adsyb ab projesİ

Click here to load reader

Download ADSYB AB PROJESİ

Post on 06-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ADSYB AB PROJESİ. A MASYA D AMIZLIK S IĞIR Y ETİŞTİRİCİLERİ B İRLİĞİ AB PROJESİ “GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM NOTLARI”. ADSYB AB PROJESİ. Eğer bir kişi bir işi yapamıyorsa bu bir eğitim sorunudur. Şayet yapmayı istemiyorsa bu bir tutum ve motivasyon sorunudur. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ADSYB AB PROJESAMASYA DAMIZLIK SIIR YETTRCLER BRL

  AB PROJES

  GRMCLK ETM NOTLARI

 • ADSYB AB PROJES Eer bir kii bir ii yapamyorsa bu bir eitim sorunudur. ayet yapmay istemiyorsa bu bir tutum ve motivasyon sorunudur. Blanchard and Lorber

 • EKONOMDEK YEREkonomik sistem iindeki deiiklikler dardan deil, ieriden gelmektedir.Bu deiiklikleri salayan ise bizzat giriimcinin kendisidir.Giriimci, toplumsal bir grev olan retimin rgtlendirilmesi grevini kiiselletirmesi ve ekonomik yaamn temel dinamiklerinden biri olmas nedeniyle ekonomik yaamn hzla gelimesine katkda bulunmaktadr.

 • EKONOMDEK YERGiriimcilik yetenek midir?

  Giriimcilik her ne kadar doutan gelen bir yetenek olsa da ayn zamanda eitim yolu ile de kazandrlan bir beceridir. Her meslekte olduu gibi giriimcilik meslei de bir sreklilik, bir bilgi birikimi gerektirmektedir.

 • LETMEletme ne demektir???Toplum ihtiyalarn karlamak zere kurulan sosyal ve ekonomik birimlere iletme ad verilir. letme nasl ynetilir???letme ynetimi ise belirli bir amaca ulamak iin iletme kaynaklarn planlamak, rgtlemek, yrtmek, koordine etmek ve kontrol etmek olarak tanmlanabilir.

 • LETME Bilgi anda nasl bir iletme ynetimi?Bilgi an birinci, ikinci ve nc dalga olarak ayrrsak; birinci dalga matbaann bulunmas, ikinci dalga radyo ve televizyonun bulunmas, zellikle enformasyon teknolojilerinin gelimesi, nc dalga ise internetin kullanlmaya balamasyla bilginin retilmesi, datlmas ve yaylmasndaki hz ve kapsam..

 • Bilgi gnmzde baskn bir retim arac dr.Balangta; topraksermaye bilgi Ancak bilginin mr ok ksa ve st gibi kullanma tarihi var. Fikri sabit deil, fikri takip gerekiyor.

 • LETME PLANLAMASI letmelerin 5 temel plan hazrlamalar gerekmektedir.

  Stratejik durumsallk planMiras PlanStratejik PlanVaris PlanAile Plan

 • LETMEletme Ynetiminde giriimcilerin rol nedir???Giriimciler, iletme ynetimindeki rolleri nedeniyle, ekonomik ve toplumsal hayatn nde gelen dinamik gleridir. Giriimcilik, kt olan kaynaklarn verimli kullanlmas asndan byk nem tamaktadr.

 • GRMCTarihte giriimcilerin rol:nsanlk tarihinin geliimi gz nnde bulundurulduunda toplumlarn, gebelikten yerleik tarm toplumlarna, tarm toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geilerinde giriimcilerin rol olduka fazladr.

 • GRMCGiriimci, temel retim faktrleri olan igc,sermaye ve doay bir araya getirerek,ekonomik mal ve hizmet retimi iin gerekli giriimi balatan, ayrca retim iin gerekli finansman kaynaklarn ve retimin deerlendirilecei pazarlar bulan kii olarak tanmlanr.Dier bir ifadeyle giriimci un, ya ve ekeri bir araya getirip helvay yapan kiidir.

 • GRMCGiriimci; Srekli olarak piyasalar gzleyip talep aklarn yakalayan,Yeni talepler yaratan,Talepteki deimeleri zamannda fark eden,

 • GRMCKaynaklar bir araya toplayarak retim birimleri kuran,Rekabetten kanmayan, tam tersine rekabeti varlnn bir paras kabul eden, riske girmekten ve sorumluluk stlenmekten ekinmeyen, atak ve yaratc kiidir.

 • KENDNZ DEERLENDRDNZDE SZ GRMC MSNZ?

 • GRMCNN AMALARIYnetim ve organizasyon politikalarn belirleme,retim faktrlerini bir araya getirerek retim faaliyetine balama,Yeni mal ve hizmet bulma, yeni retim yntemleri, datm kanallar aratrma,

 • GRMCNN AMALARIevreyi takip etme; letmenin karsna kacak deime ve gelimelerin frsat m yoksa tehdit mi oluturacan tahmin etme, frsatlarn deerlendirilmesi, tehditlerden zarar grlmemesi iin gerekli tedbirleri alma,

 • GRMCNN AMALARITeknolojideki gelimeleri retim srecine uygulayabilme, faaliyetlerin daha ucuz ve kaliteli yaplabilmesi iin srekli bir aba iinde bulunma, eitli riskleri karlama.

 • GRMC OLARAK SZN AMALARINIZ NELERDR?

 • GRMCNN ZELLKLER

 • GRMCDE BULUNMASI GEREKEN ZELLKLERGiriimciler; yi bir ynetici olmak iin: Etkinliklerini iyi planlayabilmeli, Zamanlarn etkin kullanabilmeli, Ani ve doru karar verebilmeli,nisiyatif kullanabilmelidir.

 • GRMCDE BULUNMASI GEREKEN ZELLKLER Giriimciler; piyasadaki boluklar (karlanmam veya pazara sunulmam tketici ihtiyalar) grerek frsat yaratan seici olan, optimum kararlar verebilen bireylerdir

 • GRMCLK ZELLKLERNN HANGLERNE SAHPSNZ?

 • GRMCLK TPLERdealistStratejistTaktikGeleneksel

 • GRMCLK TPLERdealist Giriimci; hayalini, dn,umudunu ve tutkusunu veya orijinal bir fikri veya yepyeni farkl bir ii veya kendine zg bir i fikrini ilk defa giriime dntren kiidir. Bu giriimciler yaratc, yeniliki, keifi, macerac, merakl, icat,risk alan, vizyon sahibidirler.

 • GRMCLK TPLERStratejist Giriimci; btncl bir yaklam iinde, iin gerekten hakkn vererek, frsat arayan, alglayan, tanmlayan, yakalayan ve onlar ie dntrrken z karn n planda tutandr. z kar ve menfaati onu byk lde motive eder. Piyasadaki mevcut bilgiyi ve sakl bilgileri ok iyi kullanan bir giriimcilik tarzdr.

 • GRMCLK TPLERTaktik Giriimci; mevcut teknolojiler altnda bir ii yeniden yaplandran, i yntemini deitiren veya belli bir alanda bir ilave yenilik ve gelime salayan, proje gelitiren giriimci tipidir. Zaman boyutu asndan ilk iki giriimcilik stilinden daha ksa anl ve hemen ortaya kan ve yine ok ksa sreli frsatlara ynelik giriimcilik tarzdr.

 • GRMCLK TPLERGeleneksel Giriimci; mevcut ve kurulu ileri ve iletmeleri yneten geleneksel giriimci tipidir. Giriimci bu balamda mevcut ve bilinen bir sektr iinde almakta olup, mevcut bir giriimcilii gnn artlarna uydurarak, ii yeniden yaplandrmakta ve devam ettirmektedir.

 • HANG TP GRMCSNZ?

 • GRMC DAVRANILARIYeni bir maln veya hizmetin retilmesi,Yeni bir retim ynteminin gelitirilmesi,Yeni bir pazarn oluturulmas,Yeni bir hammadde kaynann bulunmas,Sanayinin yeniden yaplandrlmas.

 • SZ HANG GRMC DAVRANIINI YERNE GETRYORSUNUZ?

 • GRMCLE ETK EDEN FAKTRLERAz gelimi toplumlarda;Ataerkil aile yaps,Tarmla uraan krsal kesimAile etkisi,ana babann sk denetimiKesin itaatGiriimciliin nn kesebilir!

 • GRMCLE ETK EDEN FAKTRLERBylesi ortamlarda, yeniliklere ak, bireysel baary hedefleyen, dinamik, retken, risk alabilen giriimci tipinin olumas daha zordur

 • GRMCLE ETK EDEN FAKTRLERzellikle teknolojik gelimeler sonucu insan gereksinmelerinin artmas, alma koullarnn deimesi, Bireylerin altklar fiziksel ve ekonomik koullar etkiler, i sreleri yaratr ve bu kaynaklar bir araya getirir.

 • GRMCLE ETK EDEN FAKTRLERBireyleri dorudan etkileyen bu sre deer yarglar ve dncelerde de deiime neden olur. Gelimi bir st sam makinesi,Soutuculu st toplama tank kullanm,Stn somatik hcre,bakteri says analizi giriimcilerin teknolojik gelimelere ayak uydurduklarnn gstergesidir.

 • GRMCLE ETK EDEN FAKTRLERzellikle kk aile iletmelerinin yaygn olduu lkemizde rekabet edebilmek asndan ortaklaa davran biimini benimseyen giriimcilerin baarl olduklar bilinen bir gerektir.

 • SZN DAVRANILARINIZI ETKLEYEN FAKTRLER NELERDR?

 • Giriimcinin Kurma Srecindeki Temel Aamalar Yatrm kararPlanlamaretimFinansal YnetimPazarlama

 • Yatrm Karar Giriimcinin yeni bir i kurabilmesi iin, ncelikle motivasyonunun olmas (kendi iine sahip olma, katma deer yaratma, yeni rn gelitirme, deneyimlerini yeni bir alanda kullanarak maddi-manevi yarar salama vb.), amacna ulaabilmek iin i fikri gelitirmesi gerekmektedir.

 • Yatrm Karar fikri; gemi deneyimlerden, giriimcinin bilgi ve becerilerinden, piyasadaki boluklara/ frsatlara dayal olarak ortaya kmaktadr. fikri belirlendikten sonra n deerlendirme yaplarak, kstlar ortaya konulmaldr.

 • Yatrm Karar

  Yatrm kararnn verilmesinden nce belirli bir srecin gemesi ve bu srete bir dizi almann yaplmas gerekmektedir. Bu almalara yaplabilirlik(fizibilite) almalar denir.

 • Yatrm KararYaplabilirlik almalar bir yatrm tasarsnn gerekliliini, baar olasln ve karlln belirlemek amacyla yaplan teknik, ekonomik, mali,hukuki incelemeyi kapsamaktadr.

 • Yatrm KararEkonomik nceleme:

  Piyasa aratrmas ve talep tahmini,

  Uygun kapasitenin belirlenmesi,

  Uygun kurulu yerinin seimi

 • Yatrm KararTeknik nceleme retimin gerekletirilecei tesisin kurulmas, kullanlacak teknolojinin belirlenmesi, alet makinelerin salanmas, iletmedeki binalarn yerleim dzeninin belirlenmesi,retim aknn belirlenmesi, uygulama plannn hazrlanmas

 • Yatrm KararMali ncelemeyatrmn toplam maliyetinin hesaplanmas, projenin finansman gereksiniminin ve kaynaklarnn belirlenmesi, iletme dnemine ilikin gelir ve gider tahminlerinin yaplmas

 • Yatrm KararHukuki nceleme Kurulmas planlanan iletme iin hukuki yapnn seimi, kurulu ve retim iin gerekli izinlerin (ruhsatlarn) alnmas iin yerine getirilmesi gereken yasal koullarn belirlenmesi

 • PlanlamaPlan, gelecekteki faaliyetleri beklenen sonular ile birlikte gsteren nceden hazrlanm bir alma programdr. Snrl kaynaklardan planl ve programl bir ekilde yararlanmann baary artrc etkisi olduuna inanan giriimciler, ynetim fonksiyonunda planlama tekniklerini etkin bir ekilde kullanmaktadrlar..

 • PlanlamaPlanlama ile iletmenin amalar, strateji ve taktiklerin neler olacan kararlatrmaya yardmc bilgiler toplanr. Buna gre her planlama faaliyeti, plan iin gerekli olan verilerin toplanp bilgiye dntrlmesinden balayarak, plann ortaya karlmasna kadar geen aamalar ierir.

 • Planlama

  Planlar iin gerekli olan verilerin elde edilmesinde kullanlabilecek en doru kaynak iletmelerde tutulan muhasebe kaytlardr.

 • Planlamaretim miktar x rn fiyat= retim deeriDeien masraflar ( tohum, gbre,mcadele ilac, yem, veteriner-ila masraf, iilik masraf vb)Sabit masraflar (aile igc creti, daimi ici creti, amortismanlar, bor faizi, kiraclk/ortaklk pay sigorta,vergi)Brt karlet