adobe illustrator

Download Adobe Illustrator

Post on 05-Dec-2014

201 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad

TRANSCRIPT

-

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC TECHNICAL FACULTY - AAK

Tema:

Adobe Illustrator

Studenti: Dejan etenovi 651/2008 Mladen Savi 616/2008

Sadraj 1.Uvod............................................................................................................................................................3 2.Kratka istorija lllustrator-a..........................................................................................................................3 3. Sta je novo u lllustratoru CS3....................................................................................................................4 3.3 Profili poetnih dokumenata................................................................................................................5 3.4 Poboljanja za crtanje..........................................................................................................................5 3.5 Alatka Eraser........................................................................................................................................5 3.6Alatka Live Color.................................................................................................................................6 3.7 Poboljanja palete Layers....................................................................................................................6 3.8 Alatka Crop..........................................................................................................................................6 3.9 Poboljanje rada sa simbolima.............................................................................................................6 3.10 Poboljana podrka za digitalni video................................................................................................7 3.11 Vrsta teksta Dynamics i input............................................................................................................7 4. Elementi vektorske grafike........................................................................................................................7 5.Manipulacija objektima..............................................................................................................................7 6.Crtanje osnovnih oblika..............................................................................................................................8 7.Transformacije............................................................................................................................................8 8.Boje i prelivi.............................................................................................................................................10 9.Slojevi.......................................................................................................................................................11 10.Filteri.......................................................................................................................................................11 11.tampanje i separacija boja.....................................................................................................................12 12.Illustrator i Photoshop.............................................................................................................................12 13. Zakljuak................................................................................................................................................14

1.UvodAdobe Illustrator 9 je program za rad sa vektorskom grafikom veoma blizak grafikom modelu programskog jezika PostScript. Illusrrator je lan kolekcije DTP softvera firme Adobe, koju ini jo i paket za obradu rasterskih slika (Photoshop) i program za prelom teksta (InDesign). Snaga Illustrator-a lei u njegovom jasno definisanom konceptu, kvalitetnoj implementaciji opcija, uspenoj integraciji sa ostalim Adobe grafikim aplikacijama i podrici za Web. Kada je u pitanju vektorska grafika, prosean korisnik personalnih raunara uglavnom je okrenut programu CorelDraw. U domenu profesionalne pripreme za tampu, kojim su nekada suvereno vladali raunari sa znakom Slika br.1-Adbe Illustrator nagriene jabuke, standarde je od samog poetka postavljala firma Adobe, jedna od pet najveih softverskih kompanija u ovom delu galaksije. Danas Adobe oblikuje trendove grafike industrije putem svoiih primarnih PostScript i PDF tehnologija. Od pre nekoliko godina Adobe nastupa paralelno na tritu Windows i Mac OS sistema. U tom kontekstu se IIlustrator namee kao idealno reenje za produkciju grafikih komgnenti u pripremi za stampu i Web. Poznavanje rada u Illustrator-u doprinosi lakem snalaenju u multiplatforskom okruenju u kome koegzistiraju Macintosh i PC raunari. Kada u igru udu PostScript i PDF tehnologije, Illustrator je na domaem terenu. Ova prednost se moe vesto iskoristiti usmeravanjem funkcionalnosti Illustrator-a ka onim poslovima koji trae maksimalni kvalitet i besprekornu tampu.

2.Kratka istorija lllustrator-aAdobe Ulustrator se pojavio 1987 godine. Sledei praksu koja se odrala do dananjih dana, Adobe nije reklamirao ovu verziju kao prvu, niti je slina oznaka postojala na kutiji paketa, ali se interno radilo o reviziji 1.1. Pretea dananjih digitalnih rtaa mogla je da kreira samo monohromatsku grafiku. Njegova upotrebna vrednost bila je prilino mala, pa se koristio za izradu logotipa ili jednostavnijih crtea. To je, naravno, bio tek poetak razvojnog puta koji i danas traje. Sledea verzija programa nazvana je Adobe Illustrator 88, prema godini u kojoj se program pojavio. Dodata je podrka za boje, a eksterni program, Adobe separator, mogao je da generie kolorne separacije. Korisnik nije mogao da vidi boje tokom crtanja objekata, ve samo u posebnom reimu prikaza. Adobe Ulustrator 88 je jo uvek iskljuivo Macintosh aplikacija, a Microsoft Windows je tek stidljivo stupao na scenu. Bilo je potrebno da prou dve godine, da bi 1990. godine bio promovisan Adobe Illustrator 3. Jedna od novih mogunosti je kreiranje sloenih putanja kombinovanjem dva vektorska objekta. Na taj nain je bilo mogue napraviti praznine u objektima kroz koje se vide drugi objekti ili pozadina. Danas je ova opcija sasvim uobiajena, ali se u to doba za dobijanje slinih efekata morao koristiti metod .tapa i kanapa". Illustrator 4 je ekskluzivna Windows verzija programa (ujedno i prva za PC platformu). Gotovo u svemu je slina Ulustrator-u 3, ali je donela veoma vano poboljanje: crteom se moglo manipulisati i u

preview reimu. Time je rad znatno ubrzan, jer nije morao da se menja nain prikaza da bi se, recimo, proverilo kako izgledaju slivanja. Te 1992. godine, DTP korisnici Macintosh-a su prigovarali Adobe-u da je poeo da favorizuje Windows trite. Nakon godinu dana, Adobe se Macintosh populaciji revanirao Illustrator-om 5, napravljenim iskljuivo za Mac OS. Pored podrke za crtanja u preview reimu dodati su i prelivi, filteri, viestruki undo, etkice i mnoge druge alatke i opcije. Odjednom su korisnici Microsoft Windows-a potisnuti u drugi plan, to im i nije teko padalo s obzirom na rastuu popularnost programa CorelDraw. CorelDraw 4 je 1993. godine delovao kao znatno ubedljiviji proizvod od lllustrator-a 4. Pojava Adobe lllustrator-a 5.5 je ponovo zakoni-plikovala stvari. Najupeatljiviju novinu predstavljali su pathfinder filteri, a esto je isticana i mogunost transparencije vektorskih objekata. Ova pogodnost je realizovana na nain koji bi se mogao nazvati prilino grubim" nije bilo ni govora o providnosti, ve o efektu koji je omoguavao da presek dva vektorska objekta automatski dobije boju koja simulira transparenciju. Primenom efekta presek bi postajao zaseban objekat, a o naknadnim korekcijama korisnici su mogli samo da mataju. Illustrator 6 oznaava poetak integracije sa programom Photoshop. Ne samo da ste mogli da u Illustrator uitate TIFF slike, ve ste na njih mogli da primenite i fillere iz Photoshop-a. Pridodate su alatke za crtanje zvezda i spirala koje su zamemle odgovarajue filtere iz prethodne verzije programa. Gotovo je zapanjujue to da se i dalje radi o programu pravljenom iskljuivo za Macintosh iako su pojavom Windows-a 95 otklonjeni mnogi sutinski nedostaci Windows okruenja koji su spreavali Adobe da mu pokloni panju u svojim razvojnim projektima. Dilema je otklonjena tek 1997. godine kada je Illustrator oznaio prekretnicu u Adobe-ovoj strategiji. Od tada Adobe vrsto stoji na stanovitu da Mac i Windows verzije njihovih programa treba da se pojavljuju istovremeno i da budu funkcionalno identine. Bez obzira na konceptualne razlike izmeu operativnih sistema, rad u Adobe programima ne zavisi od platforme. Illustrator 7 je ubedljivo demonstrirao ovo opredeljenje - praktino se nijedna komanda, opcija ili preica sa tastature ne razlikuje na nekoj od platformi. Adobe Ulustrator 7 je nainio i veliki napredak u izgledu korisnikog interfejsa -mnoge komponente su redizajnirane tako da budu usklaene sa odgovarajuim paletama ili alatkama Adobe Photoshop-a. Illustrator 8 je korisnicima konano ponudio dinamika slivanja koja je konkurencija ve dugo imala na repertoaru. Ako taj potez moemo nazvati dostizanjem konkurenata, onda je njihovo presttzanje olieno u opcijama koje do tada nisu viene u programima za vektorsku grafiku. Tu su najpre etkice koje su otvorile novu etapu u izgledu i primeni vektorskih putanja. Najatraktivnija opcija je gradient mesh, namenjena fotorealistinom senenju vektorskih objekata.

3. Sta je novo u lllustratoru CS3Illustrator CS3 sadri nova i nova svojstva koja vam pomau da budete efikasniji pri pravljenju crtea (ilustracija), bilo za tampu, veb ili digitalna video izdanja. U ovom poglavlju, saznaete o mnogim novim svojstvima - kako rade i kako ih moete koristiti u radu. 3.1 Poboljanja radnog prostora Palete sada moete pripojiti du uzane tamne trake radnog prostora, ime ete ostvariti fleksibilnu i efikasnu kontrolu nad radnim prostorom. Kada prevuet