algúns datos para situarnos

16
Algúns datos para situarnos Algúns datos para situarnos REDACTA UN INFORME Xosé López García [email protected] Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Upload: lemuel

Post on 13-Jan-2016

38 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Algúns datos para situarnos. REDACTA UN INFORME Xosé López García [email protected] Universidade de Santiago de Compostela (USC). Algúns datos para situarnos. Algúns datos para situarnos. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Algúns datos para situarnos

Algúns datos para situarnosAlgúns datos para situarnos

REDACTA UN INFORME

Xosé López Garcí[email protected]

Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Page 2: Algúns datos para situarnos

Algúns datos para situarnosAlgúns datos para situarnos

Page 3: Algúns datos para situarnos

Algúns datos para situarnosAlgúns datos para situarnos

REDACTAR UN INFORME SOBRE UN TEMA IMPLICA: ANALIZAR A CUESTIÓN -TER CLARO QUE QUEREMOS DICIR-, FACER ESQUEMA -PASOS A SEGUIR- E COIDAR A PRESENTACIÓN.

Page 4: Algúns datos para situarnos

Algúns datos para situarnosAlgúns datos para situarnos

A REDACCIÓN PODEMOS FACELA DEFENDENDO UN PUNTO DE VISTA -CUN ENFOQUE MOI DEFINIDO- OU A MODO DE “DOSSIER” -DANDO UNHA VISIÓN PANORÁMICA-.

Page 5: Algúns datos para situarnos

O informeO informe

A REDACCIÓN DUN INFORME DANDO UN PUNTO DE VISTA IMPLICA REUNIR ARGUMENTOS PARA ARROUPAR E APOIAR ESE PUNTO DE VISTA E PARA CONVENCER DA SÚA SOLVENCIA.

Page 6: Algúns datos para situarnos

O informeO informe

A ARGUMENTACIÓN PODEMOS ESTRUTURALA EN: TESE –POSICIÓN-, ARGUMENTOS –APOIO Á TESE- E CONTRAARGUMENTOS -PUNTOS EN CONTRA DA TESE, QUE DEBEMOS REFUTAR-.

Page 7: Algúns datos para situarnos

O informeO informe

A REDACCIÓN DO INFORME DEBE REMATAR CUNHA CONCLUSIÓN CLARA –UNHA SÍNTESE XERAL DO TEMA NA QUE SE EXPLICITE A POSICIÓN E, NO SEU CASO, A PROPOSTA-.

Page 8: Algúns datos para situarnos

O informeO informe

CANDO O INFORME TEN VARIAS PARTES, É MOI IMPORTANTE QUE TODAS ESTÉN BEN ARGUMENTADAS E COHESIONADAS –PORQUE SE TRATA DUNHA PEZA ÚNICA-.

Page 9: Algúns datos para situarnos

O informeO informe

O INFORME DEBE TER TÍTULO, ÍNDICE, DESENVOLVEMENTO –ARGUMENTACIÓN- E PROPOSTA FINAL (OU CONCLUSIÓN)-.-E unha coidada presentación.

Page 10: Algúns datos para situarnos

O dossierO dossier

Page 11: Algúns datos para situarnos

O dossierO dossier

O DOSSIER É UNHA PRESENTACIÓN COMPLETA DUN TEMA -UNHA VISIÓN PANORÁMICA, CON MOIRAS PERSPECTIVAS E PUNTOS DE VISTA-.*Moitas veces emprégase como material previo para un informe.*Outras veces para presentar un tema, para mostralo na súa totalidade –dun xeito xeral e global-.

Page 12: Algúns datos para situarnos

O dossierO dossier

O DOSSIER SOBRE UN TEMA CONCRETO CONTÉN INFORMACIÓN QUE REFORZA E COMPLETA (todo sobre ese tema).-Ten, sobre todo, importancia documental.-É moi habitual o dossier de medios.

Page 13: Algúns datos para situarnos

O dossierO dossier

O DOSSIER PODE TER: TÍTULO, ÍNDICE, PRESENTACIÓN (DO TEMA), IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE O TEMA; IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓNS; MATERIAL PUBLICADO…, E CONCLUSIÓNS.

Page 14: Algúns datos para situarnos

O dossierO dossier

O DOSSIER PODE SER UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN OU UNHA CARTA DE DOCUMENTACIÓN.-Pero a súa principal finalidade é recopilar información completa e ofrecela dunha forma que comunique eficientemente.

Page 15: Algúns datos para situarnos

O dossier e o informeO dossier e o informe

O DOSSIER E O INFORME DEBEN SER “UN TODO INTEGRADO” –UN DOCUMENTO COHERENTE E ARMÓNICO-, CON ORDE, REDACTADO CON CLARIDADE, QUE CONTE CON DATOS, GRÁFICOS, IMAXES…, QUE EXPLIQUE, QUE FIXE POSICIÓNS E QUE RESULTE CLARIFICADOR.

Page 16: Algúns datos para situarnos

O dossier e o informeO dossier e o informe