ajuntament de guardamar del segura ayuntamiento de ... de guardamar del segura ayuntamiento de...

Download Ajuntament de Guardamar del Segura Ayuntamiento de ... de Guardamar del Segura Ayuntamiento de Guardamar del Segura Informaci pblica de la modificaci puntual nmero 17 del Pla general

Post on 23-May-2018

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ajuntament de Guardamar del Segura Ayuntamiento de Guardamar del Segura

  Informaci pblica de la modificaci puntual nmero 17 del Pla general dordenaci urbana. [2016/10075]

  Informacin pblica de la modificacin puntual nmero 17 del Plan general de ordenacin urbana. [2016/10075]

  El Ple de lAjuntament, en sessi de data 24 de novembre de 2016, va acordar el sotmetiment a informaci pblica, per un termini de 45 dies, per mitj de publicaci del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un peridic de gran difusi, del document tcnic desborrany de la modificaci nmero 17 del Pla general i el document inicial estratgic lmbit del qual s lilla M-196, polgon 9 del sector U-1 del Pla general dordenaci urbana de Guardamar del Segura, incloent el carrer de Nicaragua que separa aquesta illa de la M-196A destinada a equipaments en el PGOU.

  El projecte amb tota la seua documentaci queda a disposici del pblic en la pgina web de lAjuntament de Guardamar del Segura, aix com en les dependncies dUrbanisme de lAjuntament situades en la planta primera. Durant el dit perode qualsevol interessat podr exami-nar-lo i presentar les allegacions i els suggeriments que crega oportuns.

  Aix mateix, se suspn la tramitaci i latorgament de llicncies de parcellaci, edificaci i demolici en lrea afectada per lactuaci, que queda definida pel propi mbit de la modificaci nmero 17 del PGOU de Guardamar del Segura.

  Cosa que es fa pblica per a general coneixement.

  Guardamar del Segura, 14 de desembre de 2016. Lalcalde: Jos Luis Sez Pastor.

  El Pleno del Ayuntamiento, en sesin de fecha 24 de noviembre de 2016, acord el sometimiento a informacin pblica, por plazo de 45 das, mediante publicacin del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un peridico de gran difusin, del documento tcnico de borrador de la modificacin nmero 17 del Plan general y el documento inicial estratgico cuyo mbito es la manzana M-196, polgono 9 del sector U-1 del Plan general de ordenacin urbana de Guardamar del Segura, incluyendo la calle de Nicaragua que separa esta manzana de la M-196A destinada a equipamientos en el PGOU.

  El proyecto con toda su documentacin queda a disposicin del pblico en la pgina web del Ayuntamiento de Guardamar del Segura, as como en las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento sitas en la planta primera. Durante dicho perodo cualquier interesado podr examinarlo y presentar cuantas alegaciones y sugerencias estime opor-tunas.

  Asimismo, se suspende la tramitacin y otorgamiento de licencias de parcelacin, edificacin y demolicin en el rea afectada por la actuacin, que queda definida por el propio mbito de la modificacin nmero 17 del PGOU de Guardamar del Segura.

  Lo que se hace pblico para general conocimiento.

  Guardamar del Segura, 14 de diciembre de 2016. El alcalde: Jos Luis Sez Pastor.

  2017-01-11T14:30:00+0100DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITATCertificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)

Recommended

View more >