amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

104
AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 22 januari 2016 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Recht- bank Amsterdam en het Hof Amsterdam in 2015. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag, uitspraak en advocaat van het jaar.

Upload: roel-palmaers

Post on 15-Apr-2017

45 views

Category:

Law


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 22 januari 2016 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Recht-bank Amsterdam en het Hof Amsterdam in 2015. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag, uitspraak en advocaat van het jaar.

Page 2: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Graag mobiele telefoon uit Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie www.romelingh.com/sheets/sheets-0142.pdf

Page 3: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015

Rb Hof 2015 275 304 579 2014 234 384 618 2013 335 133 468 2012 265 183 448 2011 289 145 434

Rb Den Haag + Hof Den Haag = 459

Page 4: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Schadevergoeding Rechtsgevolg vormverzuim Bewijsperikelen Beklag niet vervolgen Openlijk geweld Voorlopige hechtenis Foutief ten laste gelegd Niet ontvankelijkheid Goed gevonden, brutaal en nieuwswaardig Missers en toppers Advocaat bij verhoor?

Page 5: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHAMS:2015:784 Mr R.J. Pardijs (Alkmaar) Verdenking wegens poging doodslag Ontslag rechtsvervolging wegens noodweerexces 3 x EUR 105 + 800 x EUR 80 = EUR 64.315 Verdubbeling met brief psycholoog EUR 128.630

Page 6: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING Gerechtshof: Forfaitaire bedragen omvatten immateriële schade Hogere vergoeding in uitzonderlijke gevallen Geen schadevergoeding, maar billijke vergoeding Hechtenis mede aan verzoeker zelf te wijten Geen noodweer, maar noodweerexces Onjuiste 112-melding over inbreker EUR 32.000

Page 7: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:RBAMS:2015:8671 Mr F.D.W. Siccama (Amsterdam) EUR 210 + EUR 280 = EUR 490 Inbraak flatgebouw Liggend op rug met gesloten ogen Geen verklaring over aanwezigheid afgelegd Inverzekeringstelling over zich zelf afgeroepen

Page 8: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:RBAMS:2015:3280 Mr B.C. Swier (Amsterdam) "Jakhals" Erik Dijkstra gooit bierflesje naar rondvaartboot van De Zonnebloem Twee dagen gewerkt voor De Zonnebloem Code 20 voorkeur niet strafrechtelijk ingrijpen Circa 13 uur x EUR 210 + BTW = EUR 3.300

Page 9: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:RBAMS:2015:3863 Mr H. Weisfelt (Den Haag) Circa 41 uur x EUR 275 + BTW = EUR 13.800 waarvan 13 uur bekijken camerabeelden Officier van Justitie: Matiging, want raadsman medeverdachte verzoekt voor zelfde zaak circa EUR 5.000

Page 10: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING Raadsman: Niet zaak, maar cliënt complex van aard Camerabeelden moeten opblazen Tarief op website achterhaald Rechtbank: Geen doelmatige tijdsbesteding Buitensporig tarief EUR 5.000

Page 11: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:RBAMS:2015:3315 Mr Kuijpers en Nillesen EUR 315 + EUR 550 = EUR 865 Officier van Justitie: Verrekenen met strafbeschikking (EUR 507) Verrekenen met WAHV-boeten (EUR ?)

Page 12: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING Rechtbank, verrekening mogelijk: Vergoeding 89 Vergoeding 591a Strafbeschikkingen Ontnemingsvorderingen Schadevergoedingsmaatregelen maar, niet met WAHV-Wet Mulder-boeten Rechtbank: EUR 507 voor CJIB EUR 358 voor verdachte (en raadsman)

Page 13: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

SCHADEVERGOEDING ECLI:NL:GHAMS:2015:4977 Verwerping betoog dat raadsman "zijn geld niet zou krijgen" Verrekening vereist wel recent overzicht CJIB ECLI:NL:GHAMS:2015:4910

Page 14: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM ECLI:NL:GHAMS:2015:5306 Shell-tankstation aan Hobbemakade Verbalisant ziet mogelijk Britse crimineel Besluit tot "dynamische verkeerscontrole" om bevestiging te krijgen van identiteit persoon Ik heb geen rijbewijs, maar wel paspoort Ja, een paspoort is ook goed! Paspoort wordt nagetrokken

Page 15: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Gerechtshof: Détournement de pouvoir, daar bevoegdheid voor ander doel is gebruikt dan gegeven Dit leidt evenwel niet tot bewijsuitsluiting Artikel 3 en 8 Politiewet boden in casu namelijk ook grond om naar identiteitsbewijs te vragen Van Woensel, Oldekamp en Riem (21/12/2015)

Page 16: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM ECLI:NL:GHAMS:2015:5307 Amsterdam West, 3 juni 2013 BMW X6 met twee inzittenden Auto blijkt te worden gehuurd Dynamische verkeerscontrole Mogen wij uw rijbewijs? Ja, dat is goed. Mogen wij u fouilleren? Ja, dat is goed. Even in achterbak kijken...

Page 17: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Raadsman: Niet-ontvankelijkheid en anders bewijsuitsluiting Blauwe Boekje - De Dynamische Verkeerscontrole Controle vindt plaats op basis van risicokenmerken die niet tot verkeerswetgeving in relatie staan Nieuwe opsporingsbevoegdheid gecreëerd die alleen wetgever mag creëren

Page 18: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Een surveillanceauto met agenten in uniform Twee burger auto's met agenten in burger ANPR, back-office en databanken Gewone burger met kapot achterlicht negeren Spotten afwijkend gedrag - dure huur auto's - joviale houding - dure kleding Navraag back-office en inroepen surveillance

Page 19: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Crimineel gewoonlijk wel bang voor recherche, maar niet bang voor agent in uniform Burgerauto's niet "stuk laten gaan" en eventueel "staart" laten geven Stopteken en vragen naar rijbewijs vereist, daar staandehouding gewoonlijk niet kan Praatje maken, contact leggen met bijrijder en spreken over veiligheid in Amsterdam

Page 20: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Toewerken naar toestemming voor fouillering en doorzoeking auto Geen toestemming, dan bezien of andere bevoegdheden kunnen worden gebruikt Namen ("jonge gasten") noteren en verwerken in mutatie voor toekomstig gebruik

Page 21: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Gerechtshof: Geen niet-ontvankelijkheid Slechts voor uitzonderlijke gevallen Geen grove schending belangen verdediging Bewijsuitsluiting: Er bestond geen verdenking Controle om schijn op te wekken Tegenover zowel verdachte als rechter

Page 22: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Pas door verhoren op verzoek verdediging heeft hof zicht gekregen op gang van zaken Iedereen moet er op vertrouwen dat bevoegdheid wordt gebruikt waarvoor bevoegdheid is gegeven Strafvermindering zal niet normerend werken bewijsuitsluiting daarom noodzakelijk Van Woensel, Oldekamp en Riem (21/12/2015)

Page 23: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM ECLI:NL:RBAMS:2015:5746 Verbalisanten zien gepantserde BMW Mogen wij uw rijbewijs? Ja, dat is goed. Mogen wij in auto kijken? Ja, dat is goed. Waarom rijdt u in gepantserde auto? Ik sta volgens recherche op dodenlijst. Mogen wij u fouilleren? Nee, dat is niet goed. Ik ga u fouilleren voor eigen veiligheid!

Page 24: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM ECLI:NL:GHAMS:2015:1883 Auto zonder kentekenplaat aan voorzijde Verkeerscontrole Lang in tas bezig Nerveus trillende hand Komen van Ruysdaelkade op weg naar Almere dan wel Amsterdam-Oost

Page 25: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM Gerechtshof: Geen redelijke verdenking Onvoldoende grond voor fouillering Onvoldoende grond voor doorzoeking Bewijsuitsluiting Enerzijds gezien geringe ernst feit Anderzijds gezien rechtsstatelijke waarborgen Nuis, Gerding en Quaedvlieg

Page 26: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RECHTSGEVOLG VORMVERZUIM ECLI:NL:GHAMS:2015:2250 Mr S.C. Sassen (Amsterdam) Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie door gericht schieten op minderjarige en verhullen gericht schieten Bos en Lommerplein, 4 april 2013 Tas van merk Louis Vuitton Ambtsinstructie

Page 27: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

Mr. "Topadvocaten" voor politie van start

De befaamde poule bestaat uit advocaten van:

Van Barneveld Advocaten Noorduyn Vermeij Van Straalen Dallinga Advocatenpraktijk Raetsluy Advocaten Holla Advocaten De Roos & Pen Advocaten Kool Advocatuur Sjöcrona Van Stigt Advocaten Knoops Advocaten Thomassen Advocaten

Page 28: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN ECLI:NL:RBAMS:2015:6640 Pseudokoop door verbalisant 1140 advertenties voor fietsen op Marktplaats Agent belt met 06-nummer advertentie Maakt afspraak met jongen Maakt proefrit Pseudokoop?

Page 29: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN Raadsman: Geen toestemming bijzondere opsporingsmethode Inbreuk privéleven verdachte Werkwijze komt vaker voor Bewijsuitsluiting passend en geboden

Page 30: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN Rechtbank: Ja, pseudokoop en daarmee vormverzuim Geen inbreuk privéleven verdachte 06-nummer stond immers in advertentie Verdachte nodigde agent in kelderbox uit Geen bewijsuitsluiting, maar constatering

Page 31: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN ECLI:NL:GHAMS:2015:1464 Pseudokoop door burger Uit bouwcontainer verdwijnt perstang Bouwbedrijf doet aangifte Perstang wordt aangeboden op Marktplaats Bouwbedrijf doet bod van EUR 435 Afspraak met aanbieder en politie te Zaandam Bij herkenning aan linker oor voelen

Page 32: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN Gerechtshof: Artikel 126ij Sv niet van toepassing Initiatief tot verkoop ging uit van verdachte en initiatief tot terugkoop ging uit van aangever Politie heeft alleen geadviseerd hoe te handelen Vernietiging ECLI:NL:RBNHO:2014:8187 en terugverwijzing naar Alkmaar

Page 33: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN ECLI:NL:RBAMS:2015:1987 Mr M.A. Fikenscher (Amsterdam) Pinnen met "valse sleutel" in casino Camerabeeld dragend bewijs Vordering gewone gegevens 126nd Sv Vordering gevoelige gegevens 126nf Sv Ernstige inbreuk rechtsorde Machtiging rechter-commissaris

Page 34: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN Ras Gezondheid Seksuele leven Politieke gezindheid Lidmaatschap vakvereniging Godsdienst of levensovertuiging Rechtbank: Geen gevoelige gegevens, bovendien bekend dat camera's hangen bij geldautomaten in casino's

Page 35: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:GHAMS:2015:235 27 januari 2008 te Amsterdam Taxichauffeur brengt vrouw naar huis Raadsman: Aangeefster verklaart alles behalve consistent Excessief alcoholgebruik bij aangeefster Aangeefster had slip verkeerd om Mogelijk spijt van gebeuren En... een getuige is geen getuige (342 Sv)

Page 36: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Gerechtshof: Verklaring betrouwbaar, omdat aangeefster zich schaamt voor alcoholgebruik Huisgenoot treft aangeefster huilend op bed aan kort nadat aangeefster uit taxi was gestapt In zedenzaken kan volgens vaste rechtspraak met gering steunbewijs worden volstaan 24 maanden (in plaats van 20 maanden)

Page 37: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:RBAMS:2015:6670 Mr T.M. van Angeren (Amsterdam) Verdachte gaat naast treinpassagier zitten 8 maart 2014 Den Haag naar Amsterdam 14 maart 2014 Zwolle naar Amsterdam Steeds dichter bij Schouder aan schouder Been tegen been en hand naar vagina

Page 38: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Rechtbank: Een getuige is geen getuige (342 Sv) Verklaring van getuige dat aangeefster hevig geëmotioneerd was is geen steunbewijs Bevestiging verklaring aangeefster kan niet louter gevonden worden in door haar geuite emotie Vrijspraak

Page 39: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:RBAMS:2015:1033 Mr M.A.C. de Bruijn (Amsterdam) 17 september 2012 te Amsterdam Verdachte ontmoet meisje in bar Dansen met meisje American Hotel Vondelpark 15 tot 20 biertjes en 3 snuifjes

Page 40: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Rechtbank: Verminderd bewustzijn is gebied tussen waakzaam en geheel van de wereld zijn Omstandigheid dat aangeefster niet kenbaar maakt geen seks te willen hebben geen vrijbrief Verdachte heeft aanmerkelijke kans aanvaard dat aangeefster verminderd bewust was 2 maanden + EUR 1.500 + EUR 768

Page 41: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:RBAMS:2015:190 Mr I. Raterman (Amsterdam) Bejaarde mensen Iets mis met leiding of verwarming Schoonmaakmiddel tast gouden ring aan Kunt u EUR 100 wisselen tegen 2 x EUR 50? Camerabeelden Korte gezette man met kuifje

Page 42: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Aandacht in Opsporing Verzocht Verdachte wordt door agenten herkend aan kaaklijn en gezette postuur Raadsvrouw: Behoedzaam omgaan met herkenningen ECLI:NL:RBAMS:2012:BW9154 ECLI:NL:RBALK:2011:BP0419

Page 43: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Rechtbank: - Geen onomstotelijk herkenning op beelden - Kaaklijn en gezette postuur komen overeen, maar onvoldoende specifiek - Een bejaarde herkende verdachte van beelden, terwijl verdachte op dat moment in hechtenis zat - Geen (meervoudige) fotoconfrontatie - Geen beeldonderzoek NFI Vrijspraak

Page 44: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:GHAMS:2015:5007 Smartphone en artikel 8 EVRM ECLI:NL:GHARL:2015:2954 Artikel 94 geen toereikende basis Als in computers opgeslagen gegevens niet zijn uitgezonderd, waarom zou voor smartphone anders gelden?

Page 45: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 DNA-op verplaatsbare voorwerpen Peuk op grond WC Coca-Cola flesje op bureau spreekkamer Geen wettig en overtuigend bewijs dat verdachte inbraak heeft gepleegd

Page 46: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN ECLI:NL:GHAMS:2015:2516 Mr S.S. van Gijn (Amsterdam) Beslagene bedreigt deurwaarder Deurwaarder maakt procesverbaal Geen vervolging wegens gebrek aan bewijs Een getuige is geen getuige Artikel 12 Sv beklag deurwaarder

Page 47: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEWIJSPERIKELEN Gerechtshof: Deurwaarder is geen opsporingsambtenaar Bewijskracht authentieke akte beperkt tot bevoegdheid van opsteller authentieke akte Procesverbaal opsporingsambtenaar behoeft ook steunbewijs bij strafbaar feit tegen hem gepleegd (gewoonlijk volgens vaste rechtspraak) Afwijzing beklag

Page 48: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN ECLI:NL:GHAMS:2015:2754 Mr M.L. van Gaalen (Duivendrecht) Mr van Gaalen, waar is uw cliënt? Die zou komen, maar ik zie hem niet Heeft uw cliënt afstand gedaan? Nee, dat is niet de afspraak Parketpolitie geeft mij afstandsverklaring Nou, dan ga ik even bellen met PI

Page 49: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN Zitting Rechtbank Amsterdam Verdachte wil wel naar zitting, maar niet ingesloten worden op wachtcel voor transport Verdachte weigert afstand te doen, schermutseling en verdachte naar isoleercel Twee PIW'ers tekenen afstandsverklaring... Artikel 12 Sv beklag door mr Van Gaalen

Page 50: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN Hof is geschokt, verbaasd en verontrust daar soortelijke feiten zich vaker kunnen voordoen Voor valsheid in geschrift is oogmerk vereist om verklaring als echt te gebruiken PIW'ers hebben in hectiek geïmproviseerd zonder oogmerk op vervalsing

Page 51: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN PIW'ers terecht gewezen door: - leidinggevenden - officier van justitie - in raadkamer door hof Verdachte door adequaat optreden raadsman niet in belangen geschaad Afwijzing beklag

Page 52: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN ECLI:NL:GHAMS:2015:2399 Diefstal dan wel heling fiets Strafbeschikking EUR 360 Terstond voldaan Aangeefster doet beklag, omdat zij dief dan wel heler EUR 500 voor fiets heeft betaald Hof beveelt vervolging, omdat dief dan wel heler er anders beter van zou worden Geeft nieuwe strafbeschikking in overweging

Page 53: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN ECLI:NL:GHDHA:2015:3206 Mr J.B. Boone (Wijk bij Duurstede) Artikel 12 Sv tegen officier van justitie Groningen, 20 augustus 2013 Rechter-commissaris hoort verbalisant OvJ gaat met getuige/verbalisant lunchen OvJ neemt met getuige/verbalisant verhoor door Beïnvloeding getuige (artikel 282a Sr)

Page 54: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BEKLAG NIET VERVOLGEN Door anderen in situaties terechtgekomen Niet toegelaten tot bedrijfsrestaurant Verbalisant niet bekend in Groningen Griffier plaatste verbalisant in zelfde ruimte Gerechtshof Geen aanknopingspunt voor verdenking Wellicht aanpassing sepotcode, zodat justitiële documentatie weergave kan bieden van dit oordeel

Page 55: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD ECLI:NL:GHAMS:2015:2156 Poging doodslag of zware mishandeling? Hilversum, 20 mei 2012 Verdachte slaat slachtoffer met gebaalde vuist Slachtoffer valt "knock out" op grond Verdachte trapt slachtoffer twee keer tegen hoofd Foto met bloeduitstorting in vorm schoenafdruk

Page 56: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD Raadsman: Geen poging doodslag, maar zware mishandeling - Opzet op dood slachtoffer ontbrak - Evenmin aanmerkelijke kans Gerechtshof: Naar algemene ervaringsregels levert met schoei- sel stampen op hoofd (gezien kwetsbaarheid) aanmerkelijke kans op dood op 5 jaar + EUR 21.000

Page 57: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD Kwetsbaar/vitaal lichaamsdeel Gebruik (slag)wapen Poging of voltooid delict? Poging mishandeling niet strafbaar Opheffen van vuist niet ernstig genoeg Eenvoudige mishandeling kan ook resulteren in: - zwaar lichamelijk letsel (artikel 300 lid 2 Sr) - en zelfs de dood (artikel 300 lid 3 Sr)

Page 58: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD ECLI:NL:GHAMS:2015:3793 Systematiek openlijk geweld ECLI:NL:GHAMS:2015:4566 Geen significante of wezenlijke bijdrage Amsterdam Arena Voetbalwedstrijd Ajax - Feijenoord Geen geweldshandelingen of handelingen die geweld bevorderen

Page 59: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD ECLI:NL:GHAMS:2015:3799 Openblijk geweld in discotheek mogelijk? Onverholen daden die voor derden zichtbaar zijn ECLI:NL:RBAMS:2015:5573 Openlijk geweld in gevangenis mogelijk? Afdelingsvloer met medegedetineerden en PIW'ers

Page 60: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5266 Openlijk geweld in supportersbus mogelijk? Rotterdam en/of Breda Gooien met (opengemaakte) suikerzakjes Gooien met (opengemaakte) melkzakjes Aan elkaar knopen gordijnen Aan elkaar knopen riemen Openzetten noodluik

Page 61: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD Advocaat-generaal: Primair: artikel 141 Sr Subsidiair: artikel 350 Sr 70 uur taakstraf (minus duur voorarrest) Gerechtshof: Vast staat dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan "kleutergedrag"

Page 62: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

OPENLIJK GEWELD Bus niet voor publiek toegankelijk Ramen bus getint Geen vernieling Geen beschadiging Bus niet onbruikbaar Vrijspraak

Page 63: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

VOORLOPIGE HECHTENIS ECLI:NL:RBDHA:2015:15051 Mr M.H. Meulemeesters (Utrecht) Advocaat verzoekt rechter-commissaris toetsing rechtmatigheid inverzekeringstelling ongewenst vreemdeling (artikel 197 Sr) 04/12/2015 om 12:15 uur verzoek advocaat 04/12/2015 om 15:04 uur reactie piketofficier 04/12/2015 om 16:50 uur beschikking

Page 64: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

VOORLOPIGE HECHTENIS Rechter-commissaris: Artikel 59a Sv voorziet niet in toetsing rechtmatig-heid inverzekeringstelling anders dan op verzoek van officier van justitie Verzoek niet-ontvankelijk Waarom niet? Is niet juist verdachte degene die belang heeft bij toetsing? Sprake van gelijk speel-veld (equality of arms)?

Page 65: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

VOORLOPIGE HECHTENIS ECLI:NL:GHAMS:2015:2848 Mr C.J. Nierop (Amsterdam) Rechtbank schorst gevangenhouding Rechtbank doet uitspraak in hoofdzaak en heft daarbij schorsing gevangenhouding op Verdachte verzoekt gerechtshof gevangenhouding op te heffen dan wel te schorsen

Page 66: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

VOORLOPIGE HECHTENIS Gerechtshof: Anders dan raadsman met verwijzing naar artikel 5 EVRM heeft betoogd hoeft verdachte hoger beroep niet zonder meer in vrijheid af te wachten Anders dan rechtbank heeft geoordeeld kan voor opheffing schorsing niet worden volstaan met ver-wijzing naar veroordeling Telkens toets ernstige bezwaren, gronden en persoonlijke omstandigheden

Page 67: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

VOORLOPIGE HECHTENIS ECLI:NL:GHAMS:2015:495 Vrijlating zou geschokte rechtsorde opleveren ECLI:NL:RBAMS:2015:6386 Schorsing Spanjaard ECLI:NL:RBAMS:2015:7665 Schorsing Hongaar

Page 68: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

WRAKING ECLI:NL:RBAMS:2015:6789 Van Gaalen en Spee De Vries, Jongeneel en Purcell 02/01/2015 Schorsing verdachten 31/03/2015 Zitting meervoudige kamer In requisitoir wordt opheffing schorsing gevorderd In pleidooi wordt voortzetting schorsing bepleit Tijdens pauze onder begeleiding plassen

Page 69: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

WRAKING Waarom moesten wij onder begeleiding plassen? Ordemaatregel om aanwezigheid te verzekeren! Laatste woord aan verdachten Beraadslaging over gevangenhouding Niets van doen met naleving voorwaarden, maar met ernstige bezwaren, gronden en uitspraak Raadslieden plegen beraad...

Page 70: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

WRAKING Verdachten hebben op geen enkele wijze orde verstoord of zijn gewaarschuwd Onrechtmatige insluiting Dossier en persoonlijke situatie verdachten sinds 2 januari 2015 ongewijzigd Waarom dan opheffing schorsing?

Page 71: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

WRAKING ECLI:NL:RBDHA:2015:4401 Mr I.A. Groenendijk (advocaat) Mr R.J.A. Schaaf (RC) Mr C.M. Offers (OvJ) Getuigenverhoor in De Bunker te Amsterdam OvJ wenst overleg te voeren met RC Advocaat maakt bezwaar

Page 72: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

WRAKING Wrakingskamer: Transparant werken Beschermen identiteit getuige Hoor en wederhoor Beletten vragen en antwoorden RC had advocaat bij verzoek OvJ moeten betrekken zeker gezien bezwaar

Page 73: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

FOUTIEF TEN LASTE GELEGD ECLI:NL:GHAMS:2015:3763 Mishandeling zonder pijn? Opzettelijk mishandeld, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden TEKST & COMMENTAAR Strafrecht Het opzet, gericht op het toebrengen van pijn of letsel, moet in de tenlastelegging tot uitdrukking worden gebracht.

Page 74: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

FOUTIEF TEN LASTE GELEGD ECLI:NL:RBAMS:2015:9643 Onvoltooid delict (afpersing), terwijl voltooid delict ten laste is gelegd ECLI:NL:RBAMS:2015:6672 Poging (diefstal) ten laste gelegd, maar feitelijk- heden waaruit poging zou blijken ontbreken

Page 75: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

FOUTIEF TEN LASTE GELEGD ECLI:NL:GHDHA:2015:2337 Drugsmama Doet regelmatig deur open Neemt geld in ontvangst Zet streepje op "poflijst" Medeplegen drugshandel

Page 76: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

FOUTIEF TEN LASTE GELEGD Gerechtshof: Nauwe en bewuste samenwerking Intellectuele/materiële bijdrage van gewicht In beginsel niet bij typische medeplichtigheid inlichtingen, uitkijk en hulp bij vlucht Geen medeplegen, mogelijk wel medeplichtigheid, maar medeplichtigheid ligt niet ten laste Vrijspraak

Page 77: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

FOUTIEF TEN LASTE GELEGD ECLI:NL:GHAMS:2015:1470 Vrijspraak ook na wijziging ten laste legging ECLI:NL:RBAMS:2015:6671 Niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie wegens artikel 316 en artikel 353 Sr 310ev evenals 350ev echtgenoten uitgesloten 310ev evenals 350ev familieleden vereist klacht

Page 78: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIET ONTVANKELIJKHEID ECLI:NL:GHAMS:2015:1900 Niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie wegens termijnoverschrijding appelmemorie ECLI:NL:GHAMS:2015:2635 Verschoonbare termijnoverschrijding door justitie in de hand gewekt misverstand

Page 79: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIET ONTVANKELIJKHEID ECLI:NL:GHDHA:2015:2972 Raadsman verleent aan griffier volmacht om akte rechtsmiddel op te maken en namens hem te ondertekenen P/O SECRETARESSE

Mr W. Römelingh

Page 80: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIET ONTVANKELIJKHEID ECLI:NL:GHAMS:2015:4279 Bevoorrading coffeeshop vanuit externe bedrijfsvoorraad Wie achterdeur heeft openstaan verliest controle Geen niet ontvankelijkheid, maar 9a Sr Redelijke voorraad gezien omzet Zo transparant mogelijk gewerkt Geen overlast veroorzaakt

Page 81: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

RTLnieuws

Het OM en de politie hebben geblunderd in de zaak van Bart van U Er werd bij Van U geen DNA afgenomen terwijl dat wel had gemoeten Wegens een veroordeling in 2012 DNA bevel en bezwaar hausse door zaak Els Borst

Page 82: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

DNA AFSTAAN NA VEROORDELING ECLI:NL:RBDHA:2015:1308 Gegrond gezien aard feit Verbale bedreiging Mr H. Weisfelt en mr E.C.M. Bouman ECLI:NL:RBDHA:2015:4133 Gegrond gezien persoon veroordeelde Vernieling/bekrassing abri door 15-jarige Mr R. Heemskerk en mr E.C.M. Bouman

Page 83: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

DNA AFSTAAN NA VEROORDELING ECLI:NL:RBDHA:2015:4134 Gegrond gezien persoon veroordeelde Openlijke geweldpleging ambassade Mr T.M.D. Buruma en mr E.C.M. Bouman Geen DNA bij vrijspraak en boete Onrechtmatige overheidsdaad

Page 84: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

GOED GEVONDEN ECLI:NL:GHAMS:2015:338 Kleur bij daglicht bekijken ECLI:NL:GHAMS:2015:620 Leerplicht of kwalificatieplicht ECLI:NL:RBAMS:2015:3232 Eén overtreding onvoldoende voor artikel 6 WVW Fixed gear bike

Page 85: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

GOED GEVONDEN ECLI:NL:GHSHE:2015:5221 Speelgoedrichtlijn Regel: voorwerp dat op wapen lijkt is verboden Uitzondering: speelgoedwapen volgens richtlijn Uitzondering op uitzondering: als echt voorgewend

Page 86: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

BRUTALE ZAKEN ECLI:NL:GHAMS:2015:622 Jeugdoverval op juwelier ECLI:NL:RBAMS:2015:2466 Terugkopen buit (van EUR 800.000) ECLI:NL:GHAMS:2015:1703 Noodweer in IJmuiden

Page 87: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIEUWSWAARDIG ECLI:NL:RBAMS:2015:9089 Diefstal uit Keten Beslag Huis ECLI:NL:RBAMS:2015:2284 Bedreiging Spong "Al moet ik honderd jaar in de gevangenis zitten, vermoord je ooit een keer." 1 jaar psychiatrisch ziekenhuis

Page 88: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIEUWSWAARDIG ECLI:NL:RBAMS:2015:8799 Rochdale 2 jaar en 6 maanden ECLI:NL:GHAMS:2015:1212 Gedeputeerde 2 jaar en 6 maanden ECLI:NL:GHAMS:2015:631 7 jaar (was 4 jaar) 5 jaar (was 4 jaar) 5 jaar (was 3 jaar) 4 jaar (was 5 maanden)

Page 89: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

NIEUWSWAARDIG ECLI:NL:GHAMS:2015:639 (15 jaar) ECLI:NL:GHAMS:2015:640 (2 jaar) Beschieting gerechtsgebouw Mooie daad Zou het morgen zo weer doen Slecht voor professionele reputatie

Page 90: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS ECLI:NL:GHAMS:2015:2280 Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst EUR 310.000 resterende schade EUR 75.000 accountantskosten EUR 21.100 advocaatkosten Toepassing liquidatietarief voor kosten rechtsbijstand benadeelde partij

Page 91: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS ECLI:NL:GHAMS:2015:4706 Teruggave geld na vrijspraak voor witwassen ECLI:NL:GHAMS:2015:853 Hawala-bankieren is nog geen witwassen Hawala werkt door vertrouwen. Op plaats X wordt bij steunpunt bedrag neergeteld. Op plaats Y kan dan bij steunpunt bedrag worden opgenomen.

Page 92: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS NieuwSpraak 8 januari 2014 Deze man en zijn neukertje Leen (52) Commissaris van Politie Merel (32) Inspecteur van Politie Het Parool 4 januari 2014 "We houden dik geld over"

Page 93: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS Vakantie Gambia, Amerika en wat stedentrips Eerste rang kerstcircus Carré Er is altijd geld over Dankzij beleggingen Zekerheid goed pensioen niet nodig Je kunt niet genoeg schoenen hebben NieuwSpraak: financieel inzicht Grieks politicus

Page 94: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS ECLI:NL:GHAMS:2015:5198 Deze man en zijn neukertje brengen het gehele korps in discrediet! Artikel 12 Sv beklag raakt artikel 10 EVRM In democratie ruimte voor uitlatingen die kwetsen, choqueren of verontrusten Zeker wanneer die uitingen zijn gericht tot publieke personen in media

Page 95: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS Klager heeft interview gegeven waarin uitsluitend aandacht is voor zijn financiële positie Klager is werkzaam bij grote publieke organisatie met zichtbare maatschappelijke taak en met grote verschillen in salariëring Klager mocht kritiek op interview verwachten die klager dan ook zal moeten incasseren Kortenhorst, Van der Wijngaart en Hartsuiker

Page 96: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

MISSERS EN TOPPERS ECLI:NL:HR:2015:3608 Mr G.A. Jansen (Gwen Jansen Advocatuur) en T.O.M. Dieben (Jahae Raymakers) Uitspraak van 22 december 2015 Voor het geval het middel niet tot cassatie leidt, wordt verzocht om het middel als prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJ EU.

Page 97: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Advocaat bij verhoor per 1 maart 2016! Richtlijn 2013/48/EU Wetsvoorstel 34157 Bij vrijheidsbeneming recht op: - communicatie consulaire autoriteit - hoogte stellen van derde - toegang tot advocaat

Page 98: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Artikel 27d Sv en volgende Verdachte kan vrijwillig en ondubbelzinnig afstand doen van bijstand raadsman Politie moet verdachte inlichten over: - gevolgen afstand - mogelijkheid om terug te komen op afstand

Page 99: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Kwetsbare verdachte of twaalf jaar Altijd melding Raad voor Rechtsbijstand Voorlopige hechtenis wel toegelaten Desgewenst melding Raad voor Rechtsbijstand Voorlopige hechtenis niet toegelaten Desgewenst gekozen raadsman oproepen

Page 100: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Raadsman niet binnen twee uur ter plaatse? Politie kan opnieuw vragen of verdachte afstand doet van recht Zo ja, dan kan verhoor beginnen Zo nee, dan moet verdachte wachten Raadsman kan voor aanvang verhoor ten hoogste half uur met verdachte spreken

Page 101: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Raadsman kan verhoor bijwonen en aan verhoor deelnemen Verhoor kan worden onderbroken voor overleg met raadsman Geldt zowel voor verdachte die zijn aangehouden als verdachten die niet zijn aangehouden Nadere regels bij algemene maatregel van bestuur

Page 102: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

ADVOCAAT BIJ VERHOOR? Op zich zelf staand consult mogelijk Op zich zelf staande verhoorbijstand mogelijk Langdurige en opvolgende verhoren Omvang deelname aan verhoren Vergoeding voor verhoorbijstand

Page 103: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Koop kantoorpand en zij-instromer(s) Vacature advocaat-stagiaire Scrinten Bewijs van deelname per mail Factuur per mail

Page 104: Amsterdamse strafrechtspraak 2015 presentatie

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2015 Piketcursus Strafpiket Vrijdag 26 februari 2016 van 13.30 tot 19.00 uur Vragen of opmerkingen? www.romelingh.com/sheets/sheets-0142.pdf