aku dan bintang 10

Download Aku dan Bintang 10

Post on 08-Mar-2016

248 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buletin bulanan keluaran Planetarium Sultan Iskandar dan Persatuan Astronomi Sarawak.

TRANSCRIPT

 • www.sarawak-astronomy.orgJulai - Disember 2011

  BULETIN RASMI PERSATUAN ASTRONOMI SARAWAK & PLANETARIUM SULTAN ISKANDAR

  ISSN 1985-0344Keluaran 10

  Sertai perbincangan kami di Page Facebook dengan mengakses Planetarium Sultan Iskandar di Facebook dan @sahabatPSI di Twitter untuk mengetahui perkembangan terkini aktiviti yang akan diadakan.

  www.planetarium-sarawak.org

  EDISI KHAS: Dapatkan maklumat tentang Cuaca Angkasa dan kesannya kepada kehidupan kita di bumi ini.

  Makhluk asing tarikan utama Hari Astronomi 2011Menjejak tompokan matahariTeknologi skrin hijau pelbagaikan maklumat astronomi

  POSTER KHASAncaman Cuaca Angkasa

 • Julai - Disember 2011 2www.sarawak-astronomy.org

  Untuk maklumat lanjut hubungi:Planetarium Sultan Iskandar

  Kementerian Pembangunan Sosial Dan Urbanisasi Sarawak

  93000 Jalan BudayaKuching, MalaysiaTel: 082-251275

  Faks: 082-258059http://www.planetarium-sarawak.orghttp://www.sarawak-astronomy.org

  e-mel: curator@planetarium-sarawak.org

  Kandungan

  Artikel sumbangan: Alfean AzizIsmandy Ali

  Zurwina SharkawiNoraizah Idris

  Muhammad Athari Ismail

  Foto sumbangan: Aidel Rejie

  Mohd Zulfadli YusofAzim Mortaza

  Noraini Othman

  Kembali lagi edisi kesepuluh Buletin Aku dan Bintang yang telah mula diterbitkan sejak 2007 sebagai media pengantara untuk menyampai-kan maklumat astronomi dan sains angkasa kepada orang ramai. Bukan mudah untuk menghasilkan buletin seperti ini tanpa kerjasama dari-

  pada semua pihak kerana konteks maklumat yang ada adalah berdasarkan ak-tiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Planetarium Sultan Iskandar dan Persatuan Astronomi Sarawak.

  Melalui cara ini sahaja kita dapat memberitahu orang ramai aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan disertakan dengan gambar-gambar aktiviti yang telah ber-langsung.

  Namun, dengan perubahan arus teknologi, PSI-SAS turut menggunakan media lain untuk berkomunikasi dengan mereka yang sentiasa berminat dengan hal-ehwal astronomi dan sains angkasa. Media sosial seperti Facebook dan Twit-ter sentiasa menjadi pilihan utama disebabkan jumlah mereka yang berkomuni-kasi melalui media itu adalah ramai dan sentiasa aktif.

  Malah, ada yang menghasilkan kumpulan-kumpulan komunikasi sosial ma-sing-masing selain menggunakan laman Facebook Planetarium Sultan Iskan-dar untuk mendapatkan maklumat terkini ataupun aktiviti yang telah dijalan-kan. Kumpulan Facebook seperti Sahabat Astronomi telah ditubuhkan untuk merapatkan lagi hubungan antara ahli-ahli SAS dengan mereka yang baru berji-nak dengan bidang astronomi.

  Kumpulan ini antara yang aktif bergerak menyebarkan ilmu astronomi ke-pada peminat terutama melalui soalan-soalan berkaitan dengan astronomi yang ditanya di laman tersebut.

  PSI-SAS turut mempunyai laman video sendiri di bawah kelolaan YouTube dengan menggunakan nama sahabatPSI sebagai tempat untuk menyimpan vi-deo-video aktiviti yang telah diadakan di kem atau dalam program-program yang dianjurkan.

  Di samping itu, PSI turut mempunyai laman web rasminya di www.planeta-rium-sarawak.org sebagai tempat untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kalendar aktiviti, gambar, dokumen, pendaftaran kepada aktiviti serta tempahan bagi menonton pertunjukan secara berkumpulan.

  Sememangnya semua ini dapat dilakukan hasil daripada sumbangan dan penglibatan aktif mereka yang menganggap diri sebagai Sahabat Astronomi, yang bekerjasama dan sentiasa menyumpangkan idea, mahupun tenaga kerja secara sukarela untuk menjayakan aktiviti astronomi di bawah anjuran PSI-SAS.

  Media sebagai landasan komunikasi sains dan astronomi

  Muka depan: Datuk Haji Fa-dillah bin Yusof, Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia sedang mencuba teleskop bersama-sa-ma Tuan Haji Soedirman bin Aini, Se-tiausaha Tetap Kementerian Pemban-gunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak (dua dari kanan) semasa perasmian Hari Astronomi 2011. Turut sama Datu Romie Sigan, Presiden Persat-uan Astronomi Sarawak, merangkap Residen Bahagian Betong (kiri) dan Tuan Haji Mohamad Atei bin Abang Medaan, Naib Presiden SAS.

  Alfean AzizEditor

  Makhluk asing tarikan utama Hari Astronomi 2011 - 4

  Cuaca angkasa dan kesannya kepada kita - 6

  Ancaman Cuaca Angkasa Lepas - 10

  Teknologi skrin hijau pelbagaikan maklumat

  astronomi - 12

  Kiosk pengantara ilmu astronomi interaktif - 13

  Solar Motion Demonstrator untuk

  jejak kedudukan matahari - 14

  Jerayawara Sahabat Astronomi sebar ilmu baru kepada pelajar - 15

  Menjejak tompokan matahari - 18

  Membuat buruj dengan origami - 20

 • Julai - Disember 20113

  Perutusan

  Syukur ke hadrat Ilahi kerana pihak Planetarium Sultan Iskandar (PSI) dan Persatuan Astrono-mi Sarawak (SAS) kerana telah berjaya menganjurkan pelbagai aktiviti astronomi yang mampu sampai ke seluruh negeri Sarawak selama enam tahun ini.Dengan adanya penganjuran aktiviti-aktiviti dan program-program astronomi serta sains angkasa

  yang membabitkan masyarakat, PSI dan SAS mengambil inisiatif untuk menerbitkan Buletin Aku dan Bintang dan kini telah diterbitkan bagi edisi kesepuluh sejak tahun 2007.

  Penerbitan Buletin Aku dan Bintang ini bukan sekadar untuk berkongsi ilmu dan maklumat me-ngenai astronomi dan sains angkasa, malah ia digunakan sebagai saluran bagi peminat-peminat as-tronomi yang kebanyakannya terdiri daripada golongan pelajar untuk berkongsi pengalaman, idea dan menjalinkan hubungan persahabatan menerusi Sahabat Astronomi.

  Dalam pada itu, buletin ini juga turut mencungkil bakat-bakat baru dalam penulisan dan ciptaan idea yang kreatif serta inovatif di kalangan mereka.

  Semangat kerja berpasukan dan bekerjasama di kalangan ahli-ahli PSI, SAS dan Sahabat Astrono-mi menjadi kekuatan kepada kejayaan bagi setiap aktiviti dan program yang dianjurkan. Ini dibuktikan menerusi kejayaan menarik lebih seribu pengunjung ke sambutan Hari Astronomi 2011 yang diadakan pada 28 Mei yang lepas.

  Syabas diucapkan kepada mereka yang telah bertungkus-lumus menyediakan bahan-bahan bagi Buletin Aku dan Bintang ini, terutama bagi penyumbang-penyumbang kepada bahan-bahan untuk dimuatkan dalam buletin ini. Sumbangan anda telah membantu menyebarkan ilmu astronomi kepada semua.

  Tuan Haji Soedirman Bin AiniSetiausaha Tetap

  Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Sarawak

  PERUTUSAN

 • Julai - Disember 2011 4www.sarawak-astronomy.org

  Makhluk asing tarikan utama Hari Astronomi 2011

  Planetarium Sultan Iskandar (PSI) dengan kerjasama Per-satuan Astronomi Sarawak (SAS) telah menganjurkan Hari As-tronomi 2011 pada 28 Mei 2011 di kawasan sekitar PSI dan teater PSI serta Dewan Suarah Negeri, Ku-ching.

  Ia telah diadakan sejajar dengan Minggu Astronomi Sedunia yang di-sambut pada bulan Mei.

  Sempena dengan Hari Astronomi, tema Universe Unites Us telah di-pilih sebagai tema utama untuk me-nyalurkan idea-idea astronomi kepada pengunjung yang berkunjung untuk memeriahkan lagi Hari Astronomi tersebut.

  Dengan tema Universe Unites Us, makhluk asing telah digunakan sebagai gimik untuk menarik perha-tian orang ramai agar mereka ingin berkunjung ke PSI sempena sambu-tan Hari Astronomi 2011.

  Sambutan yang diadakan dari jam

  8.30 pagi hingga 2 petang ini telah membariskan beberapa aktiviti me-narik kepada semua golongan ma-syarakat seperti tayangan planetarium percuma, pertandingan mewarna dan melukis bagi kategori pra-sekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, Lucky Astronomy dengan hadiah utamanya adalah sebuah teles-kop, cabaran Mars Rover, cabaran menerbangkan kapal terbang kertas, Astro Hunt dan banyak lagi.

  Malah, pihak PSI dn SAS turut menganjurkan pertandingan mencari keluarga makhluk asing dengan ke-luarga yang berkunjung ke Hari As-tronomi digalakkan untuk mengubah diri mereka seperti makhluk asing dan terdapat juga pertandingan mencari makhluk asing paling menarik semasa sambutan tersebut.

  Malah, sekolah-sekolah di sekitar bandar raya Kuching turut serta dalam memeriahkan lagi sambutan ini den-gan menghantar pelajar-pelajar untuk

  Tuan Haji Soedirman Bin Aini, Setiausaha Tetap KPSU (kiri) menyampaikan cenderamata kepada Datuk Haji Fadillah Bin Yusof, Timbalan Menteri MOSTI semasa perasmian Hari Astronomi 2011. Turut hadir Datu Romie Sigan, Presiden Persatuan Astronomi Sarawak (SAS) (tengah) dan Tuan Haji Mohamad Atei bin Abang Medaan, Timbalan Presiden SAS.

  Ismandy Ali, Kurator PSI menyampai-kan hadiah kepada penerima teleskop bagi kategori Lucky Astronomy.

  Salah seorang kanak-kanak gigih menghasilkan lukisannya sempena Hari Astronomi 2011.

  Berita

 • Julai - Disember 20115

  Berita

  terlibat dalam sesi selari bagi mem-berikan maklumat kepada pengunjung yang berkunjung ke ruang pameran yang disediakan. Antara sekolah yang menyertai pameran selari termasuk SMK Santubong, SMK Matang Hilir, SMA Tun Ahmad Zaidi (TUNAZ), SMK Tun Abdul Rahman dan SMK Kota Samarahan.

  Di samping itu, terdapat juga pa-meran daripada agensi kerajaan serta kelab-kelab seperti Kelab Penerban-gan Petra Jaya dan Kelab Paintball.

  Kira-kira 2000 orang telah berkun-jung ke PSI untuk memeriahkan lagi suasana sambutan Hari Astronomi dengan kepelbagaian yang ditawarkan kepada semua peringkat umur.

  Malah, mereka yang menyertai pertandingan yang diadakan ada yang tidak pulang dengan tangan kosong terutama bagi kanak-kanak serta pe-lajar-pelajar sekolah yang menyertai pertandingan mewarna dan melukis.

  Peserta pertandingan menerbang-kan kapal terbang kertas, kejohanan Mars Rover dan AstroHunt ma-sing-masing turut bertuah menerima hadiah yang disumbangkan oleh pihak penaja.

  Acara utama iaitu pemilihan makhluk asing turut menyaksikan pe-menangnya yang menerima sebuah binokular dan bagi