adobe fireworks cs3 - podr™cznik u¼ytkownika .2012-01-20  adobe fireworks cs3...

Download Adobe FireWorks CS3 - Podr™cznik u¼ytkownika .2012-01-20  ADOBE FIREWORKS CS3 Podr™cznik u¼ytkownika

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeone.Adobe Fireworks - Korzystanie z programu FireworksNiniejszy podrcznik, jak rwnie opisane w nim oprogramowanie, udostpniane jest na licencji i moe by uywany i kopiowany tylko zgodnie z warunkami tej licencji. Poza sytuacjami dozwolonymi przez postanowienia licencji, zabronione jest powielanie, przechowywanie w systemie dostpu lub transmisja jakiejkolwiek czci niniejszej publikacji, w dowolnej formie i dowoln metod, elektroniczn, mechaniczn, w drodze nagrania lub w inny sposb, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Adobe Systems Incorporated. Prosimy pamita, e zawarto tego podrcznika jest chroniona prawem autorskim, nawet jeli nie jest rozpowszechniana wraz z oprogramowaniem objtym umow licencyjn. Zawarto tego podrcznika udostpniana jest tylko w celach informacyjnych, moe ulec zmianie bez powiadomienia i nie moe by interpretowana jako zobowizanie ze strony Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated nie przyjmuje adnej odpowiedzialnoci ani zobowiza z tytuu bdw lub niedokadnych informacji, jakie mog pojawi si w tej ksice. Prosz pamita, e istniejca grafika lub obrazy ktre uytkownik zechce umieci w swoim projekcie, mog by chronione prawami autorskimi. Nieupowanione uycie takiego materiau we wasnej pracy moe stanowi naruszenie praw autorskich jego waciciela. Prosz pamita o uzyskaniu wszystkich niezbdnych zezwole od posiadacza praw autorskich.Wszelkie odniesienia do nazw firm w zaczonych szablonach maj cel wycznie demonstracyjny i nie odnosz si do jakichkolwiek istniejcych organizacji.Adobe, logo Adobe, Adobe Bridge, Director, Dreamweaver, Flash, Flex Builder, FreeHand, GoLive, HomeSite, Illustrator, Photoshop oraz XMP s zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub w innych krajach. Apple i Macintosh s znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanej w USA i innych krajach. Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe nale do swoich prawowitych wacicieli.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.Uwagi dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA. Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja stanowi "przedmioty komercyjne" zgodnie z definicj tego terminu w 48 C.F.R. 2.101, skadajce si z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" oraz "komercyjnej dokumentacji komputerowej" zgodnie ze, stosownie, 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202. Zgodnie ze, stosownie 48 C.F.R. 12.212 lub 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4, komercyjne oprogramowanie komputerowe i komercyjna dokumentacja komputerowa s licencjonowane dla uytkownikw z organizacji rzdowych USA (a) tylko jako przedmioty komercyjne oraz (b) tylko z tymi prawami, ktre s przyznawane wszystkim innym uytkownikom na mocy warunkw i postanowie wyszczeglnionych w standardowej umowie komercyjnej Adobe do tego oprogramowania. Niepublikowane prawa zarezerwowane na mocy prawa Stanw Zjednoczonych. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA. Adobe zgadza si zastosowa do wszelkiego prawodawstwa rwnego prawa, wczajc w to, kiedy to ma zastosowanie, ustalenia Executive Order 11246, z poprawkami, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212) oraz Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973 z poprawkami, oraz regulacje 41 CFR Parts 60-1 do 60-60, 60-250 i 60-741. Klauzula i ustalenia akcji afirmatywnej znajdujce si w powyszych regulacjach powinny by doczone do niniejszej umowy.

iv

Spis treci

Rozdzia 1: Pierwsze krokiInstalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Pomoc Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Co nowego w programie Fireworks CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rozdzia 2: Podstawy programu FireworksInformacje o pracy w programie Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Informacje o grafikach wektorowych i bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Otwieranie i importowanie plikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zapisywanie plikw programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

rodowisko pracy programu Fireworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Rozdzia 3: Zaznaczanie i przeksztacanie obiektwZaznaczanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zaznaczanie pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Edycja zaznaczonych obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Przeksztacanie i znieksztacenie zaznaczonych obiektw i zaznacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Porzdkowanie obiektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rozdzia 4: Praca z BitmapamiPraca z bitmapami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Tworzenie obiektw bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Dostp do narzdzi edytowania zdj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Rysowanie, malowanie i edycja obiektw bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Retuszowanie bitmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Dopasuj kolor i odcie bitmapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozmywanie i wyostrzanie bitmap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Dodawanie szumu do obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Rozdzia 5: Praca z obiektami wektorowymiRysownie obiektw wektorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Edycja cieek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Rozdzia 6: Praca z tekstemWprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Stosowanie do tekstu obrysw, wypenie i filtrw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Doczanie tekstu do cieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Przeksztacanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Konwersja tekstu na cieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Importowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

v

Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Korzystanie z Edytora tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Rozdzia 7: Stosowanie Koloru, Obrysw i WypenieKorzystanie z sekcji Kolory panelu Narzdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Porzdkowanie grup prbek oraz modeli kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Uywanie pl kolorw i wyskakujcych okien kolorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Praca z obrysami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Praca z wypenieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >