adorno, t. w. - minima moralia

Download Adorno, T. W. - Minima Moralia

Post on 08-Oct-2015

25 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kitap

TRANSCRIPT

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  1/282

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  2/282

  Theodor W. Adorno

  Minima MoraliaSakatlanm Yaamdan Yansmalar

  Theodor W. Adorno (1903-69) "Frankfurt Okulu" ya

  da "Eletirel Kuram" olarak anlan dnce hareketininen nemli yelerindendir. Babas, Protestan la gemiYahudi kkenli bir arap imalats, annesi Fransz/Korsika kkenli bir opera sanatsyd. Katolik bir ailedengelen annesi tarafndan nfus kt ne W iesengrund-Adorno olarak kaydettirilen Adorno, 1943'ten itibarensadece an ne soyadn kullanmtr.

  Frankfurt'ta mzik ve felsefe renimi grd. Siegfried Kracauer, Gyrgy Lukacs, Ernst Bloch ve Walter

  Benjamin gibi dnemin radikal yazarlannn etkisi altnda Marksizme yaklat, ancak herhangi bir siyasal partiye katlmad. Dncesinin oluumunda asl nemlioian figrler, besteci Arnold Schnberg ile FrankfurtToplumsal Aratrmalar Enstits'nn yneticisi MaxHorkheimerdi. Adorno da 1930'larn banda Enstitye katld. Nazilerin Almanya'da iktidan almalarndansonra Ingiltere'ye, ardndan ABD'ye g etti. Burada,kendi ynetimindeki bir alma grubuyla, sonradan

  ayn balkla yaymlanacak olan Otoriter Kiilik (The

  Authoritarian Personality,1950) arabrmasn ynetti.Savatan sonra Frankfurt'a dnerek Horkheimer'le birlikte Enstit'y yeniden kurdu. Dier nemli yapttan,Philosophie derneuen Musik(1949; M odem MziinFelsefesi), Dialektik der Aufklaerung (Horkheimer ile,1947; Aydnlanmann Diyalektii, Kabala), NegativeDialektik (1960; Negatif Diyalektik) ve sthetischeTheorie'dk (1970; Estetik Kuram).

  Metis'te eletiri dizisinde yazann bir makale sekisine de yer verdik: Edebiyat Yazlar,2004.

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  3/282

  Metis Yaynlanpek Sokak No. 9, 34433 Beyolu, stanbulTel: 212 2454696 Faks: 212 2454519e-posta: info@metiskitap.com

  www. metiskitap. com

  Minima MoraliaSakatlanm Yaamdan YansmalarTheo dor W. Adorno

  zgn Ad: Minima MoraliaReflexionen aus dem beschdigten Leben

  Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1951 Metis Yaynlan, 2005

  lk Basm: Ekim 1998Drdnc Basm: Mays 2005

  Die Herausgabe dieses Werkes wurdeaus Mitteln von Inter Nationes, Bonn, gefrdert.

  Bu eser Inter Nationes'in (Bonn)

  katklanyla yaymlanmtr.

  Yayma Hazrlayanlar: Garo Antikacolu,M ge Grsoy Skmen

  Kapak Resmi: kinci Dnya Sava srasndaNazi subaylan eliinde Getto 'dan kanlanYahudiler, 1943.

  Kapak Tasanm: Emine BoraDizgi ve Bask ncesi Hazrlk: Metis Yaynclk Ltd.Bask ve Cilt: Yaylack Matbaaclk Ltd.

  ISBN 975-342-207-5

  mailto:info@metiskitap.commailto:info@metiskitap.com
 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  4/282

  Theodor W. Adorno

  Minima MoraliaSAKATLANMI YAAMDAN YANSIMALAR

  evirenler:

  Orhan Koak

  Ahmet Doukan

  metis

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  5/282

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  6/282

  N D E K L E R

  S U N U 1 3

  B R N C B L M

  1944

  Marcel Prou st iin 2 1

  im enli tms ek 22

  Suda ba lk 2 3

  Sonund a huz ur 25

  Alla h sizden raz olsun D o k to r Bey 2 5

  A n ti te z 2 7

  They, the people 28

  Sahteliin ekicil ii 29

  Her eyd en nce, oc u um 3 0

  Ayr lm - bi rle m i 31

  Btn malm ve m lk m le 32

  Incer pares 3 3

  Koru ma, yardm ve tavsiye 34

  Le bourgeois revenant 35Le nouve l avare 3 6

  nceli in diy alek ti i zerin e 37

  M lkiy et haklar 39

  Evsizlere s na k 39

  Kapy vurm adan gir in 41

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  7/282

  Scruwwelpecer 42

  Geri al nmaz, de itir i lm ez 44

  K ur u n u n yannda ya da 45

  Plurale cancum 47Tough baby 47

  Z ihn im izd e onlara yer yok 48

  English spoken 49

  On p arle franais 5 0

  Peyzaj 5 0

  Cce mey ve 5 1

  Pro domo nostra 5 2Bakla y ka rm ak 5 3

  Vahiler daha soylu de ild ir 54

  Ate h at tn d an u zak ta 5 5

  Ba nd a-k ava k-y eller i-ese n-H ans 5 9

  K lt re dn 5 9

  lm e G tren Sal k 60

  Haz i lkesin in berisinde 62

  Dan sa dave t 64

  Ego id dir 65

  On dan hep sz et , ama hi d n m e 67

  er de ve darda 69

  Serbest d n ce 7 0

  Haksz y ld rma 72Po st-S ok ratik ler iin 7 3

  "Nasl da has talk l g r n yo r by yen h er ey" 7 4

  D n m enin ahlak stne 76

  De g u s tib u s esc d ispucandum 77

  A na tol e France iin 7 8

  Ahl ak ve zama nsal srala n 81

  Boluklar 83

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  8/282

  K N C B L M

  1945

  Aynann arkasna 87Leylek de bebekleri oradan get ir iyor 90

  Ak l l n n ahm akl 90

  Haydutlar 91

  C re tkr l m balayn 93

  Soyaac aratrm as 94

  Kaz 94Hedda Gabler ' in gerek yaam 96

  O nu ilk g rd m andan beri 98

  Ah lak iin ksa not 99

  Temyiz mahk emesi 100

  Daha ksa su nu m lar 101

  lm szln lm 102AhJak ve s lu p 104

  Karn zil alm ak 105

  M elange 105

  ls zle lszlk 106

  nsa nlar sana bak yo r 108

  K k insanla r 108

  Bilgisiz kan 110

  Pseudomenos 1 11

  kinc i hasat 112

  Sapma 117

  Mamut 118

  Souk konu kseve rl ik 120

  Gala yem ei 122

  Ak art rm a 123

  Tepe lerin ze rinde 125

  In te lleccus sacrific ium in te lleccus 126

  Tan 127

  Byk ve k k 128

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  9/282

  Mesafeyi ko ru m ak 130

  Bakan Ya rdmc s 132

  Zam an izelgesi 134

  Muayene 135KiiUk Han s 136

  Gre ku lb 138

  Saf ola n 139

  antaj 140

  Sar ve dilsiz ler ok ulu 141

  Vandallar 143

  Resim siz resim kit ab 145Am all k ve o altm 146

  Velvele 148

  Ti tre im ayar 150

  Ja nu s'u n saray 152

  Monad 154

  Vasiytt 156

  A lt n ayar 157

  Su r l 'eau 161

  N C B L M1946-1947

  Sera bi tk is i 165

  Acele ie eyt an ka rr 166

  Fun dalkt an geen olan 167

  Golden Gate 169

  Gz ap kapayn caya kadar 169

  B tn k k iekler 170

  N e eherehea,p lu s m on coeur 17 1

  Prenses Kercenkele 173

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  10/282

  L 'In u cile beauce 17 5

  Constanze 176

  Phile m on ve Baukis 177

  Er dona ferentes 17 8Oyunbozan 179

  Gnednen 182

  Su ka tl m am arap 183

  Duy imd i, nasl kt kalpli old u un u onu n 184

  II servo padrone 18 7

  Aaya, hep daha aaya 189Fazilet t im sali 190

  R osenkava lier 192

  O de tte iin requie m 194

  Monogramlar 196

  K t yolda 198

  Bulmaca 199Olet 201

  I.Q. 202

  W is h fu l T h in k i n g 20 3

  Geri lemeler 205

  Mteriye hizm et 206

  Monoton 208

  Bykanne olarak ku rt 209

  Pahal rprod ksiyon 213

  En telekt el tarihe katk 214

  Ju ve na lis ' in yanl 216

  K urba nl k kuzu 219

  Tehirci 220

  K k aclar, b y k arklar 221

  W ho is who 222

  Gnder i len b i l inmiyor 224

  Consecucio temporum 22 5

  La nuance / encor' 226

  Alm an arks da bu nu yapar 229

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  11/282

  In nuce 2 30

  Sihirl i Flt 232

  Sana t nesnesi 23 3

  Oyuncak dkk n 235N o v iss im u m O rganum 2 37

  Sa ka tat l k 2 39

  Abartmayn 242

  Son bask 244

  Gi zlic ilie kar tezler 247

  Sui st im ale kar uyar 2 54

  Son olara k 257

  N OTLAR 25 9

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  12/282

  M ax i in ,

  kran ve Vaatle

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  13/282

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  14/282

  S U N U

  Burada dostuma baz paralarn sunabildiim kederli bilim, en eski

  alardan beri felsefenin asl alan olarak grlm ama onun ynteme dnmesiyle birlikte dnsel ihmale, veciz keyfiliklere ve sonunda unutulua terk edilmi bir b lgeyle ilikilidir: Doru yaam retisi. Felsefecilerin bir zamanlar yaam olarak bildikleri ey, ncezel yaamn, sonra da sadece tketimin alan haline gelmitir: Maddiretim srecinin bir eklentisi olarak onun peinden srklenip giden,zerklikten veya kendine ait bir tzden yoksun bir eklenti. Yaamnen dolaysz hakikatini anlamak isteyen kii, onun yabanclam biimini incelemek, bireysel varoluu en gizli, en gzden rak noktalarnda bile belirleyen nesnel gleri aratrmak zorundadr. Dolayszolandan dolaysz biimde sz etmek, yarattklar kuklalar geip gitmi tutkularn ucuz mcevher benzeri taklitleriyle ssleyen o romanclar gibi davranmak olur. B ir makinenin paralarndan baka bir eyolmayan insanlar, byle romanlarda, hl zne olarak davranma ka

  pasitesine sahip kiiler gibi sunulm aktadr bize - sanki hl onlarn eylemine bal olan bir ey varm gibi. Yaama bakmz, artk yaamolmad gereini gizleyen bir ideolojiye dnmtr.

  Yaamla retim arasndaki -ilkini kincinin anlk bir grnneind irgeyen- bu iliki tmyle samadr. A ralarla amalar yer deitirmitir. Ancak, bu ahmak quid pro gwo'nun [bir eye karlk bir baka ey; alveri] farknda olan clz bir sezgi de henz yaamdan bsbtn silinmi deildir, indirgenmi ve alaltlm z, kendisini bir

  yzeye dntren byye kar inatla direnmektedir. retim ilikilerindeki deimenin kendisi de, byk lde, sadece retimin yansma biimi ve gerek yaamn karikatr olan "tketim alannda" olup

  bitenlere, demek insanlarn bilincinde ve bilindnda meydana gelen deimelere baldr. nsanlar, ancak retim e kar durarak, bu d

  13

 • 5/19/2018 Adorno, T. W. - Minima Moralia

  15/282

  zenin iinde bsbtn erimeyi reddederek insana daha yakan birdnyann domasn salayabilirler. Tketim alannn kendi ktamalan iin savunduu yaam grn de tm yle silinecek olursa,mutlak retim btn vahetiyle egem en olur.

  Yine