afet epİdemİyolojİsİ

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

135 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AFET EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof.Dr.Recep AKDUR. AFET EPİDEMİYOLOJİSİ. Epidemiyolojinin afet yönetiminde kullanılmasıdır. Amacı; afet sürecinde mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. AFET YÖNETİMİ. AFET YÖNETİMİ. RİSK YÖNETİMİ. KRİZ YÖNETİMİ. AFET YÖNETİMİ. RİSK YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • AFET EPDEMYOLOJSProf.Dr.Recep AKDUR

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSEpidemiyolojinin afet ynetiminde kullanlmasdr.Amac; afet srecinde mortalite ve morbiditeyi azaltmaktr.

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET YNETMAFET YNETMRSK YNETMKRZ YNETM

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET YNETMRSK YNETM (Olay ncesi /Proaktif davran) Olay olmadan nce koruma, nedenleri yok etme zararlar nleme /azaltma almalar)Risk ynetiminde hedef afet nedenlerini/ risklerini/ afetleri yok etmektir KORUMADIR

  UBAT 2009 ANTALYA

 • RSK YNETMRisk deerlendirme / Olas riskler Kabul edilemez risk/ Risk yok etme/ Risk azaltma (koruma)/arta kalan riskSenaryolar / Riske dayal zararlar (kabul edilebilir risk) /Zarar azaltma almalarCan ve mal kayplarnn nedenleri/ alnacak nlemlerKurumun-altyapnn yeniden inaasAFET EPDEMYOLOJS

  UBAT 2009 ANTALYA

 • NLEMLER GELTRMEAFET RSKLERAFETTE GEREKSNMLER (SENARYOLAR)AFETLERDE CAN ve MAL KAYIPLARININ NEDENLERALINACAK NLEMLER AFET EPDEMYOLOJS

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET YNETMKRZ YNETM (Olay sonras / Reaktif davran)Olay olduktan sonra olay /krizi def etme krizin yaralarn sarma ikincil zararlar azaltma almalardrKriz ynetiminde hedef ikincil kayplar en aza indirmektir.TEDAVDR

  UBAT 2009 ANTALYA

 • KRZ YNETMEtki analiziMdahaleyiletirmeYeniden yaplandrmaAFET EPDEMYOLOJS

  UBAT 2009 ANTALYA

 • KRZ YNETMAFET BLGE VE NFUSUNUN SAPTANMASIHASAR BYKLNN SAPTANMASIKURTARMA -OK GDERMETRAJREAMNASYON-SEVK -TEDAVGEC YERLEM SU, BESN, BARINAK, GYS, UYGUN EVRESALGIN NLEME

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSAfeti tanmlama ve tanma yntemlerini bulur, uygular, gelitirir.Afetten korunma nlemleri bulur, uygular, gelitirir (risk ynetimi).Afeti def etme ve hasarlarn giderme yntemlerini bulur, uygular ve gelitirir (kriz ynetimi).

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSAFETLERN NEDENLERN ANLAMAKAFETLER NLEMENN YOLLARINI BULMAK

  AFETLERDE LM VE YARALANMA NEDENLERN ANLAMAKAFETLERDE LM VE YARALANMALARI NLEMEK

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSToplumun salk durumunu saptarncelikli salk sorunlarn sralarSalk sorunlarn etkileyen etmenleri saptarProgram, giriim tr ve nceliklerini saptarSalk durumunu izlerProgram ve giriimlerin sonularn deerlendirir

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSEkolojik denge bozulurToplum yer deitirirNfus younluu artarHizmetler kesilirSektrler ve toplum rgtsz hale gelir

  EPDEMYOLOJ +AFET EPDEMYOLOJS

  UBAT 2009 ANTALYA

 • EPDEMYOLOJEtimolojik olarak, Yunancadaki);Epi: stnde / zerinde, Demos: toplum / halk veLogos; alma / bilim kelimelerinin birletirilmesi ile tretilmi bir terimdir.

  UBAT 2009 ANTALYA

 • EPDEMYOLOJOlgu ve olaylarn, toplumdaki dalmlarn inceleyerek bunlarn; etken ve yardmc faktrlerini / etiyolojisini / belirleyicilerini bulma / tanmlama yntem ve disiplinidir. Olgu ve olaylara ilikin; kimde, nerede, ne zaman sorularna yant arayp, bularak, bu dalmlardan hareketle / sentezle, onlar tanmlama ve kontrol altna alma yntem ve disiplinidir.

  UBAT 2009 ANTALYA

 • EPDEMYOLOJTan yntemlerini bulur, uygular, gelitirir.Koruyucu nlemleri bulur, uygular, gelitirir.Tedavi yntemlerini bulur, uygular ve gelitirir.

  UBAT 2009 ANTALYA

 • EPDEMYOLOJ1.Tanmlayc (descriptiv)epidemiyoloji Kimde nerede, ne zaman, ne kadar2. Analitik epidemiyolojiNeden- sonu ilikisi3. Deerlendirme (evaluation)Giriimlerin etkililii - verimliliini deerlendirme

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET EPDEMYOLOJSI-NGR- SENARYO-PLANA LKN LEKLER (GEREKSNMLER)II.OLAYLARA VE OLGULARA LKN LEKLER

  UBAT 2009 ANTALYA

 • GEREKSNMLERESK AFET BLGLERRSK ALTINDAK BLGE ve NFUSVARSAYIMLAR- SENARYOLAR AFETN BEKLENEN DDET (beklenen saylar) 1. Hafif iddette 2. Orta iddette 3. Ar iddette

  UBAT 2009 ANTALYA

 • GEREKSNMLERE LKN LEKLERAfet tr ve dalmlarNfusun afet olasl altnda yaayan yzdesi (oran)Topraklarn sel basma olasl altnda olan yzdesiAfete urama olasl olan sanayiAfete urama olasl olan barajlar

  UBAT 2009 ANTALYA

 • GEREKSNMLERE LKN LEKLERCeset torbas gereksinimi?adr gereksinimi?Yaral toplanma istasyonu(hekim/hemire/ ara-gere) gereksinimi?Salk memuru/evre sal teknisyeni gereksinimi Ambulans gereksinimi Gebelerin/lousalarn/ emziklilerin/ bebeklerin izlemesi iin gerekli olan ebe saysRutin alama (bebek /ocuk/gebe) iin gerekli a miktarlarKa adet Acil Salk Paketi gereklidir?

  UBAT 2009 ANTALYA

 • 1.DEPREME LKN LEKLERBYKL (Rihter)DDET (Merkalli)Yerleim yerine uzaklZemin yapsBinalarn zellikleriDier yaplarn zellikleriNfus younluuevre koullar

  UBAT 2009 ANTALYA

 • 2.HASAR LEKLERBNA HASARLARININ YERLEM YERLERNE GRE DAILIMI

  UBAT 2009 ANTALYA

 • 3. NFUSA LKN LEKLEREtkilenen nfus= Etkilenenler /toplam nfus x klm Oran = len kii says/ toplam nfus x kYaralanma oran=yaralananlar/tm nfus x kSakat kalma oran=sakat kalanlar x tm nfus x k

  UBAT 2009 ANTALYA

 • 4. YARALILARA LKN LEKLERToplam nfusta yaral lekleri Krmz, sar, yeil, Siyah kot lekleriYkk, ar ve orta hasarl konut ve yaral lekleriSevk oran lekleriYarallara yaplan ilemlere ilikin lekler Yatrlan yallarn kliniklere gre lekleri

  UBAT 2009 ANTALYA

 • YARALILARIN YERLEME GRE DAILIMI

  UBAT 2009 ANTALYA

 • 5.LMLERE LKN LEKLERAfet blgesindeki toplam nfusta lm oran? Kent merkezindeki nfusta lm oran?Ar hasarl konut bana den lm says?lm bana yaral?

  UBAT 2009 ANTALYA

 • AFET ENFORMASYON SSTEM1. Planlama 2. Toplama / Kaytlama 3. Deerlendirme / Bilgiye Dntrme 4. Yayma ve Geri Bildirim 5. Kullanma / Yararlanma 6. Arivleme / Saklama

  UBAT 2009 ANTALYA

 • BLG ALT YAPISIMAKRO BLGELEME HARTALARIMKRO BLGELEME HARTALARIKENTSEL RSK ANALZLER Ulusal sismik a Meteoroloji istasyonlar GPRS Bilgi bankas

  UBAT 2009 ANTALYA

 • TOPLUM ETM VE BLNLENDRME TOPLUMDA AFET TANIM VE KAVRAMLARINI BLMSEL TEMELE OTURTMA

  UBAT 2009 ANTALYA

View more