><p>*, Sc7emati$a!i structura rinic7iului.</p><p>*0. Sc7emati$a!i structura penisului de tip musculoca&amp;ernos #i 'iroelastic prin sec!iune tran&amp;ersal.</p><p>*. Sc7emati$a!i #i descrie!i ursele testiculare la armsar.</p><p>*3. Sc7emati$a!i se%mentul copulator 8al aparatului %enital 'emel) la scroa', c!ea #i iepuroaic.</p><p>4. Sc7emati$a!i ca&amp;itatea toracic la psri 8sec!iune trans&amp;ersal).</p><p>Grila (</p><p>Anul 1 Semestrul 2Preluare dupa Anatomie FMVB</p><p>1. Bolta palatineste lipsit de creste palatine /n treimea aoral la: a) ec&amp;ine, ) nici un rspuns corect, c)</p><p>suine, d) leporide, e) rume%toare.</p><p>2. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m.</p><p>palatosta'ilin, ) m. tensor alvluluipalatin, c) m. palato 'arin%ian, d) m. pteri%o'arin%ian, e) nici un rspuns</p><p>corect.</p><p>(. Glanda sulin%ual por!iunea polistomatic nu este pre$ent la: a) canide, ) ec&amp;ine #i leporide, c) suine #ileporide, d) rume%toare, e) nici un rspuns corect.</p><p>+. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent (;(, 5 1;1, PM +;+, M (;( este caracteristic: a) suinelor, )</p><p>ec&amp;inelor, c) rume%toarelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect.</p><p>*. 5analul cistic 'le-uos se /nt"lne#te la: a) ec&amp;ine, ) canide, c) suine, d) 'eline, e) leporide.</p><p>. Mu#c7iul cricoaritenoidian lateral este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i</p><p>intrinsec pro'und al larin%elui, d) mu#c7i intrinsec su'icial al larin%elui, e) mu#c7i constrictor al %lotei.</p><p>0. a ec&amp;ine mu#c7iul tiroaritenoidian: a) este mu#c7i e-trinsec al larin%elui, ) este mu#c7i intrinsec super'icial</p><p>al larin%elui, c) are rol de rela-ator al cor$ilor &amp;ocale #i dilatator al %lotei, d) are rol de constrictor al %lotei, e)constituie a$a anatomic a cor$ilor &amp;ocale.</p><p>. a leporide pulmonul drept: a) are loul apical asemntor cu cel al pulmonului stan%, ) este simplu #i aerat</p><p>de on7ia tra7eal, c) are loul apical 'r desen loular #i &amp;entilat de ron7ia tra7eal, d) pre$int desen loular</p><p>pe toat supra'a!a, e) loul apical este ipartit #i &amp;entilat de ron7ia tra7eal.</p><p>3. a canide pulmonul drept: a) are loul apical de 'orm triun%7iular, ) pre$int inci$uri interloulare</p><p>super'iciale, c) are loul apical cu aspect patrulater, d) este dispus /n ca&amp;itatea pleural, e) pre$int desen loular</p><p>numai pe loul dia'ra%matic.</p><p>14. Septumul mediastinal deri&amp; din: a) pleuraparietal, ) 'ascia endotoracic #i pleura mediastinal, c) doar</p><p>din 'ascia endotoracic, d) doar din pleura mediastinal, e) doar din pleura &amp;isceral.</p></li><li><p>8/13/2019 Anatomie Grile Sem 2</p><p> 8/10</p><p>11. Aspectul arorescent al &amp;enelor sucapsulare este pre$ent la rinic7iul de: a) ec&amp;ine, ) rume%toare, c) suine,.</p><p>d) carni&amp;ore, e) 'eline.</p><p>12. imita dintre &amp;e$ica urinar #i uretr corespunde: a) a$ei tri%onului &amp;e$ical, ) coliculului seminal, c) ori%inii</p><p>ureterale, d) ori'iciilor canalelor e6aculatoare, e) &amp;"r'ului tri%onului &amp;e$ical.</p><p>1(. Succesiunea straturilor ce alctuiesc ursele testiculare din plan super'icial spre pro'un$ime este urmtoarea:</p><p>a) scrotum, dartos, celuloas, seroas, ) scrotum, celuloas, dartos, seroas, c) scrotum, dartos, celuloas,</p><p>'iroas, seroas &amp;isceral, seroas parietal, d) scrotum, dartos, celuloas, 'iroas, seroas, e) scrotum, dartos,</p><p>'ascie spermatic intern, 'ascie spermatic e-tern, seroas.</p><p>1+. esenul arterei testiculare pe mar%inea lier a testiculului apare su 'orm de ramuri paralele u#or 'leuoasela: a) numai la armsar, ) la erec #i !ap, c) la c"ine, d) la iepuroi, e) la c"ine, cotoi #i iepuroi.</p><p>1*. 5analul e6aculator: a) repre$int por!iunea ini!ial a uretrei, ) este comun %landei &amp;e$iculare #i ampuleide'eren!iale, c) lipse#te la c"ine, /ns este pre$ent la cotoi, specii la care %landele &amp;e$iculare sunt reduse, d) se</p><p>desc7ide la ni&amp;elul uterului masculin, e) este mascat la &amp;ier de ctre &amp;al&amp;ula isc7iatic.</p><p>1. Glanda $i%omatic: a) este pre$ent la ec&amp;ine, ) repre$int %landa sulin%ual monostomatic, c) re$ult din</p><p>a%lomerarea %landelor molare in'erioare, d) este pre$ent la canide, e) este por!iunea pro'und a %landei lacrimale</p><p>la taurine.</p><p>10. i%amentul duodenotrans&amp;ers la ec&amp;ine repre$int: a) primul li%ament al duodenului, ) al doilea li%ament al</p><p>duodenului, c) li%amentul mi6lociu al duodenului, d) ultimul li%ament al duodenului, e) lea% duodenul la curura</p><p>tran&amp;ers a colonului ascendent.</p><p>1. a suine cecumul este: a) oselat cu 2 tenii, ) neoselat, c) neoselat cu * tenii, d) oselat cu ( tenii, e)</p><p>oselat, dar nu pro$int tenii.</p><p>13. i&amp;erticulul na$al #i nara 'als sunt pre$ente la: a) ec&amp;ine #i suine, ) carni&amp;ore #i leporide, c) rume%toare,</p><p>suine #i ec&amp;ine, d) ec&amp;ine, e) leporide.</p><p>24. Val&amp;ula isc7iatic se /nt"lne#te la: a) rume%toare #i ec&amp;ine, ) rume%toare #i carni&amp;ore, c) carni&amp;ore #i</p><p>leporide, d) rume%toare mari #i suine, e) rume%toare #i leporide.</p><p>21. a rume%toarele mari pe partea dreapt al peretelui adominal al ca&amp;it!ii adominale se proiectea$: a)</p><p>rumenul, 'oiosul, #i re!eaua, ) rumenul, splina, re!eaua #i rinic7iul st"n%, c) rumenul, re!eaua #i splina, d) colonul</p><p>ascendent, e) rumenul, colonul ascendent #i rinic7iul st"n%.</p><p>22. =inic7ii pre$int supra'a! neted #i sunt pluripapilari la: a) taurine, ) o&amp;ine, c) suine, d) taurine #i o&amp;ine, e)</p><p>leporide #i suine.</p><p>2(. Supra'a!a carunculilor uterini este plan la: a) iap, ) &amp;ac, c) capr, d) oaie, e) iepuroaic.</p><p>2+. Mu#c7iul dia'ra%m la taurine se proiectea$ pe supra'a!a corporal tras"nd o linie cur cu con&amp;e-itatea</p><p>orientat cranial #i care une#te: a) ultima coast 8pe linia ta&amp;anului), 6umtatea coastei a Va #i articula!ia costoc...</p></li></ul>