algúns tipos de tempo comentados

Download Algúns tipos de tempo comentados

If you can't read please download the document

Upload: xosea

Post on 16-Apr-2017

3.391 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

ALGNSTIPOSDE TEMPOCOMENTADOS

Masa de ar clido (Tropical martima),asociada ao anticiclndas AzoresMasa de ar fro (Polar martima),asociada depresinde Islandia1. Adveccin do O/SOFormacin defrontes asociadosa nubosidade

Centro de baixas presins, con 968 mbno seu centro,situado ao Ode Irlanda

Profunda valgada de ar fro

Fronte clida que porta a masa de arclido tropical caraa latitudes missetentrionaisSucesivas frontesfras que traenventos hmidos do O-SO, acompaadasde nubosidade eprecipitacinCentro de altas presins no interiorde Rusia, lonxede influir sobrea P. Ibrica1. Adveccin do O/SOObservacin

1. Adveccin do O/SOPredicinPredominiodas precipitacinsna metade occidental,con ceos nubososA orografapeninsular favoreceo efecto foehn, conpredominio das choivas nas vertentes de barlovento (N e O)fronte s desotavento(E e S)Debido orografa, os ventos cambian de direcin no cadrantenororiental, polo que son do SO No Pas Vasco, quedando boa parte das terras do litoral a sotavento:non hai choivas significativasProtexidas dos ventos dominantes, as costas mediterrneas(situadas a sotavento) tern un tempomis soleado, con escasas precipitacins, poisa masa de ar hmida foi perdendo forza aoseu paso polo territorio peninsular

Ao paso da frontefra descendenas temperaturas

1. Adveccin do O/SOPredicinO paso das sucesivas frontes vai concentrando asprecipitacins nas reas occidentais e de barlovento, abrndose claros entre o paso das sucesivas frontes.O tipo de tempo das frontes fras alterna choivasIntensas e perodos de relativos claros

1. Adveccin do O/SOPredicin dos ventosPredominiodos ventos do S-S0e O. Por efectoorogrfico, os ventos cambian de direcin unha vezque entran na pennsulaPredominiodos ventos do SO e Sno interior peninsular

Intensidade dos ventosMis forte nas Costas occidentais, NO e CantbricoorientalVentos de compoenteE no Mediterrneo,onde se fai sentiranda a presenzadas altas presins

reas de mxima precipitacin

Ras Baixas, vertentes a barlovento das serras do Macizo Galaico e Montes de Len

Vertentes a barlovento do Sistema Central

*

*

*

*

*

*

*

Risco de nevaradas en zonas altas

1. Adveccin do O/SOPredicin de meteoros

Vertentes a sotavento do Cantbrico

Vertentes a sotavento do litoralmediterrneo

- Escaso risco de precipitacins:

Vertentes a barlovento dos Sistemas Bticos

1. Adveccin do O/SOPredicin de meteoros

reas de mxima precipitacin

Ras Baixas, vertentes a barlovento das serras do Macizo Galaico e Montes de Len

Vertentes a barlovento do Sistema Central

*

*

*

*

*

*

*

Risco de nevaradas en zonas altas

2. GOTA FRA (DANA)

Alta presin centradano continenteeuropeo, reforzandoa das Azores, queabrangue P. IbricaO anticiclnest a enviarventos doE, desde oMediterrneo,cara ao LevantepeninsularUnha colada de arfro en altura provocainestabilidade no Nde fricaO ar fro tense desprendidoda correnteen chorro Polar (JetStream)

Ventos do Oestecon circulacin rpida do Jet StreamOndulacin do chorro e formacindunha valgada

Profundizacinda valgada e descensoen latitude de ar froEstrangulamento davalgada e illamento dagota fra dentro do ar clido

2. GOTA FRA (DANA)Proceso de formacin

2. GOTA FRA (DANA)Proceso de formacinAr fro polar

2. GOTA FRA (DANA)Proceso de formacin

Ar fro polar

Ar de Levante (E)

2. GOTA FRA (DANA)Proceso de formacin

Fronteestacionaria

2. GOTA FRA (DANA)Proceso de formacin

Requentamento das augasdo Mediterrneo a finais de vern - comezos de outono

As montaasfan de barreiraque forza ao ara un ascenso drsticoOs estratosinvaden as chairascosteiras

2. GOTA FRA (DANA)Meteoros

2. GOTA FRA (DANA)

Anda que a GOTA FRA propia de finais de vern-comezos de outono, pdese dar noutraspocas do ano. Para detectala realmente sempre precisa a informacin dos mapas de altura

Presenza dacolada de arfro en altura

rea de preferente inestabilidade, con choivas torrenciais nas vertentes de barlovento (as orientais, que dan cara ao Mediterrneo: sobre todo o Levante)

No resto da Pennsula, sometida s altas presins, Predomina o tempo estable, con escasas nubes ou soleado

2. GOTA FRA (DANA)Consecuencias

O temporal de 3 de novembro de 1987 , ata o de agora, oque ostenta os valores mis altos de pluviometrarexistrados en Espaa, con 817 l/m2 en Oliva e 720 l/m2en Ganda

3. ANTICICLN DE VERN

Tipo de tempocaractersticoda poca estival

Toda a Pennsula est sometida s altas presins: tempo estable

Unha dorsal anticiclnica prolonga a influencia das altas presins de Azores sobre o continente europeo

O requentamento da superficie continental africana provoca ascenso de ar e inestabilidade

A circulacin do Jet Stream e das cadeas de frontes en superficie est moi alta en latitude (situacin propia do vern)

3. ANTICICLN DE VERN

Tempo despexado,sen nubesInfluencia da masade ar tropicalmartima

Ar tropicalcontinentalAusencia deventossignificativosPresenza do marde nubes a barlovento (fachada N)das illas occidentaisCanarias, por mor dos alisios

3. ANTICICLN DE VERN

Unha dorsal anticiclnica prolonga a influencia das altas presins de Azores sobre a Pennsula Ibrica

Tendencia ao incrementodas temperaturas mximas diurnas; tempoestable, ceos despexados

Mximas temperaturas no val do Guadalquivir e SE peninsular

3. ANTICICLN DE VERN

Por requentamento da superficie terrestre, pdeseorixinar unha baixa trmica en superficie, situacinque pode dar lugar a nubosidade de evolucin diurnae treboadas de tarde, sobre todo nos sistemas montaososdo interior peninsular. En xeral, o tempo estable e caluroso

En altura sigue a situacin dedorsal de alta topografa cara ao N.,cun predominio do ar descendenteque favorece a estabilidade