alueiden kأ¤yttأ¶ ja yhdyskuntarakenteen toimivuus n us loppuraportti alueiden kأ¤yttأ¶ ja...

Download Alueiden kأ¤yttأ¶ ja yhdyskuntarakenteen toimivuus N US Loppuraportti Alueiden kأ¤yttأ¶ ja yhdyskuntarakenteen

Post on 30-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S

  Loppuraportti

  Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus

  -teemaryhmä

  22.5.2017

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 1

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S Sisällys

  1 Teemaryhmän työskentely 1.1 Teemaryhmän työskentelyyn osallistuneet

  1.2. Työryhmän kokoontumiset

  1.3 Ryhmän tuottama materiaali

  1.4 Yhdyspinnat muihin teemaryhmiin

  2 Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden nykytilan

  kuvaus ja analyysi teemoittain 2.1 Maakuntakaavoitus

  2.2 Liikennejärjestelmä

  2.3 Alueidenkäytön suunnittelun edistäminen

  2.4 MAL-sopimus

  2.5 Vesihuolto- ja pohjavesitehtävät

  2.6 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

  2.7 Tienpito ja elinkeinoelämän kuljetukset

  2.8 Kulttuuriympäristön hoito

  2.9 Rakennusvalvonta ja rakennustoimen järjestämisen

  edistäminen

  3 Muutokset palvelu- ja tehtäväkokonaisuuteen 3.1 Arvio palvelutarpeesta ja sen vaikutuksista palvelu- ja

  tehtäväkokonaisuuteen

  3.2 Lakiluonnosten vaikutukset palvelu- ja

  tehtäväkokonaisuuteen

  3.3 Tukipalveluiden muutostarpeet, mahdolliset

  organisointiehdotukset

  4 Palvelu- ja tehtäväkokonaisuus

  4.1 Alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden

  kannalta keskeiset maakunnan tehtävät

  4.2 Henkilöliikenteen erilaiset palvelualueet ja

  kehittämistavoitteet

  4.3 Liikenteen palvelualueisiin pohjautuva

  henkilökuljetusten malli

  5 Asiakkuuden hallinta

  6 Järjestäjän ja tuottajan tehtävät

  7 Monituottajuus ja tuottamistavat

  8 Vaikutusten arviointi 8.1 Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

  8.2 Henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset

  9 Yhteistyö ja yhdyspinnat 9.1 Yhteistyö kuntien, valtion ja muiden tahojen kanssa

  9.2 Ehdotukset yhteistyömuodoiksi

  10 Teemaryhmän suositukset ja ehdotukset 10.1 Organisaation muodostaminen

  10.2 Työryhmätyöskentely ja henkilöstöresurssit

  väliaikaishallinnon aikana

  10.3 Kehittämisehdotukset teemoittain: miten toimitaan

  uudessa maakunnassa

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S

  1 Teemaryhmän työskentely

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 3

  1.1 Teemaryhmän työskentelyyn osallistuneet

  1.2 Työryhmän kokoontumiset

  1.3 Ryhmän tuottama materiaali

  1.4 Yhdyspinnat muihin teemaryhmiin

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S 1.1 Teemaryhmän työskentelyyn osallistuneet

  Teemaryhmän jäsenet

  • Karoliina Laakkonen-Pöntys,

  Pirkanmaan liitto, pj.

  • Minna Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus

  • Kaija Joensuu, Pirkanmaan ELY-keskus

  • Elina Viitanen, Pirkanmaan ELY-keskus

  • Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus

  • Teemu Lepistö, Ikaalisten vesi Oy

  • Taru Hurme, Tampereen kaupunki

  • Jyrki Pohjankylä, Tampereen kaupunki/Juko

  • Päivi Nurminen,

  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

  • Pauli Piiparinen, Ylöjärven kaupunki

  • Ruut Rissanen, Pirkanmaan liitto

  • Satu Appelqvist/Hanna Djupsjöbacka,

  Pirkanmaan liitto

  • Annu Piesanen, Pirkanmaan liitto, siht.

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 4

  Teemaryhmän alatyöryhmät

  • Alueidenkäytön suunnittelun edistäminen Pj. Soili Ingelin, siht. Samuli Alppi

  • Vesihuolto

  Pj. Kaija Joensuu, siht. Satu Appelqvist

  • Joukkoliikenne

  Pj. Harri Vitikka, siht. Ruut Rissanen

  • Tienpito ja elinkeinoelämän kuljetukset (yhteinen Alueen elinvoiman edistäminen -teemaryhmän kanssa)

  Pj. Heikki Ikonen, siht. Ruut Rissanen

  • Kulttuuriympäristön hoito

  Pj. Elina Viitanen, siht. Lasse Majuri

  • Rakennusvalvonta Pj. Ulla-Kirsikka Vainio, siht. Elina Viitanen

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S 1.2 Teemaryhmän kokoontumiset

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 5

  Tilaisuudet:

  • Pirkanmaan kaavoittajien

  tapaaminen 22.11.2016:

  aiheena

  maakuntauudistus

  • Tampereen

  kauppakamarin

  aluesuunnittelu- ja

  liikennevaliokunnan

  työpaja maakunta-

  uudistuksesta 11.5.

  to 27.10.16 Maakuntauudistuksen kokonaisuus, työskentelyn tavoitteet, viestintä

  ke 9.11.16 Työsuunnitelma, alatyöryhmien perustaminen

  to 24.11.16 Työsuunnitelma, alatyöryhmien perustaminen

  to 15.12.16 Esittely alatyöryhmien työskentelyn lähtökohdista

  to 12.1.17 Nykytilakuvausten ensimmäiset versiot, vesihuolto-alatyöryhmän työskentelyn esittely, Pirkanmaan kuntien

  kaavoittajien työpajan tulosten esittely, keskustelu maakuntakaavasta

  to 26.1.17 Joukkoliikenne-alatyöryhmän työskentelyn esittely, nykytilakuvausten tilanne, väliraportointiohjeistus

  to 9.2.17 Luonnonsuojelun edistämisen tehtävien esittely, kulttuuriympäristön hoito ja alueidenkäytön suunnittelun edistäminen

  -alatyöryhmien työskentelyn esittely, keskustelu maakuntakaavasta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta

  ke 15.2.17 Teemaryhmän väliraportin käsittely

  to 23.2.17 Rakennusvalvonta-alatyöryhmän työskentelyn esittely, väliraportin käsittely

  to 9.3.17 Työryhmän työn loppuun saattaminen – asetettuihin tavoitteisiin vastaaminen.

  Alatyöryhmien aiheet tarpeen mukaan.

  to 23.3.17 Maakuntakaavoitus uudessa maakunnassa -keskustelu.

  Ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen maakunnassa -keskustelu

  to 6.4.17 Alatyöryhmien loppuraportit

  Keskustelu edistämis- ja viranomaistehtävistä.

  to 20.4.17 MAL-sopimus, esittely ja keskustelu

  Maankäytön ja liikenteen suunnittelu ja toteutus uudessa maakunnassa -keskustelu

  to 4.5.17 Teemaryhmän loppuraportin käsittely, aiheena konsernirakenne

  ti 16.5.17 Teemaryhmän loppuraportin hyväksyminen

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S 1.3 Ryhmän tuottama materiaali

  • Loppuraportti: Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus

  • Väliraportti: Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus

  • Väliraportin liitteet: nykytilakuvausraportit

  Liite 1. Maakuntakaavoituksen nykytilakuvaus

  Liite 2. Liikennejärjestelmätyön nykytilakuvaus

  Liite 3a. Alueidenkäytön suunnittelun edistäminen, nykytilakuvaus

  Liite 3b. MAL-menettelyn peruskuvaus

  Liite 4a. Vesihuolto- ja pohjavesitehtävät, nykytilakuvaus

  Liite 4b. Vesihuoltoon, vedenhankintaan ja pohjavesiin liittyvät valvonta- ja edistämistehtävät

  (sis. taulukkoliitteet)

  Liite 5. Joukkoliikenne, nykytilakuvaus

  Liite 6. Tienpidon nykytilakuvaus

  Liite 7. Kulttuuriympäristön hoito

  • SOTE- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla -raportin osuudet

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 6

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S

  2 Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden

  nykytilan kuvaus ja analyysi teemoittain

  2.1 Maakuntakaavoitus

  2.2 Liikennejärjestelmä

  2.3 Alueidenkäytön suunnittelun edistäminen

  2.4 MAL-sopimus

  2.5 Vesihuolto- ja pohjavesitehtävät

  2.6 Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

  2.7 Tienpito ja elinkeinoelämän kuljetukset

  2.8 Kulttuuriympäristön hoito

  2.9 Rakennusvalvonta ja rakennustoimen järjestämisen

  edistäminen 29.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 7

  Kunkin osalta käsitellään:

  • Määrittely

  • Tehtävät ja organisaatiot

  • Tuotettavat palvelut ja asiakkaat

  • Tuotokset

  • Hyvät käytännöt: Nykytilassa

  toimivaa ja kehitettävää

 • A LU

  EI D

  EN K

  Ä Y

  TT Ö

  J A

  Y H

  D Y

  SK U

  N TA

  R A

  K EN

  TE EN

  T O

  IM IV

  U U

  S

  2.1 Maakuntakaavoitus

  Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus -teemaryhmä

  29.5.2017 www.pirkanmaa2019.

Recommended

View more >