aku dan plc jais.ppt

Download Aku dan PLC Jais.ppt

Post on 05-Oct-2015

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  1/44

  Aku dan PLCPLC dan Aku

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  2/44

  Tak kenal. Tak tahu.Diberi pendedahan.Penataran

  25-26.5.2014sematan

  Induksi di Sibu, Disember

  Aku dan PLC

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  2

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  3/44

  'ela)aruntuk

  membimbin$

  Bukan untuk

  diri-sendiri

  Guru mesti faham,

  mesti pandai

  melaksanakannya

  di sekolah

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  3

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  4/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  4

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  5/44

  Sekembali dari kursus diSematan

  'uat la*+ran

  PPD minta bentan$, ta*i dalam sesimembentan$, masa suda# tiada

  Dalam sesi an$ lain, SIP& *ulamembentan$kan *eranan merekaPara SIP& *ula men$atakan PLC ini

  tu$as SISC& Di PPD, a*a an$ tin$$al Aku ter*in$a-

  *in$a.

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  5

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  6/44

  Dial+$ *restasi.

  Para SISC& di/a)ibkan #adir an$ kela*an,saa "atat minit

  Ada dalam SP SISC&

  Sek+la# disaran, dim+tiasi a$armelaksanakanna..*er"aala#.diba/a# *r+$ram SPA se)ak ta#un 2013 *unada *en$etua an$ terka*ai-ka*ai a*abila

  membentan$kanna. Cuma se+ran$*en$etua an$ membentan$kan*elaksanaan PLC den$anbetul.*elaksanaanna se*aru# ka*asiti

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  6

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  7/44

  an$ saa a#am

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  8/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  7

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  9/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  8

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  10/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  10

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  11/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  11

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  12/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  12

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  13/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  13

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  14/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  14

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  15/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  15

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  16/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  16

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  17/44

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  1

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  18/44

  PLC

  Inter

  subject

  Subject

  based

  !el+m*+kke"il 9

  kel+m*+k besar

  Contentbased 9

  topical

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %S SISC& '(S(

  17

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  19/44

  Sub)e"t based

  BM/ per guru SMK Petra Jaya: BM

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  18

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  20/44

  Inter sub)e"t.

  SMK DPHAGapor SMK Padungan

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %SSISC& '( S(

  20

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  21/44

  Pendekatan

  PLC

  Subjecttask

  based

  Personneltask

  based Ad-hocbased

  Amalan erbaik PLC PPD !u"#in$ %S SISC& '(S(

  21

 • 5/19/2018 Aku dan PLC Jais.ppt

  22/44

  Lan$ka#PLC

  1.aklimat

  Dial+$SISC&

  Dial+$ PLC

  2. !ursus :'; P!1 S