aleksandar dorin - ''srebrenica izrežirana

Download Aleksandar Dorin - ''Srebrenica Izrežirana

Post on 08-Jul-2015

237 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ekskluzivni intervju sa Aleksandrom Dorinom: "SREBRENICU IZREIRALI AMERIKANCI I IZETBEGOVI"Srebreniki mit o genocidu nad muslimanima koji je 1995. navodno poinila Vojska Republike Srpske iskreirali su pokojni bonjaki ratni lider Alija Izetbegovi i tadanji predsednik SAD Bil Klinton, tvrdi u ekskluzivnom intervjuu za na magazin vajcarac Aleksandar Dorin, autor knjige Srebrenica - istorija jednog salonskog rasizma"! Razgovarao: Mladen Stevanovi

Gospodine Dorin, odakle uopte interesovanje kod vas za problematiku ratova devedesetih na prostoru bive Jugoslavije? Pratio sam od poetka devedesetih godina ratove u bivoj Jugoslaviji. Brzo sam primetio da sa izvetajima o tim ratovima, u zapadnim medijima, neto nije u redu. Stupio sam u kontakt sa raznim novinarima irom sveta, koji su o tome pisali, a da nisu bili deo zvanine klike. Skupljao sam njihove analize i izvetaje, dok mi jednog dana jedan poznanik nije predloio da napiem knjigu o tome. To sam 1999. uinio i izdao sam na nemakom jeziku knjigu koje se zove "In unseren Himmeln kreuzt der fremde Gott" (U naem nebu krstari tu Bog). Knjigu je izdala izdavaka kua "Ahriman" iz Frajburga, a poetkom ove godine je u Berlinu izala moja najnovija knjiga knjiga "Srebrenica - die Geschichte eines salonfhigen Rassismus" (Srebrenica - istorija jednog salonskog rasizma), koja se bavi medijskim manipulacijama oko Srebrenice. Izdava je "Kai Homilius". Do kraja septembra treba da izae moja sledea knjiga pod imenom "Srebrenica - wie es wirklich war" (Srebrenica - kako je stvarno bilo"). Radi se o dokumentaciji o stradanju Srba u Podrinju, uz koju e ii i dvd disk sa prateim sadajem. Ovih dana, jedna od top tema je bila i Srebrenica. Mediji su bili puni osuda na raun Vojske Republike Srpske i svi su se utrkivali ko e vie osuditi generala Mladia i ostatak tadanjeg vojnog i politikog rukovodstva Republike Srpske. Koji su to dokazi za navodni genocid u Srebrenici i zato se oni ne mogu uzeti kao validni i da li je zaista bilo genocida nad muslimanskim stanovnitvom? Takozvani haki iztraitelji su mogli da pronau oko 2000 leeva u krugu od 50 kilometara oko Srebrenice. To se moe proitati u izvetaju gospodina Deana Maninga, koji je tada vodio te istrage. Vie od 30 muslimanskih svedoka su dali izjave da je muslimanska armija posle pada Srebrenice u proboju ka Tuzli kroz minska polja i borbe sa srpskom armijom izgubila najmanje 2000 boraca, a neki govore ak i o 3000 mrtvih. Znai iztraitelji su nali, do sada, rtve vojnih sukoba. Ali rtva borbenih dejstava, naravno, ne moe istovremeno da bude i rtva streljanja. Tako da im fale svi od onih navodno ubijenih 7000 do 8000 muslimana. Ujedinjene nacije su 17. jula 1995 godine, to je bilo nedelju dana posle pada Srebrenice, pismeno potvrdile da je srpska armija muslimanskim civilima ponudila da

ostanu u Srebrenici. Meutim,oni su eleli, da se prebace na muslimansku teritoriju. Srpska armija ih je onda prebacila za Kladanj. UN i muslimanske civilne vlasti su posle potvrdile, da su Srbi korektno postupali i da nisu pipnuli nijednog muslimana. General Mladi je tada ak nareivao da se neki muslimani prebace u bolnicu u Bratuncu, meu njima i jedna trudna ena. O kojem genocidu onda oni mogu da govore? Moram jo da dodam, da su muslimanske organizacije u meuvremenu vetaki poveale broj navodno pronaenih leeva. Sada ne priaju vie o 2000 pronaenih leeva, nego o vie od 6000, iako za to ne postoji nikakav dokaz. Takoe tvrde, da su preko DNK-analize identifikovali negde oko 6000 rtava. Meutim, i to je samo jedna tvrdnja bez dokaza. Niko do danas nije imao uvid u te navodne analize. Oni to sve kriju, to dokazuje, da je cela pria ista manipulacija. Prvobitna cifra je bila pet, pa kasnije sedam, da bi se danas govorilo o "preko osam hiljada' ubijenih i nestalih. Zato se toliko manipulie brojkama? Kao to smo ve rekli,najmanje dve hiljade muslimanskih boraca i mukaraca je stradalo u proboju. 1996. godine su se pojavile oko tri hiljade imena muslimana na birakim spiskovima u Bosni, iako su njihova imena paralelno na spisku navodno nestalih. Tu su i imena 954 muslimana sa spiska nestalih, koji su ve pre pada Srebrenice bili mrtvi. Gospodin Milivoje Ivanievi iz Beograda je pronaao 500 muslimanskih dezertera, koji su pre pada Srebrenice pobegli iz Armije BiH, ali su i oni zavrili na spisku nestalih. Nedavno je ak i gospodin Mirsad Tokaa u Banja Luci priznao da su on i njegov tim u okolini Srebrenice pronali 500 ivih ljudi, koji su takoe na spisku nestalih. Prof. Edvard Herman iz Amerike je rekao da je Srebrenica ,,najvei sluaj manipulacije u toku balkanskih ratova', emu se pridruio i Emil Vlajki nazvavi Srebrenicu mitom. Srebrenica je, znai, jedna nametaljka. To vidite na primeru Hakije Meholjia koji je potvrdio da je Bil Klinton Aliji Izetbegoviu jo 1993. nudio varijantu srebrenikog "masakra". Srebrenica je glavni argument kojim se mogu u svako doba ucenjivati Srbi u Bosni i u Srbiji. Osim srpske i muslimanske strane, ko je sve imao uticaja u julskim deavanjima u Srebrenici 1995. i koliki je taj uticaj danas? Umeana je bila Amerika, koja je usko saraivala sa Izetbegovievom vladom. Ona je muslimanskoj armiji slala godinama oruje preko tuzlanskog aerodroma. Oigledno su Amerikanci aktivno uestovali u Srebreniikoj manipulaciji, da bi mogli malo kasnije da oiste Krajinu od Srba. I UN su igrale jednu veoma prljavu ulogu u toj celoj prii. Prvo su snage UN-a mirno gledale kako Orieva armija napada srpska sela i masakrira Srbe u okolini Srebrenice. Nikada snage Ujedinjenih nacija nisu spreile Oria i njegove vojnike. A kada je srpska armija 1993. godine krenula u kontraofanzivu, onda su UN odjednom deklarisale Srebrenicu kao "zatienu zonu". Ori je potpisao sporazum, po kome je UN trebalo njega i njegovu vojsku da razorua. Ali je i to bila ista nametaljka, jer je Orieva armija do pada Srebrenice bila pod orujem i nastavila sa napadima na srpska sela. UN su aktivno stale na stranu muslimana i njihovih saveznika u Vaingtonu i podravali manipulacije i nepravdu protiv srpskog naroda. To opet dokazuje, da UN nisu jedna nezavisna organizacija, iako to stalno trvde. Trei faktor su Francuzi, koji su isto igrali jednu udnu ulogu u sluaju Srebrenice. Francuski helikopteri su pre pada Srebrenice evakuisali Nasera Oria i njegove

oficire. Takoe, postoje indicije, da je francuska obavetajna sluba bila umeana u jedan zloin posle pada Srebrenice. Re je o sluaju Draena Erdemovia i njegove multietnike jedinice. Postoje dokazi, da je ta jedinica ubila, posle pada Srebrebnice, jednu grupu od oko 150 muslimanskih zarobljenika. Erdemovi je posle lagao, da je njegova jedinica ubila oko 1200 zarobljenika. Novinar erminal ivikov je meutim, u njegovoj sjajnoj knjizi "Srebrenica - krunski svedok" dokazao, da Erdemovi lae. Karadi i Mladi nisu naredili taj zloin. Postoji i trei faktor. Neko je platio Erdemovia i neke vojnike iz njegove jedinice, da negde uhvate grupu muslimanskih mukaraca i da ih ubiju. Cilj je bio, da optue Srbe. Razni ljudi su pisali o tome, da su se Izetbegovi i francuska obavetajna sluba dogovorili, da nekoga plate za taj zloin. To podsea na na onaj incident na pijaci "Markale" u Sarajevu, gde su isto Srbima podmetnuli ,,zloin'. ,,Genocid' u Srebrenici se dogodio nepunih mesec dana pre operacije 'Oluja' i etnikog ienja Republike Srpske Krajine. Postoji li neka veza izmeu ova dva dogaaja i zato su zloini nad Srbima uvek marginalizovani iako postoje prilino oigledni dokazi? Srebrenica i "Oluja" su i te kako povezane jedna sa drugom. Srebrenica je bila priprema, da se Krajina oisti od Srba. Za samo dva dana su hrvatske snage proterale etvrt miliona Srba i ubili najmanje 1900. Pisali zu razni novinari o tome, da su Klintonovi generali pripremili "Oluju". O tome je pisao i hrvatski novinar Ivo Pukani. Nije valjda sluajno, to su ga neposredno posle toga i ubili? Zapadni mediji su digli takvu prainu oko Srebrenice, da su kasnije, bez problema mogli da proteruju i ubijaju Srbe u Hrvatskoj. To nije bila sluajnost. Postoji li paralela izmeu dogaaja u Srebrenici 1995. i onih u Raku 1999, naroito kada su u pitanju strani uticaji? Raak i Srebrenica nose isti rukopis. U manipulaciji u Raku je bio umean Vilijem Voker, koji je radio za amerike interese. A i u sluaju srebrenike manipulacije je bila umeana Amerika.

Postoji li neki politiki i geostrateki interes kada je Srebrenica u pitanju? Ko je do sada i kakve koristi imao od ovakve verzije dogaaja? Meanje Amerike i njenih saveznika u jugoslovenske ratove je ist akt politikog i geostratekog interesa. Oni danas vladaju Balkanom i o svemu odluuju. O tome su pisali ak i ameriki eksperti tajne slube, analitiari i bivi politiari. Ti ljudi dobro znaju o emu priaju. Remzi Klark, bivi ameriki javni tulilac, je u svojoj knjizi "NATO na Balkanu" detaljno objasnio, kako je Amerika godinama pre poetka ratova u bivoj Jugoslaviji te ratove organizovala, planirala i pripremila. Nemaki politiar Vili Vimer je esto objanjavao, da je NATO, uz pomo Nemake, jugoslovenske ratove pripremio. Isto to tvdri i penzionisani nemaki general Hajnc Lokai u knjizi "Der Kosovo-Konflikt - Wege in einen vermeidbaren Krieg". Iste informacije moete da proitate i u knjizi "Die Wahrheit ber den NATO-Krieg gegen Jugoslawien", koju je napisao bivi nemaki NATO admiral Elmar Smeling. Ulogu nemake vlade u pripremanju rata u bivoj Jugoslaviji je opisao i nemaki ekspert tajne slube, Erih mit-Enbum. U njegovoj knjizi "Der Schattenkrieger - Klaus Kinkel und der BND" navodi da je nemaka obavetajna sluba ve osamdesetih godina stupila u kontakt sa profaistikim organizacijama u Hrvatskoj, da je sa njima pripremila predstojei rat. Takvih primera ima jo dosta. To nije srpska propaganda, to su injenice, o

kojima su politiki insajderi pisali. Poznato je da je Osama bin Laden boravio u Bosni i ak uestvovao u zloinima nad Srbima, ali to je obino deo koji mediji preutkuju kada govore o njemu. Kako izgleda Srebrenica kada je odnos zapada prema islamskom svetu u pitanju? Ne ini li s