analisa soalan sejarah spm 2004 - 2011smjkayertawar.weebly.com/uploads/2/5/2/8/25287025/... · web...

of 86 /86
ANALISA SOALAN SEJARAH SPM 2004 - 2011 SEJARAH TINGKATAN 4 SOALAN SEJARAH SPM 2004-2010 TEMA BAB SUB TAJUK TAHUN 04 05 06 07 08 09 10 11 7 TAMADUN AWAL MANUSIA 1 Kemunculan Tamadun Manusia 3 0 3 2 S E E s 2 Peningkatan Tamadun 2 6 3 2 S E S **E 3 Tamadun Awal Asia Tenggara 3 0 1 2 S E **S 8 TAMADUN ISLAM 4 Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya 3 1 3 2 S S S E E 5 Kerajaan islam di Madinah 1 2 0 2 E S S **E 6 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya 3 3 1 2 E E **E 7 Islam di Asia Tenggara 0 1 2 1 E E S 8 Pembaharuan dan Pengaruh Islam Di Malaysia 0 0 2 2 S 9 TAMADUN EROPAH DAN KESANNYA DI A.TENGGARA 9 Perkembangan Di Eropah 2 4 1 2 E S E **S 10 Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi 5 3 6 3 E S S E **E S= Soalan Struktur E= Soalan Esei

Author: lamtu

Post on 18-Mar-2018

247 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ANALISA SOALAN SEJARAH SPM 2004 - 2011

ANALISA SOALAN SEJARAH SPM 2004 - 2011

SEJARAH TINGKATAN 4

SOALAN SEJARAH SPM 2004-2010

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

04

05

06

07

08

09

10

11

7

TAMADUN AWAL

MANUSIA

1

Kemunculan Tamadun Manusia

3

0

3

2

S

E

E

s

2

Peningkatan Tamadun

2

6

3

2

S E

S

**E

3

Tamadun Awal Asia Tenggara

3

0

1

2

S

E

**S

8

TAMADUN ISLAM

4

Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya

3

1

3

2

S

S

S

E

E

5

Kerajaan islam di Madinah

1

2

0

2

E

S

S

**E

6

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

3

3

1

2

E

E

**E

7

Islam di Asia Tenggara

0

1

2

1

E

E

S

8

Pembaharuan dan Pengaruh Islam Di Malaysia

0

0

2

2

S

9

TAMADUN EROPAH DAN KESANNYA DI A.TENGGARA

9

Perkembangan Di Eropah

2

4

1

2

E

S

E

**S

10

Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi

5

3

6

3

E

S

S

E

**E

SEJARAH TINGKATAN 5

SOALAN SEJARAH SPM 2004-2010

TEMA

BAB

SUB TAJUK

TAHUN

04

05

06

07

08

09

10

11

10

NASIONALISME

1

Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara

4

4

5

2

S E

E

S

S

**S

2

Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia

3

3

3

2

E

E

E

**S

11

PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA

3

Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

0

1

1

2

E

S

S

4

Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

0

1

0

2

E

S

E

**E

5

Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

1

0

1

2

S

S

E

6

Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia

1

0

0

3

E

S

**E

7

Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

1

1

1

2

E

E

E

8

Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

3

4

3

3

S

E

E

S

**S

12

MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

9

Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

6

6

4

2

E

E

S E

E

S

E

E

**S

Tajuk-tajuk tumpuan Sejarah 1249/2 SPM 2011

TINGKATAN 4

BAB 1

Tamadun Indus

Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo-Daro

Sumbangan Tamadun Indus

Kemajuan perbandaran tamadun Indus

Tamadun Hwang Ho

Sumbangan dalam bidang pertanian ,sains dan teknologi

BAB 2

****

1 Sumbangan tamadun China & India dalam bidang pertanian & Ekonomi

2 Pendidikan Tamadun Cina & India

3 Perluasan Kuasa Tamadun Yunani, Rom, China & India.

BAB 3

***

1. Kerajaan Maritim- Kedah Tua, Srivijaya ( Semua aspek)

2. Cara-cara Penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

3. Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran

4. Kepentingan candi/monumen dan bahasa Sanskrit

5.

BAB 5

*****

1. Perjanjian Aqabah 1 & 2

2. Hijrah (Konsep, Pengertian, Tujuan, kepentingan)

3. Piagam Madinah

4. Peperangan dalam Islam

5. Pembukaan Semula Kota Makkah

BAB 6

*****

1. Khalifah Uthman bin al-Affan/Ali bin Abu Talib

2. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran

3. Sumbangan Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan

3. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia /Kesan Pertembungan/Faedah yang diperoleh Malaysia melalui pertembungan tamadun****

BAB 7

Dan

BAB 8

*****

1. Kesan kedatangan Islam terhadap pentadbiran

2. Pengaruh Islam dalam pendidikan di Tanah Melayu (formal/tidak formal)

3. Pengaruh Islam terhadap gaya hidup masyarakat Tanah Melayu

4. Pengaruh Islam dalam perdagangan (mata wang, percukaian)

Bab 9

****

1. Zaman Gelap

2. Revolusi Pertanian (***)

BAB 10***

1. Undang-undang Tanah / Akta Tanah/Dasar British terhadap Pekebun Kecil

2. Kemasukan buruh/ imigran/Usaha Perpaduan kaum

3. Pembandaran

TINGKATAN 5

BAB 1

*****

1. Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara/ perubahan politik

2. Perkembangan nasionalisme di Thailand/Filipina/Indonesia

3. Ciri Umum Nasionalisme (Tahap 1 & 2)

BAB 2

Gerakan Islah*****

Isu/ tema akhbar dan majalah

Persatuan-persatuan Melayu

BAB 4

1. Malayan Union****

BAB 5

1. Suruhanjaya Reid

2. PTM 1957

Bab 6

****

1. Idea, sebab & langkah Pembentukan Malaysia

2. Reaksi negara luar dan dalam Pembentukan Malaysia

3. Akta Perjanjian Malaysia/Isi Kandungan & Kepentingan/Kesan

BAB 7

*****

1. Pilihanraya

2. Lambang-lambang Negara (Bendera/Jata/Lagu kebangsaan

BAB 8****

1. Dasar Pelajaran Kebangsaan ( Laporan Barnes hingga Laporan J/K Kabinet 1974)

2. Penyata Razak

3. Penyata Rahman Talib

4. Wawasan 2020

5. Dasar Kebudayaan, Akta Bahasa, Sukan ke arah Perpaduan

BAB 9***

1. Perang Dunia Pertama

2. OIC

3. KOMANWEL

4. Negara-Negara Selatan

5. NAM

SOALAN ANEKA PELENGKAP

4 Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dapat dicapai?

I Menyatupadukan penduduk

II Membuka kawasan pertanian baru [ BETUL]

III Menyediakan kemudahan pinjaman

IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

PASTIKAN TABURAN JAWAPAN OBJEKTIF ANDA AGAK SEKATA SEPERTI BERIKUT.

TAHUN/ PILIHAN JAWAPAN

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A

11

10

9

10

11

10

10

B

10

10

12

10

10

10

10

C

9

9

10

9

9

10

10

D

10

11

9

11

10

10

10

Rumusan:

1. Pelajar sederhana dan Galus- Dicadangkan menandakan semua jawapan A/B pada kertas soalan terlebih dahulu.

2. Mengubah setiap jawapan satu demi satu sekiranya pelajar yakin pilihan jawapan tersebut BENAR-BENAR bukan jawapan yang ditandakan pada kertas soalan.

3. TANDAKAN semua jawapan pada kertas OMR

4. Dinasihatkan agar guru-guru dan pelajar menjalankan latih tubi soalan kertas 1 Peperiksaan Percubaan drp Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Kedah.

5. Rekodkan pencapaian pelajar(sekiranya masih lemah)

Cuba langkah ini.

(i) Biar pelajar menjawab soalan objektif secara merujuk buku teks

(ii) Minta pelajar catat muka surat jawapan yang diperoleh pada buku teks

(iii) INGAT dengan merujuk buku teks mungkin pelajar dapat mengingat dan memahami sebab ketepatan sesuatu pilihan jawapan tersebut.

1 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor atau Perlembagaan Negeri Johor telah diperkenalkan pada tahun 1885.

(a) Siapakah yang memperkenalkan undang-undang tersebut?

..

[ 1 markah ]

(b) Apakah tujuan undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan.

(i).

(ii)

[ 2 markah ]

...........................................................................................................................

(c) Berdasarkan undang-undang tubuh tersebut, nyatakan dua syarat penabalan seseorang sultan.

(i).............................................................................................................................

(ii)...........................................................................................................................

[ 2 markah ]

(d) Nyatakan bidang kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan berikut berdasarkan undang-undang tubuh tersebut

(i) Majlis Negeri

...............................................................................................................

(ii) Jemaah Menteri

.....................................................................................................................

[ 2 markah ]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada negara kita?

(i)..............................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................

iii. Menjamin kebebasan rakyat

[ 3 markah ]

CONTOH SOALAN 5-SPM 2008

Pada sekitar tahun 3500 S.M., Tamadun Mesir Purba berkembang menjadi pusat tamadun awal dunia.

(a) Pada pandangan anda, apakah keistimewaan masyarakat Mesir Purba yang menyumbang kepada kemunculan Mesir sebagai pusat tamadun awal dunia?

[ 8 markah ]

Contoh Jawapan Calon SPM

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

TAMADUN HWANG HO

Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang

F1 Anyang

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.

F1Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan

F2Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran

F3Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar

F4Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh

F5Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?

F1Kezaliman pemerintah Raja Shang

F2Kebangkitan golongan hamba

F3Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka

F1Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah

F2Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang

F3Diminta melindungi Raja

F4Memberikan bantuan tentera pada masa perang

F5Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho

F1Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja

F2Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri

F3Bertanggungjawab memungut cukai

F4Menguruskan pertahanan

F5Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,

(a)Bidang politik/pemerintahan

F1 Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching

F2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja

F3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga

F4 Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20

F5 Raja dibantu oleh bangsawan

F6 Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

(b) Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian

F1Memperkenalkan sistem pengairan

F2 Pembinaan empangan Szechwan

F2Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

F3Menggunakan cangkul

F4Menggunakan sabit

F5Memperkenalkan teknologi pembajakan

F6 Memperkenalkan batas untuk tanaman

(c)Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho

F1Tulisan Ideogram

F2berbentuk gambar dan simbol

F3terhasil dari penilikan tulang oracle

F4diguna dalam penulisan

F5diguna dalam pencetakan

F6 diguna oleh orang Jepun dan Korea

(d)Bidang agama dan kepercayaan

Pemujaan roh nenek moyang

Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa

Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan

Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini

Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang

Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar

( e )Sistem kalendar

Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.

30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.

Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai

Untuk menjalankan aktiviti harian.

Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.

(f) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini.

F1

Pembinaan sistem pengairan

F2

Kemajuan teknologi pembajakan

F3

Penciptaan cangkul/sabit

F4

Alatan pertanian daripada besi

F5

Pemujaan roh nenek moyang

F6

Pengenalan sistem kalendar

F7

Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan

F8

Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan

F9

Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta

F10

Penciptaan tulisan ideogram

TAMADUN INDUS****

(a) Namakan dua buah terancang dalam tamadun Indus

F1 Harappa

F2 Mohenjor Daro

(b)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

Apakah ciri-ciri pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus?

Bandar Mohenjo Daro dan Harappa

Bandar ini terbahagi kepada dua bahagian

Dikelilingi oleh tembok

Bahagian utama

Pusat pentadbiran / keagamaan

Menempatkan bangunan pentadbiran / tempat mandi awam untuk upacara ritual / pembersihan / tempat menyimpan hasil pertanian

Bahagian kedua ialah kawasan perumahan

Bandar dirancang dengan rapi / susun atur yang sistematik

Perancangan bandar dibantu dengan kemajuan ilmu geometri /pembinaan / sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan blok berbentuk empat persegi

Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain

Mempunyai sistem kumbahan yang terancang

Setiap rumah mempunyai bilik mandi / tandas

Air kumbahan disalir keluar ke longkang yang mengalir keluar di bawah Jalan

Longkang tidak ditutup terus untuk kerja pembersihan

Bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar

Bandar dihubungkan oleh sungai sebagai jalan perhubungan

Batu bata yang dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi digunakan

c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus.

Terbahagi kepada dua golongan

Golongan atasan dan bawahan

Golongan atasan terdiri daripada pendeta / pedagang

Tiada bukti kewujudan raja

Sejarawan berpendapat pemerintahan diterajui oleh pendeta

Kelas atasan utama terdiri daripada pendeta

Pendeta berkuasa untuk mengawal aktiviti masyarakat / kegiatan Keagamaan

Golongan bawahan memberi taat setia kepada golongan pendeta

Golongan bawahan terdiri daripada petani / buruh

Petani menjalakan aktiviti pertanian

Hasil pertanian diserahkan kepada pihak berkuasa

Golongan buruh melakukan kerja-kerja buruh

Menjaga kebersihan bandar / membina tembok / benteng / membina terusan

Golongan hamba terletak di bawah sekali dalam susun lapis masyarakat Indus

d

F1

H1a

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

F6

H6a

H6b

Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ini

Keupayaan / kebolehan mengeksploitasi

Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka

Perancangan bandar

Berupaya mewujudkan bandar terancang iaitu Mohenjo-Daro / Harappa

Gabungan kepakaran dari sudut letak bandar raya / pengisiannya

Pemahaman tentang ilmu geometri / kesenian / matematik

Kemajuan bidang geometri

Hasil pertembungan tamadun Mesopotamia / tamadun Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan bentuk empat persegi

Pembinaan jalan raya yang lurus

Peningkatan mutu bahan binaan

Pembuatan batu bata daripada tanah liat

Tidak bergantung pada panas matahari

Pembuatan batu bata melalui kaedah pembakaran suhu yang tinggi

Sifat keterbukaan

Mengadakan hubungan dengan tamadun lain

Membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran teknologi

Semua pengaruh yang diterima dari luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan

Mengajar kedamaian dan keamanan

Tunjang kepada kekuatan sesebuah negara

Untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan

Apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang ?

F1 Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri

F2 Kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan

F3 Melakukan teknologi pembakaran batu bata

F4 Memiliki ilmu kesenian

F5 Memiliki ilmu matematik

F6 Pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir

F7 Sifat keterbukaan masyarakat Indus

F8 - Teknologi pembuatan batu bata

Sumbangan Tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini.

F1

Keupayaan masyarakat mengekploitasi kelebihan yang ada

F2

Mengeksploitasi Sungai Indus untuk kemajuan pertanian

F3

Perancangan bandar

F4

Pembangunan bandar Harappa dan Mohenjo Daro

F5

Kepakaran dalam aspek susun atur bangunan, kepakaran ilmu geometri, kesenian dan matematik

F6

Teknik penghasilan batu bata menggunakan suhu yang tinggi

F7

Bersifat terbuka menjalin hubungan dengan tamadun lain

F8

Mengutamakan perdamaian dan keamanan

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA

Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****

F1 Kegiatan perdagangan berkembang pesat

H2aMelibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India

H2bPerdagangan luar

H2cPusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa

H2dMenghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara

H2eMenjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara

H2f Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur

H2gPelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat

F2Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin

H2aPersatuan tukang kau

H2bTukang logam/tukang kulit

H2cMatlamat persatuan mengawal harga

H2dKualiti barangan / gaji pekerja

F3Penggubalan undang-undang persatuan

H3aUndang-undang diawasi oleh raja

F3Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli

H3aZaman Gupta-Mata awng emas digunakan

H3bPelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik

F4Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera

H4aSutera berpusat di Bengal dan Benares

H4bPerusahaan barangan emas/mutiara/batu permata

F5 Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan

H5aHasil pertanian dan buah-buahan

H5bCukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***

F1Bermula pada zaman vedik

F2Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras

F3Didominasi oleh kaum lelaki

F4Wanita tidak berpeluang untuk belajar

F5Pembelajaran kitab-kitab veda

F6Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran

F7Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda

F8Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati

F9Tumpuan pendidikan ialah agama

F10Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup

F11Pengajaran nilai-nilai murni

F12Pendidikan tinggi di kolej Brahman

F13Pendidikan turut diberikan di istana

F14Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan

F15Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)

F16Turut mempelajari karya saintifik /falsafah

F17Meningkatkan ilmu sains

F18Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf

F19 Mendapat jawatan dalam kerajaan

Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani

F1

Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang

H1a

Jasmani dan rohani

H1b

Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental

H1c

Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

H1d

Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis

F2

Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegara

H1a

Gagah/sempurna/setia kepada negara

H1b

Tumpuan kepada latihan fizikal

H1c

Kemahiran menggunakan senjata

F3

Perkembangan sekolah falsafah

H3a

Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus

H3b

Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani

H3c

Semasa pemerintahan Pericles

H3d

Melahirkan sejarawan Yunani

C3d

Herodotus/Thucydides

H3e

Pemikir dalam bidang sains dan teknologi

C3d

Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.***

F1

Kemajuan dalam pertanian

H1a

Penciptaan batas dalam bidang pertanian

H1b

Tenggala untuk membuat batas

H1c

Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu

H1d

Kereta kuda

H1e

Kereta sorong beroda

H1f

Penyisir tanah

H1g

Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah

H1h

Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian

H1i

Bukit diteres untuk tujuan pertanian

H1j

Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul

H1k

Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi

F2

Jalan Sutera Darat

H2a

Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

F3

Perusahaan membuat tembikar/logam

F4

Pengenalan tulisan ideogram

H4a

Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

H4b

Berbentuk simbol dan gambar

H4c

Diajar pada peringkat sekolah rendah

F5

Falsafah Confucianisme/ Taoisme

H5a

Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik

H5b

Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat

H5c

Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif

H5d

Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia

H5e

Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan

F6

Kalendar

H6a

Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan

H6b

Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam

H6a

Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian

F7

Upacara korban

H7a

Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA*****

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F6

F7

Meningkatkan ilmu di bidang pertanian

Banyakkan bacaan berkaitan pertanian

Memilih subjek berkaitan pertanian sejak di sekolah / Sains Pertanian

Minat memilih jurusan berkaitan teknologi pertanian di pusat

pengajian tinggi / jurusan untuk manfaat pertanian

Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian tempatan

Persepsi tentang pertanian adalah perniagaan

Positif terhadap hasil pertanian tempatan

Menggalakkan rakan-rakan membeli barangan keluaran tempatan

Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor ( Kerajaan Agraria)

F1 Perkembangan pertanian

H1apadi sawah

H1bpadi huma

H1ctanaman sampingan / jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran

F2 Sistem pengairan yang baik

H2a bersumber dari Sungai Mekong / Tasik Tonle Sap

H2b mengairi tanah yang luas / seluas 12.5 juta ekar

H2c menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyatnya

F3 Penglibatan raja

H3a membina sistem pengairan

H3b mengurus sistem pengairan

H3c Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan / baray

F4 Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap

H4a air tasik datang dari Sungai Mekong

H4b tanah di sekitarnya amat subur

H4c iklim panas lembab sepanjang tahun

H4d sesuai untuk pertanian padi

H4e punca air utama mengairi sawah

H4f menjadi punca bekalan air minum

F5 Sumber ikan air tawar

H5a banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap

H5b menampung keperluan makanan penduduk

H5csumber protein

Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada bidang pertanian pada hari ini?

F1 Keperluan makanan dalam negara

F2 Tidak bergantung import makanan/ Keperluan sendiri

F3 Menggalakkan pertanian moden

F4 Menggalakkan kemajuan bioteknologi

F5 Memberi peluang pekerjaan

F6 Menghidupkan kembali program bumi hijau

F7 Menambahkan pendapatan

F8 Menebus guna tanah terbiar

F9 Penerokaan teknologi moden

F10 Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian (R&D)

F11 Mengeksploitasi kesuburan tanah

F12 Gaya hidup sihat

Jelaskan faktor kemajuan kerajaan Kedah Tua

F1Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal /Penanda alam

F2Kedudukan yang strategik dilaluan Selat Melaka

F3Terlindung daripada tiupan angin. ( Angin monsun Timur Laut/Barat Daya)

F4Terdapat barang dagangan dari luar

F5Kemudahan menyimpan barang dagangan/ Gudang

F6Kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan

F7Kekayaan sumber bumi seperti bijih timah

F8Sebuah pelabuhan entreport dan tertua

Bukti pelabuhan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entreport.

F1tembikar China

F2pelita tembaga dari Timur Tengah

F3tembikar dari Timur Tengah

F4manik dari India

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

F1 Dibawa oleh Ksyatria

F2 Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara

F3 Dibawa oleh pedagang/vaisya

F4 Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta

F5Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan

F6 Galakan pemerintah dengan pemerintah lain

F7 Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara

F1 Mengamalkan sistem pemerintahan beraja

H1a Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India

H1b Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan

F2 Raja berada di puncak pemerintahan

H2a Di bawahnya terdapat kerabat diraja

H2b Selepas itu pembesar iaitu Brahmin

H2c Di ikuti dengan rakyat

H2d Hamba golongan paling bawah

F3 Raja berkuasa mutlak

H3a Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan

F4 Perintah raja menjadi undang-undang

H4a Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan

H4b Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

F5 Raja sebagai bayangan tuhan

H5a Rakyat takut menderhaka

H5b Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan

H5c Dipercayai memiliki kesaktian

F6 Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja

H6a Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status

F7 Wujud adat istiadat pertabalan raja

H7a Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja

H7b Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin

H7c Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah

F8 Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta

H8a Bertujuan menjadi raja terulung

H8b Mendirikan kompleks kota

H8c Lambang konsep alam semesta / orde kosmos

F9 Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha

H8a Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat

H8b Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati yang menjadi ketua pentadbiran pusat

Nyatakan kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.

F1

Binaan untuk memperingati orang ternama/peristiwa penting

F2

Monumen berupa candi/kui/wat/stupa/patungl

F3

Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha

F4

Candi Berperanan sebagai rumah ibadat

F5

Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga

F6

Tempat menyimpan patung dewa utama

F7

Lambang keagungan seseorang pemerintah

F8

Lambang kehebatan seni bina

F9

Lambang orde kosmos

F10

Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan

F11

Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara ?

F1 Untuk merekodkan ilmu pengetahuan

F2 Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat

F3 Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat

F4 Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha

F5 Pemerintahan raja / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang

F6 memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat contohnya inskripsi di Palembang

F7 menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat dalam batu bersurat di Lembah Bujang

F8 bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama

F9 bacaan mentera / upacara keagamaan

F10 perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka / manusia / pahala / rupa / sengsara

F11 bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal

F12 pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas

F13 pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarma

F14 Penceritaan lisan dan wayang kulit

F15 Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Seri Rama

F16 Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

Kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara (KBKK)/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran

F1 Gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan

F2 Mufti/kadi menjadi penasihat sultan

F3 Undang-undang manu ditukar kepada undang-undang syarak/Islam

F4 Sultan dianggap khalifah Allah di mukabumi/Khalifatul mukminin/Zilullah fil Alam

F5 Pemansuhan unsur mitos dan legenda

F6 Penggunaan unsur daulat dan derhaka

F7 Semangat jihad untuk mempertahankan negara

F8 Islam sebagai agama rasmi kerajaan

F9 Penggunaan pada negeri-negeri /Kedah Darul Aman/ Acheh Darus Salam

F10 Istana menjadi pusat perkembangan dakwah Islam

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH******

Nyatakan pengertian hijrah. *****

F1- Berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah

F2- Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain

F3- Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah

F4- Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam.

F5- Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam.

F6- Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan

F7- Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan

F8- Perubahan dari segi sikap

F9- Perubahan dari segi cara berfikir

F10- Perubahan dari segi tingkah laku

F11 - Bukan pelarian seperti pandangan orientalis Barat

Terangkan kepentingan hijrah kepada umat Islam. *****

F1- Dakwah Islamiah

H1a - dapat dilaksanakan dengan aman tanpa selindung

H1b - sedangkan di Makkah seruan terhadap Islam sering terganggu

F2- Mendamaikan suku Arab di Madinah

H2a - yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj

H2b - melalui semangat persaudaraan sesama Islam

F3- Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan

orang Islam Madinah

H3a - Orang Islam Makkah yang berhijrah tidak berasa asing atau rendah diri di Madinah

H3b - menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan

ekonomi dan sosial

H3c - Nabi Muhammad telah memberikan gelaran Muhajirin kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah

H3d - gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah

F4- Menyatukan penduduk Madinah

H4a - yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan Agama

H4b - Ini melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah

H4c - Dengan ini masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan agama

F5- Membina sebuah masjid

H5a - iaitu Masji al-Nabawi

H5b - Masjid Quba merupakan masjid pertama

H5c - Masjid dijadikan sebagai tempat untuk beribadat, belajar, tempat bertemu dan berbincang masalah,kawasan persekitaran masjid diadakan aktiviti harian seperti jual beli

F6- Wujud takwim Islam

H6a - Berdasarkan kiraan tahun Hijrah

H6b - Takwim ini digunakan ketika Khalifah Umar al-Khattab

F7- menubuhkan sebuah negara Islam Madinah

H7a - menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al- Munawwarah

H7b - Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

F8- Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong- menolong

H8a - Orang Madinah memberikan bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang berhijrah

H8b - Mereka sanggup memberikan tempat tinggal, makanan, keperluan asas

H8c - menerima orang Islam Makkah sebagai saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah

F9 - Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. [ sambungan]

H9a - Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta

H9b - Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda

H9c - Abdul Rahman bin Auf beri sumbangan harta

F10 - Menunjukkan peranan wanita

H10a - Asmah binti Abu Bakar membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

H10b - Menghantar makanan

H10c - menyampaikan berita tentang pergerakan Quraisy

F11 - Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a.w.

H11a - Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup

H11b - Tidak pernah berputus asa

H11c - Bijak mengatur strategi peperangan

H11d - Bersembunyi di Gua Thur dan cari jalan lain ke Madinah

Apakah iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan seharian.

F1- Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang positif

F2- Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin

F3- Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha

F4- Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur kepada undang-undang

F5- Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap bantu-membantu

F6- Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai masa.

F7- Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang tua

Huraikan kesan-kesan peristiwa pembukaan semula kota Makkah

F1 Nabi Muhammad s.a.w bertawaf sebanyak 7 kali mengelilingi kaabah

H1a Baginda dapat berpidato / khutbah kepada umat Islam

H1b Dengan membaca ayat al-Quran

F2 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah

H2a Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya

H2b Digantikan dengan agama Islam

H2c Umat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam

F3 Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam

H3a Kaabah menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia

H3b Untuk beribadat

F4 Membuktikan kekuatan kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w

F5 Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab

H5a Secara aman / sukarela / tanpa paksaan

F6 Membolehkan sebuah lagi pusat pemerintahan Islam yang kuat diwujudkan

H6a Madinah dikekalkan sebagai pusat pentadbiran Islam

H6b Makkah dijadikan wilayah Islam

F7 Islam dapat dipraktikkan dalam kehidupan harian secara menyeluruh

H7a Menjadi titik tolak pemerintahan Islam seterusnya

Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita contohi dalam peristiwa pembukaan kota Makkah?

F1

Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan

F2

Melihat sesuatu secara menyeluruh

F3

Sentiasa menekankan perpaduan

F4

Bersifat baik sangka

F5

Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan perpaduan

F6

Sifat pemaaf

F7

Tidak berdendam

F8

Sifat kesabaran

F9

Kebijaksanaan/ fatanah

F10

Berprinsip

F11

Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan

F11

Berwawasan

F13

Berjiwa besar

F14

Tidak pernah menyerah kalah

F15

Akhlak yang terpuji

Jelaskan sumbangan pemerintah zaman khulafa Al-Rasyidin berikut kepada

perkembangan tamadun Islam.

(i) Khalifah Uthman bin Affan

F1

Politik

H1aBerjaya meluaskan wilayah Islam ke Aghanistan/Samarkand/Cyprus/Tripoli

F2

Mengukuhkan pertahanan

H2aMembina pasukan tentera laut Islam yang pertama

F3

Menyelaras cara bacaan (qiraat) ayat al-Quran

H3aMengisytiharkan naskhah al-Quran Mushaf Uthmani

F4

Membina jalan raya/jambatan/rumah rehat

H4aUntuk kemudahan pengembara

F5

Mempertingkatkan ekonomi

H5aMengukuhkan peranan baitulmal

H5bMenggunakan sumber baitulmal untuk membiayai pembangunan Negara

H5cMemperkuatkan angkatan tentera laut Islam

H5d Membeli peralatan senjata/kapal perang

H5e Cukai Jizyah turut dikekalkan kepada penduduk bukan Islam

H5f

Antara sumber pendapatan baitulmal

(ii) Khalifah Ali bin Abu Talib

F1

Mengutamakan keharmonian dan kedamaian

H1a

Menghentikan peperangan Siffin dengan mengangkat al-Quran

H1b

Memulakan proses rundingan

F2

Membina markas tentera di Parsi

H2a

Di Parsi/Sempadan Syria

F3

Mengembangkan sistem ekonomi negara

H3a

Meneruskan kutipan jizyah

H3b

Mengutus surat kepada al-Asytar mengikat perjanjian mengenakan jizyah kepada golongan Zimmi

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua di Sepanyol.

F1 mendirikan pusat pengajian tinggi di Cordova

F2penubuhan perpustakaan

F3pembinaan sebuah pusat penterjemahan karya tokoh Yunani

F4membina masjid Cordova

F5penubuhan baitulmal

F6pembuatan barang tembikar, barang perhiasan dari perak dan emas

F7perusahaan memproses kulit

F8membuat senjata

F5Pertanian

F9sistem saliran dan hasilkan benih berkualiti

Faktor-faktor kejatuhan Bani Umaiyah

F1penentangan golongan mawali

F2menentang pemilihan Khalifah secara warisan

F3khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat dan ajaran Islam

F4penentangan golongan Syiah dan Khawarij

Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M ?

F1 Setelah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah

F2 Disokong oleh golongan Mawali

F3 Bergerak secara sulit

F4 Ditaja oleh Ali bin Abdullah

F5 Secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.

F6 Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan

F7 Menjadikan Khurasan , Kufah , dan Humaimah sebagai pusat operasi

F8 Diperkukuhkan oleh Abu Salamah al-Khallal di Kufah dan Muslim alKhurasani di Khurasan

F9 Damsyik dijadikan pusat pentadbiran

F10 Kemudian dipindahkan ke Baghdad pada zaman Jaafar al- Mansur

Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah

F1 Menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa Arab

H1a Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap

H1b Tahap pertama mencatat segala idea atau percakapan

H1c Tahap kedua mengumpulkan idea yang serupa

H1d Hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam buku

H1e Tahap ketiga mengarang

F2 Menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan

H2a Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid

H2b Berkembang semasa Khalifah al-Makmun

H2c Menterjemah karya falsafah dan sains terutama daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab

F3 Melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama Islam

H3a Ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah tafsir, sejarah

C3a Contoh Imam Malik , Ibn Ishaq , Imam Abu Hanafiah Imam Shafii, Imam Ahmad bin Hanbal

F4 Usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suraini dan Yunani

H4a Orang islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya ke bahasa Arab

H4b Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan

H4c Mereka memuatkan keterangan dan ulasan

F5 Menubuhkan institusi pengajian tinggi

H5a Mempertingkatkan kegiatan penyelidikan [ Sambungan ]

H5b Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke Eropah

H5c kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asing

H5c menyumbang kepada kelahiran zaman renaissance di Eropah

F6 Kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisan

H6a Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka

H6c Meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudian

F7 Keterbukaan asyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing

H7a Cendikiawan Islam menterjemah karya

H7b Membaiki dan meningkatkan mutu karya asalnya

Mengapakah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dalam kerajaan Abbasiyah dianggap telah mempengaruhi tamadun Eropah ?

F1 Orang Islam menterjemahkan dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab

F2 Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan terhadap karya tejemahan

F3 Karya terjemahan tersebut dimuatkan dengan keterangan dan ulasan yang sangat tinggi nilainya

F4 Mereka memelihara warisan ilmu daripada lenyap ketika Eropah dilanda zaman Gelap

F5 Penubuhan pusat pengajian tinggi telah meningkatkan aktiviti penyelidikan oleh orang Islam

F6 Hasil kajian dan penyelidikan sarjana Islam itu telah sampai ke Eropah dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing

F7 Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad dan Cordova telah membuka mata cendiakiawan Eropah

F8 Perkembangan kelimuan di Eropah telah melahirkan zaman pemilihan budaya yang dipanggil Renaissance

F1

H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

Terangkan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. ******

Perdagangan dan perniagaan

Aktiviti perdagangan jarak jauh sudah lama dilakukan oleh orang Islam

Nabi Muhammad s.a.w pernah terlibat dalam perniagaan ke negeri Syam

Penguasaan pedagang Islam di Teluk Parsi/Laut Merah/ Timur Mediteranean membolehkan pertembungan tamadun berlaku

Orang Islam telah menetap di Canton China seawal akhir abad ke 7 bertembung dengan tamadun China

Hubungan diplomatik

Kerajaan Bani Umaiyah menghantar kumpulan peneroka ke utara Selat Gibraltar di selatan Sepanyol

Mereka membuat hubungan diplomatik dengan kawasan tersebut

Ini membolehkan pemahaman secara aman antara orang Islam dan orang bukan Islam tentang cara hidup

Penaklukan dan ketenteraan

Kerajaan Islam telah membentuk ekspedisi ketenteraan

Tentera Islam menguasai kawasan Iraq dan Iran membolehkan bertembung dengan tamadun tersebut

Penaklukan di Mesir/Afrika/Byzantine menyebabkan berlaku pertembungan tamadun

Kebudayaan

Kemasukan Islam ke Sepanyol membawa kemunculan kebudayaan baru

Bahasa Arab menjadi bahasa utama di Sepanyol

Lahir golongan yang dikenali sebagai Mozarab

Perkembangan Intelektual

Ilmuan Islam mendalami ilmu dan tamadun Eropah

Berlaku pertembungan antara ahli fikir Islam dan bukan Islam

Huraikan kesan Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain di Dunia

F1 Peradaban manusia

H1aAspek keagamaan

H1bIslam mengubah sistem kehidupan penganutnya/Negeri taklukannya

H1cAkidah berasaskan kepercayaan kepada Allah

H1dSistem perundangan berasaskan al-Quran dan Hadis

H1eSyariah Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat

H1fTidak terbatas kepada bangsa, kaum, kawasan geografi

H1gIslam tidak menghapuskan cara hidup/adat/budaya masyarakat setempat

F2Perluasan kawasan penyebaran Islam

H2aMelahirkan pelbagai bentuk kerajaan/masyarakat Dunia Islam

C2aContoh kerajaan Delhi Mughal di India

H2cWujud masyarakat Islam di China

H2dAmalan sistem kerajaan pusat yang kuat

C2d Contoh kerajaan Umaiyah/Abbasiyah/Uthmaniyah

H2fWalaupun berbeza dari segi institusi dan organisasi

H2g Terdapat persamaan dari segi amalan politik/ Sistem yang berasaskan akidah dan syariah

F3Penguasaan ekonomi/Perdagangan dengan berkesan

H3aKeselamatan laluan perdagangan terjamin

H3bKerajaan Uthmaniyah memiliki armada laut yang kuat untuk memastikan keselamatan kapal dagang

H3cDi kawasan Teluk Parsi/Laut Merah/Laut Mediterranean/Laut Hindi

H3dKawasan pusat ekonomi Islam meliputi Aden/Siraf/Basra/Iskandariah/Istanbul

H3eSejak abad ketujuh masihi pedagang Islam berjaya berdagang ke India/Ceylon/Kepulauan Melayu/China di sebelah timur

H3fDi sebelah Barat pedagang Islam menjalankan perniagaan hingga ke Sepanyol/selatan Perancis/Armenia/Kawasan selatan gurun Sahara di benua Afrika.

H3gPedagang Islam turut menguasai perdagangan di Laut Merah/Laut Mediterranean/Teluk Parsi/Lautan Hindi/Laut China Selatan

H3hIstanbul menjadi pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan pada Zaman Uthamaniyah

H3iKedudukannya yang strategic sebagai jambatan antara dunia timur dan dunia Barat

F4Proses Urbanisasi dan Organisasi sosial

H4aPenyelarasan undang-undang yang saksama di kawasan naungan

H4bKesan dari segi kebudayaan /ientelektual

H4cPerkembangan pendidikan

H4dKurikulum pendidikan berbentuk agama/sains/matematik/teknologi

H4ePada zaman kerajaan Bani Abbasiyah pelajar wajib mempelajari ilmu mantik(logik)/Matematik/Geografi/Sejarah/Sains Fizikal/Biologi

H4fTatatertib kehidupan harian

H4gCara berpakaian/berfikir/bertutur/berdagang/berpolitik

H4hPada zaman kerajaan Umaiyah di Sepanyol 0rang bukan Islam mengamalkan cara hidup Islam

H4iBertutur dalam bahasa Arab

H4jBerpakaian seperti orang Islam

H4kGolongan Mudejar turut menybarkan tatasusila Islam pada Zaman Renaissance di Eropah

F5Peranan cendekiawan Islam bertukar pendapat antara satu sama lain

H5bPada peringkat awal proses mengumpul maklumat dan teks penulisan cendekiawan sebelumnya

H5cCendekiawan Islam menterjemah karya penulis Greek

C5cSeperti Aristotle/Plato/Galen/Hipocrates

H5d Penubuhan perpustakaan baitulhikmah oleh Khalifah Harun al-Rasyid/Kerajaan Abbasiyah

H5eCendekiawan Islam menyimpan dan mengkaji bahan tulisan tamadun lain

H5fProses penterjemahan karya bukan tamadun Islam telah menghasilkan budaya keilmuan/intelektual di kalangan orang Islam

H5gLahir ramai cendekiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan

H5hZakaria Al-Razi (Perubatan)

H5iMenghasilkan lebih 20 karya perubatan/Menterjemah karya Galen ahli perubatan Greek

H5jKitab al-Hawi merupakan ensiklopedia perubatan yang terkenal

H5k Sumbangan dalam bidang matematik dan astronomi

C5kAl-khawarizmi/Al-Battani/Abu Ishaq/Al-Biruji/Al-Bitruni

H5lDalam bidang pemikiran politik dan undang-undang

C5lPenghasilan karya oleh Al-Farabi/Al-Miskawayh/Al-Mawardi

H5nIlmu mantik dan falsafah

C5nIb Sina/al-Kindi/Fakhr al-Din/Al-Razi/Ibn-Rushd/Imam Ghazali

H5pSumbangan terhadap perkembangan pemikiran Usuluddin/Falsafah sains/Pemikiran kritis/

Kesedaran agama

F6 Bidang kesenian Islam

H6aKeindahan seni uir dan seni bina Islam

H6bMasjid Cordova di Sepanyol/ Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul/Istana Alhambra di Granada

F7Bidang kesusasteraan

H7aOmar al-Kayyam karya Rubaiyah/Al-Jahiz kitab al-Bayan/Jalal ad-Din Rumi menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan

H7bRabiah al-Adawiah merupakan pemuisi wanita menulis puisi bertema ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan

Terangkan faedah yang diperoleh Malaysia pada hari ini kesan daripada pertembungan dengan tamadun luar.

F1 Perkembangan seni bina bangunan

F2 Pembinaan jambatan pulau pinang

F3 Perkembangan ilmu pengetahuan/Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)

F4 Pengaruh dalam bidang kesenian dan kebudayaan

F5 Keunikan seni bina masjid

F6 Perkembangan sains dan teknologi

F7 Pengeluaran kereta nasional proton saga

F8 Kemajuan peralatan pertahanan /ketenteraan

Huraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain dalam bidang keilmuan.

F1

F2

H2a

F3

H3a

F4

F5

H5a

F6

H6a

F7

F6

Melahirkan para cendiakiawan Islam dalam setiap bidang keilmuan

Dalam ilmu perubatan

Zakaria al-Razi menyumbangkan kepentingan perubatan klinikal

Menghasilkan lebih daripada 20 karya termasuk kitab Al-Hawi

Penterjemah utama hasil karya Galen

Al-Zahrawi sangat arif dalam kajian perubatan dan farmasi

Dalam bidang matematik / astronomi

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti al-Khawarizmi / al-Batani / Abu Ishaq / al-Biruji / al-Bitruni

Dalam bidang pemikiran politik / undang-undang

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti al-Farabi / al-Miskawayh / al-Mawardi

Dalam bidang ilmu mantik /falsafah /pemikiran usuluddin /falsafah sains /pemikiran kritis /kesedaran agama

Sumbangan cendiakiawan Islam seperti Ibn Sina / al-Kindi / Fakhr al-Din / al-Razi / Ibn al-Arabi / Ibn Rushd / Iman Ghazali

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah keilmuan Islam mudah diterima oleh masyarakat lain di Eropah?

Karya terjemahan orang Islam digunakan oleh orang Eropah

Banyak kajian sarjana Islam diterjemah untuk masyarakat Eropah

Perkembangan ilmu ini melahirkan zaman pemulihan budaya di Eropah

Kegigihan ulama dan ilmuan Islam dalam bidang penulisan menjadi pendorong kepada ilmuan di Eropah

Keterbukaan dan kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing

Cendiakiawan Islam telah membaiki dan meningkatkan lagi mutu karya asal

Kota Baghdad menjadi pusat Ilmu yang dikunjungi oleh masyarakat Eropah

BANI ABBASIYAH

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual?

F1kota Baghdad pusat intelektual

F2berlaku kegiatan penulisan

F3berlaku penterjemahan karya asing

F4membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah

F5memelihara warisan ilmu daripada lenyap

F6ditubuhkan baitulhikmah

Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu

F1Menggalakkan kegiatan penterjemahan

F2Menggalakkan kegiatan penulisan

F3Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D

F4Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu

F5Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara

F6Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

F7Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf antarabangsa

F8Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM

KEDATANGAN BARAT****

Apakah kesan kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan di Negeri-Negeri Melayu?

F1 Penggunaan istilah sultan menggantikan raja

F2 Zilullah fil-alam /Zilullah fil ardh (bayangan Allah di muka bumi)

F3 Pengesahan seseorang raja berteraskan Islam

F4 Pemerintah menggunakan khalifatul mukminin/Pemimpin orang-orang mukmin

F5 Nasab keturunan sultan dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain

F6 Bertujuan meninggikan kedudukan sultan

F7 Institusi kesultanan berdasarkan sistem warisan

F8 Raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentabdiran

F9 Golongan ulama sebagai penasihat sultan

F10 Makhdum Sayid Abdul Aziz/Maulana Abu Bakar/Maulana Sadar Jahan/Maulana Jalaluddin

F11 Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama seperti Tuk Pulau Manis/Tuk Pulau Condong/Tuan Tabal

F12 Pelaksanaan konsep daulat

F13 Pengikat antara rakyat dengan pemerintah

F14 Adat istiadat istana/cara berpakaian/jenis pakaian/bahan dan pengucapan

Bagaimanakah kedatangan Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1

Menuntut ilmu wajib

F2

Pendidikan Al Quran/Muqaddam

F3

Istana pusat pengajian Islam

F4

Kitab seperti Tasawuf

F5

Cerita hikayat seperti Amir Hamzah

F6

Ilmu fardhu ain

F7

Pendidikan madrasah

F8

Pengenalan tulisan jawi

F9

Mencintai ilmu

F10 Kedatangan ulama

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem ekonomi di Tanah Melayu

F1 Perdagangan

H1a Pedagang Islam menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan

H1bPedagang Melayu mulai terbabit secara aktif

H1cSaranan Islam bahawa perniagaan merupakan sumber rezeki yang besar

H1dMelaka menjadi pusat perdagangan terpenting

H1ePengenalan sistem timbang dan sukat di Melaka

H1fPenggubalan Undang-Undang Laut Melaka berteraskan Islam

H1gKelantan,Kelantan dan Terengganu menjadi pusat perdagangan penting abad ke 17 dan ke-18

F2 Mata Wang

H2a Perantaraan nilai perdagangan

H2bAlternatif kepada sistem barter

H2cMata wang timah di Melaka tertera nama sultan memerintah dan tarikh Islam

H2dJohor- Wang Katun diperbuat daripada timah mempunyai tulisan Jawi atau Arab

H2eWang Timah Kedah-Wang Ayam Jantan/Wang emas turut digunakan secara meluas

H2fWang Emas Johor- diperkenal pada zaman Sulatan Alauddin Riayat Syah

H2g Wang Emas Johor dikenali Kupang

H2gKelantan-Wang emas kijang tertera Khalifatul mukminin

Terangkan Pengaruh kedatangan Islam terhadap gaya hidup masayarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu.

F1 Perubahan akidah /prinsip kepercayaan

H1aPerubahan akhlak dalam setiap aspek

F2 Sistem pemerintahan

H2aPelaksanaan undang-undang syariah Islam

H2b Amalan protokol/hijabah dilaksanakan

H2cLafaz ikrar mengantikan pembacaan ciri dalam proses pertabalan

H2dPengganti sultan dilantik sebelum istiadat pemakamam

F3 Kehidupan bermasyarakat

H3aHubungan antara individu dan pertalian kekeluargaan rapat

H3bMenghormati ibu bapa atau orang tua

H3cJirang dianggap keluarga sendiri

H3dPanggilan hormat untuk orang yang lebih tua

H3e Pak long/Mak long/Pakcik

H3fTidak dipanggil nama walaupun seringkas mungkin

H3gBercakap dengan nada suara rendah dengan orang tua

F4Tetamu dilayan dengan hormat

H4aDihidangkan makanan dan minuman

H4bMemberi salam ketika berziarah

H4cTuan rumah wajib menjawab salam

H4dTetamu bersalaman ketika masuk ke dalam rumah

H4eKanak-kanak mencium tangan orang lebih tua

H4fMembaca bismillah ketika hendak minum atau makan

F5Majlis perkahwinan mengikut Islam

H5aMajlis Khatam Quran

H5bDijalankan dengan semangat gotong royong

H5c Berpegang kepada konsep bersatu teguh bercerai roboh

Apakah yang dimaksudkan dengan:

(i) Pendidikan tidak formal

F1 - Pendidikan awal dalam bentuk asuhan

F2 - Berlaku dalam institusi keluarga

F3 - Penekanan nilai-nilai moral

F4 - Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian

(ii) Pendidikan formal

F1 - Pendidikan berkaitan keagamaan

F2 - Melalui perantara institusi tertentu

F3 - Ada guru

F4 - Ada masa/waktu

(b) Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada kanak-kanak dalam

masyarakat Melayu?

F1 - Melalui cerita lisan

F2 - Melalui pergaulan sosial/pantang larang/adat istiadat

F3 - Menerusi pantun, peribahasa, teka teki

F4 - Melalui pendengaran, penglihatan, pemerhatian

(c) Nyatakan dua kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal.

F1 - Pertanian

F2 - Perikanan

F3 - Kraf tangan

F4 Pertukangan

(d) Dimanakah pendidikan formal dijalankan selepas kedatangan Islam?

F1 - Masjid

F2 - Rumah

F3 - Istana

F4 - Surau

F5 - Madrasah

F6 - Pondok

(e) Pendidikan tidak formal kurang diberi tumpuan oleh masyarakat kini.

Pada pandangan anda, apakah kesannya terhadap kehidupan manusia sekarang?

F1 - Kemahiran tradisional mula hilang

F2 - Kurang bersopan santun

F3 - Tidak mewarisi adat resam

F4 - Tidak mahir cara berkawan

F5 - Maruah kurang dititikberatkan

F6 - Pekerjaan bapa tidak lagi diwarisi

Jelaskan kesan kedatangan Islam terhadap sistem pendidikan berikut di Tanah Melayu.

(a) Perkembangan Pendidikan Tidak Formal

F1

Pendidikan yang berlaku dalam institusi keluarga

H1a

Berlaku pada peringkat keluarga

H1b

Pengajaran nilai-nilai moral

F2

Pembelajaran melalui pendengaran/penglihatan/pemerhatian

H2a

Mempelajari kemahiran daripada ibu bapa

H2b

Menerusi pemerhatian dan latihan

H2c

Dalam bidang pertanian/perikanan/kraftangan/pertukangan

F3

Pembelajaran berkaitan agama/kelakuan/adat resam/Sikap sopan santun/cara berkawan/menjaga maruah

F4

Penyerapan nilai-nilai murni

H4a

Melalui cerita-cerita lisan

C4a

Cerita binatang/cerita jenaka

H4b

Kaedah bercerita paling berkesan dan digemari kanak-kanak

H4c

Penekanan kepada cerita berbentuk teladan dan pengajaran

C4c

Cerita anjing dengan bayang-bayang pengajaran ajar seseorangan tidak tamak

C4c

Cerita-cerita sang kancil menonjolkan kebijaksanaan menyelesaikan masalah

F5

Pengajaran pantang larang dan adat istiadat

H5a

Melalui pergaulan sosial

H5b

Tunduk sambil menghulurkan tangan apabila lalu di hadapan orang tua

F6

Pendidikan melalui pantun/peribahasa/teka teki

H6a

Pepatah seperti Siakap Senohong Gelama Ikan duri,bercakap bohong lama-lama mencuri

H6b

Mengajar kanak-kanak berbuat baik /jagan bercakap bohong

H6c

Menerapkan unsur-unsur pengajaran

Jelaksan perkembangan sistem pendidikan formal di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

F1

Secara langsung melalui institusi tertentu

H1a

Pendidikan berkaitan keagamaan

H1b

Pada peringkat awal didominasi oleh golongan istana/atasan

H1c

Berpusat di istana

H1d

Peringkat awal diberikan oleh pendeta/guru khas

H1e

Memberi pendidikan kepada bakal pemerintah/pembesar kerajaan

F2

Perubahan pesat berlaku selepas kedatangan Islam

H2a

Pendidikan terbuka kepada semua golongan

H2b

Pendidikan keagamaan tertumpu di istana/masjid/rumah/surau/madrasah/pondok

H2c

Pendidikan dirumah tok guru tertumpu kepada pengajaran al-Quran

H2d

Murid-murid berumur antara 7 hingga 15 tahun

H2e

Menjadi asas kepada pendidikan selanjutnya

F3

Istana Melaka sebagai pusat pengajian agama

H3a

Sulan Mansur Shah menerima pengajaran Islam daripada Maulana Abu Bakar

H3b

Sultan Mahmud / Raja Ahmad berguru dengan Maulana Sadar Jahan

H3c

Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan ramai ulama dan pendakwah asing datang ke Melaka

H3d

Kitab al-Dur al-Manzum (Mutiara Tersusun) menjadi rujukan pengajian ilmu tasawuf

H3e

Pendidikan di istana turut melibatkan bidang pentadbiran negara/sistem politik

F4

Pendidikan di masjid/surau

H4a

Kanak-kanak diajar ilmu fikah/tajwid/cara bacaan dalam sembahyang/perkara penting yang perlu diketahui oleh orang Islam

H4b

Pusat pengajian kepada orang dewasa pada sebelah malam

H4c

Pengajian aspek keagamaan/ ilmu fikah/usuluddin/hadis/tasawuf

H4d

Tahap yang lebih tinggi

F5

Sekolah pondok

H5a

Penekanan kepada pengajian ilmu keagamaan

H5b

Lulusan sekolah pondok akan bertugas sebagai guru agama/ berkhidmat kepada masyarakat

C5b

Contoh pondok Pulau Condong/Pondok Kutan/Pondok Pulau Manis/Pondok Titi Gajah

H5c

Sistem pondok tidak mempunyai batasan waktu

H5d

Masa pembelajaran yang panjang / sehingga 10 tahun

F6

Sistem Madrasah

H6a

Mula diperkenalkan oleh Khalifah Bani Saljuk di Iraq

H6b

Pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran

H6c

Dilaksanakan mengikut kelas

H6d

Pendidikan mengikut tahap

H6e

Tahap permulaan/Pertengahan/Pengkhususan

H6f

Diawasi oleh mudir/ guru besar

H6g

Perjalanan madrasah diselia oleh sebuah lembaga/jawatankuasa kewangan

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH****

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?

F1Eropah mengalami zaman mundur

F2Kejatuhan empayar Rom di Eropah

F3merupakan peringkat awal zaman Pertengahan

F4Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran

Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

F1 - Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan

F2 - Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakat

F3 - Gereja memiliki harta tanah yang banyak

F4 - Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan agama , ilmu akhirat

F5- Tiada pentadbiran pusat yang berkesan

F6 - Kemunculan golongan baron / tuan tanah

F7 - Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah

F8 - Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah

F9 - Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan tanah

F10 - Terpaksalah mereka menjadi hamba

F11 - Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja

F12 - Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada raja

F13 - Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanian

F14 - Kegiatan perdagangan tidak meluas

F15 - Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar

F16 - Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang Islam

F17 - Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang / barter

F18 - Penggunaan mata wang terhad

F19 - Kemerosotan kehidupan bandar

Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman Gelap

F1Gereja amat berkuasa

F2Gereja memiliki hartanah yang banyak

F3Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama

F4Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja

F5Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap

F1Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar

F2Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam

F3Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian

F4Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian

F5Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter

F6Penggunaan mata wang amat terhad

F7Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

Mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka ?

F1Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah ( rakyat )

F2Raja memiliki tanah secara mutlak

F3Pentadbirannya dibantu oleh pembesar

F4Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir

F5Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja

F6Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja

F7Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada zaman Gelap ?

F1

Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar

F2

Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam

F3

Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian

F4

Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian

F5

Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter

F6

Penggunaan mata wang amat terhad

F7

Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh

Jelaskan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan Revolusi Pertanian di Britain.

F1

Perubahan sistem pemilikan tanah/penggunaan tanah

H1a

Kesan daripada pertambahan penduduk

H1b

Hasil pertanian perlu dipertingkatkan

H1c

Tuan tanah ingin memanfaatkan tanah awal untuk pengeluaran pertanian secara besar-besaran

H1d

Berlaku peningkatan harga gandum

H1e

Terdapat usaha tuan tanah memagari tanah awam

H1f

Parlimen telah meluluskan Akta Pemagaran Tanah

H1g

Kawasan pertanian yang luas /Ladang

H1h

Golongan petani kecil menjadi buruh ladang

F2

Kaedah/ciptaan baru dalam pertanian

H2a

Penanaman dilakukan dengan lebih efisien/produk dihasilkan dengan lebih lumayan

H2b

Penanaman secara bergilir

H2c

Tanah digunakan secara berterusan sepanjang tahun

H2d

Penanaman pelbagai jenis tanaman mengikut musim

H2e

Tanaman berbeza menggunakan nutrien tanah yang berbeza

H2f

Tanaman tumbuh dengan subur

H2g

Tanaman baru diperkenalkan

C2g

Turnip/ubi kentang

F3

Alatan Jehtro Tull untuk menggali/menugal

H3a

Banyak lubang boleh digali serentak

H3b

Penugalan/penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas

F4

Pertanian komersial

H4a

Penggunaan baja asli secara meluas

H4b

Hasil pertanian semakin bertambah/ tanaman lebih subur

H4c

Berlaku lebihan produk

H4d

Lebihan diperdagangkan

Huraikan sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Industri di Britain.

F1

Penyediaan modal

H1a

Peladang kaya melabur lebihan modal dalam sektor industri

H1b

Berlaku perubahan sikap

H1c

Sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal

F2

Menyediakan bahan makanan

H2a

Menampung keperluan pekerja kilang yang meningkat

H2b

Tidak perlu bergantung kepada import makanan dari luar

H2c

Dana diselamatkan dilaburkan dalam sektor perkilangan

F3

Penyedian bahan mentah untuk sektor perindustrian

Revolusi Pertanian telah memberi kesan yang ketara terhadap perkembangan ekonomi di Britain.

(a) Apakah kegiatan yang dijalankan oleh petani di kawasan tanah awam sebelum perkembangan Revolusi Pertanian.

F1Bercucuk tanam secara kecil-kecilan

F2 Memelihara ternakan

F3Memburu binatang

F4 Memancing

(b) Senaraikan dua faktor perkembangan Revolusi Pertanian.

F1Perubahan sistem pemilikan tanah

F2Penggunaan kaedah/teknik sintifik

F3Penggunaan peralatan baru/jentera moden

F4Pengunaan baja

F5Kaedah pemasaran produk yang lebih luas

F6 Perkembangan pertanian komersial

F7 Pengenalan Akta Pemagaran Tanah

(c) Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap perkembangan Revolusi Pertanian?

(iii) Jethro Tull

F1 Penciptaan jentera membajak/menugal

F2 Memudahkan lubang digali secara serentak

F3 Penugalan dan penanaman dilakukan secara pantas

(iv) Lord Townshend

F1 Memperkenalkan sistem tanaman bergilir

F2 Mendapati tanaman semanggi/clover/turnip sesuai ditanam bergilir

F3 Mendapati turnip tanaman terbaik berbanding semanggi

(d) Mengapakah Revolusi Pertanian dianggap menjadi asas kepada perkembangan Revolusi Perindustrian?

F1 Menyediakan modal

F2 Membekalkan sumber makanan pekerja kilang

F3 Menyediakan bekalan buruh

F4 Mengurangkan import makanan dari luar

F5 Lebihan dana import makanan dilabur dalam sektor perindustrian

(e) Berdasarkan permerhatian anda, apakah usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memajukan bidang pertanian di negara ini?

F1Pertanian dianggap sebagai perniagaan

F2Menyediakan kemudahan pinjaman

F3Menganjurkan Hari Penternak dan Peladang Kebangsaan

F4 Menghasilkan benih-benih yang berkualiti

F5Melatih usahawan tani

F6Menubuhkan AgroBank

F7Memperkenalkan mata pelajaran sains pertanian di peringkat sekolah

F8 Mengeksport hasil pertanian ke luar negara

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA*****

Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak

abad ke -19 ? ******

F1 Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British

F2 kemakmuran ekonomi

F3 Galakkan British

F4 Keperluan buruh di lombong-lombong dan ladang-ladang

F5 Tidak pernah ditentang oleh orang Melayu

F6 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India

F7 Terdapat peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan

F8 Kestabilan politik di Tanah Melayu

F9 Kemiskinan di tempat asal

F10 Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu

Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke 19.

Kemasukan buruh Cina

F1 Melalui sistem tiket kredit

H1a Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).

H1b Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa

H1c Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan.

H1c Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu.

H1d Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.

H1e Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka.

F2 Melalui sistem pengambilan kakitangan,

H2a majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh.

H2b Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.

H2c Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga sampai ke tempat majikan.

F3 Sistem pengambilan rumah kongsi

H3a pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.

H3b Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

Kemasukan buruh India

F4 Sistem buruh bebas

H4a datang sendiri dengan biayaan masing-masing.

H4b kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu

H4c mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki

F5 Melalui sistem kontrak

H5a majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.

H5b sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu n H5c Dibayar kadar upah 9 hingga 13 sen sehari

F6 Melalui sistem kangani

H6a seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.

H6b Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.

H6c Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani

Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah

meninggalkan kesan sosial.

Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

F1 Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu

F2 Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum

F3 Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum

F4 Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan

F5 Tidak terdapat interaksi antara kaum

F6 Tidak ada perpaduan antara kaum

F7 Wujud sistem pendidikan vernakular

F8 Taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit

F9 Pembangunan tidak seimbang antara wilayah

F10 Perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran

F11 Peningkatan jumlah imigran Cina dan India

F12 Perbezaan budaya dan cara hidup

F13 Kemunculan bandar

F14 Tidak terdapat interaksi antara kaum

F15 Orang Melayu kekal di luar bandar

F16 Ekonomi / taraf hidup orang Melayu ketinggalan

F17 Perasaan prejudis / prasangka antara kaum

Pada pandangan bagaimanakah masyarakat yang bersatu padu boleh dibentuk di Malaysia ?

F1Menghayati Rukun Negara

F2Mewujudkan satu sistem sekolah kebangsaan

F3Menguatkuasakan Akta Bahasa Kebangsaan / Mendaulatkan bahasa Melayu

F4Mengamalkan konsep kejiranan

F5Meningkatkan peranan Jabatan Perpaduan Negara

F6Memperkasakan Rukun Tetangga

F7Melaksanakan program perpaduan di sekolah/RIMUP

F8 Menjayakan program 1 Malaysia

Huraikan faktor perkembangan bandar baru awal abad ke 20.

F1 - Pembinaan kemudahan infrastruktur

H1a - jalan raya / bekalan air bersih / sekolah / pusat kesihatan / institusi kewangan

F2 - Pembinaan sistem perhubungan / kemudahan sistem pengangkutan

C2a - Pembinaan jalan raya yang baik

C2b - Pembinaan jalan kereta api

H2a - Menghubungkan antara pekan dengan pekan/bandar

H2b - Menghubungkan antara kawasan petempatan dengan bandar

F3 - Wujud pertambahan fungsi ekonomi

H3a - Menjadi pusat kegiatan jual beli

H3b - Pusat pengumpulan barangan

H3c - Pusat pengedaran barangan

H3d - Tempat / pusat orang ramai mendapatkan barangan

F4 - Kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi .

C4a - bijih timah / bijih besi / arang batu / getah / petroleum

H4a - Wujud kawasan kegiatan perlombongan

C4a - Lembah Klang / Ampang / Ipoh / Taiping / Sg. Ujung / Miri

H4b - Wujud kawasan ladang ladang getah

F5 - Wujud pertambahan penduduk

H5a - British menempatkan imigran Cina dan India di bandar-bandar baru

F1

Sistem mata wang zaman Kesultanan Melayu Melaka

H1asemasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah

C1amata wang emas / perak / timah dikeluarkan

H1b

mata wang telah melicinkan urusan perdagangan

H1c

mata wang timah berbentuk bulat

H1d

mata wang timah itu seberat satu kati lapan tahil

H1e

nama sultan / tarikh Islam dicatat pada mata wang

H1f

mata wang asing juga digunakan

H1g

mata wang asing boleh ditukar dengan mata wang tempatan

C1b

seperti mata wang Pasai / Hormuz / Cambay

F2

Sistem mata wang di Tanah Melayu selain Melaka

H2a

terdapat pelbagai jenis mata wang primitif

C2a

Dinar emas / kijang di Kelantan

C2b

wang emas / kupang emas di Terengganu.

C2c

jongkong tampang di Pahang

C2d

wang timah / wang katun / wang emas / kupang emas di Johor

C2e

wang timah ayam jantan hinggap di atas cincin / wang emas di Kedah

H2b

pada masa ini pedagang Eropah menggunakan wang perak

H2c

pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas

F3

Mata wang Eropah

H3a

pedagang Eropah memperkenalkan mata wang asing di Tanah Melayu

C3a

mata wang perak Sepanyol

H3b

mata wang ini bertahan selama 300 tahun

H3c

mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu / Negeri Selat

H3d

wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897

H3e

wang dikeluarkan bagi negeri-negeri Selat di bawah Ordinan X III

C3b

wang kertas

H3f

hanya mata wang kertas sahaja yang sah digunakan

H3g

untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat

H3h

mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.

Jelaskan peranan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20.

F1Menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur

F2Memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah

F3Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan

F4Memperkenalkan kadar faedah yang tinggi

F5Dana dari luar disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat

F6Bank bertindak sebagai agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport

F7Menjadikan urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin

F8Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).

F9Komprador menjadi penaja kepada peminjam

F10Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah agar dapat menjana perkembangan sektor ekonomi negara

Terangkan faktor perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan akhir kurun ke 19.

F1 - Pembinaan jalan kereta api

H1a - Mempercepatkan pengangkutan hasil ke pelabuhan

H1b - Membawa hasil lombong bijih timah

H1c- Jalan kereta api pertama dibina menghubungkan Taiping ke Port Weld di Perak

H1d- Mengangkut hasil perusahaan getah

F2 - Jalan kereta api menghubungkan bandar bandar besar di Tanah Melayu

H2a- Jalan kereta api di bahagian timur menghubungkan Gemas, Pahang, dan Kelantan ke sempadan Siam

F3 - Jalan kereta api dibina menghubungkan kawasan pedalaman .

H3a - Menggalakkan pembukaan kawasan ladang getah.

H3b - Di Johor orang Eropah mula melabur dalam perusahaan getah

H3c - Kereta api mempercepatkan pengangkutan dengan muatan yang banyak.

F4- Jalan denai/ kereta lembu digantikan dengan jalan raya yang berturap dan tanah merah

H4a- Mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai telah diganti dengan jalan raya

H4b - Pembinaan jalan raya semakin berkembang

H4c- Di kawasan perlombongan bijih timah dan ladang getah

H4d - Perak dan Selangor mempunyai rangkaian jalan raya yang baik

H4e- Jalan raya semakin popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada tahun 1902

F5 - Tahun 1911 jalan raya dari Seberang Prai ke Melaka siap telah siap dibina.

H5a - Jalan raya dibina menghubungkan Perlis ke Singapura dibina pada tahun 1911-1928

H5b - Jalan raya dari Kuala Lumpur ke Kuantan dibina untuk menghubungkan negeri- negeri pantai barat dengan negeri-negeri pantai timur

F6- Sistem perhubungan

H6a- Seperti telegraf / telefon / perkhidmatan pos / radio / perkhidmatan udara diwujudkan

H6b- Perhubungan antara negeri-negeri dapat dijalankan dengan lebih cepat dan cekap

H6c- Perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan cepat dan cekap

Jelaskan ciri-ciri pemilikan dan penggunaan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. ****

F1Kadar cukai ditentukan oleh pembesar

H1aAktiviti ekonomi yang hendak diusahakan mendapat mesti kebenaran pembesar

H1bTidak mempunyai rekod/catatan mengenai pemilikan tanah

H1cTidak ada undang-undang/peraturan mengenai pemilikan tanah

H1dBerdasarkan undang-undang adat

F2Tanah menjadi milik seseorang yang meneroka

H2aTanah menjadi milik orang yang mengerjakan tanah tersebut

H2bTanah boleh diwarisi oleh generasi seterusnya

F3Tanah merupakan sumber ekonomi/pertanian

H3aMenjadi tunggak kuasa politik

H3b Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu

Jelaskan perkembangan peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British di Negeri-Negeri Melayu pada abad ke 19.***

F1 Merekod/mencatat pemilikan tanah

H1aBertujuan menjamin/Mengesahkan pemilikan tanah

H1bMemudahkan urusan pentadbiran

H1cUrusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian

F2Pengenalan undang-undang tanah berkonsepkan Barat

H2aMemudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi

C2a Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/ Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887

F4Pembahagian tanah mengikut kegunaan/nilai komersial

H4aTanah ladang

H4bTanah Peribumi

H4cTanah Perlombongan

H4dKadar cukai tanah bergantung mengikut kegunaan tanah/nilai komersial

Jelaskan berkaitan undang-undang Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British.***

F1 Akta Tanah Simpanan Melayu 25 November 1913,

H1aDiluluskan oleh Majlis Persekutuan

H1cUntuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politikorang Melayu

H1dBertujuan mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing

H1eResiden berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu (TSM)

H1fMenyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajakgadai/ditukar milik kepada orang bukan Melayu

H1gPihak British sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi mereka

H1hOrang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan TSM

H1iKebanyakan kawasan TSM tidak subur

H1jTidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan

H1k Kawasan yang subur didapati terlalu kecil

Bagaimanakah British mengurangkan penglibatan pekebun kecil Melayu dalam

sektor perladangan getah?****

F1Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917

H1aMelarang penanaman getah di kawasan padi

H1bUntuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah

F2Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah dinaikkan

F3Pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman getah dilarang

H3aPenglibatan orang melayu dalam penanaman getah secara kecil-kecilan sahaja

F4Rancangan Sekatan Stevenson 1922 diperkenalkan

H4aRancangan ini mengehadkan pengeluaran getah

H4bUntuk melindungi pemodal dan pengusaha Eropah

F5Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa dilaksanakan

H5aPekebun kecil / orang melayu diberi kuota yang rendah

F6British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air

H6aUntuk membaiki sistem perparitan dan tali air

H6bMembantu kegiatan penanaman padi

H6cBritish juga menggalakkan pelaburan Eropah

H6dBritish meminggirkan golongan pekebun kecil / orang melayu

F7Insentif kewangan / bantuan teknikal tidak diberikan kepada pekebunkecil / orang melayu

H7aBritish meminggirkan pekebun kecil / orang melayu daripada aliranekonomi

TINGKATAN LIMA

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA***

Nyatakan ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama.

F1 Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat

F2 Penentangan tidak berorganisasi

F3 Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus

F4 Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat

F5 Menekankan kesedaran politik

F6 Menuntut hak-hak dikembalikan

F7 Menuntut taraf hidup mereka dibaiki

F8 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Asia Tenggara bertukar menjadi lebih radikal pada tahap kedua?

F1 Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat

F2 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah

F3 Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal

F4 Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan

F5 Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

F6 Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya

(a) Senaraikan dua orang tokoh nasionalis di Filipina.

F1

F2

F3

F4

Jose Rizal

Andres Bonifacio

Emilio Aguinaldo

Sergio Osmena

(b) Nyatakan dua tuntutan yang diperjuangkan oleh nasionalis tahap pertama di Filipina.

F1

F2

F3

F4

Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara

Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial

(c) Senaraikan dua tindakan yang telah diambil oleh pihak Sepanyol bagi menangani gerakan nasionalisme di Filipina

F1

F2

F3

F4

Menangkap Jose Rizal

Dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao

Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh

Memerangi gerakan nasionalisme

(d) Nyatakan ciri-ciri perjuangan Katipunan.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Ditubuhkan oleh Andres Bonifacio

Memulakan gerakan radikal terhadap Sepanyol

Matlamatnya untuk menyatukan bangsa Filipina

Bertujuan mencapai kemerdekaan melalui revolusi Menjadikan Kalayan sebagai akhbar rasmi pertubuhan

1896 melancarkan pemberontakan /revolusi tetapi gagal

Menjadi lemah selepas Bonifacio dijatuhkan human bunuh

Dipimpin oleh Aguinaldo

Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat

(a) Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?

F1Menguasai ekonomi negara yang dijajah

F2 Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya

F3Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan

F4Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan

(b) Senaraikan dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.

F1Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat

F2Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral

F3Pentadbiran dilak