adobe acrobat - naucite sami

Author: mirnes

Post on 03-Jun-2018

269 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  1/80

  Britt Malka

  samo

  29kn!

  Informatiki niz, 16

  Najprikladniji prirunik za

  - nauite sami

  AdobeA

  crobat-

  nauites

  ami

  Adobe

  Acrobat

  Adobe

  Acrobat to je PDF format i kako ga koristiti? Kako konvertirati iz programa u PDF dokumente? Kako organizirati, pregledavati i ispisivati dokumente? Pregled i koritenje naprednih mogunostiAcrobata, usporedba inaica i dodataka!

  9 7 8 9 5 3 1 3 0 0 3 5 3

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  2/80

  Piite nam

  Piite nam, dajte nam svoje miljenje o ovoj knjizi.Drago nam je uti pohvale i kritike, ali i ideje zanove publikacije. Naa adresa je otisnuta nieu tekstu.

  Kvaliteta uz popularnu cijenu

  Svi prirunici Librisa ureeni su jednako briljivokao i ostale Libris knjige. Nisku cijenu omoguilisu povoljna tehnika tiska i visoka naklada. itateljza svoj novac dobiva jo i vie, jer stranica knjiicesadri teksta koliko i dvije stranice standardneknjige.

  Mogu se nabaviti svugdjeNaa izdanja mogu se nabaviti u velikoj veiniknjiara i na mnogim drugim prodajnim mjestima.Ako se sluajno dogodi da knjiara ili trgovinanemaju na skladitu traene knjige ili knjiice, onee ih nabaviti u pravilu za samo nekoliko dana.

  Nakladnik izvornog danskog i engleskog izdanjaovoga djela,Libris iz Danske izdaje takoerComputerWorld, Communications World,TechWorld, PC World i MacWorld, te organizirakonferencije, izlobe i teajeve.

  Ovj je prirunik zasnovan na verziji AdobeAcrobat 7, ali veina rjeenja vrijedi i za verziju 8.

  Nakladnik hrvatskog izdanja:

  Egmont d.o.o.

  Andrije aje 43

  10000 Zagrebtel. (01) 30 40 555

  e-mail: [email protected]

  www.egmont.hr

  Naslov izvornikaAdobe Akrobat 7 for alleOriginal Copyright 2005 Forlaget Libris

  Nakladnik hrvatskog izdanja:Egmont d.o.o.,Zagreb,2006.

  Sva prava pridrana.Urednik:Robert MlinarecAutor teksta:Brit MalkaS engleskoga preveo: Damir Bujan,dipl. ing.Lektura:Anela MilinoviKorektura: Karla BaretaStruni recenzent: Ivan SrenGrafika priprema:Axis-design d.o.o.Tisak: Suton d.o.o., iroki Brijeg

  ISBN 978-953-13-0035-3

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  3/80

  Sadraj

  Predgovor 4

  Za to nam moe posluiti Acrobat? 5

  Instalacija programa 6

  Korisniko suelje 8

  Uporaba pomoi 10

  Otvaranje pdf datoteke 11

  Pretraivanje dokumenta 12

  Usporeivanje dokumenata 13

  Pomo pri itanju 14

  Okretanje stranica 15

  Konverzija dokumenata u pdf format

  uz pomo izbornika pisaa 16

  Konverzija i slanje elektronikom potom 18

  Slanje na pregled 19

  Uitavanje za naknadni pregled 22

  Konverzija datoteke pomou Acrobat Readera 23

  Konverzija drugih datoteka u pdf 24

  Konverzija sa skenera 25Konverzija s Internet stranice 26

  Zaglavlje i podnoje stranice 27

  Pozadina i vodeni igovi 28

  Sigurnosne postavke 30

  Umetanje i uklanjanje stranica 35

  Pomicanje stranica 37

  Knjike oznake 38

  Obrezivanje stranica 39

  Skupne naredbe 40

  Umetanje biljeki 41

  Ureivanje teksta 43

  Uporaba peata 45

  Kreiranje novog peata 46

  Umetanje datoteka i zvuka kao komentar 47

  Crtanje vlastitih komentara 48

  Izrada poveznica 49

  Prijelaz izmeu stranica 51

  Umetanje video zapisa 52

  Umetanje zvuka 53

  Za to nam mogu sluiti obrasci 54

  Umetanje tekstualnih polja 55

  Svojstva tekstualnih polja 56

  Umetanje drugih polja 61

  Adobe Designer 65Obrasci u Adobe Readeru 68

  Uvaanje podataka 69

  Sigurnost protiv plagiranja 70

  Sluaj iz prakse 73

  Popis tema 78

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  4/80

  4

  Uspjeh i rairenost pdf dokumenata moe sepripisati injenici da je tvrtka Adobe nainilaformat datoteka koji se moe proitati na bilokojem raunalu neovisno od operativnogsustava. Ne samo da ih moe proitati svatkove je to itanje potpuno besplatno.

  Kad je dokument jednom konvertiran u pdfdatoteku, moete biti sigurni da e tipovi slova

  i stilovi na raunalu itatelja biti prikazani bakao i na vaem raunalu.

  Adobe Acrobat je bio prvi i dugo vremena jediniprogram koji je mogao nainiti pdf dokument.Danas su na tritu prisutni i drugi proizvoai.Neki programi su jeftiniji od Acrobata a drugipak potpuno besplatni za uporabu. Meutim, nitijedan od njih ne nudi tolika svojstva kao Acrobat.

  U naelu je potrebno imati poseban program,poput Acrobata, kako bismo mogli nainiti pdfdokument. Kasnije ga moemo proitati pomou

  besplatnog programa kao to je Adobe Reader.

  Pdf dokumenti mogu se uitati na Internet izatim otvoriti u vaem pregledniku uz pomoAdobe Readera. Moemo ih, takoer, slati kaoprivitak uz elektroniku potu.

  elite elektronikom potom poslati obrazackoji se mora ispuniti i potom vratiti vama? To jevrlo jednostavno ako se posluite Acrobatom.

  elite da drugi proitaju va dokument te gakomentiraju? To je takoer mogue uporabom

  Acrobata.Ako elite samo odreenim primateljimaomoguiti itanje dokumenta, moete ga zatitiuporabom odgovarajue funkcije u programuAcrobat. Moete to nainiti odabirom lozinkeili kljua kojim bi se dokument mogao otkljuatisamo na raunalu primatelja.To vam dajeosnovnu sigurnost bez obzira prodajete lielektronike knjige ili su u pitanju povjerljividokumenti.

  Teko je prestati hvaliti ovaj program zbognjegovih brojnih svojstava, ali on ima i jednumanu: datoteku pomoi.

  Vrlo jednostavne zadatke moda ete rjeavati ipo nekoliko dana jer datoteka pomoi preskaeneke vrlo vane korake a na nekim se mjestimapojavljuju dijaloki okviri i izbornici drugaijiod onih u programu.

  U ovoj knjiici pronai ete rjeenja za mnogaod tih iskuenja.Takoer se nadam da ete rabitiAdobe Acrobat na neki nov i kreativan nain.

  Acrobat 7.0, koji se uglavnom obrauje u ovomknjiici,dostupan je u tri inaice:Elements,Standard te Professional.Veinu zadataka u ovojknjiici mogue je nainiti uporabom inaiceStandard meutim,u nekoliko navrata bit epotrebno posluiti se inaicom Professional.U tom sluaju upozoriti u vas da se bavimosvojstvom koje nije dostupno u standardnoj

  inaici.

  Inaica Elements je dosta ograniena u odnosuna Standard.

  Bez obzira kojom se inaicom sluite, programposjeduje zavidnu kolekciju svojstava.Ovaknjiica je ograniena na 80 listova pa samstoga odabrala najinteresantnije stvari kojemoete nainiti uz pomo programa Acrobat.

  Ugodno itanje!

  Srpanj 2006., Britt Malka

  Ova knjiica je posveena mom supruguCyrilu Malki te mojoj baki, Simone Belmer,koja je bila uz mene kad sam pisala dijeloveove knjiice.

  Predgovor

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  5/80

  5

  Adobe Acrobat slui nam za kreiranje te obradupdf dokumenata.

  Pdf je akronim za portable document format,tj. format dokumenta koji se moe prenijeti sjednog raunala na drugo pa ak i s jedne plat-forme na drugu.Bez obzira rabite li Palm, Mac,Windows ili Linux, moete proitati pdf doku-ment jer je Adobe napravio programe koji mogu

  otvoriti pdf dokument na svim spomenutimplatformama.

  Besplatan program kojim se mogu itati pdfdatoteke zove se Adobe Reader. Moete ga skinu-ti s Interneta a u veini sluajeva ve je instaliranna vaem raunalu im ga kupite.Takoer gamoete nai na mnogim CD medijima to dolazeuz brojne raunalne asopise.

  Dakle, svima je dostupno itanje pdf dokumenatapa stoga moete rabiti taj format za slanje Word,Excel, Open Office ili drugih datoteka.

  Acrobat nam moe posluiti za izradu pdf doku-menata ali i za njihovo itanje. Program moe akitati i na glas ako je tekst na engleskom jeziku.U tekst moete ubacivati komentare u obinomili u naprednom obliku kao to su zvukovi,peati, naglaavanje, strelice i drugo.

  Postoji mnogo prednosti u odabiru pdf formatakad elite nekom poslati dokument. Jedna odnjih je i sigurnost da e dokument izgledati baonako kako ste eljeli.

  Druga prednost je u tome da primatelji ne moguvidjeti puno informacija koje su inae skriveneu Word dokumentu.To su na primjer, ime autora,prethodne promjene te drugi podaci koje neelite da vide svi.

  Acrobat vam moe posluiti za izradu obrazacakoje e kasnije primatelj ispuniti. Moi e upisi-vati te kliknuti samo na polja kojima vi dopustitepristup.

  Na Internetu su vrlo popularne, a i dobar suizvor zarade. Rije je o e-knjigama, tj. elektroni-kim knjigama.Veina preporua njihovo izda-vanje u pdf formatu ba iz razloga to ga svimogu itati. Uporabom programa Acrobat nesamo da moete stvoriti e-knjigu ve je moetezatiti lozinkom (ako je aljete na puno adresa)ili certifikatom ako je aljete tek nekolicini.Moete odluiti da li kupac smije kopirati tekst,ispisivati ga ili pak itati na glas.

  Ako posjedujete tekst koji se mora poslatina vie adresa primatelja te od njih oekujeteodgovor, komentar ili promjenu,Acrobat e vambiti od izrazite pomoi.Va izvorni dokument jezatien. Svaka osoba moe napraviti vlastitebiljeke i komentare a vi potom o njimaodluujete i mijenjate izvornik.

  Morate poslati materijale to sadre upute?Slike i video zapisi govore vie od rijei.

  Zamislite samo kako bi bilo da u dokumentubacite mali video zapis umjesto opirnogopisivanja kako neto treba napraviti.To biuvelike pojednostavnilo problem.ProgramomAcrobat moete nainiti ak i to. Ukljuujuii zvuk.

  Na alost, postoje izvjesne razlike u izbornikuprograma ovisno rabite li inaicu programaza Mac ili PC. U vrijeme pisanja ove knjiicenisam (jo) dobila Mac raunalo pa u vamstoga pokazati inaicu programa za PC.

  Prilino sam uvjerena da, ako ste imalonaviknuti na Mac izbornike, ovaj tekstlako moete prilagoditi svojim potrebama.

  Za to nam moe posluiti Acrobat?

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  6/80

  6

  Kad u CD pogon ubacite medij s programomAcrobat, instalacijska aplikacija bi se trebalapokrenuti automatski.Ako je automatsko pokre-tanje CD medija iskljueno na vaem raunalu,onda dvostruko kliknite miem na ikonu MyComputer te odaberite CD pogon u kojem senalazi instalacijski medij.

  1. Prvo morate odabrati jezik.Ako ste kupilidansku inaicu programa Acrobat, morate spopisa odabrati Danski potom kliknuti na OK.

  2. Nakon toga e vam se ponuditi izbor izmeuinstalacije programa, pregledavanja CD medi-ja ili pak itanja instalacijskog prirunika tevanih poruka.

  3. Kliknite na instalaciju programa i odaberiteEnglish kao instalacijski jezik.

  4. Instalacija je zapoela. Nakon nekoliko klikana gumb Next i odabira engleskog jezika pro-gram za instalaciju e vas traiti korisnikoime, eventualno ime organizacije te serijskibroj. Upiite traene informacije i kliknite na

  gumb Next.

  5. Ako imate dovoljno mjesta, zapiite instala-cijske datoteke u meuspremnik i dva putakliknite Next.

  6. Odaberite izmeu instalacije programa spostavkama koje Adobe smatra dovoljnimza veinu korisnika, potpune instalacijes CD medija ili pak odabira tono odreenihfunkcija.

  7. Dva puta kliknite Next i naposljetku Install.

  Program e nakon nekog vremena biti instaliran.

  Aktivacija programa AcrobatPrije poetka uporabe,program morate aktivirati.To moete nainiti putem Interneta ili pozivom

  tvrtke Adobe i traenjem kljua.Kliknite naActivate kako biste aktivirali programpreko Interneta.

  Slika 1.Aktivirajte program putem Interneta

  Instalacija programa

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  7/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  8/80

  8

  U inaici Professional postoji puno vie dodatnihsvojstava nego u standardnoj inaici programa.Stoga ete naii na sitne razlike u izbornicimate alatnim trakama.

  Jedina vidljiva razlika na alatnoj traci, kojumoete zamijetiti nakon instalacije programa ibez ikakvih podeavanja, jest posljednji gumb nagornjoj liniji u inaici Professional.Taj gumb sluiza dodjeljivanje obrazaca.Tu funkciju ne moetenai u standardnoj inaici programa.

  Linije izbornika su jednake u oba programa nosami izbornici se razlikuju.

  Neke opcije mogu se pronai u nekoliko izborni-ka.Tako opciju Administration stamps moetepronai u izbornicima Tools i Reviews.

  Ako ste navikli na drugaije strukturiraneizbornike, u kojima se jedna opcija pojavljujesamo u jednom izborniku, moda e vas ovakavsustav izbornika malo zbuniti. S druge strane,imate vee anse pronai opciju koju traiteako na nju moete naii na nekoliko mjesta

  gdje logika igra presudnu ulogu.

  Slika 6 prikazuje kako se alatne trake izvornopojavljuju u Acrobatu. Uporabom izbornika nekeod njih moete sakriti ili pak prikazati druge.

  Bez obzira sluite li se Acrobatom ili AcrobatReaderom, na jednak nain ete se kretati pdfdokumentom.

  S lijeve strane moete vidjeti okvir koji sadrinekoliko jahaa.

  Show Toolbars.Ako ste zabunom uklonili linijuizbornika, moete je vratiti pritiskom na tipkuF9.

  Neke alatne trake ne mogu se pronai uizborniku Showve samo u drugim izbornicimakao to je Drawing a moete ga nai ako kliknetena Tools Draw marks.

  Alatne trake moete pomicati po korisnikomsuelju. Dovoljno je miem povui isprekidanuliniju alatne trake.Ako pak ne elite zabunom

  pomaknuti alatne trake, moete ih zakljuatiuporabom opcije Show Toolbars Lock Toolbars.

  Slika 5. Kliknite i povucite kako bistepomaknuli alatnu traku

  U ovom poglavlju neu spominjati svakiizbornik te pojedine gumbe.To emo napravitikad stignemo do razliitih svojstava programa.Meutim, postoje neki detalji s kojima vas elimupoznati odmah.

  Korisniko suelje

  Slika 6.Alatne trake u inaici Professional

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  9/80

  pie, na primjer, 58 od 206 te promijeniti brojstranice. Nakon unosa broja i pritiska tipkeEnter, program vas vodi na odabranu stranicudokumenta.

  Okrugli zeleni gumb sa strelicom odvest e vas

  na stranicu s koje ste doli (Previous, prethodnastranica) i natrag (Next, sljedea).

  Povrh tih komandi nalaze se gumbi kojimamoete prikazati ekran bez alatnih traka ilipreko cijelog zaslona.

  Slika 9.Lijevim gumbom dobit ete prikazpreko cijelog zaslona dok e desni gumb

  ukloniti alatne trake

  Osim toga, moete birati hoe li dokument bitiprikazan kao jedna stranica, dvije susjednestranice ili nekoliko sljedeih stranica.

  Slika 10.Odaberite kako e dokument bitiprikazan

  Kad govorimo o pojedinanim ili susjednimstranicama, moete se pomicati izravno s jednestranice na drugu bez da vidite prethodnu.Stranice e prikazivati dijelove one koju napu-tate i dijelove one koja slijedi nakon one nakojoj ste trenutno.

  S desne strane postoji okvir za pomicanje kojimse moete kretati izmeu pojedinih stranica.

  Slika 11. Okvir za pomicanjeu programu Acrobat

  9

  Slika 7. Jahai su s lijeve strane na

  prikazanom okviru

  Najvaniji jahai su Bookmarks (knjike oznake)i Pages (stranice). Jaha Bookmarks prikazujeknjike oznake koje je kreirao autor ili korisnik.Ako ih kliknete, odmah ete se prebaciti nastranicu koju oznaavaju.

  Jaha Pages prikazuje slike umanjenih stranica.Moete kliknuti na odreenu stranicu a Acrobatili Reader odmah e skoiti na nju.

  Na dnu stranice moete vidjeti nekoliko gumba.

  Slika 8.Navigacijski gumbi

  Strelicama se moete kretati po dokumentu.Strelice uz okomite linije dovest e vas na prvuili posljednju stranicu dokumenta dok ete seobinim strelicama pomicati jednu stranicu

  naprijed ili natrag.Takoer moete kliknuti unutar polja u kojem

  Korisniko suelje

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  10/80

  10

  Vrlo opirna datoteka pomoi ugraena jeu program Acrobat. Pomo je na danskom(i engleskom) to jako olakava put ka rjeenjuproblema.Na alost, ini se da prevoditelj nijeimao pristup zavrnim izbornicima u programu.Postoji cijeli niz nedosljednosti izmeu izbornikai gumba u datoteci pomoi na danskom jeziku.

  Ipak, moe vam puno pomoi. Sve to trebatejest ponekad razmiljati kreativno.

  Pomo u Acrobatu moete pronai ako kliknete

  Help

  Complete Acrobat 7.0 HelpTamo ete pronai sljedee jahae.

  Slika 12. Pomo u programu Acrobat

  Prvi jaha je odabran unaprijed.To je jahaContent a slian je sadraju u obinoj knjizi.

  Moete se pomicati poglavljima kako biste

  pronali ono to vas zanima.Potom moeteitati odabrana poglavlja.

  Nakon toga se moete kretati temama koje suodreene unaprijed.

  Ovaj je jaha zanimljiv kad vam treba openitpojam a imate ga vremena pronai.Ako pakelite pomo za specifian problem,posluitese jahaima Search (trai) ili Index (indeks).

  Search je klasian pretranik. Moete pretraivatisve rijei u datoteci pomoi.

  Slika 13. Jahaem Search moete pronaiak i male, obine, rijei

  Indeks radi po naelu kljunih rijei koje moetenai na kraju svake knjige. U posebno polje

  upiete kljunu rije te je potraite u datotecipomoi ili se moete posluiti nekom unaprijedponuenom opcijom.

  Uporaba pomoi

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  11/80

  11

  Uobiajen nain otvaranja pdf dokumenata jestdvostruki klik miem na ikonu eljene datoteke.Tim ete postupkom otvoriti dokument tepokrenuti program koji je asociran uz pdfdatoteke.Taj program je obino Acrobat ilipak besplatna inaica Acrobat Reader.

  Datoteku, takoer, moete otvoriti izravnoiz programa Acrobat.

  Otvaranje pdf datotekeBa kao i u drugim programima, datoteka seotvara klikom na izbornik File Openili klikom na gumb Open na alatnoj traci.

  Slika 14.Gumb Open je prvi na alatnoj traci

  Ako elite, moete otvoriti i nedavno otvaranedatoteke, cijele kolekcije, ako ste ih kojimsluajem kreirali, ili pak digitalne publikacije.

  Nedavno otvarane datotekeAcrobat organizira vae nedavno otvaranedatoteke u virtualne mape s datotekama koje suotvarane danas, juer, unutar posljednjih sedamdana, posljednjih 14 dana, posljednjih 30 danaili posljednjih 12 mjeseci.

  Slika 15. U organizatoru (Organizer), etedobiti brzi pregled nedavno otvaranih datoteka

  Kako biste otvorili organizator (Organizer)morate kliknuti na peti gumb u alatnoj traci,mali arhivski ormari ili pak na izbornikFile Organizer Open Organizer.

  Potom kliknite na virtualnu mapu s gornje lijevestrane kako biste vidjeli njen sadraj. Za otvaranjedatoteke dovoljno ju je dvostruko kliknuti.

  Kolekcije pdf datoteka

  Moete kreirati vlastite kolekcije pdf datotekaneovisno o datumu kreiranja tih datoteka.

  Kad ste kreirali kolekcije s datotekama, moeteih otvoriti pritiskom na izbornik File Organizer Collections Name of the collection.

  U Acrobatu su tri kolekcije ve napravljene ali nesadre datoteke.elite li raditi s tim kolekcijama,morate otvoriti Organizer.

  Spomenute kolekcije moete pronai u donjemlijevom kutu organizatora. Kliknite desnim gum-bom mia na postojee kolekcije kako biste ihpreimenovali ili pak umetnuli datoteke.

  Slika 16. Rad s kolekcijama datoteka u progra-mu Acrobat

  U organizatoru desnim gumbom mia takoermoete kreirati novu kolekciju.

  Otvaranje pdf datoteke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  12/80

  12

  U programu Acrobat nalazi se zaista dobar

  pretraiva.U mogunosti ste napraviti jedno-stavne ili pak sloenije pretrage unutar otvorenedatoteke kao i unutar svih dokumenata u mapi.

  Naredba Findelite li pretraiti odreeni dokument, naredbaFindje najbri nain za to.

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu.

  2. Kliknite na Edit Find.

  3. Upiite traenu rije u predvieno polje.

  4. Kliknite na Previous ili Next ovisno o tomeelite li pretraivati unaprijed ili unatragunutar dokumenta.

  Slika 17. Brzo pretraivanje uporabomnaredbe Find

  Pretraivanje moete produbiti ako kliknete nastrelicu u produetku rijei Find. Iz ponuenogmoete odabrati pretraivanje po cijeloj rijei,velikim ili malim slovima, knjikim oznakama tekomentarima. Moete i otvoriti kompletan sustavpretraivanja.Vie o tome u sljedeem odlomku.

  Slika 18. Malo naprednije pretraivanje izdijalokog okvira

  Naredba Searchelite li pretraivati vie dokumenata odjednom,morat ete se posluiti naredbom Search.

  Kad odaberete izbornik Edit Search, na desnojstrani programskog prozora pojavit e se okvir skompletnim sustavom pretraivanja u programuAcrobat.

  Slika 19. Okvir Search u programu Acrobat

  Najvea razlika izmeu naredbi Find i Searchje utome to s naredbom Search moete pretraivatisve pdf dokumente u mapi koju odaberete nasvom tvrdom disku.

  Pri dnu okvira pronai ete opciju za pretrai-

  vanje Interneta putem stranice Yahoo! te upo-rabom naprednih postavki pretraivanja. Klikneteli ovdje, u okviru e se pojaviti nova mogunost.Njome moete vidjeti da li se u tekstu pojavilaidentina rije ili kombinacija rijei te jedna ilivie rijei koju ste upisali u polje pretraivaa.

  U mogunosti ste ak pretraivati i kombinacijerijei u privitku.

  Ukratko mogunosti su vam zaista velike kad jeu pitanju pronalaenje odreenog pasusa unutardokumenta ili mape.

  Pretraivanje dokumenta

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  13/80

  13

  Vrlo elegantna ponuda u programu Acrobat

  omoguit e vam usporeivanje dva dokumenta.Namjena te funkcije jest usporeivanje starijei novije inaice istog dokumenta. Na taj nainmoete uoiti sve vidljive ili tekstualne razlike.

  Vidljive razlike odnose se na formatiranje doke tekstualne pokazati samo razliku u tekstudviju inaica dokumenta. Mogue je vidjeti irazlike u tipu slova.

  Ako elite usporediti dva dokumenta, prvomorate pokrenuti Acrobat i potom napraviti

  sljedee:1. Kliknite na Document Compare Documents...

  2. U dijalokom okviru, koji e se pojaviti,kliknite na Choose kako biste odabralinajstariju inaicu dokumenta.Ako su doku-menti ve otvoreni, moete ih odabratiklikom na popis u polju Document.

  3. Ako je neki dokument potpisao jedan ili vieautora, potpisanu inaicu dokumenta moeteodabrati iz polja Revision.

  4. Odaberite noviju inaicu dokumenta kojuelite usporediti sa starom.

  5. Potom odaberite elite li vidjeti Page by pagevisual differences ili Textual differences.

  6. Odaberite elite li vidljive razlike prikazati

  detaljno, normalno ili brzo te da li e tekstu-alne razlike ukljuivati informacije o tipuslova.

  7. Promijenite boju kojom e se prikazivatirazlike.

  8. Odaberite da li e se izvjetaj prikazati uztekst ili kao zasebni dokument, na primjer,razlike e biti prikazane u zasebnoj datoteci.

  Slika 20. Ovdje je izvjetaj prikazan na jednojstranici (proien)

  20

  Slika 20.Ovdje je izvjetaj prikazan na jednojstranici

  Usporeivanje dokumenata

  Slika 21. Izvjetaj je prikazan uz tekst

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  14/80

  14

  E- knjige sve su popularnije a mnoge od njih seizdaju u pdf formatu.

  Neki korisnici otiskuju elektronike knjige jeritanje dugih tekstova na ekranu moe biti dostazamorno.To je pitanje navike jer ako ste naviknu-ti raditi na raunalu, lako se moete prilagoditina itanje cijelih elektronikih knjiga na ekranu.

  Adobe Acrobat te Reader to e nam itanjeznatno olakati.

  ak je mogue da vam program ita tekstna glas i automatski pomie prema gore osimako dokument nije zatien protiv toga.

  Automatsko pomicanjeOvako moete nainiti da Acrobat automatskipomie tekst prema gore za vrijeme itanja:

  1. OdaberiteViewAutomatic Scroll.

  2. Podesite brzinu pomicanja uporabom brojkiod 0 do 9 gdje je 0 najsporije a 9 najbre

  (moete se posluiti i strelicama gore,dolje).

  3. Smjer pomicanja moete promijenitipritiskom na tipku minus.

  4. Skoite na sljedeu ili prethodnu stranicuuporabom strelice udesno ili ulijevo.

  5. Ovu funkciju moete prekinuti pritiskomna tipku Escape.

  Slika 22. Dok itate, tekst se lagano pomieprema gore.

  itanje na glasAko je va dokument na engleskom jeziku te nijezatien, moete ga ak proitati na glas. Ovafunkcija radi i s drugim jezicima ali e zvuatismijeno i nee biti ba od neke koristi.

  1. Kliknite na izbornikView Read Out Loud.

  2. Odaberite elite li na glas proitati jednustranicu (Read This Page Only) ili od trenutnepozicije pa do kraja dokumenta (Read to Endof Document).

  3. Kako biste zaustavili itanje morate odabratiView Read Out Loud Stop (ili jednostavnoPause ako elite itanje nastaviti kasnije).

  Pomo pri itanju

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  15/80

  stranica u okviru. Jedna od njih je funkcijaRotate pages...

  Kliknete li na tu opciju,pojavit e se dijalokiokvir u kojem moete odrediti smjer rotiranja teodabrati stranice koje e se zakretati.

  Slika 24.Dijaloki okvir Rotate pages

  U polju Direction moete odabrati Clockwise 90

  degrees (u smjeru kazaljke na satu za 90 stupnje-va), Counter clockwise 90 degrees (u obrnutomsmjeru kazaljke na satu za 90 stupnjeva)i 180 degrees (180 stupnjeva).

  Opcije clockwise i counter clockwise 90 degreese stranicu poloiti ako je bila uspravno dok eopcija 180 degrees stranicu postaviti naopako.

  Rotaciju moete primijeniti na sve stranice, naodabrane stranice te intervale stranica kojeodredite.

  U polju Rotate moete odrediti odnosi li se rotaci-ja na parne (Even pages) i neparne stranice (Oddpages), samo na parne stranice (Even Pages Only)ili samo na neparne stranice (Odd Pages Only).

  Takoer moete odrediti da li e se rotacijaodnositi na stranice bilo kakve orijentacije(Pages of Any Orientation), tj. stranice koje supoloene i one koje su uspravne, ili samo napejzane stranice (Landscape) ili uspravnestranice (Portrait).

  Kad ste se odluili, dovoljno je kliknutiOK

  .Nakon nekoliko sekundi odabrane stranice ese preokrenuti ili zakrenuti kako ste htjeli.

  15

  Ako vaa pdf datoteka sadri sheme ili drugedetalje koji zauzimaju puno mjesta u irinu,uveini je sluajeva stoga najpametnije stranicupostaviti u pejsani poloaj.

  Sadri li dokument skenirane stranice, vrlo jevjerojatno da su one okrenute naopako.Programom Acrobat moemo ih lako okrenutipravilno.

  Kako biste dobili najbolji pregled vaeg doku-menta, moete kliknuti na jaha Pages koji ete

  pronai s lijeve strane programskog prozora.

  Slika 23.Ovim pogledom moete vidjetipojedine stranice kao umanjene slike

  U okviru s lijeve strane dokumenti su prikazanikao minijature.Na jednoj od stranica nalazi secrveni etverokut.On nam pokazuje dio stranicekoji je trenutno prikazan na ekranu u glavnomprozoru. Moete ga pomicati s jednog mjesta nadrugo pa e, sukladno tome, biti prikazan i drugidio dokumenta, tj. stranice.

  Acrobat vam prua puno mogunosti ako desnimgumbom mia kliknete na neku od umanjenih

  Okretanje stranica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  16/80

  16

  Konverzija dokumenata u pdf format pomouizbornika pisaa

  Do sada smo se bavili samo postojeim pdfdokumentima.Sad emo pogledati kako ihmoete kreirati sami.

  Jedna od mogunosti jest uporaba izbornikapisaa u mnogim programima.

  Acrobat se moe rabiti iz gotovo svakog progra-ma koji ima funkciju Print u izborniku File.Sveto vam treba jest dijaloki okvir u kojem ete

  izabrati pisa drugaiji od standardnog.Kreiranje pdf dokumenata kroz izbornik pisaamogue je jer se na taj nain stvara datotekakoja je jednaka otisku odabranog dokumentana pisau.

  elite li kreirati pdf datoteku, moete pratitisljedee korake:

  1. Prvo kliknite na izbornik File u programuu kojem ste otvorili eljeni dokument.

  2. Kliknite na Print.

  3. U dijalokom okviru, koji se pojavio s popisa,odaberite Adobe PDF.

  4. Kliknite na gumb Properties kako biste izmije-nili poetne postavke pisaaAdobe PDF.

  5. U polju Default Setting moete birati izmeurazliitih postavki u programu i onih koje stesami napravili.To moe biti tip slova koji jepogodniji za ispis,veu kakvou ili jedno-stavno zauzima manje mjesta itd.

  6. Provjerite je li poljeView Adobe PDF results

  ukljueno.To znai da je Acrobat otvorenpri generiranju datoteke i da ete u njemuodmah vidjeti rezultat. Iskljuite ovu funkcijuako vam nije potrebna.

  7. Kliknite OKza odabir ovih postavki ako neelite vie mijenjati postavke.

  8. Kliknite OKza ispis.

  9. Pojavljuje se dijaloki okvir u kojem vasprogram pita za snimanje datoteke.Postaviteneko ime te odaberite gdje e biti snimljena.

  Kliknite Save.10. Nakon nekoliko trenutaka, ovisno o veliini

  dokumenta, generirat e se pdf datoteka.Moete je potom pogledati u Acrobatu.

  Konverzija dokumenata u pdf formatpomou izbornika pisaa

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  17/80

  Izrada vlastitih postavkiUmjesto odabira standardnih postavki, s vaimizmjenama moete kreirati vlastite postavke.Potom ih moete rabiti za odreene dokumenteovisno o potrebama za izradu pdf datoteke.

  U grubo moemo rei da je pdf datoteka zapravokopija vaeg dokumenta.Odgovara vaem doku-mentu kao da ste ga otisnuli na pisau i potomfotografirali. Rezultat ovisi o kakvoi vaihfotografija.

  U mogunosti ste kreirati vlastite postavke te ihpohraniti uz pomo Adobe Distillera ili pak krozdijaloki okvir pisaa u programu kojim sesluite.

  Ovdje smo odabrali Distiller kako bismo stvorili

  zajedniku poetnu toku. Ovako moete nas-taviti:

  1. Pokrenite Adobe Distiller pritiskom naStart All programs.

  2. Odaberite poetne postavke koje najboljeodgovaraju ispisu koji elite napraviti.Ovdje smo odabrali opciju pod imenomPress Quality.

  3. Kliknite na izbornik Settings te odaberiteopciju Edit Adobe PDF settings

  4. Odaberite opciju Compatibility.Ako vam jevano da korisnici mogu otvoriti vaudatoteku na inaici Acrobat 5 ili starijoj,onda ova opcija mora biti ukljuena.S druge strane,ako vam je bitna kakvoa,odaberite opciju Acrobat 6 ili 7.

  17

  5. Kliknite u polje Resolution.Vea rezolucijanudi veu kakvou. U postavkama PressQuality rezolucija je postavljena na 2400.Ta je vrijednost sasvim dovoljna.

  6. Kliknite na opciju Images koja se nalazi u

  lijevom okviru.7. OdaberiteAutomatic (JPEG) u polju

  Compression kako biste dobili najboljumoguu kakvou slika u boji.

  8. Odaberite Maximum u polju Image Quality zaslike u boji ako su one bitne za vau pub-likaciju.Takoer moete odabrati i druguopciju ako vam ona vie odgovara.Velik jeraspon izmeu opcija Minimum i Maximum.

  9. Ponovite postupak za crno-bijele slike.

  10. Kliknite Fonts na lijevoj strani te ukljuiteopcije Embed all fonts te Embed Open Type Fontskako biste bili sigurni da e zavrni ispisizgledati ba kao na ekranu.

  11. Kliknite na Save As... te ovoj postavkipridruite primjereno ime.

  12. Kliknite OK.

  Sad se moete posluiti novim postavkamapisaa.

  Imate li kojim sluajem druge gotove postavkepisaa a elite ih rabiti,morate ih prvo dodatiu Distiller.

  1. Kliknite na Settings Add Adobe PDF Settingsu programu Distiller.

  2. Pronaite eljene postavke i kliknite OK.

  Sad se moete posluiti s obje postavke, onomkoju ste upravo kreirali te onom koju ste dodalipri kreiranju pdf datoteka putem izbornika

  pisaa.

  Zapamtite! Postoji mnogo postavki kojese mogu mijenjati.Ovdje su odabranenajvanije. Predlaem uporabu pomoikako biste pronali jo postavki ako ovene odgovaraju vaim potrebama.

  Konverzija dokumenata u pdf format pomou izbornika pisaa

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  18/80

  18

  Kad je Acrobat instaliran na raunalo s Windowsoperativnim sustavom i Microsoft Office pake-tom, automatski e se pojaviti i odgovarajuaalatna traka.

  Ona nam slui za brzo kreiranje pdf datotekakoje potom moemo slati elektronikom potomili pak drugim primateljima na provjeru.

  Slika 25.Alatna traka u programu Acrobat 7.0

  Ako niste mijenjali postavke obraene u prolompoglavlju, moete slobodno kliknuti prvi gumbna spomenutoj alatnoj traci, Convert to AdobePDF kako biste kreirali pdf dokument. Nakontoga potrebno je samo upisati ime dokumentate ga pohraniti na tvrdi disk.

  Morate dokument poslati elektronikom potom?

  To ete lako nainiti pritiskom na drugi gumb,Convert to Adobe PDF and EMail. Kako bi ovaopcija mogla raditi,program za pregledavanjeelektronike pote mora biti ispravno podeen.Postupak je sljedei:

  1. Otvorite dokument koji elite prebaciti u pdfdatoteku i poslati elektronikom potom.

  2. Kliknite gumb Convert to Adobe PDF and EMail.

  3. Nazovite dokument nekim imenom te gapohranite na tvrdi disk.

  4. Imate li u programu za pregledavanjeelektronike pote vie od jednog rauna,morat ete odabrati onaj s kojeg eliteposlati potu. Odaberite eljeni raun,ako je potrebno upiite lozinkui pritisnite OK.

  5. Potom moete ispuniti elektroniku potus imenom primatelja te njegovom adresom.Takoer, moete napisati i poruku kao iobino. Pdf dokument bit e dodan kaoprivitak.

  Slika 26.Kad je pdf datoteka pridruena,ispunite elektroniku potu ba kako stenavikli

  Zapamtite! Ne zaboravite pohraniti vadokument prije konverzije i slanja. Ponekadmoe doi do ruenja programa.

  Posljednji gumb na alatnoj traci, Convert toAdobe PDF and Send for Review, takoer kreirapdf datoteku koja je pridruena elektronikojpoti ali uz nju pota sadri instrukcije te steu mogunosti izabrati nekoliko primatelja iz

  adresara.Ovu emo funkciju detaljnije obraditiu sljedeem odlomku.

  Konverzija i slanje elektronikom potom

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  19/80

  7. Upiite adresu na koju e se slati pregledanidokument.

  8. Ako niste sigurni imaju li primatelji Acrobat,ukljuite opcijuAlso allow users of Free AdobeReader 7.0 to participate in this review (pripazite,korisnici inaice Adobe Reader 6.0 i starijene mogu sudjelovati u pregledavanju teksta).

  To znai da e naprednije funkcije bitiizostavljene iz dokumenta. Kliknite OK.

  9. Promijenite pozdravni tekst.

  10. Kliknite na Send Invitation.

  Nedostaci slanja na pregledPostoje neki nedostaci ovakvog slanja pdf datote-ka kojih morate biti svjesni.Ne moete se kretatiunatrag po vodiu.Ako to pokuate, na primjer,

  elite dodati jo jednog primatelja u popis, sveto ste do tada upisali bit e izbrisano s poziv-nice. Kliknete li ponovno na adresar kako bistedodali primatelja,ne moete se vratiti i dodatijo nekoga. Umjesto toga zapiite ime osobekoju elite dodati jer ete kasnije moi dodatijo osoba prije slanja same elektronike pote.

  Elektronika pota alje se iz vaeg uobiajenogprograma.Na alost, primatelji su ispisani u poljeTo, te na taj nain svi mogu vidjeti sve ostaleprimatelje. Bilo bi bolje da je Acrobat omoguio

  postavljanje primatelja u polje BCC blindcarbon copy.

  19

  Gumb Convert to Adobe PDF and Send for Reviewomoguava slanje pdf dokumenta na vie adresa.Primatelji ga mogu proitati te natrag poslatisvoje primjedbe i komentare.

  Nakon toga moete pridruiti te komentare uizvorni tekst ili pak otvoriti izvorni tekst ikomentare odvojeno.

  Va program za pregled elektronike pote morabiti podeen kao MAPI kako bi ga moglipokrenuti drugi programi. Mnogi su ve unapri-

  jed tako podeeni.To moete provjeriti u datote-ci pomoi vaeg programa za pregled elek-tronike pote.

  Ovako moete poslati dokument na pregled:

  1. Otvorite dokument koji elite poslati napregled.Ako nije pohranjen kao pdfdokument, moete ga jednostavno otvoritiu izvornom obliku,na primjer, u Wordu.

  2. Kliknite gumb Convert to Adobe PDFand Send for Review.

  3. Snimite dokument na tvrdi disk.

  4. U dijalokom okviru,koji se pojavio,odaberite datoteku koju elite slati napregled.Vjerojatno je ve unaprijedodabrana.Kliknite Next.

  5. Iz vaeg adresara odaberite primatelje kojimaelite poslati datoteku.

  6. Kliknite naAdjust User Settings.

  Slanje na pregled

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  20/80

  Kad dobijete odgovorOdgovor ete primiti kao elektroniku potus pdf dokumentom u privitku.

  Kad otvorite datoteku, pojavit e se dijalokiokvir koji vas upozorava da su dokumentu

  dodani komentari te da ih moete spojiti sizvornim dokumentom ili s ostalim dokumenti-ma ako elite.Ova mogunost vam vjerojatnonudi najbolji pregled.

  Slika 29. Ponuena vam je mogunost po-stavljanja svih komentara u isti dokument

  Komentari mogu biti vidljivi u samom dokumen-tu ili u izvjetaju na dnu ekrana.

  Slika 30.Brzi pregled komentara

  20

  Primatelj dobiva dokumentPrimatelji dobivaju dokument u svoj potanskisandui kao elektroniku potu s objanjenjemkoje ste ranije napisali kao glavni tekst te pdfdokumentom u privitku.

  Primatelji sada mogu otvoriti pdf datotekuizravno ili je prvo pohraniti na tvrdi disk.To ovisi o programu za itanje pote.

  Slika 27.Primatelji sada mogu napisati svojekomentare

  Adobe Acrobat ili Reader (inaica 7 ili novija)sada e prikazati dokument te vam pomoi kako

  najlake napraviti komentare.Automatski e sepojaviti alatna traka kojom se komentari ubacujuu tekst.

  Primatelji sad mogu proitati dokument inapisati eljene komentare.

  Kako bi se pregledani tekst vratio vama, dovoljnoje kliknuti gumb Send Comments sasvim desno naalatnoj traci Reviews.

  Slika 28.Gumb Send Comments

  Primateljev program za itanje elektronikepote automatski e se pokrenuti. Drugi nainje da dokument pohranimo na tvrdi disk ipoaljemo runo.

  Slanje na pregled

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  21/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  22/80

  4. Odaberite pdf dokument koji elite pregle-

  dati.Ako je ve otvoren, automatski e seprikazati. U protivnom kliknite Browse kakobiste pronali dokument.Kliknite Next.

  5. Upiite putanju do mrene mape u koju ese uitati odabrana datoteka.To mora bitimapa kojoj pristup imaju svi korisnici.

  6. Potom odaberite korisnike koji e primitipozivnicu putem elektronike pote

  7. Poaljite pozivnice.

  Kad korisnici prime pozivnicu,u njoj e senalaziti i kratica do pdf dokumenta. Na tajnain oni mogu pregledavati dokument i slatikomentare na isti nain kao da ste im poslalipdf datoteku.

  Moda e na poetku uporaba mrenih mapapredstavljati problem.Najsigurniji nain jeuporaba WebDAV posluitelja.WeBDAV jeskraenica za Web-based Distributed Authoringand Versioning a to je protokol za olakanu

  razmjenu datoteka izmeu korisnika.Kod svojegadministratora provjerite postoji li na mreiposluitelj koji podrava WebDAV.

  22

  U veini sluajeva pametnije je korisnicimapruiti priliku za pregledavanje dokumentau pregledniku umjesto u programu za itanjeelektronike pote.

  Ako drugim korisnicima morate pruiti pristupistoj mrei, tada nema potrebe za slanjem doku-menta elektronikom potom. Dovoljno jedokument pohraniti na svima dostupno mjesto.Nakon toga je potrebno odrediti mapu u kojue se spremati komentari.

  Kad elite uitati dokument na mreu kakobi ga ostali korisnici mogli pregledavati,moratekreirati te konfigurirati mjesto gdje e bitispremljeni pregledani dokumenti.To moetenainiti ovako:

  1. Odaberite Edit Preferences.

  2. Kliknite Reviewing u okviru s lijeve strane.

  3. Odaberite Server Type. Ovdje e vam modatrebati pomo sistem administratora.Odabrali smo mrenu mapu (Network

  folder) jer veina korisnika ima pristup.4. Kliknite Browse te pronaite putanju do

  mape.

  5. Pritisnite OK.

  Potom ete ovako uitati odabrani pdfdokument:

  1. Pokrenite programAcrobat te otvorite eljenipdf dokument.

  2. Odaberite File Send for Review Upload for

  Browser Based Review3. Upiite svoje ime,adresu elektronike pote

  i slino te kliknite na Done ako ve niste.

  Uitavanje za naknadni pregled

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  23/80

  23

  U prethodnim poglavljima zapoeli smo urazliitim programima i potom kreirali pdfdatoteku izravno iz dokumenta koji smo nainiliu tim programima.

  I Acrobat vam moe posluiti za izravno kreiranjepdf datoteka.

  Kad se sluite Acrobatom, moete birati izmeukreiranja pdf datoteke iz jedne datoteke, kao tosmo nainili ranije, ili kreiranja pdf datoteke izvie datoteka, s neke Internet stranice ili pak

  skenera.elite li nainiti pdf dokument iz jedne datoteke,moete to ovako:

  1. Pokrenite Acrobat.

  2. Kliknite File Create PDF From File

  3. Odaberite datoteku koju elite konvertiratite pritisnite Open.

  Pdf datoteka potom je kreirana kad otvoriteprogram Acrobat.

  Svojstva dokumentaAko elite promijeniti nain na koji se dokumentotvara na raunalu primatelja, moete to nainitipromjenom parametara unutar samogdokumenta.

  1. Kliknite File te odaberite Document Properties.

  2. Pojavljuje se dijaloki okvir sa est jahaa.Dodajte temu i kljune rijei za odabranidokument.

  3. Jaha Fonts sadri tipove slova koji sepojavljuju u dokumentu. Kliknite na jahaInitial View.

  4. U polju Show moete odabrati to e bitividljivo na ekranu kad korisnik otvori doku-ment.Zadano je Page Only dok vi moeteodabrati Bookmarks Panel and Page, Pages, Paneland Page, Attachments Panel and Page te LayerPanel and Page.

  5. Odaberite jednu od ponuenih opcija upolju Page layout.To mogu biti Default, SinglePage, Continuous, Facing ili Continuous Facing.

  6. Takoer moete odabrati i uveanje te kojee se stranice zapravo otvoriti.

  7. U donjem dijelu moete podesiti svojstvaprozora te korisnikog suelja samogprograma.

  8. Jahaem Custom moete postaviti imei vrijednost a jahaem Advanced postavljase jezik dokumenta.

  Konverzija datoteke pomouAcrobat Readera

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  24/80

  4. Zabunom ste odabrali krivi dokument?Moete ga lako izbrisati oznaavanjem udijalokom okviru ili pak odabirom opcijeRemove.

  5. Smjetaj dokumenata moete promijenitioznaavanjem eljenog dokumenta i klikomna opcije Move Up ili Move down.

  6. Isti dokument moete dodati nekoliko puta.To je zgodno ako imate stranicu kojom eliteodvajati poglavlja.

  7. Kliknite OKkad ste gotovi

  8. Imenujte datoteku i kliknite Save.

  Gotov dokument potom se otvara u programuAcrobat te ste u mogunosti mijenjati postavkedokumenta ba kako smo objasnili u prethod-

  nom poglavlju na stranici 23.

  24

  elite li nekoliko razliitih dokumenata spojitiu pdf dokument,onda je to najlake napravitipomou programa Acrobat.

  Ova je mogunost zaista praktina ako elitesastaviti izvjee koje sadri tekst, proraunskutablicu, ve postojei pdf dokument ili drugedokumente.Umjesto kreiranja pdf datoteke uprogramu za obradu teksta,druge datoteke utablinom kalkulatoru itd. kako biste ih kasnijeskupili u Acrobatu, sve to moete odmah nainitiu programu Acrobat.To ete napraviti ovako:

  1. Pokrenite Acrobat te odaberite File CreatePDF From Multiple Files

  2. Kliknite Browse kako biste odabralidatoteke.Ako su u istoj mapi,moete ihoznaiti klikom na prvu datoteku,pritisnutitipku Ctrl te kliknuti na ostale datoteke.Ako pak nisu u istoj mapi, prvo morateoznaiti datoteke u jednoj mapi,kliknutiAdd te ponoviti postupak klikom na Browse.

  Mogue su kombinacije razliitih tipovadatoteka.

  3. Ako su datoteke namijenjene konverziji veotvorene,dovoljno je oznaiti polje Includeall open PDF documents. Nakon toga ih moete

  vidjeti ako oznaite neku od datoteka iodaberete Preview u polju Preview PDF Files.Pojavit e se prozor s umanjenom slikomodabranog dokumenta.

  Konverzija drugih datoteka u pdf

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  25/80

  9. Potom odaberite koliku degradaciju uzorkaelite primijeniti na slike u dokumentu.to je vea vrijednost dpi,bolja je kakvoaali slika zauzima i vie prostora.

  10. Kliknite OKte oznaite poljeAdd Tags toDocument (poboljava dostupnost hendike-piranim korisnicima).Kliknite Scan.

  11. Ovisno o vaem skeneru,pojavit e se joneke postavke.elite li skenirati nekolikostranica,kliknite Next, u protivnom kliknite

  Finish kad je skeniranje zavreno.

  Dokument se potom skenira te prebacujeu pdf format.

  Fino podeavanjeTeko je zaobii probleme pri prepoznavanjuodreenih znakova.

  Kako bismo ispravili greke koje se mogu pojavi-ti odaberite Tools Advanced Editing TouchUpText Tool.

  Nakon toga moete kliknuti u pojedine odlomketeksta te ispraviti greke ba kao da se sluiteprogramom Microsoft Word. Meutim, funkcijeSearch (trai) i Replace (zamijeni) ne postoje.

  25

  Dokument moete dobaviti izravno sa skenerai potom ga konvertirati u pdf datoteku.Ako udokumentu ima teksta, moete se posluitiAcrobatovim ugraenim programom za njegovoprepoznavanje.To e vam utedjeti dosta vreme-na koje biste potroili na tipkanje.

  Ovako moete dokument konvertirati izravno saskenera:

  1. Postavite dokument u skener.

  2. Odaberite File Create PDF From Scanner3. Pronaite va skener na popisu u polju

  Scanner.

  4. Odaberite elite li skenirati Front Sides(prednje strane) ili Both Sides (obje strane)

  papira.

  5. Oznaite polje Recognize Text Using OCR.

  6. Kliknite gumb Settings

  7. Odaberite jezik koji se primarno rabiu tekstu koji elite skenirati.

  8. U polju PDF Output Style odaberite elite lisliku kao rezultat formatiranog teksta igrafike.

  Konverzija sa skenera

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  26/80

  26

  Ponekad ete naii na Internet stranice s vrlokorisnim informacijama koje elite spremiti zakasnije itanje. Moda elite napisati i kakavkomentar.

  Do sada smo uvijek pohranjivali stranice uhtml formatu sa slikama u zasebnim mapama.Meutim, to je dosta nespretno. Komentari semogu dodati samo stvaranjem dodatnih tekstu-alnih datoteka koje se moraju pohraniti uzdatoteke s Internet stranice.

  Uporabom programa Acrobat, ovaj zadatak posta-je puno jednostavniji i elegantniji.

  Nali ste Internet stranicu koju elite pohranitite itati i eventualno napisati komentar kasnije.Moete nastaviti ovako:

  1. Pokrenite Acrobat te odaberite File CreatePDF From Web Page.

  2. Upiite Internet adresu u polje URL.Ako steve pohranili Internet stranicu, moetekliknuti na Browse te pronai stranicu navaem tvrdom disku.elite li je pohraniti uformatu koji nije pdf, morate kliknuti gumbSettings. Ovdje moete odabrati slikovneformate, tekstualne i ostale.

  3. Odaberite koliko razina elite dohvatiti, tj.da li e se poveznice pratiti i ako da, kolikoduboko te da li elite obuhvatiti stranices iste putanje ili posluitelja.

  4. elite li dohvatiti sve kliknite na radijskigumb odmah do natpisa Collect entire website.

  5. Kliknite Create kako biste dohvatili Internet

  stranicu i konvertirali je u pdf. Priekajtetrenutak da se proces zavri.

  6. Nakon zavretka konverzije moete seposluiti alatnom trakom Reviews kako bisteubacili komentare, napomene i slino.

  Slika 34. Kao to je vidljivo, pri prevoenjustilova Acrobat nije ba uinkovit

  Ako se na Internet stranici koriste stilovi,Acrobate imati problema pri ispravnom prikazivanju.Tu ne moete napraviti ba nita. Sve vei brojweb dizajnera poeo se sluiti stilovima pa estoga Adobe morati prilagoditi svoj program navrijeme.

  Konverzija s Internet stranice

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  27/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  28/80

  28

  Acrobat se ne slui normalnom definicijompojma vodeni ig.U pdfu vodeni ig je slikapostavljena povrh teksta.

  Pozadina s druge strane,kao to i sama rijegovori, stvara pozadinu tekstu i moe se vidjetisamo na dijelovima gdje nema teksta.

  Umetanje vodenog igaVodeni ig je savren za situacije u kojima elitenaglasiti itateljeva ograniena prava na doku-ment.Ako ne elite da ostali preprodaju vadokument dok ga aljete kao probnu inaicu,moete preko cijele stranice ispisati besplatnaprobna inaica.Ne zaboravite postaviti lozinkuna dokument kako biste sprijeili neeljenepromjene (pogledajte str. 30). Ovakva zatitazasigurno e onemoguiti mnoge u prodajidokumenta na koji nemaju pravo.

  Ovako ete umetnuti vodeni ig:

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu.2. Odaberite Document Add Watermark &

  Background

  3. Kliknite naAdd a Watermark(pojavit e sena vrhu stranice).Kad se vodeni ig jednompojavi, uvijek e biti prikazan. Pozadina(iza teksta) bit e vidljiva samo na mjestimagdje nema teksta.

  4. Odaberite elite li vodeni ig prikazan naekranu i na ispisu.

  5. Sad odaberite izmeu uporabe tekstualnogvodenog iga ili slikovne datoteke.Akoodaberete tekst,morate ga upisati u predvi-eno polje,odabrati tip slova i veliinu tecentriranje (lijevo,sredina ili desno).

  Odaberete li pak sliku, morat ete jepronai na vaem disku.

  6. Centriranje odaberite ovisno o stranici.Moete odrediti koliko e ina vodeni igbiti udaljen od vrha,sredine ili dna stranicegledano vodoravno i okomito.

  7. Jedinice se mogu promijeniti u postotkeumjesto ina.

  8. Veliinu slova lako moete promijenitiovisno o veliini stranice promjenompostotka ili odabirom opcije Fit to page.

  9. Promijenite rotaciju (Rotation) kako bistezakrenuli tekst te prozirnost (Opacity) dapostane transparentan. to je vrijednostmanja, tekst postaje prozirniji.

  Pozadina i vodeni igovi

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  29/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  30/80

  30

  Sigurnost je vrlo vana tema u svijetu raunala.Bez obzira je li vae raunalo spojeno na mreu(Internet ili Intranet) ili je pak samostalno.Uvijek postoji rizik da netko neovlateno doedo vaih podataka.

  Posjedujete li osjetljive informacije na vaemraunalu, morate ih zatititi to je bolje mogue.

  Pdf dokumenti prvenstveno su namijenjenilaganoj distribuciji. Svatko moe bez problemaitati pdf datoteke uporabom Adobe Readera.

  aljete li pak svoje dokumente drugima, a neelite da ih itko drugi osim primatelja ita,moete ih, i sebe, zatititi uporabom Acrobatovihzatitnih postavki. Neke metode su jednostavnijeod drugih, druge su pak zamorne ali pruajubolju razinu sigurnosti.

  Poetno podeenje pdf dokumenta je bezsigurnosti. Svatko ga moe itati, kopirati ilimijenjati tekst te ispisivati na pisau.

  Acrobat prua tri vrste zatite: zatitu lozinkom,

  zatitu certifikatom te Adobe Policy Serverzatitu.

  Mi emo se pozabaviti s prve dvije. Policy Serverzahtijeva da korisnik zakupi prostor na nekomod posluitelja tvrtke Adobe. Nakon toga,pravakorisnika koji eli itati neki dokument provje-ravaju se na tom posluitelju.Ta je mogunostotvorena samo nekolicini te smo je zbog togaizostavili iz ove knjiice.

  Zatita lozinkomVrlo je jednostavno kreirati dokument koji evas traiti lozinku kako bi izvrio neke radnje.Na alost, zatita je u tom sluaju dosta slaba tevam stoga ne preporuamo uporabu ove metodeako je od velikog znaenja zadravanje tajnostisadraja dokumenta prema korisnicima kojimaniste dozvolili pristup.

  Ako piete i prodajete elektronike knjige,rjeenje je jednostavno.Potrebno je povezatipristup skidanju datoteke tek kad korisnik plati

  jer je lozinku vrlo lako razbiti kako smo vespomenuli.Postoje programi koji e to odraditiodjednom a ujedno su i kompatibilni s posljed-njom inaicom programa Acrobat. Meutim,ako imate ifru za itanje i za promjenu teksta,ova zatita takoer nema smisla.

  elite li provjeriti da vam je lozinka sigurna,moete skinuti probnu inaicu programa zauklanjanje lozinki s ove Internet adrese:www.elcomsoft.com/apdfpr.html

  Moete odabrati nisku ili visoku razinusigurnosti. elite li postaviti korisniku lozinkuza otvaranje dokumenta? elite li da korisnikmoe ispisati dokument ili kopirati dijeloveteksta? O svim podeenjima moete odluitikroz postavke dokumenta:

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu.

  2. Odaberite File Document Properties

  3. Kliknite jaha Security.

  4. Odaberite Password Security u polju Securitymethod.

  5. Odaberite inaicu Acrobata koju morajuposjedovati korisnici. to je inaica novija,bolja je i enkripcija.

  Sigurnosne postavke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  31/80

  31

  6. Sad je vrijeme za odabir elite li korisnikupostaviti lozinku kako bi mogao itati doku-ment ili ne. Ovo nije nuno ako elite zatititisamo sadraj od neovlatenog mijenjanja tekopiranja.Ako elite postaviti lozinku zaotvaranje dokumenta, morate oznaiti

  odgovarajuu postavku i potom upisatilozinku u polje Document Open Password.

  7. Takoer moete zatraiti lozinku prije negokorisnik pokua raditi izmjene na dokumen-tu. U tom sluaju morate oznaiti polje ispodPermissions te upisati lozinku u produetkunatpisa Permission password.

  8. Potom moete odabrati elite li dopustitiispis na pisau, izmjene te kopiranje.

  9. Kliknite OKkad ste gotovi s podeavanjem.

  10. Potvrdite lozinku za otvaranje dokumentaako je postavljena.

  11. Potvrdite lozinku za izmjene ako jepostavljena.

  12. Kliknite OK.

  13. Pohranite dokument.

  Promjene u postavkama postat e aktualne kad

  se dokument pohrani.Ako korisnik eli otvoriti dokument,prvo emorati upisati lozinku.

  Slika 36. Korisnik ne moe izravno otvoritidokument

  Ako pak eli promijeniti lozinku, ne moeto uiti bez prvotnog upisivanja ispravnelozinke.

  CertifikatVrlo visoku razinu zatite moete ostvaritizahtijevanjem da korisnik prije otvaranja dokaekako ima pravo proitati dokument.Takvodokazivanje moe se ostvariti uporabomcertifikata.

  Elektroniki certifikat sadri javni te privatniklju. Korisnik vam mora poslati svoj javni kljuili ga pak nainiti dostupnim za skidanje sInterneta.Vi ga potom moete uporabiti zaenkripciju pdf dokumenta koji e moi otvoritisamo korisnici s identinim certifikatom.

  Kako ste ve i sami zakljuili, ovakva vrsta

  zatite prilino je visoka ali od vas i od korisnikazahtijeva puno posla.Korisnik mora kreiraticertifikat te vam poslati javni klju.Vi morateimportirati taj klju te njime izvriti enkripcijupdf dokumenta.Ovo rjeenje stoga nije pogodnoza dokumente koje treba distribuirati velikombroju nepoznatih korisnika.

  Kreiranje certifikata u AcrobatuPostoji mala razlika u kreiranju certifikata u

  programu Acrobat i u besplatnoj inaici AdobeReader. Prvo emo pogledati kako se certifikatstvara u programu Acrobat a potom emoobjasniti isti postupak za Adobe Reader.

  Sigurnosne postavke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  32/80

  32

  1. U Acrobatu odaberite izbornikAdvanced Security Settings.

  2. Kliknite opciju Digital IDs.

  3. OdaberiteAdd ID.

  4. Sad moete birati izmeu pretraivanjacertifikata koji je ve kreiran, kreiranjavlastoruno potpisanog certifikata ili pakdohvaanja digitalne identifikacije treestrane. Kliknite radijski gumb uzCreate a Self-Signed Digital ID.

  5. Dva puta kliknite Next

  6. Odaberite izmeu novog PKCS#12-certifikataili Windows-certifikata. Ovdje smo izabrali novicertifikat jer podrava i programe koji nerade u Windows okruenju.

  7. Ispunite obrazac svojim podacima. Sluiteli se specijalnim znakovima, certifikat e semoi rabiti samo na novim inaicamaprograma pa je stoga dobro sluiti sesamo internacionalnim znakovljem.

  8. Acrobat e sada predloiti putanju za novicertifikat. Zapiite je. Potrebna vam je akoelite napraviti kopiju certifikata. Ujedno,moete odabrati putanju koju je lakezapamtiti.

  9. Upiite lozinku za certifikat i potvrdite je

  ponovnim upisivanjem. Nemojte se sluitiopcijom Copy/Paste.Ako ste pri prvom upisunapravili pogreku, neete je uoiti. Lozinkumorate zapamtiti kako biste kasnije mogliotvarati dokumente zatiene ovim certi-fikatom.

  10. Kliknite Finish i certifikat je kreiran.

  Slanje javnog certifikataKako biste poslali svoj javni certifikat, morate

  nainiti sljedee:

  1. Kliknite Digital IDs u dijalokom okviruSecurity Settings.

  2. Odaberite Export Certificate.

  3. Odaberite elite li podatke poslati elektro-nikom potom ili ih snimiti u datoteku.Ovdje smo izabrali datoteku.

  4. Za pohranjivanje datoteke odaberite putanjuna tvrdom disku.

  Datoteku sad moete poslati elektronikompotom ili je postaviti na Internet kako bi bilalako dostupna drugim korisnicima.

  to e nainiti korisnici Adobe Readera?Korisnici Adobe Readera moraju proi istimkoracima kojima smo mi upravo proli.

  Sigurnosne postavke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  33/80

  33

  Meutim, iste postavke nalaze se u ponetodrugaijim izbornicima.Ovako moete nastaviti:

  1. Pokrenite Acrobat te odaberiteAdvanced Trusted Identities.

  2. Kliknite Request contact

  3. Upiite svoje ime te adresu elektronikepote i telefon u obrazac. Pridruite eventu-alno vlastite certifikate.Kliknite Next.

  4. Ako ste oznaili polje Include my Certificates,morate ih odabrati s popisa.

  5. Upiite ime te adresu elektronike poteosobe kojoj elite poslati zahtjev.

  6. Provjerite jeste li na Internetu te klikniteEmail.

  Vrlo je vjerojatno da korisnik nee znati kakokreirati te poslati certifikat. Pomoi e ako mupoaljete sljedee naputke:

  Pokrenite Adobe Reader.Kliknite Document Security Settings.

  Kliknite Digital IDs na lijevoj strani.

  Kliknite Add ID Create a Self-Signed Digital ID.

  Dva puta kliknite Next.

  Odaberite New PKCS#12 Digital ID File Next.

  Upiite svoje ime i adresu elektronikepote u odgovarajua polja te kliknite Next.

  Upiite i potvrdite lozinku.

  Kliknite Finish.

  Potom morate eksportirati certifikat te gaposlati meni ovako:

  Kliknite na certifikat koji ste upravo

  kreirali.Iznad njega kliknite Export certificate.

  Odaberite Send data through e-mail te klikniteNext.

  Upiite adresu moje elektronike pote uodgovarajue polje te kliknite Email.

  Na kraju samo poaljite elektroniku potukoju ste upravo kreirali.

  Osigurajte dokument certifikatomKad vam je korisnik eksportirao i poslao javnicertifikat, vi ga morate importirati.

  Ovo je najlaki nain:

  1. Kliknite desnim gumbom mia nadatoteku s ekstenzijom .pdf te odaberiteOpen with Acrobat 7.

  2. Kliknite Set Contact Trust

  3. Postavite kvaicu u polja ovisno o povjerenjuprema osobi koja vam je poslala certifikat.Ako mu elite dozvoliti otvaranje dokumena-ta, morate oznaiti barem polje Certifieddocuments.

  4. Kliknite OKdvaput i potom Close.

  Sad ste spremni osigurati dokument.

  1. Odaberite File Document Properties Securityor Document Security Show Security Settingsfor this Document

  2. Odaberite Certificate Security u polju SecurityMethod.

  3. Ako morate kreirati istu vrstu sigurnosnihpostavki, nije loa ideja da ove postavkepohranite.U tom sluaju morate kliknutiradijski gumb uz Save the Setting as a policyte imenovati postavke. Inae moeteodabrati opciju Discard the settings afterapplication.

  Sigurnosne postavke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  34/80

  34

  4. Odaberite to elite kriptirati (ifrirati).Ovdje je za enkripciju odabran cijelisadraj dokumenta.

  5. Odaberite algoritam enkripcije.

  6. Kliknite next.

  7. Sad morate dodati certifikate kojima e bitidoputeno otvarati dokument.Kliknite gumbSearch

  8. Maknite oznaku s polja Search all librarieste odaberite Trusted Identities.

  9. Ako imate puno korisnika, moete upisatiime osobe ili jednostavno odabrati imeiz polja za pretragu na dnu prozora.Viekorisnika odjednom moete dodati akoprilikom odabira drite pritisnutu tipku Ctrl.Kliknite OKkad ste gotovi.Vai certifikativjerojatno e biti odabrani unaprijed alije vrlo vano da ih dodate ako ih sluajnonema.Ako certifikat nije na popisu,neetemoi otvoriti vlastiti dokument.

  10. Oznaite ime na popisu i kliknite gumbPermissions kako biste odredili tko smijeraditi odreene preinake na dokumentu.Kliknite OK.

  11. Kliknite Next i potom Finish. Pohranitedokument kako bi sigurnosne postavkebile primijenjene.

  Kad dokument poaljete odabranim korisnicima,oni ga mogu otvoriti svojim certifikatom instali-ranim na raunalo te postavljenom lozinkom.Drugi korisnici nee moi otvoriti dokument.

  Slika 37.Certifikat i lozinka moraju bitiprisutni ako elite otvoriti dokument

  Sigurnosne postavke

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  35/80

  35

  Samo zato to ste kreirali pdf dokument ne znaida e on izgledati ba kako ste htjeli.Mogue jeiz dokumenta vaditi te ubacivati stranice.

  Kako bismo te radnje olakali,pametno jeposluiti se ugraenom funkcijom prikazaumanjenih stranica u okviru s lijeve strane.Kad se dokument otvori u Acrobatu, moetekliknuti Pages u spomenutom okviru. Stranicee se tada prikazati umanjene.

  Uklanjanje straniceAko elite ukloniti stranicu iz pdf dokumenta,moete to nainiti ovako:

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu.

  2. Kliknite Pages u okviru s lijeve strane.

  3. Desnim gumbom mia kliknite na jednuod umanjenih stranica.

  4. Odaberite Delete Pages

  5. Odluite se za brisanje oznaene straniceili intervala kojeg ete upisati u poljaFrom i To.

  6. Kliknite OK.

  7. Ako ste sigurni da elite izbrisati stranicu,morate to potvrditi ponovnim pritiskomna OK.

  Slika 38. Stranica je sad izbrisana

  Umetanje i uklanjanje stranica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  36/80

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu tekliknite jaha Pages u okviru lijevo.

  2. Kliknite desnim gumbom na stranice kojeelite zamijeniti jednom ili s vie stranica.

  3. Odaberite Replace Pages

  4. Pronaite stranicu koju elite umetnuti tekliknite Select.

  5. Odredite interval stranica koje elitezamijeniti.

  6. Kliknite OK.

  7. Potvrdite sYes na pitanje jeste li sigurni daelite zamijeniti stranice.

  Slika 40. Isti rezultat kao i ranije no ovaj put

  puno bre

  36

  Umetanje straniceelite li u postojei pdf dokument umetnutijednu ili vie stranica, takoer se morateposluiti umanjenim prikazom dokumenta.To ete nainiti ovako:

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatu.2. Kliknite Pages u okviru s lijeve strane ako

  ve nije odabrana ta opcija.

  3. Desnim gumbom mia kliknite na umanjenustranicu koja je ispred mjesta kamo eliteumetnuti novu stranicu.

  4. Odaberite Insert Pages

  5. Pronaite stranicu koju elite umetnuti tekliknite Select.

  6. Odaberite kamo elite postaviti stranicu.U naem sluaju stranica 2 je umetnutanakon prve stranice.

  7. Kliknite OK.

  Slika 39. Nova stranica je na svom mjestu

  Zamjena straniceAko unaprijed znate da e nova stranica zamije-niti staru, onda je lake i bre odabrati funkcijuReplace pages (zamijeni stranice) nego prvobrisati pa potom umetati stranicu.Moeteto nainiti ovako:

  Umetanje i uklanjanje stranica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  37/80

  37

  Morate li razmjestiti neke od stranica,to etelako nainiti uporabom umanjenog prikazastranica.

  Kad je pdf dokument, s vie stranica, otvoren,kliknite na jaha Pages u lijevom okviru. Na tajnain dobit ete prikaz veeg broja stranica uokviru s lijeve strane.

  Slika 41. U okviru Pages, stranice su prikazaneumanjeno

  elite li pomaknuti neke od stranica,kliknite nanjih u lijevom prozoru te ih odvucite na novomjesto. Pomicanjem stranica odmah e dobitiodgovarajue brojeve stranica.

  Slika 42. Kad je stranica pomaknuta, s desnestrane se pojavljuje okomiti stupac koji namukazuje kamo e se premjestiti odabranastranica

  Nema povratkaAcrobat vam, zaudo, ne nudi ponitenje ovogpostupka.Ako ste zabunom premjestili stranicu,runo je morate vratiti natrag.

  Stoga je preporuljivo pohraniti dokumentprije ikakvog pomicanja stranica.Ako netopoe krivo, rjeenje je zatvoriti dokument bezsnimanja te poeti iz poetka.

  Imate li problema s veliinom umanjenih strani-ca pa ste stoga krivo postavili neku stranicu?Dobra ideja je tada kliknuti na odabrane stranicete oznaiti opciju Enlarge Page Thumbnails za lakepregledavanje.Stranice je mogue uveatinekoliko puta.Ako ih ponovno elite smanjiti,dovoljno je odabrati opciju Reduce PageThumbnails.

  Pomicanje stranica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  38/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  39/80

  39

  To obrezivanje moete napraviti u programuAcrobat. Ovdje ete uoiti razliku izmeuinaica Acrobat Professional i Standard. InaicaProfessional daje vam vie mogunosti te moetebirati izmeu obrezivanja stranica ili rezanja.U primjeru je prikazana inaica Standard.Ovako moete nastaviti:

  1. Otvorite dokument u Acrobatu.

  2. Odaberite izbornik Document Crop Pages.

  3. Odaberite jedinicu mjere.Unaprijed zadanavrijednost su ini u engleskoj inaiciAcrobata 7.Vi moete izabrati toke (points),milimetre ili centimetre.

  4. Ako se dokument mora obrezivati jednakosa svih strana, moete oznaiti polje ConstrainProportions (zadri proporcije).

  5. Odredite koliko e se obrezati stranica.

  6. Ili odaberite opciju Remove white margins(ukloni bijele rubove) ako se mora obrezatisve oko teksta.

  7. U polju Page Range morate odabrati kojee se stranice obrezivati. Moete biratiAll, Chosen ili interval koji ete definiratiupisivanjem stranica u polja From i To.

  8. Odaberite hoe li se ova postavka primjenji-vati na parne i neparne stranice (Even and oddpages), samo neparne (Only odd pages) ilisamo parne stranice (Only even pages).

  9. Kliknite OK.

  Slika 44.U prozoru Preview moete vidjetikako e stranica izgledati nakon obrezivanja

  Oznake za ispisIspisujete li obrezane stranice na A4 papiru,neete vidjeti jesu li obrezane ili ne. Kako biste

  to vidjeli, morate dodati oznake za ispis.To etenainiti ovako:

  1. Odaberite izbornikTools Print ProductionAdd Printer Marks.

  2. Odaberite oznake koje elite ispisati ilikliknite naAll marks.

  3. Kliknite OK.

  Oznake su sada umetnute pa lako moetevidjeti oznake za rezanje nakon ispisa stranice

  na pisau.

  Obrezivanje stranica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  40/80

  40

  Morate li na dokumentu iznova izvriti jednakepromjene? Moete ih nainiti odjednom u oblikuskupne naredbe.

  Ovu funkciju moete rabiti pri otvaranju doku-menata odreenog tipa, obrezivanju dokumenataprema odreenim mjerama ili pohranjivanjudokumenata u posebnom formatu.

  Ovako ete napraviti skupnu naredbu:

  1. OdaberiteAdvanced Batch Processing

  te kliknite New Sequence.2. Imenujte novu sekvencu, na primjer,

  obrezivanje.

  3. Kliknite gumb Select Commands u dijalokomokviru Edit Sequence.

  4. Pomiite popis naredbi s lijeve strane prozo-ra dok ne pronaete onu koja vam treba.

  5. Oznaite naredbu i klikniteAdd.

  6. Potom kliknite Edit kako biste izmijenilipostavke.Na primjer, moete odrediti kolikoe se stranice obrezivati.

  7. Dva puta kliknite OK.

  8. Odaberite na kojim datotekama e se nared-ba izvriti, na primjer, odaberite Files Open inAcrobat (datoteke otvorene u Acrobatu).

  9. Odaberite hoe li se krajnji rezultat pohranji-vati, na primjer, opciju Same folder as original(mapa jednaka izvorniku).

  10. Kliknite OKte Close.

  Uporaba skupne naredbeAko elite pokrenuti skupnu naredbu koju steupravo kreirali, moete to napraviti ovako:

  1. Otvorite dokument na kojem eliteprimijeniti skupnu naredbu.

  2. OdaberiteAdvanced Batch Commands.

  3. Oznaite skupnu naredbu koju eliteizvriti.

  4. Odaberite Run Sequence.

  5. Odaberite datoteku na kojoj e se izvestiodabrana sekvenca.

  6. Kliknite OK.

  Dokument je sada obraen prema skupnojnaredbi koju ste zadali.

  Napomena! Postupak uporabe funkcijeskupne naredbe ne moete ponititi.

  Skupne naredbe

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  41/80

  41

  Promjena svojstva biljekeNa nekoliko naina moete biljeku uinitividljivijom ili prilagoenu korisniku.Moete jojpromijeniti ikonu ili je nainiti vie ili manjeprozirnom.To ete napraviti ovako:

  1. Dvostruko kliknite na biljeku ako ve nijeotvorena.

  2. Kliknite crnu strelicu do natpisa Options.

  3. Na dnu odaberite Properties.

  4. JahaemAppearance promijenite izgled ikonekako biste lake vidjeli njenu namjenu.

  5. Promijenite postavku Opacitiy ako elitepromijeniti prozirnost ikone. to je postotakmanji, ikona je prozirnija i obrnuto.

  6. Odaberite jaha General kako biste promije-

  nili ime autora i temu.7. Jaha Review History moe se rabiti samo za

  prikaz promjena statusa biljeke.

  Odgovor na biljekuAko postoji vie ljudi koji provjeravaju tekstistog dokumenta,moete napisati odgovor nabiljeku.

  Zgodna mogunost programa Acrobat jestumetanje komentara.Vrlo je jednostavno i brzoumetnuti biljeku a ako izmjenjujete komentare,mogue je vidjeti tko je to napisao.

  Kad je u dokumentu biljeka, vidljiva je ikonabiljeke a moda ak i sama biljeka ako nije vezatvorena.

  Na sljedei nain moete umetnuti biljekuu pdf dokument:

  1. Otvorite eljeni dokument u programuAcrobat.

  2. Odaberite Comments Add a note.

  3. U polje upiite tekst biljeke.

  4. Zatvorite biljeku klikom na X u gornjemdesnom kutu.

  Slika 45. Kad je biljeka zatvorena, vidljiva jesamo uta ikona

  Ako miem proete iznad biljeke,vidjet etenjen sadraj. elite li pomaknuti biljeku,dovoljno ju je odvui na novu poziciju.

  Umetanje biljeki

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  42/80

  42

  1. Desnim gumbom mia kliknite ikonubiljeke.

  2. Odaberite Reply.

  3. U odgovarajue polje napiite odgovor.

  ak i kad je biljeka zatvorena,moete vidjeti daje odgovor napravljen.Prikazan je u tekstu dokmia drite povrh ikone.

  Oznaavanje biljekeAko obraujete veliki dokument ispunjenmnotvom poruka, i ne moete odgovaratina njih ispravnim redoslijedom,pametno ihje prekriiti kao da ste ih obradili. Napravite

  to ovako:

  1. Kliknite desnim gumbom mia na ikonubiljeke i odaberite Mark with Checkmark.

  2. Ponovno kliknite desnim gumbom mia naikonu biljeke ali ovaj put odaberite ShowComments List ako ta opcija ve nije vidljivana dnu ekrana.

  3. elite li da drugi itatelji vide vaeoznaavanje,morate promijeniti statusbiljeke. Kliknite na biljeku desnimgumbom te odaberite Set status Review.

  4. Odluite se za None, Accepted, Rejected,Cancelled ili Completed.

  Promjena veliine i tipa slovaPromjenom veliine i tipa slova moete olakatiitanje biljeki.Moete nastaviti ovako:

  1. Odaberite izbornik Edit Preferences

  2. Kliknite Commenting

  3. Na vrhu promijenite veliinu i tip slova.

  4. Izmijenite prozirnost prozora koji senaknadno pojavljuju. to je prozirnost vea,biljeka e biti manje zamjetna.

  5. Kliknite OKkad ste gotovi s izmjenama

  postavki za prikaz koje e se primijenitina sve biljeke.

  Slika 46.Promijenjenu prozirnost moetevidjeti samo kad biljeka nije aktivna

  Uoite kako e se biljeka, to je unaprijedzadano, automatski zatvoriti ako je ostaviteotvorenu a popis komentara je takoer otvoren.Popis komentara moete iskljuiti ako kliknete

  desnim gumbom na biljeku te odaberete opcijuHide commentary list.

  Savjet! U odlomku Dodavanje biljekioznaenom tekstu na str. 63. proitajtekako moete postaviti klju u biljekuprema odreenom tekstu.

  Umetanje biljeki

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  43/80

  43

  Ako treba napraviti male izmjene, moete mije-njati tekst pdf dokumenta. S druge strane, trebajuli vam velike promjene na tekstu ovo ba nijeuinkovita metoda. U tom sluaju lake vam jenapraviti promjene na izvornom dokumentu teponovno kreirati pdf dokument.

  Ureivanje teksta

  Ovako moete urediti tekst:

  1. Kliknite Tools Advanced Editing TouchUpText Tool.

  2. Kliknite unutar podruja gdje elite raditiizmjene.

  3. elite li zamijeniti dio teksta, morate gaprvo oznaiti te potom upisati novi tekst.Jednostavno kliknite na mjesto gdje elitenapisati novi tekst i ponite.

  4. Pohranite dokument.

  Prikaz promjenaAko ste u grupi ljudi koja ispravlja te komentira

  dokument,onda je bolje napisati prijedlogizmjene teksta nego izravno ispravljati doku-ment.To ete nainiti ovako:

  1. Provjerite je li alatna traka Commentsotvorena.Ako nije, moete je otvoriti klikomna ikonu Comments & Markup.

  2. Kliknite gumb Text Edits.

  3. Odluite se za umetanje teksta, zamjenuteksta ili brisanje teksta.

  Umetanje tekstaKad ste aktivirali funkciju za promjenu, tekstmoete umetati izmeu rijei i oznaka.To etenapraviti ovako:

  1. Za umetanje teksta morate kliknuti napoloaj u dokumentu kamo ga eliteumetnuti.

  2. Tada moete napisati novi tekst.Zatvorite lipolje za promjenu,pojavit e se oznaka na

  mjestu gdje je tekst umetnut.

  Zamjena tekstaAko pak ne elite umetnuti tekst ve elite zami-jeniti samo neke znakove ili rijei, napravite toovako:

  1. Oznaite znakove ili rijei koje elite zamije-niti.

  2. Kliknite na crnu strelicu uz Text Edits teodaberite opciju Replace Selected Text.

  3. Upiite novi tekst.

  Ureivanje teksta

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  44/80

  44

  Ne morate odabrati opciju Replace Selected Text.Acrobat e se pobrinuti za to kad ponete pisati.

  Brisanje tekstaPostoji li u tekstu dio koji ne elite? Tada vampreporuamo brisanje.

  1. Oznaite slova ili znakove te rijei koje eliteizbrisati.

  2. Kliknite strelicu uz naredbu Text editing.

  3. Odaberite Cross Out Text for Deletion.

  U ovom sluaju ne morate pratiti korake 2 i 3ve jednostavno pritisnite tipku Delete iliBackspace.

  Dodavanje biljeki oznaenom tekstuNajtoniji nain umetanja biljeki jest uporabaalata za ureivanje teksta. Njime moete oznaitieljeni tekst i odmah mu pridruiti biljeku.Na taj je nain vrlo lako vidjeti na to se biljekaodnosi.To ete napraviti ovako:

  1. Oznaite tekst kojem elite pridruitibiljeku.

  2. Kliknite na strelicu uz opciju Text Edits.

  3. OdaberiteAdd Note to Selected Text.

  4. Upiite tekst biljeke.

  5. Po zavretku upisivanja zatvorite biljeku.

  Slika 47.ak i kad je biljeka zatvorena,oigledno je kamo pripada

  Druga svojstvaUporabom opcije Text editing moete naglasitiili podcrtati oznaeni tekst.To moete ovako:

  1. Oznaite znakove ili rijei koje elitenaglasiti ili podcrtati.

  2. Kliknite strelicu uz opciju Text Edits.

  3. Odaberite Highlight Selected Text ili UnderlineSelected Text.

  Slika 48.Rije terrible je naglaena dok surijei human beings podcrtane

  Ureivanje teksta

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  45/80

  45

  U uredima je obiaj staviti peat na pristiglupotu. Obino je to datum primitka, datumodobrenja ili neki drugi specijalni znak.

  Acrobatom moete stavljati peate na svojepdf dokumente.

  Danas, kad se svakim danom odmiemo odpapira i primamo faksove te razne privitke uelektronikom obliku,ova je funkcija vrlokorisna.

  Unaprijed zadanom opcijom, u programu

  Acrobat moete postavljati peate na dokumentekojim ih klasificirate na odobrene ili odbi-jene. Postoje ak i dinamiki peati, tj. peatikoji naglaavaju da ste vi (vae ime i prezime)danas u odreeno vrijeme provjerili ovajdokument (spomenuto u peatu).

  Ako niste zadovoljni s unaprijed podeenimpeatima, moete ih kreirati i dodavati sami.

  Slika 49.etiri kategorije peata su u datotecipomoi programa Acrobat

  Dinamiki peati dobivaju informacije iz sustavate iz podataka koje ste upisali pod Identity amoete ga pronai ako kliknete izbornik Edit Settings.Ako jo niste ispunili obrazac, uiniteto kako biste mogli uivati u mogunostimadinamikih peata.

  Umetanje peataOvako moete peat umetnuti u dokument:

  1. Otvorite alatnu traku Commenting ako ve nijena ekranu.

  2. Kliknite na strelicu uz alat Stamp.

  3. Odaberite jednu od etiri kategorije: Signhere, Standard Business, Dynamic ili Favorites.

  4. Odaberite jedan od peata u ponuenoj

  kategoriji.5. Kliknite na dokument gdje elite umetnuti

  peat.

  Slika 50. U ovaj su tekst umetnuta dva peata

  Pomicanje ili brisanje peataAko ste zabunom peat postavili na pogrenomjesto, moete ga miem slobodno odvui gdjepripada.

  Umetnuli ste krivi peat? Nita zato, kliknitega desnim gumbom mia te odaberite Delete.Uklonili smo ga s dokumenta.

  Slika 51. Izbriite peate koji su pogrenopostavljeni

  Uporaba peata

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  46/80

  46

  Sami moete napraviti peat te ga smjestiti uzostale.

  Ova funkcija vam omoguava izradu poslovnekartice ili peata s podacima o vaoj banci kojimoete postaviti na pristigle faksove.Ujedno,moete kreirati peate s novom adresom itelefonskim brojem ako je potrebno.

  Jedino ogranienje je format datoteke jer tadapeat ne moe biti dinamiki.

  Ovako moete napraviti svoj peat:

  1. Posluite se programom kako biste napravilipeat.To moe biti program za crtanje,za obradu fotografija ili pak AutoCAD.Formati datoteka mogu biti jpg,bmp,Adobe Illustrator (ai), Photoshop(psd ili AutoCAD (dwt, dwg).

  2. Provjerite je li alatna traka Commentingukljuena.

  3. Kliknite na strelicu uz alat Stamp.

  4. Odaberite opciju Show stamps Palette.5. Pronaite kategoriju u koju ete smjestiti

  svoj novi peat.

  6. Kliknite Import

  7. Kliknite Browse kako biste pronali datoteku.Potom kliknite Select i OK.

  8. Upiite ime peata.

  9. elite li loiju kakvou te potroiti manjeprostora za sliku, oznaite opciju u poljuLower resolution for stamp to decrease file size .

  10. Kliknite OK.

  Uporaba vlastitog peataVlastitim peatom moete se sluiti na jednaknain kao i s ostalim peatima.Moete gapronai u kategoriji u koju ste ga postavili.

  Odabrani peatiPeate moete postaviti u kategoriju Favourite(odabrani) tako to ete ih oznaiti i potomkliknuti na alat Stamp te odabrati Favourite. Nakontoga klikniteAdd actual stamp to Favourite.

  Kad ste to napravili,odabrani peati pojavit e seako kliknete strelicu uz izbornik Stamp Tools.

  Ako kliknete na Stamp Tools Favourite Removeactual stamp from favourites, uklonit ete odabranipeat s popisa odabranih.

  Brisanje korisnikog peataOdabirom opcije Show stamp palette u izbornikuStamp Tools, traenjem peata u eljenoj kategorijite desnim klikom na njegovo ime i pritiskom natipku delete, moete izbrisati peat koji stemaloas kreirali.

  Kreiranje novog peata

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  47/80

  47

  Imate li puno komentara u dokumentu ili elitesvoje rijei ilustrirati slikom, moete uz pdfdokument pridruiti i datoteku kao komentar.

  Uz to, kao komentare moete rabiti i zvukovnedatoteke sa snimljenim glasom te ih pridruitidokumentima.

  Umetanje datotekePrvo morate kreirati datoteku koju elite umet-

  nuti. Na primjer, tekstualnu datoteku ili sliku.Sve to moe biti vano kao komentar uz doku-ment. Ovako moete nastaviti:

  1. Provjerite je li ukljuena alatna trakaCommenting.

  2. Kliknite na strelicu uz pretposljednji gumbna alatnoj traci. Izgleda kao spajalica soblaiem teksta.

  3. Odaberite opcijuAttach a File as a Comment.

  4. Sad e se strelica mia pretvoriti upribadau. Kliknite u dokumentu na mjestogdje elite umetnuti datoteku.

  5. Odaberite eljenu datoteku i kliknite Select.

  6. Potom odaberite ikonu, njenu boju iprozirnost te na kraju kliknite Close.

  Umetanje zvuka kao komentaraPostupak jednak upravo opisanom vrijedi i zaumetanje zvukovnih datoteka kao komentara.Meutim, ovaj put ne morate unaprijed stvoritidatoteku ali zato uz raunalo morate imatiukljueni mikrofon.

  Moete nastaviti ovako:

  1. Kliknite na strelicu uz pretposljednji gumb

  na alatnoj traci Commenting.2. Odaberite Record Audio Comment.

  3. Kursor mia pretvorio se u zvunik.Pronaite mjesto u dokumentu na koje elitepostaviti komentar.

  4. Pokrenite snima zvuka klikom na okruglicrveni gumb.

  5. Kliknite OKkad ste zavrili sa snimanjemako se program sam ne zaustavi prije.Nemate cijelu vjenost za snimanje.

  6. Odaberite ikonu, njenu boju i prozirnostte kliknite Close.

  Umetanje datoteke i zvuka kao komentar

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  48/80

  48

  Crtei govore vie od rijei a esto su i lijepdodatak jer strelicama i drugim efektimapojanjavaju vae komentare.

  U programu Acrobat imate mogunost uporabestrelica s tekstualnim okvirima, samostalnih tek-stualnih okvira, samostalnih strelica te nebeskihalata uz koje moe biti pridruen neki tekst.

  Slika 52.Razliiti alati za crtanje

  Kako biste se mogli posluiti alatima za crtanje,

  prvo morate pronai odgovarajuu alatnu traku.To ete napraviti ako kliknete na posljednjigumb u alatnoj traci Commenting, gumb Show.Odaberite opciju Drawing markup Toolbar.

  Slika 53.Alatna traka Drawing Markup

  Alat Callout (oblai)Kako biste se posluili alatom za pojanjavanjeslika, morate kliknuti na sliku ili tekst kojemelite pridruiti pojanjenje.

  Potom e se pojaviti tekstualni okvir. Upiite unjega pojanjenje.

  Alat Cloud (oblak)Ovaj je alat malo sloeniji.Prvo morate nacrtatiravne linije oko eljenog teksta ili slike.

  Posljednja linija mora zavravati tamo gdje prvalinija poinje.Kad ste gotovi, ravne linije se

  pretvaraju u oblake.Ako desnim gumbom miakliknete na oblak, pojavit e se okvir u kojimoete upisati komentar.

  Slika 54.Vrlo aljiv efekt

  Alat Arrow (strelica)Ovim alatom kreirate kraj strelice i pustite miana mjestu na koje elite usmjeriti strelice.

  Alat Dimensionig (dimenzioniranje)

  Ovaj alat nam slui za odreivanje udaljenostiizmeu dva objekta.Pokazuje nam okomitu linijuna mjestu gdje ste kliknuli miem te druguokomitu liniju na mjestu gdje ste pustili tipkumia. Izmeu e se pojaviti linija sa strelicamana oba kraja.

  Alat Text box (tekstualni okvir)Navedeni alat je slian alatu oblaia samo bezstrelice.

  Jo alata

  Vie alata moete pronai ako kliknete izbornikTools Drawing markup.

  Crtanje vlastitih komentara

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  49/80

  49

  Obian pdf dokument moe se brzo konvertiratiu stvarnu elektroniku publikaciju uporabomprograma Acrobat.

  Ne zaboravite da elektronika knjiga ima sasvimdrugaiji utjecaj i potencijal od tiskane inaice.U elektronikoj knjizi moete nainiti poveznice,tj. rijei i slike u tekstu moete povezati sInternet stranicama.

  Ako va dokument sadri vie stranica,moetenainiti prijelaze izmeu njih tako da itatelj

  dobije dojam prezentacije ili listanja stranica upravoj knjizi.

  Kako bismo jo bolje pokazali superiornostelektronikih knjiga nad obinima, tiskanimknjigama, u pdf dokument moemo umetnutivideo isjeke ili zvuk.

  Automatske povezniceU programu Acrobat poveznice moete napravitina dva naina.Ako su poveznice ve dostupne

  u tekstu, moete ih automatski konvertirati uhyper-poveznice (Internetske poveznice).U protivnom ete ih morati nainiti runo.

  Ovako ete ih napraviti automatski:

  1. Provjerite jesu li Internet adrese u tekstu kojielite konvertirati u pdf dokument.

  2. Konvertirajte dokument u pdf.

  3. Otvorite dokument u programu Acrobat.

  4. KlikniteAdvanced

  .5. Odaberite Links Create from URLs in

  document

  6. Odaberite hoe li poveznice biti kreiranena svim stranicama ili samo unutar intervalakoji postavite.

  7. Dva puta kliknite OK.

  Kad miem prijeete iznad Internet adrese,kursor e se pretvoriti u ruku sa slovom W.Internet adresa takoer je prikazana u malomokviru.

  Ako kliknete na poveznicu,raunalo e vasodvesti na postavljenu Internet adresu kao daste kliknuli istu takvu poveznicu na nekojInternet stranici. Dakle, poveznice moeteotvarati u Acrobatu ili u Internet pregledniku.

  Runo nainjene povezniceModa ne elite izravan prikaz Internet adreseu dokumentu ve je elite prikriti obinimtekstom.

  Dakako,mogue je obian tekst i slike pretvoritiu poveznice,ba kao i na obinim Internetstranicama.

  Kako biste to napravili morate se posluitialatom za izradu poveznica u programu Acrobat.Evo kako:

  1. Otvorite eljeni dokument u Acrobatute pronaite mjesto gdje elite napravitipoveznicu.

  2. Odaberite izbornik Tools Advanced Editing Link Tool.

  Izrada poveznica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  50/80

  50

  3. Napravite okvir oko teksta ili slike koju elitepretvoriti u poveznicu.

  4. Odaberite hoe li se poveznica prikazatikao okvir oko teksta, vrstu linije okvira tenjegovu boju ili e se prikazati kao nevidljiviokvir.

  5. Odaberite opciju Link Action, otvorite Internetstranicu te kliknite Next.

  6. Upiite poveznicu prema Internet stranici.

  7. Kliknite OK.

  Slika 55.Ovako se nevidljivi okvir pojavljujeuz poveznicu

  Nevidljive i podcrtane povezniceMislite da su vidljivi okviri oko teksta pomalonespretno rjeenje? Moete ih nainiti nevidlji-vima ili podcrtanima ba kao to su pravepoveznice na Internetu.

  To ete napraviti ovako:

  1. Ponovno odaberite alat za poveznice.

  2. Desnim gumbom mia kliknite na poveznicute odaberite Properties.

  3. Promijenite tip poveznice u Invisible Rectanglekako biste okvir nainili nevidljivim.

  4. Ako poveznicu elite podcrtati,moratezadrati opcijuVisible Rectangle, ali zatou polju Line Style odaberite Underlined.

  5. Kliknite Close.

  6. Odaberite alat Hand na alatnoj traci Standardako ne moete ispravno vidjeti poveznicu.

  Slika 56.Ovako e se u tekstu pojavitipodcrtana poveznica

  Kad ste iskuali nekoliko razliitih prikazapoveznica te se odluili za jedan od njih,moete ga postaviti kao zadanu vrijednost.

  Ako alat za poveznice nije aktivan, aktivirajte ga.Kliknite desnim gumbom na poveznicu koju steupravo nainili te odaberite opciju Use currentappearance as new Default.

  Izrada poveznica

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  51/80

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  52/80

  52

  Napomena!Ako nemate Professional inaicuprograma Acrobat, neete moi videoisjeke umetati u pdf dokument.

  U inaici Professional mogue je umetati teintegrirati video zapise ili pak njihove Internetpoveznice.

  Moete umetati video isjeke sljedeih formata:Macromedia Flash Player (*.swf),Windows Media

  Player (*.asf, *.avi), Real One Player (*.mpeg).Video isjeak moete napraviti uporabomrazliitih programa, ovisno to elite prikazati.

  Program,na primjer, Camtasia Studio moeposluiti, na primjer, za snimanje video zapisaradnji to upravo izvodite na ekranu svograunala. S druge strane, programi kao to suRealProducer i Windows Movie Maker mogusnimiti film pomou web kamere.

  Prije umetanja video zapisa morate ga sami

  stvoriti ili pak pronai na Internetu. Nakontoga slijedite ove korake:

  1. Otvorite dokument u programu AcrobatProfessional.

  2. Odaberite Tools Advanced editing Filmtools.

  3. Miem nacrtajte okvir na mjestu gdje eliteumetnuti video isjeak.

  4. Odaberite mora li korisnik imati preglednikpdf datoteka koji je kompatibilan s Acrobatinaicom 6 i novijom ili Acrobat inaicom 5i novijom. U novim inaicama puno je viemogunosti.

  5. Kliknite Browse kako biste pronali videoisjeak.

  6. Odaberite treba li ukljuiti opcije Snap tocontent proportions (zadrati razmjer sadraja)te Embed content in document (integriratisadraj u dokument). Prva opcija osiguravada prozor za prikazivanje isjeka ne bude

  suvie mali ili pak prevelik a druga opcija

  se rabi ako ne elite postaviti poveznicuisjeka koji ste pronali na Internetu.

  7. U dokumentu je prikazan kadar iz isjeka,odabrana slika s vaeg tvrdog diska ili nije

  prikazano nita.8. Kliknite OK.

  Integrirani isjeak prikazat e se kad korisnikklikne miem na njega.

  Slika 57. Na alost, opcija Collect image fromfilm ne radi ba svaki put

  Micanje, brisanje ili ureivanjevideo zapisaAko morate mijenjati postavke,brisati ili micativideo isjeak, prvo morate ukljuiti odgovarajuialat. Kad je film oznaen crvenim okvirom,moete ga dvostruko kliknuti miem kako bistepristupili njegovim svojstvima.

  elite li izbrisati film, jednostavno ga oznaitei pritisnite tipku Delete.

  Video isjeak moete pomicati ako ga kliknetemiem i potom odvuete na drugo mjesto.

  Umetanje video zapisa

 • 8/12/2019 Adobe Acrobat - Naucite sami

  53/80

  53

  Sad emo obraditi jo jednu temu u kojoj jeProfessional inaica programa Acrobat punobolja od inaice Standard.

  Dodavanje zvuka u dokument skoro je potpunoistovjetno dodavanju video zapisa. Evo postupka:

  1. Otvorite eljeni dokument u programuAcrobat Professional.

  2. Odaberite izbornik Tools Advanced Editing Sound Tool.

  3. Miem nacrtajte okvir na mjestu gdje eliteumetnuti zvuk.

  4. Odaberite mora li korisnik imati preglednikpdf datoteka koji je kompatibilan s Acrobatinaicom 6 i novijom ili Acrobat inaicom 5i novijom. U novim inaicama puno je viemogunosti.

  5. Kliknite Browse kako biste pronalizvukovnu datoteku.

  6. Odluite se izmeu prikazivanja slike iz

  datoteke ili bez slike. Ponekad je korisnoumetnuti sliku koja podsjea na zvunikili slino.

  7. Kliknite OK.

  Slika 58.Ako slika nije postavljena, itatelj b