akadeemilise kirjutamise keel ja stiil

of 60/60
Akadeemilise kirjutamise keel ja stiil Hans Põldoja DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis

Post on 14-Apr-2017

160 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akadeemilise kirjutamise keel ja stiil

  Hans Pldoja DTI6001.DT ppimine krgkoolis

 • Digitehnoloogiate instituudi nuded bakalaureusetdele

 • Digitehnoloogiate instituudi nuded bakalaureusetdele

  Hetkel kehtivad erinevad nuded ppesuundade kaupa

  htsed nuded on ettevalmistamisel

 • http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-instituut/Oppetoo/Dokumendid

  http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-instituut/Oppetoo/Dokumendid

 • Vormistamine ja viitamine

  Vormistusjuhend lput koostamiseks: http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/lopu_too/yliopilastoode_vormistusjuhend_2016a.pdf

  Bibliograafiliste kirjete koostamine: http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bibliograafiliste_kirjete_koostamine.pdf

  http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/lopu_too/yliopilastoode_vormistusjuhend_2016a.pdfhttp://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/bibliograafiliste_kirjete_koostamine.pdf

 • Bakalaureuset osad

  Tiitelleht

  Autorideklaratsioon

  Lihtlitsents

  Sisukord

  Sissejuhatus

  T phiosa

  Kokkuvte

  Summary

  Kasutatud kirjandus

  Lisad

 • Vormistamine

  Phitekst 12 pt Times New Roman, rpjoondus, reavahe 1,5

  Vasak serv 4 cm, lejnud servad vaikimisi seadetega (2,54 cm; 3,17 cm)

  Leheklje numbreid nidatakse alates sissejuhatusest, nummerdatakse alates tiitellehest

  Peatkid nummerdatakse (va sissejuhatus, kokkuvte, kasutatud kirjandus)

 • Joonised, tabelid, koodinited

  Tabelitel on number ja pealkiri

  Joonistel ning koodinidetel on number ja allkiri

  Kigile tabelitele, joonistele ja koodinidetele tuleb teksti sees numbriga viidata

 • APA6 viitamisssteemi lhikokkuvteTekstisisesed viited

  Juhul kui allika avaldamiskuupev puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel kuupev puudub. Niteks:(eXe Learning, kuupev puudub)

  Juhul kui autori nimi puudub, kirjutatakse tekstisises viites autori asemel allika pealkiri. Niteks:(Gmnaasiumi riiklik ppekava, 2014)

  Tekstisisesed viited kirjutatakse lause sisse, mitte punkti jrele. Ainsaks erandiks, kus viide kib punkti jrel, on vhemalt 40 sna pikkused tsitaadid (American Psychological Association [APA], lk 171).

  Allika tp Esimene tekstisisene viide Jrgnevad tekstisisesed viited

  Esimene tekstisisene viide sulgudes

  Jrgnevad tekstisisesed viited sulgudes

  he autori teos Carroll (2000) Carroll (2000) (Carroll, 2000) (Carroll, 2000)

  Kahe autori teos Vljataga ja Laanpere (2010) Vljataga ja Laanpere (2010) (Vljataga & Laanpere, 2010) (Vljataga & Laanpere, 2010)

  Kolme autori teos Vljataga, Pata ja Tammets (2011)

  Vljataga et al. (2011) (Vljataga, Pata, & Tammets, 2011)

  (Vljataga et al., 2011)

  Nelja autori teos Tomberg, Laanpere, Ley ja Normak (2013)

  Tomberg et al. (2013) (Tomberg, Laanpere, Ley, & Normak, 2013)

  (Tomberg et al., 2013)

  Viie autori teos Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen ja Priha (2006)

  Pldoja et al. (2006) (Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen, & Priha, 2006)

  (Pldoja et al., 2006)

  Kuue vi enama autori teos Villems et al. (2012) Villems et al. (2012) (Villems et al., 2012) (Villems et al., 2012)

  Grupi teos (lhendiga) International Society for Technology in Education (ISTE, 2008)

  ISTE (2008) (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008)

  (ISTE, 2008)

  Grupi teos (lhend puudub) The Design-Based Research Collective (2003)

  The Design-Based Research Collective (2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • Tielikud viitekirjed kasutatud kirjanduse loetelus

  Nr Allika tp Viide Mendeley allika tp

  Perioodikavljaanded(Periodicals)

  1. Teadusajakirja artikkel koos digitaalobjekti identifikaatoriga(Journal article with DOI)

  Vljataga, T., & Laanpere, M. (2010). Learner control and personal learning environment: a challenge for instructional design. Journal of Interactive Learning Environments, 18(3), 277291. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2010.500546

  Kommentaar: alates 2014. aastast soovitatakse DOI number esitada URL kujul (http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/07/how-to-use-the-new-doi-format-in-apa-style.html)

  Journal Article

  3. Teadusajakirja artikkel ilma digitaalobjekti identifikaatorita(Journal article without DOI)

  Pldoja, H., Leinonen, T., Vljataga, T., Ellonen, A. & Priha, M. (2006). Progressive Inquiry Learning Object Templates (PILOT). International Journal on E-Learning, 5(1), 103111.

  Journal Article

  7. Ajakirja artikkel(Magazine article)

  Roonemaa, H. (2013, august). Kuidas Evernoteiga oma elu korda saada? Digi, 100, 4647.

  Magazine Article

  10. Ajalehe artikkel(Newspaper article)

  Reier, L. (2012, 26. oktoober). ppematerjalid: hinaphisus versus metoodilisus. petajate Leht, lk 23.

  Newspaper Article

  11. Ajalehe artikkel veebis(Online newspaper article)

  Ross, M. (2012, 9. november). pikute kvaliteeti ei taga riik. petajate Leht. Loetud aadressil http://opleht.ee

  Newspaper Article

  Raamatud ja raamatupeatkid(Books, Reference Books, and Book Chapters)

  18. Terve raamat, trkiversioon(Entire book, print version)

  Hirsjrvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Book

  Toimetatud raamat Pata, K., & Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigripe: Haridustehnoloogia ksiraamat. Tallinn: TL informaatika instituut.

  Book

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • 25. Raamatupeatkk, trkiversioon(Book chapter, print version)

  Sillaots, M., Tammets, P., & Tammets, K. (2009). Sotsiaalse tarkvara vimalused piprotsessis. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigripe: Haridustehnoloogia ksiraamat (lk 181198). Tallinn: TL informaatika instituut.

  Book Section

  Tehnilised ja teadusaruanded(Technical and Research Reports)

  34. Aruanne asutuse arhiivist(Report from institutional archive)

  Ferguson, R. (2012). The State Of Learning Analytics in 2012: A Review and Future Challenges (KMI aruanne KMI-12-01). Loetud The Open University, Knowledge Media Institute veebilehel http://kmi.open.ac.uk/publications/techreport/kmi-12-01

  Report

  Konverentsiartiklid(Meetings and Symposia)

  39. Kogumikus avaldatud konverentsiartiklid(Proceedings published in book form)

  Pldoja, H., Vljataga, T., Tammets, K., & Laanpere, M. (2011). Web-based Self- and Peer-assessment of Teachers Educational Technology Competencies. H. Leung, E. Popescu, Y. Cao, R. Lau, & W. Nejdl (toim), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 7048. Advances in Web-Based Learning (lk 122131). http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25813-8_13

  Conference Proceedings

  Doktori- ja magistritd(Doctoral Dissertations and Masters Theses)

  Magistrit institutsionaalsest andmebaasist

  Paju, H. (2012). Innovatsiooni leviku tegurid Eesti kutsepetajate seas e-ppe nitel (magistrit). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/

  Thesis

  Veebiallikad(Internet Message Boards, Electronic Mailing Lists, and Other Online Communities)

  Veebileheklg Pldoja, H., & Laanpere, M. (2011). Viitamine ja viidete haldamine e-ppes: phimtted, misted, reeglid. Loetud aadressil http://lemill.net/content/webpages/viitamine-ja-viidete-haldamine-e-oppes-pohimotted-moisted-reeglid

  Web Page

  Veebileheklg, ilma avaldamiskuupevata HITSA Innovatsioonikeskus. (kuupev puudub). ppevara kvaliteet. Loetud aadressil http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/oppevara-kvaliteet

  Web Page

  Nr Allika tp Viide Mendeley allika tp

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • Viited on vormistatud APA ksiraamatu 6. trkis toodud nidete eeskujul. Numbrid nidete ees thistavad tpseid allika tpe APA ksiraamatus.

  American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. trkk). Washington, DC: American Psychological Association.

  See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamineJagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks klastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/

  Vikipeedia artikkel Operating system. (kuupev puudub). Wikipedia. Loetud 14. detsember 2014 aadressil http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system

  Web Page

  76. Ajaveebipostitus(Blog post)

  Pldoja, H. (2012, 2. juuni). Kursuse kokkuvte [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/2012/06/02/kursuse-kokkuvote/

  Web Page

  igusaktid

  Seadus Gmnaasiumi riiklik ppekava. (2014). RT I, 29.08.2014, 21. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021

  Nr Allika tp Viide Mendeley allika tp

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • Akadeemilise stiili tunnused

 • Keelekasutuse stiil

  Stiil on suhtlussituatsioonile ja -eesmrgile vastav keelekasutusviis

  Viis erinevat snavara liiki:

  ilukirjanduslik

  ajakirjanduslik

  teaduskeelne

  ametlik

  argikeelne

  (Ilves, 2009)

 • Objektiivsus

  Autori seisukohad tuleb vljendada vimalikult neutraalselt

  Kolmanda isiku kasutamine mina-vormi asemel

  Emotsionaalsete vljendite, naljade jms vltimine

  (Ilves, 2009)

 • Komplekssus

  Tavakeelega vrreldes pikema ja keerukama lesehitusega laused

  Erialasnavara, vrsnade ja rahvusvaheliste terminite kasutamine

  (Ilves, 2009)

 • Nitlikustamine

  Videte illustreerimiseks kasutatakse jooniseid, tabeleid, graafikuid, intervjuude katkeid vms

  (Ilves, 2009)

 • Ettevaatlikkus

  Autor peab mistma, et esitab tema tlgendus andmetest ja kirjandusallikatest on ks vimalik lhenemine ning tunnistama alternatiivide vimalikkust

  (Ilves, 2009)

 • Ebavrdsest kohtlemisest hoiduv keelekasutus

  Sooneutraalne keelekasutus inglise keeles

  Vhemusgruppe tuleks nimetada nii, nagu nad ise eelistavad, et neid nimetatakse

  (Ilves, 2009)

 • Kergesti loetavus ja mistetavus

  Sobiva pikkusega likudeks jagatud

  Ei sisalda leliigseid snu ega lauseid

  Oluline info kergesti leitavalt esile toodud (niteks loeteluna)

  (Ilves, 2009)

 • Vastutustundlikkus

  Akadeemilise teksti autor vastutab esitatud seisukohtade eest

  Esitatud teamised peavad phinema reaalselt kogutud andmetel

  Uurimises osalenute huvid (nt konfidentsiaalsus) peavad olema kaitstud

  (Ilves, 2009)

 • Argumenteeritus

  Esitatud vited peavad olema loogiliselt phjendatud

  Vastupidised seisukohad tuleb tasakaalukalt mber lkata

  Jreldused peavad olema seostatud andmetega

  (Ilves, 2009)

 • Ajavormide kasutamine

 • Olevik

  Terminiseletused

  ldjoonelised vited

  Psivaloomulised ning ldkehtivad definitsioonid

  Teooria ja sellest tulenevate videte tutvustamine

  Tabelitele ja joonistele viitamine

  Uurimistulemuste ja jrelduste esitamine

  (Hirsjrvi, Remes, & Sajavaara, 2010)

 • Minevik

  Minevikus toimunud sndmustest kirjutamine

  Varem avaldatud uurimustele viitamine

  Oma uurimuse kigus tehtud tegevuste kirjeldamine

  (Hirsjrvi et al., 2010)

 • Pealkirjastamine

 • Pealkirjastamise phimtted

  Lhike ja tpne (APA jrgi lubatud kuni 12 sna)

  Kesksed misted pannakse pealkirja esimesteks snadeks

  Vlditakse leliigseid snu (uurimus, levaade, jne)

  Pealkirja lppu ei panda punkti

  Vajadusel tpsustav alapealkiri

  Essee puhul sobib ka ksilausena moodustatud pealkiri

  (Hirsjrvi et al., 2010)

 • Pealkirjad t liigendajana

  Pikemad tekstid tuleb liigendada peatkkideks ja alapeatkkideks

  Bakalaureuse- ja magistrit puhul on eeldatakse kindlaid phiteksti peatkke:

  Kirjanduse anals (snastada teemat kokku vtvalt)

  Metoodika

  Tulemused (arendusuuringute puhul esitatakse vajadusel mitme peatkina)

  Arutelu

 • Pealkirjade kontrollimine

  Kas pealkiri vastab (ala)peatki sisule?

  Kas ainult sisukorda nhes saab tuletada terve t pealkirja?

  Kas kik pealkirjad on vajalikud?

  Kas (ala)peatkid on mistliku pikkusega?

  Kas alapealkiri sobib krgema taseme pealkirja alla?

  Kas korraga on vhemalt kaks alapealkirja?

  Kas alapealkirjad on samas stiilis?

  Kas kski alapealkiri ei kattu ega sarnane liialt terve t pealkirjaga?

  (Hirsjrvi et al., 2010)

 • Allikate kasutamine ja tekstisisene viitamine

 • Viited

  Viited koosnevad kahest osast:

  tekstisisene viide

  viitekirje kasutatud kirjanduse loetelus

 • Viitamisssteemid

  Nimi-aasta viitamissteemid teose tekstis on viide autori nimele ja teose avaldamise aastale, tielikud viitekirjed autorite jrgi thestikulises jrjekorras teose lpus

  Numbriviitamisssteemid teose tekstis on allika number, tielikud viitekirjed kasutamise jrjekorras teose lpus

  Joonealune viitamine teksti sees number laindeksina, viitekirjed leheklje vi teose lpus

 • Tuntumad viitamisssteemid

  American Psychological Association (APA)

  Modern Language Association (MLA)

  The Chicago Manual of Style

  Harvard

  ...

 • http://www.apastyle.org

  http://www.apastyle.org

 • APA6 viitamisssteemi lhikokkuvteTekstisisesed viited

  Juhul kui allika avaldamiskuupev puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites aasta asemel kuupev puudub. Niteks:(eXe Learning, kuupev puudub)

  Juhul kui autori nimi puudub, kirjutatakse tekstisises viites autori asemel allika pealkiri. Niteks:(Gmnaasiumi riiklik ppekava, 2014)

  Tekstisisesed viited kirjutatakse lause sisse, mitte punkti jrele. Ainsaks erandiks, kus viide kib punkti jrel, on vhemalt 40 sna pikkused tsitaadid (American Psychological Association [APA], lk 171).

  Allika tp Esimene tekstisisene viide Jrgnevad tekstisisesed viited

  Esimene tekstisisene viide sulgudes

  Jrgnevad tekstisisesed viited sulgudes

  he autori teos Carroll (2000) Carroll (2000) (Carroll, 2000) (Carroll, 2000)

  Kahe autori teos Vljataga ja Laanpere (2010) Vljataga ja Laanpere (2010) (Vljataga & Laanpere, 2010) (Vljataga & Laanpere, 2010)

  Kolme autori teos Vljataga, Pata ja Tammets (2011)

  Vljataga et al. (2011) (Vljataga, Pata, & Tammets, 2011)

  (Vljataga et al., 2011)

  Nelja autori teos Tomberg, Laanpere, Ley ja Normak (2013)

  Tomberg et al. (2013) (Tomberg, Laanpere, Ley, & Normak, 2013)

  (Tomberg et al., 2013)

  Viie autori teos Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen ja Priha (2006)

  Pldoja et al. (2006) (Pldoja, Leinonen, Vljataga, Ellonen, & Priha, 2006)

  (Pldoja et al., 2006)

  Kuue vi enama autori teos Villems et al. (2012) Villems et al. (2012) (Villems et al., 2012) (Villems et al., 2012)

  Grupi teos (lhendiga) International Society for Technology in Education (ISTE, 2008)

  ISTE (2008) (International Society for Technology in Education [ISTE], 2008)

  (ISTE, 2008)

  Grupi teos (lhend puudub) The Design-Based Research Collective (2003)

  The Design-Based Research Collective (2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  (The Design-Based Research Collective, 2003)

  Koostanud: Hans PldojaViimati muudetud: 7. detsember 2015

 • 8

  1. Kirjanduse anals Muutunud piksituse juurutamine on andnud petajatele tuke sotsiaalkonstruktivistliku

  lhenemise rakendamisele, rhutades ppijates probleemi lahendamise ja rhmat oskuse

  arendamist. Sellega on tekkinud ka surve kaasajastada ppimist, muutes seda omakorda

  huvitavamaks ja kaasahaaravamaks (Schneider & Synteta, 2005). petajad saavad

  kasutada pistsenaariumeid uutmoodi tundide ettevalmistamiseks ja abistavaks materjaliks

  tundide lbiviimisel. Kesoleva kirjanduse analsi eesmrgiks on anda levaade

  sotsiaalkonstruktivistlikule lhenemisele toetuvast trialoogilisest piksitusest, pi- ja

  ppedisainist, pistsenaariumist ning tuua vlja olemasolevad vahendid pistsenaariumide

  koostamiseks.

  1.1. Trialoogiline piksitus

  ppimist on traditsiooniliselt vaadeldud monoloogilisena iga ppija individuaalse

  teadmiste omandamisega. Eraldi saab vlja tuua dialoogilise ppimisprotsessi, mida

  ksitletakse kui les kasvamist ja kogukonna sotsiaalseks liikmeks saamist. ppeprotsessi

  tehnoloogiliste vahenditega toetamine on olnud aluseks trialoogilise ehk teadmisi loova

  ppimise metafoori tekkimisele (Hakkarainen, 2009). Trialoogiline ppimine toetab

  muutunud piksitust ja rhutab koostl phineva ppeprotsessi nol teadmiste ning

  praktikate kujunemist. Tavaprasest enam vrtustatakse hiselt loodud ja muudetud

  jagatavate histeadmiste kujunemist. Oluliseks peetakse erinevate digitehnoloogiliste

  vahendite kttesaadavust, mis aitab kaasa koostle jagatavate teadmusobjektide loomisel

  ning histegevuste organiseerimisel (Paavola & Hakkarainen, 2014). ppeprotsessist

  tervikuna levaate saamiseks ning selle kirjeldamiseks on mitmeid vimalusi, mida

  kirjeldatakse jrgmises peatkis.

  1.2. ppedisain ja pidisain

  ppedisain (ingl instructional design) keskendub petamise kavandamisel metoodikale ja

  ppeprotsessi kirjeldamisele, mida kasutades on suurem tenosus tita seatud

  pieesmrgid. Kavandamise eesmrgiks on muuta petamine thusamaks ning pilaste

  jaoks motiveerivamaks (Reigeluth, 1999). Sarnaselt ksitletakse ka ppimisega seonduvat,

  kasutades pidisaini (ingl learning design) mistet, millega kirjeldatakse tnapeval

  pitegevuste kavandamist, planeerimist ja lbiviimist (Oliver, 2007). he definitsioonina

 • Mann, W

  lisades

  virtuaal

  Vahend

  sellesse

  (diminis

  Manni V

  erinevat

  alamliik

  reaalsus

  taksono

  Joonis 4

  andmete

  Oleneva

  liitvirtua

  Feineri

  eesmrg

  reaalsus

  modifits

  WearComp

  juurde kak

  suse (media

  datud reaals

  midagi (

  shed reality

  Venn diagra

  te liikide va

  ke, mis ku

  st. Vasakp

  oomia, mille

  4. Manni rea

  l).

  alt reaalsus

  aalsust, vah

  (2002) ar

  giks on lb

  sesse ja p

  seerimine.

  p ja WearC

  ks uut nh

  ated virtuali

  suses mani

  (augmented

  y).

  amm (vt joo

  ahel. Joonis

  uulub omak

  oolne diag

  es R thistab

  aalsuse-virtua

  se ja virtu

  hendatud rea

  rvates seisn

  bematult re

  ab seda l

  Cam leiutaja

  htust: vahen

  ity) (2002, 0

  ipuleeritaks

  d reality),

  onis 4, pare

  sel on selge

  korda pim

  gramm visu

  b reaalsust,

  aalsuse-vahen

  uaalsuse mo

  aalsust ja va

  neb virtuaa

  eaalset maa

  aiendada. V

  a, laiendab

  ndatud reaa

  06. august).

  e kasutaja

  muundade

  empoolne ob

  elt nha, et

  munud reaa

  ualiseerib

  V virtuaa

  ndatud konti

  odifitseerim

  ahendatud v

  alse ja liitr

  ailma asend

  Vahendatud

  Milgrami

  alsuse (med

  .

  reaalmaail

  s (modula

  bjekt) kuva

  liitreaalsus

  lsuse alla

  reaalsuse,

  alsust ja IM

  iinium (auto

  mise astmes

  virtuaalsust.

  reaalsuse v

  dada, siis

  d reaalsuse

  RVK kahe

  diated real

  lmaga erine

  ted reality

  b seosed va

  s on ks va

  ja sisaldab

  virtuaalsus

  sbe ast

  ri joonis Ma

  st eristab

  vahe selles,

  liitreaalsus

  eesmrgiks

  e-dimensioo

  lity) ja vah

  neval viisil:

  y) vi eem

  ahendatud r

  ahendatud r

  b endas vi

  se ja vahe

  tet.

  ann, 2002, 0

  Mann liitr

  , et kui

  suhtub re

  ks on aga r

  14

  oniliseks,

  hendatud

  lisades

  maldades

  reaalsuse

  reaalsuse

  rtuaalset

  endatuse

  6. august

  eaalsust,

  esimese

  espektiga

  reaalsuse

 • Tarkvarale viitamine

  APA soovitab viidata tarkvarale nagu kirjandusallikatele (viitekirjed kasutatud kirjanduse loetelus): http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa-style.html

  Meie instituudi tde juures soovitame suurema arvu tarkvaraviidete korral esitada viited joonealustes mrkustes URLidena

  http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa-style.html

 • Tsiteerimine ja refereerimine

  Refereerimisel antakse teise autori tekst edasi oma snadega

  Tsiteerimisel antakse teise autori tekst edasi sna-snalt jutumrkides

 • Plagiaat

  Plagiaat on teiste autorite teoste osade (laused, teksti phiideed, visuaalsed materjalid, vms) esitamine oma ts nii, et need on ilma korrektse akadeemilise viitamiseta omistatud t esitajale

  Teise autori teksti snasnalt kordamist loetakse plagiaadiks nii originaalkeeles kui tlgitult

  Vajadusel tuleb teise autori snastus esitada tsitaadina (jutumrkides) koos korrektse viitega

 • Nide plagiaadist

 • http://teadusfilosoofia.ee/kontroll/

  http://teadusfilosoofia.ee/kontroll/

 • Lhendid, numbrid, kirjavahemrgid jne

 • Lhendite kasutamine

  Esimesel kasutamisel tuleb lhend pikalt lahti kirjutada (va ldtuntud lhendite loetelus olevad lhendid)

  Punkti panemine vikethtlhendite lppu ei ole kohustuslik, punkt pannakse siis kui ilma punktita lhend raskendab tekstist arusaamist

  ldtuntud lhendite lppu pigem ei panda punkti

  Vajadusel vib lisada tle lhendite ja akronmide loetelu

 • https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=9&id=67

  https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=9&id=67

 • Akronmide kasutamine

  Akronm mitme sna algusthtedest moodustatud hend (nt HTML HyperText Markup Language)

  Esimesel kasutamisel tuleb akronm pikalt vlja kirjutada (lauses vi joonealuse mrkusena)

 • Keelte lhendamine

  Inglise keele lhend on ingl

  Kasutatakse sageli vrkeelsete mistete esitamisel, nt: Interaktsioonidisain (ingl interaction design) on

 • Numbrite kirjutamine

  Arvsnad 110 kirjutatakse tavalises tekstis snadega, akadeemilises tekstis sltuvalt kontekstist

  Kui tekstis on palju arve samas ligus vi suured ja vikesed arvud koos, siis kirjutatakse kik arvud numbritega

  Arvu ja mthiku vahel on thik

 • Sidekriips ja mttekriips

  Sidekriips: e-mail

  Mttekriipsul on kaks pikkust, mlema kasutamine on ige:

  (en-dash)

  (em-dash)

  Mttekriipsu ees ja jrel on thik

  Sna kuni asemel kasutatakse ilma thikuteta lhikest mttekriipsu: lk 37

 • Otsinguga leitavad vead

  Kaks thikut jrjest

  Thik punkti ees

  Thik algava sulu jrel vi lppeva sulu ees

  Thik reavahetuse ees vi jrel

  Kaks reavahetust jrjest

 • Teksti loetavus ja sidusus

 • Teksti loetavus ja sidusus

  Lausepikkus

  Tekstilikude pikkus: helauselised ligud ei sobi

  leminekud:

  Pealkirjade vahel

  Jooniste, tabelite, koodinidete ja loetelude vahel

  (Ala)peatkkide lpus

  Kokkuvtted

 • Kasulikud materjalid

 • http://www.eki.ee/books/ekk09/

  http://www.eki.ee/books/ekk09/

 • http://keeleabi.eki.ee

  http://keeleabi.eki.ee

 • http://www.eki.ee/dict/qs/

  http://www.eki.ee/dict/qs/

 • http://blog.apastyle.org

  http://blog.apastyle.org

 • Kasutatud kirjandus

  Hirsjrvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

  Ilves, K. (2009). Akadeemilise kirjutamise alused. Loetud aadressil http://hdl.handle.net/10062/14276

  http://hdl.handle.net/10062/14276

 • Kasutatud fotod

  wonderferret, https://www.flickr.com/photos/wonderferret/494319142/

  https://www.flickr.com/photos/wonderferret/494319142/

 • See materjal on avaldatud Creative Commons Autorile viitamineJagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks klastage aadressi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/

  Hans Pldoja [email protected]

  DTI6001.DT ppimine krgkoolis

  Digitehnoloogiate instituut Tallinna likool

  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/mailto:[email protected]