agresja i przemoc wŚrÓd dzieci i mŁodzieŻy · 2017-10-27 · 55. agresja i przemoc w polskich...

12
_________________________________________________________________________ AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016

Upload: others

Post on 06-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

_________________________________________________________________________

AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Turek, 2016

Page 2: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

1

Niniejsze zestawienie obejmuje literaturę (wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism)

na temat agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Zostało ono opracowane w oparciu

o zbiory Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Filii w Turku. Obejmuje tematykę między innymi przemocy w przedszkolu i w szkole,

bullyingu i mobbingu, cyberprzemocy, agresji werbalnej i niewerbalnej oraz metod pracy

z dzieckiem agresywnym.

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. AGRESJA / B. Krahé. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Sygn.: 42462

2. AGRESJA - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / J. Juul. –

Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2013

Sygn.: 47366

3. AGRESJA a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji ? / J.U. Rogge. – Kielce :

Wydawnictwo Jedność, 2007

Sygn.: 43917

4. AGRESJA dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne /

pod red. I. Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007

Sygn.: 43756, 44867

5. AGRESJA dzieci i młodzieży – rozwojowe i środowiskowe czynniki ryzyka / J.

Zinczuk [W:] Oblicza współczesnych uzależnień / red. L. Cierpiałkowska ; IS. im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008. – s. 247-264

Sygn.: 44629

6. AGRESJA i przemoc – relacje uczeń – nauczyciel w szkole zawodowej / B. Kohlman

[W:] Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne (w

poszukiwaniu wzorów pracy pedagogicznej) / pod red. nauk. S. Walasek, E.

Kowalskiej, R. Fudalego. – Kraków : Impuls, 2011. – s. 211-221

Sygn.: 46484

7. AGRESJA i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. I.

Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007

Sygn.: 43757

8. AGRESJA młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / B. Urban. – Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sygn.: 46214

9. AGRESJA i przemoc w zachowaniach młodzieży – refleksja nad zjawiskiem, ze

szczególnym uwzględnieniem autodestrukcyjnych doświadczeń alkoholowych / J.A.

Malinowski [W:] Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. R. M.

Ilnicka, J. Cichla. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009. – s. 87-106

Sygn.: 45433

Page 3: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

2

10. AGRESJA jako przejaw patologii polskiej szkoły / A. Czerkawski [W:] Aktualne

przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. M. Walancik. –

Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009. – s. 82-90

Sygn.: 45429

11. AGRESJA w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. M. Libiszowska-Żółtkowska, K.

Ostrowska. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

Sygn.: 44067

12. AGRESJA w szkole – z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego

/ G. Poraj [W:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości

ich przezwyciężania / pod red. T. Sołtysiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii

Bydgoskiej, 2005. – s. 245-263

Sygn.: 42909

13. AGRESJA w środowisku szkolnym / J. Maciejewski [W:] Różne spojrzenia na

przemoc / red. nauk. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej

Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2008. – s. 55-64

Sygn.: 44565

14. ANIELICE czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w

perspektywie socjologicznej / K. Stadnik, A. Wójtewicz. – Warszawa : Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne, 2009

Sygn.: 45142

15. CYBERPRZEMOC : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród

adolescentów / J. Barlińska, A. Szuster. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego, 2015

Sygn.: 46999

16. CYBERPRZEMOC wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / B. Aouil, M.

Kajdasz-Aouil [W:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i

komunikacji = Education and new technologies in culture, information and

communication / red. nauk. D. Siemieniecka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – s. 97-129

Sygn.: 47013

17. CZYNNIKI środowiska szkolnego wpływające na agresywne zachowania dzieci / A.

Grzywa-Bilkiewicz [W:] Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. B.

Muchackiej, K. Kraszewskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. – s.

169-176

Sygn.: 44335

18. DIAGNOZA i terapia ucznia agresywnego / J.M. Wolińska [W:] Kompetencje

diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. D. Wosik-Kawali, T.

Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. – s. 59-70

Sygn.: 45881

Page 4: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

3

19. DLACZEGO jesteście tacy okrutni ? : mobbing w szkole / J. Georg. – Poznań :

Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008

Sygn.: 44085

20. DLACZEGO uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania / P. Migała. –

Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008

Sygn.: 44878

21. DZIECI i młodzież szkolna w kręgu przemocy / J.A. Malinowski [W:] Środowisko –

młodzież – zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i

rozwoju młodzieży / red. J. A. Malinowski, A. Zandecki. – Toruń : Wydawnictwo

Edukacyjne Akapit, 2007. – s. 141-158

Sygn.: 45422

22. GDY PRZESTAJĄ być grzeczne czyli Kto cię nauczył tych brzydkich słów? / N.

Laniado. – Łódź : Wydawnictwo JK, 2009

Sygn.: 44886

23. GNĘBICIEL ze szkolnego boiska : [ jak radzić sobie z dziecięca agresją i wychować

asertywne dziecko] / K. Zarzour. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006

Sygn.: 42716

24. JAK REAGOWAĆ na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z

problemem / M. Zielińska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

Sygn.: 46227

25. JAK REAGOWAĆ na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z

problemem / M. Zielińska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

Sygn.: 47409

26. MAMO, on mnie bije / M. Herbert. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2007

Sygn.: 44302

27. MOBBING - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / D.Olweus. – Wyd. 2. –

Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007

Sygn.: 43689

28. MOBBING w szkole / K. Gebauer. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

Sygn.: 43783

29. MOBBING w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach. – Wyd.

2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Sygn.: 44139

30. MUZYKOTERAPIA dzieci agresywnych / D. Gulińska-Grzeluszka. – Łódź :

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009

Sygn.: 45214

Page 5: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

4

31. NAPASTOWANIE seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / A. Wołosik ;

współpr. E. Majewska. – Warszawa : Difin, 2011

Sygn.: 45970

32. ODWAGA cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / K. E.

Dambach. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Sygn.: 44146

33. PATOLOGIE społeczne / I. Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,

2008. – s. 107-123: Agresja wśród dzieci i młodzieży

Sygn.: 43961, 44455

34. PROFILAKTYKA w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy

programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i

szkół ponadgimnazjalnych / J. Moczydłowska, I. Pełszyńska. – Rzeszów :

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2006

Sygn.: 43578

35. PROGRAMY profilaktyczne w przestrzeni współczesnej szkoły. Szkolny program

zapobiegania agresji i zachowaniom ryzykownym / M. Białek [W:] Niektóre obszary

pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego /

pod red. T. Wilk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. – 23-36

Sygn.: 43960

36. PRZECIWDZIAŁANIE agresji i przemocy wśród uczniów / A. Kołodziejczyk [W:]

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / B. Woynarowska. – Wyd. 1 - 1

dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – s. 518-548

Sygn.: 44339

37. PRZEMOC i agresja wśród dzieci w przedszkolu. Wybrane zagadnienia / A. Watoła

[W:] Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak. – Łódź

: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2008. – s. 89-96

Sygn.: 44565

38. PRZEMOC i prześladowanie w szkole : skuteczne sposoby przeciwdziałania agresji

wśród młodzieży / S. Guerin, E. Henness. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie

Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Sygn.: 44308

39. PRZEMOC symboliczna w przedszkolu / M. Falkiewicz-Szult ; I.S. Szczeciński

Uniwersytet. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

Sygn.: 42950

40. PRZEMOC wśród nieletnich / K. Dojwa [W:] Różne spojrzenia na przemoc / red.

nauk. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Humanistyczno - Ekonomicznej, 2008. – s. 65-78

Sygn.: 44565

Page 6: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

5

41. ROZWÓJ agresji u dzieci w kierunku niedostosowania społecznego / K. Biel [W:]

Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i

pomocowe / red. K. Biel, J. Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa

Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. – s. 75-102

Sygn.: 46103

42. SŁUP soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / E. Zubrzycka. – Gdańsk :

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Sygn.: 43028

43. SOCJOLOGICZNE i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. J.

Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -

Ekonomicznej, 2007

Sygn.: 43969

44. TERAPIA dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez

współdziałanie / R.W. Greene, J. S. Ablon. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 2008

Sygn.: 44184

45. UCZEŃ o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / A.

Paszkiewicz, M. Łobacz. – Warszawa : Difin, 2013. – s. 123-137 : Uczniowie – ofiary

i sprawcy mobbingu

Sygn.: 46683

46. ZACHOWANIA agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w

sytuacjach konfliktu / M. Cywińska [W:] Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży

w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. D.

Boreckiej-Biernat. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011. – s. 151-165

Sygn.: 46310

47. ZACHOWANIA dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / B. Urban. –

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005

Sygn.: 44949

48. ZASTRASZANIE i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red.

nauk. M.I. Dąbkowska, M. R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program

"Daphne". – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

Sygn.: 46068

49. ZNĘCANIE się w szkołach : jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla

nauczycieli / M. Gualdi ; i in.. – Warszawa : Kampania Przeciwko Homofobii, [2007]

Sygn.: 45116

50. ZNĘCANIE się w szkołach : przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu

się / M. Gualdi ; i in. – Warszawa : Kampania Przeciwko Homofobii, [2007]

Sygn.: 45115

Page 7: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

6

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

51. AGRESJA! / P. Łuczak // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 16-18

52. AGRESJA elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska / J. Pyżalski //

Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 12-26

53. AGRESJA elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście

zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / J. Pyżalski //

Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 31-51

54. AGRESJA i przemoc: scenariusz / P. Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s.

61-67

55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J.

Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 35-47

56. AGRESJA i przemoc zaczyna się w podstawówce / E. Jonakowska // Życie Szkoły. –

2013, nr 2, s. 26-29

57. AGRESJA w szkole - jak sobie z nią poradzić? / K. Kudłacik // Wszystko dla Szkoły.

– 2012, nr 4, s. 10-12

58. AGRESJA w szkole – obraz sprawcy i ofiary / K. Kruszko // Problemy Narkomanii. –

2008, nr 1, s. 13-22

59. AGRESJA w szkole jako przejaw patologii instytucji / K. Gazicka // Problemy

Narkomanii. – 2009, nr 2, s. 80-94

60. AGRESJA werbalna najmłodszych / W. Budny // Przegląd Oświatowy. – 2007, nr 7,

s. 14-16

61. AGRESJA wśród dzieci i młodzieży / T.Nesterak // Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 5-7

62. AGRESYWNA młodzież / A. Jędryszek-Geisler // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 30-34

63. AGRESYWNE dziewczęta / K. Młynarczyk // Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 14-15

64. AGRESYWNE zachowania uczniów – uwarunkowania rodzinne i społeczne / M.

Tomera // Życie Szkoły. – 2015, nr 5, s. 18-21

65. AGRESYWNE zachowania uczniów – uwarunkowania związane z funkcjonowaniem

dziecka / M. Tomera // Życie Szkoły. – 2015, nr 6, s. 18-21

66. BULLYING – osaczeni w szkole / M. Brudnik-Dąbrowska // Wychowanie Fizyczne i

Zdrowotne. – 2014, nr 8, s. 27-33

67. BULLYING i mobbing w szkole / J. Łysek // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 1, s.

119-129

Page 8: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

7

68. BULLYING wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego

uwarunkowania i planowane środki zaradcze / M. Wojciechowski // Kwartalnik

Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 107-124

69. CI, KTÓRZY dręczą innych / I. Kocemba // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s.

132-139

70. CODZIENNA szkolna przemoc / P. Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s.

55-60

71. CYBERPRZEMOC – zagrożenie dla młodego pokolenia / I. Gołębiewska //

Wychowawca. – 2010, nr 7-8, s. 12-15

72. CYBERPRZEMOC wśród młodzieży (na podstawie przeprowadzonych badań) / E.

Kopeć // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2012, nr 3-4, s. 39-47

73. CYBERPRZESTRZEŃ – nowa arena przemocy rówieśniczej / J. Barlińska //

Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 53-66

74. CZY AGRESJI można się nauczyć? / E. Racinowska // Wychowanie w Przedszkolu. –

2014, nr 4, s. 49-51

75. CZY NĘKANIE za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej?

Analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców

znanych wyłącznie z sieci / J. Wolak, K. Mitchell, D. Finkelhor // Dziecko

Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 57-77

76. DIAGNOZOWANIE i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / A. Karłyk-Ćwik //

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 5-13

77. DLACZEGO szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / B. Kruk // Nowa Szkoła.

– 2010, nr 7, s. 18-28

78. DLACZEGO w szkole jest tak wiele agresji? / J. Goraj // Katecheta. – 2005, nr 2, s. 3-

13

79. DRĘCZYCIEL i ofiara – dwie strony świata przemocy / M. Chorab // Opieka

Wychowanie Terapia. – 2009, nr 1-2, s. 5-7

80. IZOLACJA ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej /

K. Wasilewska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 6, s. 62-65

81. JAK POSTRZEGA siebie młodzież agresywna? / W. Kanios // Katecheta. – 2009, nr

7-8, s. 89-95

82. JAK PRZECIWDZIAŁAĆ agresji? Propozycje zabaw na świetlicy / E. Wędzina //

Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s. 19-20

83. JAK PRZECIWDZIAŁAĆ agresji wśród gimnazjalistów? (Prelekcja dla rodziców) /

W. Rafałowicz // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 19

Page 9: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

8

84. JAK PRZECIWDZIAŁAĆ cyberbullyingowi / T. Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2015,

nr 5, s. 78-80

85. JAK SOBIE radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka / I.

Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 62-68

86. KARTA obserwacji dziecka pod kątem zachowań agresywnych // Wychowanie w

Przedszkolu. – 2016, nr 2, s. 34-36

87. KIEDY w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / M. Chorab // Dyrektor

Szkoły. – 2009, nr 11, s. 40-42

88. KILKA uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / K. Ożóg // Język Polski w

Liceum. – 2008/2009, nr 2, s. 29-34

89. KTO UCZY agresji?: agresja w szkole [Cz.] 1 / W. Budny // Przegląd Oświatowy. –

2007, nr 15, s. 13-14

90. KTO UCZY agresji?: agresja w szkole [Cz.] 2 / W. Budny // Przegląd Oświatowy. –

2007, nr 16, s. 13-15

91. MEDIA elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / E. Marczewska // Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 5, s. 51-55

92. MOBBING – niebezpieczna bomba w szkole / A. Piekarska // Psychologia w Szkole.

– 2008, nr 3, s. 69-80

93. MOBBING w szkole – interwencja i profilaktyka / A. Piekarska // Psychologia w

Szkole. – 2010, nr 2, s. 49-60

94. NAJPIERW nauczyć, potem wymagać [przeciwdziałanie przemocy w przedszkolu i w

szkole] / E. Zubrzycka // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 91-100

95. NAUCZYCIEL a przemoc rówieśnicza wśród uczniów / A. Tłuściak-Deliowska //

Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 3, s. 155-171

96. NAUCZYCIEL wobec problemu mobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań / D.

Sikora, J. Wrótniak // Opieka Wychowanie Terapia. – 2008, nr 3-4, s. 5-9

97. NIEBEZPIECZNE szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / M. Janukowicz //

Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 28-32

98. NIEZAUWAŻALNI / B. Banasiak, A. Młynarczyk // Sygnał. – 2015, nr 1, s. 39-41

99. O AGRESJI, przemocy, brutalności / J. Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 36-44

100. O JĘZYKOWEJ agresji i przemocy w szkole / K. Ożóg // Język Polski w Szkole IV-

VI. – 2009/2010, nr 4, s. 39-41

Page 10: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

9

101. OBLICZA przemocy / M. Nowotka // Wychowawca. – 2009, nr 9, s. 28-29

102. OBSZARY występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / J. Kochelak

// Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 3-4

103. OCENA poziomu agresywności "przestępczych dziewcząt" według IPSA (analiza

wyników badań własnych) / M. Jurczyk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2011, nr 1-

2, s. 5-8

104. OFIARY przemocy szkolnej / E. Jonakowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 3, s. 38-40

105. PRACA nad agresywnymi zachowaniami dziecka / A. Kałuba-Korczak //

Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 2, s. 2-8

106. PROCEDURA reagowania na cyberbullying / A. Borkowska // Dyrektor Szkoły. –

2015, nr 5, s. 74-77

107. PROFILAKTYKA cyberprzemocy – przykłady z działań Polski i świata / A.

Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 119-129

108. PRZECIW zastraszaniu / U. Sajewicz-Radtke // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3,

s. 103-111

109. PRZECIWDZIAŁANIE agresji i przemocy. Porozumienie w szkole / E. Nerwińska

// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 8-13

110. PRZECIWDZIAŁANIE zachowaniom agresywnym uczniów – przykłady zabaw / E.

Zyzik, M. Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 44-49

111. PRZEJAWY agresji w szkołach gimnazjalnych / A. Praszek // Wychowanie

Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 29-32

112. PRZEKONANIA normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego / A.

Tłuściak-Deliowska // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 1, s. 18-29

113. PRZEMOC rówieśnicza a media elektroniczne / Ł. Wojtasik // Dziecko

Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 78-89

114. PRZEMOC rówieśnicza w sieci / B. Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s.

54-57

115. PRZEMOC rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do

problematyki / Ł. Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 7-11

116. PRZEMOC seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / J. Tyc //

Opieka wychowanie Terapia. – 2009, nr 1-2, s. 8-14

117. PRZEMOC w polskiej szkole. Profilaktyka / M. Nowotka // Wychowawca. – 2009,

nr 7-8, s. 42-43

Page 11: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

10

118. PRZEMOC w szkole / I. B. Bukrejewska // Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 20-23

119. PRZEMOC w szkole / M. Grzesiak // Sygnał. – 2015, nr 1, s. 7-12

120. PRZEMOC w szkole : różne punkty widzenia, jeden cel / P. Ilska // Sygnał. – 2015,

nr 1, s. 13-16

121. PRZEMOC w szkole : z doświadczeń francuskich / R. Olszewski // Opieka

Wychowanie Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 49-53

122. PRZEMOC w szkole – jak pomóc agresorom i ofiarom? / B. Rechnio-Kołodziej //

Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 12, s. 8-9

123. PRZEMOC w szkole wśród dziewcząt i chłopców / A. Komendant // Dyrektor

Szkoły. – 2007, nr 6, s. 33-36

124. PRZEMOC wobec rodziców – prawda czy mit? / R.M. Ilnicka // Praca Socjalna. –

2008, nr 2, s 76-88

125. REDUKOWANIE agresji – poprzez integrację grupy na zajęciach wf / K. Skalik //

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 2, s. 16-19

126. ROZPRAWA przeciwko przemocy: scenariusz / K. Binias, J. Koch // Wychowawca.

– 2007, nr 2, s. 29-30

127. ROZWÓJ mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw

agresywnych i przemocy wśród młodzieży / E. Marczewska // Wychowanie na co

dzień. – 2009, nr 10-11, s. 38-42

128. SĄD nad agresją i przemocą: scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / T.

Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3-5

129. SKUTECZNIE przeciw agresji w szkole / M. Goetz // Życie Szkoły. – 2016, nr 2, s.

28-32

130. SKUTKI cyberbullyingu – oskarżenie czy obrona technologii? / M. Walrave, W.

Herman // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 27-46

131. SPRAWCY przemocy szkolnej / E. Jonakowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 4, s. 22-

24

132. SYSTEM reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / A. Borkowska, D.

Macander // Dziecko Krzywdzone. – 2009, nr 1, s. 131-140

133. ŚMIERTELNE skutki przemocy rówieśniczej – przegląd i analiza zagadnień / A.

Piekarska // Dziecko Krzywdzone. – 2010, nr 3, s. 54-62

134. ŚWIADKOWIE cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją / K. Knol-

Michałowska // Dziecko Krzywdzone. – 2013, nr 1, s. 111-120

Page 12: AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY · 2017-10-27 · 55. AGRESJA i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / J. Kołodziejczyk, B. Walczak // Ruch Pedagogiczny

11

135. UWARUNKOWANIA agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / J. Pełczyński //

Wychowanie na co dzień. – 2009, nr 12, s. 19-21

136. UWARUNKOWANIA agresywnych zachowań uczniów / D. Wiśniewski //

Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 20-22

137. WPŁYW telewizji na agresywny język dzieci / W. Budny // Niebieska Linia. –

2010, nr 2, s. 23-25

138. WSPÓŁDZIAŁANIE rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka

przejawiającego zachowania agresywne / K. Potaczała // Nauczanie Początkowe. –

2009/2010, nr 2, s. 39-44

139. WYBRANE aspekty prawne cyberprzemocy / O. Trocha // Dyrektor Szkoły. – 2015,

nr 5, s. 82-85

140. ZAANGAŻOWANIE gimnazjalistów w przemoc rówieśniczą. Rola bliskich

przyjaźni / A. Tłuściak-Deliowska // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 6, s. 3-7

141. ZACHOWANIA agresywne młodzieży gimnazjalnej / A./ Gorący, M. Mikicin //

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 11, s. 22-24

142. ZACHOWANIA agresywne uczniów, w świetle badań porównawczych / K.

Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 13-22

143. ZACHOWANIA agresywne w świetle badań psychologicznych / E. Lebieżyńska //

Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 8-9

144. ZJAWISKO mobbingu i jego profilaktyka w środowisku szkolnym / M. Niklowa //

Wspólne Tematy. – 2009, nr 1, s. 15-20

145. ZJAWISKO przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań

wspomagających praktykę wychowawczą) / W. Jakubiak // Nowa Szkoła. – 2007, nr

1, s. 31-36

146. ZJAWISKO przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych z małego miasta / T.

Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 9, s. 3-8

147. ŹRODŁA i czynniki stymulujące zachowania agresywne / T. Zygmunt // Lider. –

2008, nr 9, s. 13-16

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

148. ONI / adaptacja tv i reż. D. Regucki. – Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006. –

CD ROM

Sygn.: CD 63