amelie pro onkologii

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2016

58 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amelie pro onkologii. Šárka Ročková leden 2011. Kdo jsou Amelie ?. Občanské sdružení, nestátní nezisková organizace Rozvíjí programy zaměřené na psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich příbuzným - od roku 2006 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • rka Rokovleden 2011Amelie pro onkologii

 • Kdo jsou Amelie ?Obansk sdruen, nesttn neziskov organizace

  Rozvj programy zamen na psychosociln pomoc onkologicky nemocnm a jejich pbuznm - od roku 2006

  Sdruuje psychoterapeuty, psychology, psychiatry, sociln pracovnky, odbornky na komunikaci z ad onkologicky nemocnch

  Pomh onkologicky nemocnm v nvratu do aktivnho ivota

 • Kdo jsou Amelie?

  Centrum Amelie v Olomouci od roku 2008Vzdlv dobrovolnky pro prci s onkologicky nemocnmAdepti na dobrovolnky se rekrutuj z ad student, bvalch pacient i jinch zstupc irok veejnostiVzdlvn a pe o dobrovolnka : tfzov vstupn prokolen, pravideln skupinov supervize ( kadch 6 tdn),monost individuln supervize dle potebyAkreditace programu: MVR, . j.: MV-65077-3-OP-2009

 • Definice dobrovolnictv

  Dobrovolnictv je vdom, svobodn zvolen innost ve prospch druhch, kterou poskytuj oban bez nroku na finann odmnu.

  Dobrovolnk vnuje st svho asu a energie do innosti, kter je asov a obsahov vymezena.

  Nenahrazuje prci odbornho personlu, ale dopluje ji tam, kde je to vhodn a mon

 • Dobrovolnk na onkologiiOd 3/2010 zahjen dobrovolnick program na onkologick klinice ve FN Olomouc

 • Dvody k zahjen programuZlepit psychosociln podmnky pacientm onkologick klinikyZlepit psychickou pohodu pacient, kter m nezanedbateln vliv na spnost lbyUlehit a zpjemnit pacientm pobyt v nemocniciPomoct pekonat samotu,strach a obavyPenst pacientovi kousek normlnho ivota do nemocninho prostedNastavit program dobrovolnku jako soust lby onkologicky nemocnch

 • Bezpen pstup dobrovolnka k pacientmDobrovolnk pedkld vpis z trestnho rejstkuPodepisuje smlouvu jej soust je podpis mlenlivostiDobrovolnk je pojitnDobrovolnk nem pstup ke zdravotn dokumentaci pacienta, nezbytn informace o pacientovch potebch mu sdluje personlDobrovolnk je snadno identifikovateln ( jmenovka s fotografi, pracovn ochrann odv)Typ a rozsah vhodn innosti na pracoviti uruje personl

 • Bezpen pstup dobrovolnka k pacientm

  Dobrovolnk ped vstupem do nemocnice prochz pohovorem, kolenm BOZP, seznmenm s provozem danho pracovitPacient je seznmen pi pijet na kliniku s monost astnit se aktivit dobrovolnickho programu Pacient je seznmen s npln innost dobrovolnku, s druhy aktivit, s elem a clem programuPacient podepisuje informovan souhlas se vstupem do programu

 • Druhy aktivit dobrovolnka

  Povdn s pacientem, pedtnSpoleensk hryVtvarn dlny, poslech hudby a mluvenho slovaDoprovod na vyeten i prochzky po arelu FNDal individuln i skupinov aktivity

 • Obavy pi zahjen programuRozpaky zdravotnickho personlu nad efektivnosti programuObavy z naruen dennho lebnho a oetovatelskho reimu na oddlen Obavy z nespoluprce mezi dobrovolnky a personlem oddlenObavy z nezjmu pacient o programObavy z nesprvn motivace pacient

 • Opaten k vyvrcen obavPeliv seznmen zamstnanc kliniky s clem a elem programuVytvoen jasn koncepce zaleovn programu do komplexn pe o pacientaUren klovho lovka za kliniku a za dobrovolnky pro komunikaci mezi dobrovolnky a personlemSledovn a prbn hodnocen kvality a efektivnosti programu, zskvn novch podnt pro vylepen nastaven koncepce

 • Pedpoklady kvality programuIniciativa a angaovanost personlu onkologick kliniky rozvoj programu podle poteb pacient

  Spoluprce dobrovolnk s personlem

  Nebt sm

 • Den dobrovolnk na kliniceRealizace programu na klinice 1x tdn pravideln dan den a hodinuPtomnost 2-3 dobrovolnkast prmrn 10 pacientSetkn probh kolektivn ( odpoledn spoleensk setkn) nebo individulnPacienti jsou pedem informovn o nplni programuPersonl m pipraven podepsan informovan souhlasy

 • Praxe a programHodnocen po tm roce fungovn programu:

  Podailo se skloubit st lebnou a oddechovouPersonl pijal prci dobrovolnk na klinice jako soust komplexn pe o pacientaVzrst zjem ze strany pacient o ast v programuVzrst zjem dobrovolnk o innost v programu

 • Praxe a program

  Pacienti povauji ast v programu za pjemnou soust lby a ukrcen volnch chvil pi pobytu v nemocniciPacienti se ji sami aktivn podlej na fungovn programu ( pi pchodu k hospitalizaci donej z domu rzn materily vhodn pro run prce, vtvarn aktivity apod.)Existuje velmi dobr spoluprce mezi dobrovolnky a personlemPravideln hodnocen kvality programu pispv k vytven stle novch npad smujcch k vylepovn koncepce programu

 • Bolav msta v programu

  Souasn aktivity zatm neoslovily pacienty mue

  Dvody:Dle vzkum (Janke, Erdmann, 2002) se mui vyrovnvaj se ztovmi situacemi jinmi zpsoby ne eny. Mn asto vyhledvaj sdlen s ostatnmi, mn o problmech hovo, spe se uzavrajObtn osloven pacienta-mue a tedy navzn spoluprceOstych mue ve skupin en

 • Vrobky pacient v programu

 • Vrobky pacient v programu

 • Vrobky pacient v programu

 • Vrobky pacient v programu

 • Vrobky pacient v programu

 • Rok 2011 - Evropsk rok dobrovolnictvAktivity ze strany FN:Rozen innosti dobrovolnk na hemato-onkologickou kliniku, III. internu Uspodn celodennho semine Dobrovolnick program jako soust komplexn onkologick peVyuit medii pi prezentaci programu seznmen, zkuenosti, spoluprce

 • ZvrImplementac dobrovolnickho programu Amelie na onkologickou kliniku pispvme ke zkvalitnn pe o pacienta

  Pispvme ke zlepen psychick pohody onkologicky nemocnch

  Dodvme pacientovi slu zvldnout jeho nelehk boj s onkologickou diagnzou

 • Dkuji za pozornost

  *