ajankohtaista ammatillisessa e 2018. 11. 18.¢  ajankohtaista ammatillisessa...

Download Ajankohtaista ammatillisessa e 2018. 11. 18.¢  Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Kaisa

Post on 13-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Kaisa Räty Opetushallitus

 • 18.11.2018

 • 18.11.2018

 • Laadukas ammatillinen erityisopetus • Uusi lainsäädäntö antaa mahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevien tukemiseen • Kaikille sopivaa opetusta ja ohjausta (61 §) • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (63 §) • Erityinen (64 §) /vaativa erityinen tuki (65 §) + mahdollisuus

  mukauttamiseen • Mahdollisuus poikkeamiseen (66 §)

  • Miten erityistä tukea toteutetaan eri puolilla Suomea? • Yhdenvertaisuus • Tasalaatuisuus, opiskelijan oikeuksien ja edun toteutuminen kaikilla

  koulutuksen järjestäjillä

  18.11.2018

 • Haasteita

  • Yhteisöllisyys ja erityistä tukea tarvitsevien osallisuus

  • Itseohjautuvuuden kehittymistä tukeva koulutus ja oppilaitos

  • Erityisen tuen konsultaation kehittäminen / ammatilliset erityisoppilaitokset

  • Aikuisten erityisten tuen mallien kehittäminen

  • ”Kun se tulee sisään, se on meidän opiskelija” (koulutus- ja työelämäkelpoisuus)

  18.11.2018

 • Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä

  18.11.2018

 • Vaativan erityisen tuen kehittämiryhmä

  18.11.2018

 • Hallituksen kärkihanke: LAPE

  18.11.2018

  https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go&feature=youtu.be

 • 18.11.2018

 • 18.11.2018

 • VIP-verkostot perusopetuksessa

  18.11.2018

 • Aikuisten heikot perustaidot

  18.11.2018

 • Hallituksen kärkihanke: osatyökykyisten työllistäminen

  18.11.2018

 • Maahanmuuttajien oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen

  18.11.2018

 • Tutustuttavaksi • LaPe / Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi –raportti

  § Yhdenvertainen opiskelijahuollon saavutettavuus § Tuki mielenterveyden ongelmissa

  • Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti

  • Maahanmuuttajien kotouttamisen tehostaminen • Työttömyyden ehkäisy osaamistasoa nostamalla

  • KARVIn arviointi opiskeluhuollosta ammatillisessa koulutuksessa • Opiskelijat tiesivät keneltä saa apua • Mielenterveyspalveluiden tarve ei ole vähentynyt, läpäisy ei ole tehostunut

  • Nuorisobarometri 2017 • Nuoret uskovat koulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin • Monella keskeyttäjällä mielenterveysongelmia

  18.11.2018

  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan%20tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://karvi.fi/publication/oppilas-ja-opiskelijahuoltolain-1287-2013-toimeenpanon-arviointi-ammatillisessa-koulutuksessa/ https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2017/

 • Paluu perusasioiden äärelle: nuorten toiveita

  18.11.2018

  Me-säätiö, 100 nuorta kehittäjää

  • Jokaiselle HOKS • Opetuksen määrän riittävyys • Kiinnitetään huomio työrauhaan, varmistetaan

  oppimisen ilmapiiri • Kiusaamiseen puuttuminen • Opiskeluhuoltopalvelujen riittävyys • Jälkiohjausoikeus myös ammatilliseen koulutukseen • Kustannukset eivät saa estää opiskelua • Lisätään yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua

  ammatillisessa koulutuksessa • Edistetään harrastusmahdollisuuksia (AMIS 2018, Mitä kuuluu, ammattiin opiskeleva? Saku ry)

 • Ole rohkeasti yhteydessä! Kaisa Räty kaisa.raty@oph.fi 0295331694

  mailto:kaisa.raty@oph.fi