altec software altec software - aioerp.gr

of 22 /22

Upload: others

Post on 25-Nov-2021

9 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Altec Software Altec Software - aioerp.gr
Page 2: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Στρατηγική Επιλογή

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης. Καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχείρησης και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής, ενώ διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους.

Το ATLANTIS ERP απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες, τις ιδιαιτερότητες, την αληθινή διάρθρωση, την οργάνωση και τις προοπτικές της. Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης που «προκαλεί» σωστές αποφάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και συμβάλλει στην εκτέλεσή τους. Συμμετέχει και καθοδηγεί στη δημιουργία διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις νέες διεργασίες της επιχείρησης, ενώ είναι επεκτάσιμο και ανοικτό για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναπτυξιακών επιχειρηματικών πλάνων με την αξιοποίηση του Internet.

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα, συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, αφού ενσωματώνει την πολυετή εμπειρία της Altec Software στην ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Το ATLANTIS ERP σε συνδυασμό με τις οργανωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών Altec Software, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια.

3

Page 3: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Ασφάλεια & Καινοτομία

Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια

Το ATLANTIS ERP διαχειρίζεται απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία χρηστών χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση μπορεί πλέον να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής.

4

Page 4: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

• Πολυετής εμπειρία καθημερινής λειτουργίας και υποστήριξης χιλιάδων επιχειρήσεων

• Διαρκής έρευνα και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής

Το ATLANTIS ERP είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στην Ευρώπη και το αδιαφιλονίκητο πρότυπο μεταξύ των ελληνικών συστημάτων ERP

Αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες σε ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα.

Διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες, ενώ οι προδιαγραφές του αποτελούν υπερσύνολο όλων των επιχειρηματικών αναγκών που έχει καταγράψει η Altec Software από τη λειτουργία των επιχειρήσεων πελατών της.

Απαντάει οριστικά και άμεσα σε προβλήματα οργάνωσης & πληροφόρησης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες εκτελούνται απλά χωρίς σπατάλη χρόνου, μέσων και πόρων, γιατί έχουν ήδη προβλεφθεί σχολαστικά στον κεντρικό πυρήνα ή στις παραμέτρους του συστήματος.

Βραβεύτηκε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά για την πληρότητα και τις προδιαγραφές του και κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη των απαιτητικότερων πελατών.

Αναγνωρίζεται ως βέλτιστη στρατηγική επιλογή για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ATLANTIS ERP

5

Page 5: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Συνεργασία & Εργονομία

Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το ATLANTIS ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες.

Ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος.

Η πλήρης συνεργασία και η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου, επιτρέπει στο ATLANTIS ERP να αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και επιτρέποντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές.

Tο ATLANTIS ERP συνεργάζεται ακόμα με πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων και συσκευών (ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode readers κ.λ.π.), αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρουν.

Στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το χρήστη, το ATLANTIS ERP, έχει εντάξει δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office, ενώ ο νέος ATLANTIS Client, αναπτυγμένος σε “.net”, επιτρέπει την χρήση βασικών λειτουργιών του προγράμματος (παραγγελίες, εισπράξεις, πληρωμές, κ.λ.π.) μέσω μιας απλής σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενός Web Browser.

• ROADS object oriented technology • Ανοικτή αρχιτεκτονική Client / Server, Multi tier • Windows (XP, 2003, 2008, 2012, Vista, 7, 8), UNIX, OS400 (IBM AS400) • Application server load balancing • Multi thread • Web services

6

Page 6: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Το εξαιρετικά εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας (user interface) του ATLANTIS ERP προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία εκπαίδευσης και λειτουργίας της εφαρμογής.

Αποτελεί τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου, αφού αξιοποιεί τις δυνατότητες των Windows και του MS Office, απλουστεύει και επιταχύνει σύνθετες εργασίες ενώ παράλληλα διευκολύνει τον έλεγχο συγκεντρωτικών πληροφοριών μέσα από τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των πρωτογενών πληροφοριών.

Το περιβάλλον εργασίας του ATLANTIS ERP συμβάλλει σημαντικά στη γρήγορη εξοικείωση των χειριστών και βελτιώνει την αποδοτικότητα, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

• Πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας

• Εργονομικός σχεδιασμός οθονών

• Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας

• Υψηλή ευχρηστία

Περιβάλλον Εργασίας

7

Page 7: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Ταχύτητα & Ευελιξία

Ευελιξία & Customization Το ATLANTIS ERP ενσωματώνει προηγμένα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία ROADS και αποτελούν μοναδικά εργαλεία για τα στελέχη πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επιτρέπουν την πλήρη προσαρμογή και τη δυναμική εξέλιξη όλων των δομικών στοιχείων του συστήματος, με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη των εξειδικευμένων / εξατομικευμένων απαιτήσεων λειτουργίας.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν στο χρήστη αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης (φόρμες, menus, χρήση εξωτερικών DLL, browsers, triggers, selectors κ.ά.), ώστε να καθίσταται δυνατή τόσο η εξατομικευμένη τροποποίηση της λειτουργικότητας και της ροής των διαδικασιών του συστήματος, όσο και η επέκτασή του.

• Customization language

• Form customization

• Visual basic scripting

• Advanced report designer

• Report customization

• DLL development tools

• Data viewer

8

Page 8: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Το ATLANTIS ERP προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία, αλλά και ολοκληρωμένη κάλυψη των διαφοροποιημένων απαιτήσεων ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται και την προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ανταγωνισμού.

Οι εφαρμογές του ATLANTIS ERP εξελίσσονται συνεχώς ώστε να καλύπτουν ευέλικτα, λειτουργικά και σύννομα τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Η δυναμική σχεδίαση του επιτρέπει την πολύμορφη ανάλυση στοιχείων, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας του κάθε χρήστη, εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των κρίσιμων πληροφοριών.

Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να διαμορφώσει τη ροή των διαδικασιών που επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα από το ERP σύστημα. Η επιχείρηση έχει κάθε δυνατότητα να συνθέσει με τον τρόπο που ταιριάζει στο προφίλ και τις δυνατότητές της, τόσο τις διαδικασίες ενδο-επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, όσο και αυτές που αφορούν δια-επιχειρησιακές λειτουργίες με πελάτες - προμηθευτές.

Το ATLANTIS ERP είναι το μοναδικό σύστημα που υποστηρίζει την οργάνωση των πόρων της επιχείρησης σε δραστηριότητες και τη συνακόλουθη σύνδεση των δραστηριοτήτων με διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τις βασικές προϋποθέσεις, τόσο για τη δημιουργία ενός πρότυπου κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity based costing), όσο και τη δυνατότητα επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (Business process re-engineering).

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία παρακολούθησης της πορείας των δραστηριοτήτων (Business Units) της επιχείρησης ξεχωριστά, το ATLANTIS ERP διαθέτει εξειδικευμένο υποσύστημα παρακολούθησης κερδοφορίας κατά δραστηριότητα. Το ATLANTIS Business Units επιτρέπει τον ορισμό των δραστηριοτήτων παραμετρικά, με ανάλυση σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ομαδοποιημένες και αναλυτικές προβολές και εκτυπώσεις.

Λειτουργικότητα

• Multi currency • Activity based costing • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων για κάλυψη εφοδιαστικής αλυσίδας

9

Page 9: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Εξειδίκευση & Ανάπτυξη

Με διάρθρωση που βασίζεται σε μελέτες πολλών ετών, δοκιμασμένες και επιτυχημένες στην πράξη η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP μπορεί να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις κάθε

μεγέθους. Μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί με ετερόκλητα αντικείμενα δραστηριότητας, αλλά και μεσαίες μονάδες που φιλοδοξούν να στηρίξουν το μέλλον τους σε ένα σύστημα

που ακολουθεί την ανάπτυξή τους, επιλέγουν το ATLANTIS ERP σαν το ιδανικό εργαλείο για τη βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων τους.

Η ευελιξία του ATLANTIS ERP δεν αφορά μόνο στα υποσυστήματα που επιλέγει να εγκαταστήσει η κάθε επιχείρηση, αλλά και στο πλήθος παραμέτρων που την ενδιαφέρουν άμεσα. Η επιχείρηση

επιλέγει πως θα χρησιμοποιήσει το σύστημά της ανάλογα με το ύψος και το timing του επενδυτικού της προγράμματος, την ένταση των προβλημάτων που θέλει να επιλύσει, τις επιχειρηματικές

προτεραιότητες και το χρόνο που προτίθεται να διαθέσει στην οργανωτική και εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα «εξατομικευμένης» ολοκλήρωσης της κάθε εγκατάστασης

χωρίς υπέρβαση κόστους, χρόνου και πόρων.

• Οργάνωση και συγκρότηση μοναδική για κάθε επιχείρηση

• Απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης της εγκατάστασης: • Ως προς το εύρος - πλήθος ενοτήτων • Ως προς τις θέσεις εργασίας • Ως προς τη μηχανογραφική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή (Lan, Wan, Desktop platforms) • Ως προς το βαθμό customization (Ready to run specifications only, Development tools) • Ως προς τη σχεσιακή βάση δεδομένων (DB2, MS SQL Server, Oracle)

Προσαρμογή & Επέκταση

10

Page 10: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Industry Solutions

International

Αναγνωρίζοντας τη διαφοροποίηση στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας που απαιτείται λόγω αντικειμένου δραστηριότητας, η Altec Software έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων λύσεων ATLANTIS Industry Solutions, εξειδικευμένων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι λύσεις αυτές έχουν προκύψει μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Altec Software στην υλοποίηση έργων πληροφορικής σε διάφορους κλάδους.

Το ATLANTIS ERP εναρμονίζεται απόλυτα με την ποικιλία των απαιτήσεων που παρουσιάζονται, στηριζόμενο πάντα, στην υπάρχουσα τεχνολογική και λειτουργική του δομή. Έτσι, οι λύσεις ATLANTIS Industry Solutions εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP έχει μεταγλωτιστεί στα ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και βουλγαρικά και υποστηρίζει ήδη πολυεθνικούς ομίλους ελληνικών ή διεθνών συμφερόντων.

Με έναν πρωτοποριακό μηχανισμό localization, το σύστημα έχει ενσωματώσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις ελληνικές και κατά τόπους νομικές ιδιαιτερότητες, ενώ ο αρχικός του σχεδιασμός του επιτρέπει να προσαρμόζεται σε ετερόκλητα φοροτεχνικά περιβάλλοντα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες λύσεις:

• ATLANTIS Production • ATLANTIS Auto • ATLANTIS Retail

11

Page 11: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Δυναμικός Σχεδιασμός

12

Page 12: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Services

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ATLANTIS ERP αποτελεί η δυνατότητα σχεδιασμού

των διαδικασιών με τη συμβολή του άμεσα εμπλεκόμενου προσωπικού της εταιρίας. Το «κίνητρο» της συμμετοχής

είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοικητικής λειτουργίας των

επιχειρήσεων, που να εναρμονίζονται με τους εκάστοτε στόχους που θέτει η επιχείρηση όπως, για παράδειγμα,

μείωση του κόστους και του χρόνου διοχέτευσης νέων προϊόντων στην αγορά, βελτιστοποίηση της χρήσης

ανθρώπινων πόρων σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης, κ.λ.π.

Η Altec Software αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία της στις μεθόδους ολοκλήρωσης ειδικών

έργων πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών, ανέπτυξε και εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία για

την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ATLANTIS ERP, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα.

Βασική επιδίωξη της Altec Software είναι ο κάθε πελάτης να αποκομίζει το μέγιστο όφελος, μέσα

από τις εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της.

Η Altec Software, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις της επιχείρησης

έχει αναπτύξει ένα συμβουλευτικό πλαίσιο μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης

μοντέλων σύγχρονης και πρωτοποριακής οργάνωσης των συνολικών διαδικασιών

της επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας

κατάστασης, την αναγνώριση, τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος συστήματος και

τη δημιουργία των νέων επικοινωνιακών και οργανωτικών ροών μέσα στην

επιχείρηση.

13

Page 13: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Εργαλείο Εξέλιξης

Business Intelligence

To ATLANTIS ERP αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων, αφού παρέχει αναλυτική και

ακριβή πληροφόρηση στα στελέχη όλων των βαθμίδων της οργανωτικής δομής.

Το Business Intelligence, ένα προηγμένο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, ενσωματωμένο στο ATLANTIS ERP, επιτρέπει

τη δυναμική και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση και ανάλυση κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων, ώστε να γίνουν άμεσα

αντιληπτά πιθανά προβλήματα αλλά και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην επιχείρηση.

Με τις πολύπλευρες δυνατότητες του Business Intelligence είναι δυνατός ο συσχετισμός των δεδομένων από τα διάφορα

υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος, με στόχο τη διάκριση των τάσεων που θα στηρίξουν τελικά τις επιχειρηματικές

αποφάσεις.

Επιπλέον, η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας του ATLANTIS ERP με λύσεις τρίτων κατασκευαστών, επιτρέπει την

απεριόριστη επέκταση των δυνατοτήτων ανάλυσης και επεξεργασίας και την πλήρη αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών

δεδομένων.

14

Page 14: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

e-Commerce

Mobile e-Commerce

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και της διασύνδεσης τους με τους

προμηθευτές και τους πελάτες οδηγεί τις επιχειρήσεις στην ανάγκη διεύρυνσης και επέκτασης των δυνατοτήτων τους.

Η διεύρυνση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία «συνδετικής αλυσίδας» με τους πελάτες (διαδικασίες Business to Consumer),

τους προμηθευτές και τους διανομείς (διαδικασίες Business to Business). Βασική προϋπόθεση της ομαλής διασύνδεσης της

εταιρίας με τους επιχειρησιακούς συνεργάτες της, αποτελεί η πλήρης ενσωμάτωσή της στη σπονδυλική της στήλη, δηλαδή

στο ERP σύστημα.

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων «Smartphone» και «Tablet» δημιούργησε την επιτακτική

ανάγκη για διαδυκτιακή παρουσία κάθε εταιρείας και μέσω κινητών τηλεφώνων.

Οι Mobile εφαρμογές και ιστοσελίδες βοηθούν τις εταιρείες να φτάσουν σε μια ακόμα πιο μεγάλη βάση

πελατών και καταναλωτών.

Οι εφαρμογές Atlantis e-Commerce είναι γραμμένες σε γλώσσα προγραμματισμού HTML5,

λειτουργούν σε όλες τις συσκευές Smartphone ή Tablet, με όλους τους browser και όλα

τα συνήθη λειτουργικά (iOS της Apple, Android της Google, Windows Phone της

Microsoft, Blackberry OS της Blackberry)

15

Page 15: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Εκσυγχρονισμός & Ολοκλήρωση

ERP + CRM + SCM + EAI = Extended ATLANTIS ERP

Για την υποστήριξη της διευρυμένης επιχείρησης (“Extended Enterprise”) το ATLANTIS ERP διαθέτει ενσωματωμένο

υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM), με δυνατότητες τήρησης

πελατολογίου, αναλυτικής καταγραφής των ενεργειών κατά πελάτη (πωλήσεις επαφές, προωθητικές καμπάνιες, κ.λ.π.)

και απεικόνισής τους σε μορφή ημερολογίου.

Το ATLANTIS ERP επεκτείνεται ακόμη με συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management

- SCM) και Εφαρμογές Ολοκλήρωσης (Enterprise Application Integration - ΕAI) που δημιουργούν μια αλυσίδα αξίας,

όπου κάθε πόρος της επιχείρησης υποστηρίζεται από αυτήν, ξεκινώντας από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την

παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών στον πελάτη.

Το Extended ATLANTIS ERP καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών

τους διαδικασιών και αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, ενώ παράλληλα καλύπτει όλο το

φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας:

• μείωση του συνολικού κόστους και της χρονικής διάρκειας διεκπεραίωσης της παραγωγικής διαδικασίας

• βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη

• αποδοτικότερη συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργαζόμενους φορείς σε όλο το μήκος της

εφοδιαστικής αλυσίδας.

16

Page 16: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Enterprise Application Integration

Για τη συνολική επίτευξη της διεύρυνσης των δυνατοτήτων και τη διασύνδεση όλων των επιμέρους εφαρμογών που

προσθέτουν αξία σε μια επιχείρηση, το Extended ATLANTIS ERP επιτυγχάνεται με τις εξής κατηγορίες ολοκλήρωσης:

Ολοκλήρωση με βάσεις δεδομένων, η οποία επιτρέπει με χαμηλότερα λειτουργικά κόστη τη μεταβίβαση δεδομένων

και πληροφοριών μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών

Ολοκλήρωση με βάση τη ροή εργασίας, η οποία και παρέχει ένα πρώτο επίπεδο πρόσθεσης αξίας στον τρόπο με τον

οποίο οι τελικοί χρήστες εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες

Ολοκλήρωση με βάση το Web, η οποία και παρέχει ένα ενιαίο front-end και μία κοινή διεπιφάνεια χρήσης σε

διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα

Επειδή όμως δεν υπάρχουν “έτοιμες” λύσεις που να απεικονίζουν τα μοντέλα οργάνωσης της κάθε εταιρίας και

ταυτόχρονα να αποτυπώνουν τις πραγματικές της ανάγκες, η Altec Software συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις παρέχοντας

τεχνογνωσία και υψηλό βαθμό τεχνολογικής επάρκειας. Το ATLANTIS ERP αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο ώστε,

από κοινού με τον επιχειρηματία και το στελεχιακό δυναμικό της κάθε επιχείρησης, να αποτυπωθούν ανάγκες και να

υλοποιηθούν εξειδικευμένες λύσεις που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και το προφίλ της επιχείρησης.

17

Page 17: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Υποσυστήματα

Χρηματοοικονομικά

• Πελάτες

• Προμηθευτές

• Ειδικοί Λογαριασμοί

• Τράπεζες - Τραπεζικοί Λογαριασμοί

• Πωλητές - Αντιπρόσωποι

• Κοστολογική Διαχείριση Διαδικασιών

• Εισπράξεις - Πληρωμές

• Αξιόγραφα

• Διαχείριση Δραστηριοτήτων

Λογιστική

• Γενική Λογιστική

• Πάγια

• Αναλυτική Λογιστική

• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Business Intelligence

• Sales Analyzer

• Financial Analyzer

• Οικονομικές Καταστάσεις

18

Page 18: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Πωλήσεις & Διανομές

• Παραγγελιοληψία

• Τιμολογιακές Πολιτικές

• Προγραμματισμός Παραδόσεων

• Λιανική Πώληση

• Προβλέψεις Πωλήσεων

• Συμφωνίες Πιστωτικών Πελατών

• Παροχή Υπηρεσιών

• Picking List

• Κάρτες Πόντων

Αποθέματα

• Είδη

• Αποθηκευτικοί Χώροι

• Παρτίδες

• Χρώμα - Μέγεθος

• Φυσική Απογραφή

• Αποτίμηση Αποθεμάτων

• Αναπαραγγελίες

• Εναλλακτικοί Κωδικοί

• Serial Number

• Σύνθεση - Αποσύνθεση

• Θέσεις Αποθήκευσης

• Είδη Αντικατάστασης

• Είδη Αποκλειστικότητας Αγορές

• Παραγγελιοδοσία

• Εναλλακτικοί Προμηθευτές

• Κοστολόγηση Εισαγωγών

• Προβλέψεις Αγορών

• Συμφωνίες Πιστωτικών Προμηθευτών

• Λήψη Υπηρεσιών

19

Page 19: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Υποσυστήματα

Service

• Παροχή - Λήψη Υπηρεσιών

• Διαδικασίες Συντήρησης

• Φάκελοι Παροχής Υπηρεσιών

• Εγγυήσεις

• Ραντεβού

• Διαθεσιμότητα Τεχνικών

• Υπενθυμίσεις

• Ανταλλακτικά

• Συμβάσεις Πελατών - Προμηθευτών

Παραγωγή

• Προδιαγραφές

• Παραστατικά Παραγωγής

• Δελτία Ανάλωσης - Παραγωγής

• Κατανομή Διαφορών Φυσικής Απογραφής

• Εσωλογιστική Κοστολόγηση Προγραμματισμός Παραγωγής (MRP I, MRP II)

• Μηχανές

• Εργαζόμενοι

• Προγραμματισμός Απαιτήσεων

• Δελτία Εργασίας

20

Page 20: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

CRM

• Τήρηση Πελατολογίου

• Ομαδοποίηση Στοιχείων Πελατών

• Προωθητικές Πολιτικές

• Επαφές

• Ενέργειες

Auto

• Διαχείριση Αυτοκινήτου

• Συνεργείο

• Διελεύσεις

Enterprise Wide Modules

• Προϋπολογισμοί - Budgeting

• Management Information System (MIS)

• Σχεδιαζόμενες Προβολές (Cubes)

• Σενάρια Μεταφοράς Δεδομένων

21

Page 21: Altec Software Altec Software - aioerp.gr

Tools

• Customization Tools

• Advanced Reporting Tools

• DLL Development Tools

• Data Viewer

Web Modules

• Web Services

• Portal Designer

• Form Designer

• Report Designer

Μισθοδοσία & HRM

• Διαχείριση Προσωπικού

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

• Μηχανογράφιση IKA

• Αναδρομικά

• Bank Link Set

• Κέντρα Κόστους

• Διαχείριση Συνεντεύξεων

• Διαχείριση Αξιολογήσεων

• Διαχείριση Προσλήψεων

• Full Reporting

Υποσυστήματα

22

Page 22: Altec Software Altec Software - aioerp.gr