adobe acrobat 6.0 standard. oficjalny podręcznik

Download Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podręcznik

Post on 12-Jan-2015

868 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Książka stanowi część oficjalnych materiałów szkoleniowych dotyczących oprogramowania graficznego i DTP firmy Adobe. Rozdziały napisano, aby umożliwić użytkownikowi szkolenie w odpowiadającym mu tempie. Jeśli po raz pierwszy sięgasz po program Adobe Acrobat Standard, poznasz podstawowe zagadnienia i funkcje wymagane do opanowania aplikacji. Jeśli już wcześniej używałeś tego programu, dojdziesz do wniosku, że w książce omawianych jest wiele zaawansowanych funkcji oraz uwzględnione są wskazówki i metody dotyczące najnowszej wersji aplikacji. W rozdziałach tego wydania książki zawarto informacje na temat nowego interfejsu użytkownika programu Acrobat Standard, nowych sposobów tworzenia plików PDF, bardziej wydajnych metod przetwarzania zawartości plików PDF z myślą o zastosowaniu jej w innych aplikacjach. Dodatkowo omówiono nowe narzędzia służące do przeglądania i komentowania dokumentów PDF, a także zamieszczono informacje dotyczące metod szerszego udostępniania dokumentów, odczytywania i porządkowania książek eBook, tworzenia fotoalbumów z myślą o współdzieleniu ich ze znajomymi i rodziną. W każdym rozdziale przedstawiono co prawda krok po kroku realizację określonych projektów, ale pozostaje jeszcze miejsce na eksperymentowanie i poszukiwania. Książka może zostać przeczytana od początku do końca lub można zapoznać się z wybranymi rozdziałami, które okażą się interesujące dla Czytelnika.

TRANSCRIPT

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Adobe Acrobat 6.0Standard.KATALOG KSIEK Oficjalny podrcznik KATALOG ONLINE Autorzy: The official training workbook from Adobe Systems, Inc.Tumaczenie: Piotr PilchZAMW DRUKOWANY KATALOG ISBN: 83-7361-524-5Tytu oryginau: Adobe Acrobat 6.0Standard Classroom in a Book TWJ KOSZYKFormat: B5, stron: 352DODAJ DO KOSZYKAKsika stanowi cz oficjalnych materiaw szkoleniowych dotyczcychoprogramowania graficznego i DTP firmy Adobe. Rozdziay napisano, aby umoliwiuytkownikowi szkolenie w odpowiadajcym mu tempie. Je li po raz pierwszy sigaszCENNIK I INFORMACJE po program Adobe Acrobat Standard, poznasz podstawowe zagadnienia i funkcjewymagane do opanowania aplikacji. Je li ju wcze niej uywae tego programu,ZAMW INFORMACJEdojdziesz do wniosku, e w ksice omawianych jest wiele zaawansowanych funkcjiO NOWO CIACHoraz uwzgldnione s wskazwki i metody dotyczce najnowszej wersji aplikacji.W rozdziaach tego wydania ksiki zawarto informacje na temat nowego interfejsuZAMW CENNIKuytkownika programu Acrobat Standard, nowych sposobw tworzenia plikw PDF,bardziej wydajnych metod przetwarzania zawarto ci plikw PDF z my lo zastosowaniu jej w innych aplikacjach. Dodatkowo omwiono nowe narzdziaCZYTELNIA suce do przegldania i komentowania dokumentw PDF, a take zamieszczonoinformacje dotyczce metod szerszego udostpniania dokumentw, odczytywania FRAGMENTY KSIEK ONLINE i porzdkowania ksiek eBook, tworzenia fotoalbumw z my l o wspdzieleniu ichze znajomymi i rodzin.W kadym rozdziale przedstawiono co prawda krok po kroku realizacj okre lonychprojektw, ale pozostaje jeszcze miejsce na eksperymentowanie i poszukiwania.Ksika moe zosta przeczytana od pocztku do koca lub mona zapozna siz wybranymi rozdziaami, ktre oka si interesujce dla Czytelnika. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis treciWprowadzenie......................................................................................................................9 Informacje na temat ksiki.....................................................................................................9 Wstpne wymagania...............................................................................................................9 Instalowanie programu Adobe Acrobat Standard.................................................................. 10 Uruchamianie programu Adobe Acrobat Standard................................................................ 10 Kopiowanie plikw zawartych na dysku CD-ROM................................................................. 10 Dodatkowe rda.................................................................................................................. 11 Certyfikaty firmy Adobe......................................................................................................... 11Rozdzia 1. Acrobat Standard wprowadzenie ................................................................................ 13 Format Adobe PDF ................................................................................................................ 14 Program Acrobat................................................................................................................... 14 Pliki formatu Adobe PDF w internecie.................................................................................... 16 Zapoznanie si z kilkoma przykadami ................................................................................... 16 Projektowanie dokumentw przeznaczonych do przegldania na ekranie ............................ 19 Pytania ...................................................................................................................................21 Odpowiedzi............................................................................................................................21Rozdzia 2. Zapoznanie si z interfejsem programu............................................................................23 Otwieranie pliku ....................................................................................................................24 Zastosowanie okna How To ..................................................................................................25 Zastosowanie narzdzi Acrobata, paskw narzdzi i przyciskw zada ................................28 Zastosowanie paneli Acrobata...............................................................................................34 Zastosowanie menu podrcznych .........................................................................................36 Wywietlanie dokumentu na ekranie.....................................................................................36 Konfigurowanie obszaru roboczego...................................................................................... 37 Przemieszczanie si po obszarze dokumentu ........................................................................38 3. 4 ADOBE ACROBAT 6.0 STANDARD Oficjalny podrcznikZastosowanie czy ...............................................................................................................44 Drukowanie plikw PDF.........................................................................................................45 Korzystanie z systemu pomocy Complete Acrobat 6.0 Help.................................................. 47 Pytania ..................................................................................................................................50 Odpowiedzi...........................................................................................................................50 Rozdzia 3w. Konwersja plikw pakietu Microsoft Office (System Windows) .................................... 51 Program PDFMaker ...............................................................................................................52 Konwersja plikw Worda do formatu Adobe PDF .................................................................53 Konwersja prezentacji PowerPointa i wysyanie jej poczt elektroniczn................................62 Konwersja skoroszytu Excela i rozpoczcie procesu przegldania..........................................65 Konwersja pliku w programie Microsoft Outlook do formatu Adobe PDFi doczanie go do wiadomoci pocztowej ..........................................................................68 Konwersja stron internetowych z poziomu przegldarki Internet Explorer............................. 70 Dodatkowe zadania ..............................................................................................................70 Pytania ...................................................................................................................................71 Odpowiedzi........................................................................................................................... 72 Rozdzia 3m. Konwersja plikw pakietu Microsoft Office (System Mac OS)........................................73 Program PDFMaker ...............................................................................................................74 Konwersja dokumentu Worda do formatu Adobe PDF ......................................................... 75 Konwersja prezentacji PowerPointa i wysyanie jej poczt elektroniczn................................ 79 Wskazwki dotyczce konwersji plikw Excela......................................................................82 Pytania ..................................................................................................................................86 Odpowiedzi...........................................................................................................................86 Rozdzia 4.Konwersja plikw do formatu Adobe PDF ........................................................................87 Tworzenie plikw PDF .......................................................................................................... 88 Konwersja pliku TIFF do formatu Adobe PDF.........................................................................89 Dodawanie uwagi .................................................................................................................90 Wysyanie pliku PDF poczt elektroniczn ............................................................................. 91 Konwersja i czenie plikw rnego typu .............................................................................92 Szukanie pliku PDF................................................................................................................102 Tworzenie plikw formatu Adobe PDF przy uyciu polecenia drukowania........................... 104 Dodatkowe zadania (system Windows).............................................................................. 106 Pytania .................................................................................................................................107 Odpowiedzi..........................................................................................................................107 Rozdzia 5.Definiowanie jakoci wyjciowego pliku formatu Adobe PDF ...................................... 109 4. SPIS TRECI5 Kontrolowanie jakoci wyjciowego pliku formatu Adobe PDF ............................................. 110 Ustawienia formatu Adobe PDF ........................................................................................... 110 Zastosowanie domylnych ustawie formatu Adobe PDF .................................................... 118 Kompresja i resampling ........................................................................................................120 Zastosowanie niestandardowych ustawie kompresji ..........................................................120 Zarzdzanie kolorami ...........................................................................................................127 Pytania .............