adnan menderes Ünİversİtesİ genÇlİk sorunlari

Download ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK SORUNLARI

Post on 07-Feb-2017

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ADNAN MENDERES NVERSTES

  GENLK SORUNLARI ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

  (ADGEN)

  RENC PROFL ARATIRMASI - 2011

  HAZIRLAYANLAR:

  YRD. DO. DR. ATAKAN HATPOLU

  YRD. DO. DR. ESN ACAR

  YRD. DO. DR. RUKEN AKAR VURAL

  AR. GR. BERVAN BNAY

  AYDIN-2012

 • 1

  ADNAN MENDERES NVERSTES GENLK SORUNLARI ARATIRMA VE

  UYGULAMA MERKEZ (ADGEN)

  RENC PROFL ARATIRMASI RAPORU (2011)

  1. GR

  Trkiye, demografik adan dnyann en gen lkelerinden biridir. 2000 yl verilerine

  gre 12-24 ya aralndaki genlerin says 13.803.927dir. Toplam nfusun 67.803.927

  olduu 2000 ylnda gen nfusun toplam nfusa oran % 20,49u bulmaktadr. Adrese Dayal

  Nfus Kayt Sistemi verilerine gre Trk toplumun ortanca (medyan) ya 2009 ylnda 28,77

  olarak hesaplanmtr.1

  Bilindii gibi genlik demek dinamizm demektir. Gen nfusa sahip lkelerin

  ekonomiden bilime, eitimden iletiime kadar her alanda atlm yapabilecek insan altyapsna

  sahip olduklar dnlr. Bu durumda gen nfusa sahip lkelerin nndeki temel sorunlarn

  banda insan kayna altyapsn oluturan genlik hammaddesini yourabilmek, dnemin

  gereklilikleri dorultusunda uygun hedeflere kanalize edebilmek gelmektedir.

  nsan hayatndaki en hareketli dnem olarak kabul edilen genlik, toplumun

  laboratuvar olarak grlmektedir.2 Psikologlar, genlii biyolojik ve duygusal sreler ve

  bu srelerde meydana gelen deiimlerin bireyin duygu ve davranlarna etkisi ynnden

  ele almaktadrlar. Bir baka deyile genlik kavram, bireylerin belirli bir yaamsal dnemi

  olarak tanmlanmaktadr. Psikolojik ve biyolojik temelde yaplan genlik tanmlar, klasik

  rneklerinden birinin Yrkolunda grld zere, genlii ilk ergenlik belirtileriyle

  balayan ve bymenin durmasna kadar sren, 12-21 yalarn kapsayan bir sre olarak

  tanmlamaktadr.3 Sosyolojik adan yaplacak bir genlik tanm ise, genlii bireysel deil,

  toplumsal olarak deerlendirmek zorundadr. Bu zorunluluk karmza genliin bir ya

  lt ile erevelenmesi gerekliliini getirir. Genlik tanmlarnn gen ile gen olmayan

  ayrdetmek gibi bir ilevi olacaktr. Bu ilevi yerine getirebilecek en nesnel lt ya

  deikenidir. Sosyal bilim aratrmalarnda genel kabul gren genlik dnemi lt olarak,

  12-24 ya aralndaki nfus alnmaktadr.

  Genlik Dneminin zellikleri

  Bir yaam dnemi olarak genliin insan hayatnn en hareketli yllarn kapsad

  dnlr. Buradan hareketle genlii niteleyen en nemli zelliklerin deime ve gelime

  olduunu sylemek mmkndr. Genlik dnemi bireyin elikiler iinde yaad bir

  dnemdir. Bireyin geirmekte olduu fizyolojik ve ruhsal deimeler, onun tutum ve

  davranlar zerinde belirleyici izler brakr. Genlik dnemi, ergenlik srecini nemli lde

  iine almaktadr. Bu dnem bireysel geliim asndan son derece nemlidir. Erik Eriksona

  gre, ergenlik bir normatif kriz dnemidir. Ergenler bu dnemde ben kimim? sorusuna

  yant ararlar.4 Dolaysyla gencin dsal dnyada da bu soru etrafnda dnen bir takm

  ynelimlere sahip olmas beklenebilir. Ben kimim? sorusuna verilen cevabn her an

  deiebilirlii lsnde gencin tutum ve davranlarnn da tutarsz olmas ve zaman zaman

  deikenlik gstermesi artc olmamaldr.

  Genlik dneminde bireyin fiziksel ve ruhsal geliiminin yan sra birey-toplum ilikisi

  de srer. Toplum ile gencin girdii etkileimde psikolojik sreler belirleyici rol oynarlar.

  Gen, ergenlik dneminde ok hzl fizyolojik ve ruhsal deiimlere maruz kalr. Bir anda

  1 Bkz. statistik Gstergeler 1923-2009, Trkiye statistik Kurumu (TK) Yay., Ankara, 2010, s: 11-15

  2 Haluk zbay ve Emine ztrk, Genlik, letiim Yay., st., 1992, s: 7

  3 Atalay Yrkolu, Genlik a, zgr Yayn-Datm Yay., st., 1990, s: 13

  4 zbay, a.g.e., s: 17

 • 2

  alageldii her trl fizyolojik ve ruhsal dengenin alt-st olduunu gren gen, tepkisellik

  temelinde bir dsal tavr gelitirir. Bu yzden psikolojik adan genelde genlerin bunalml,

  ie kapal ve asabi olmalar olaan karlanr.

  Genlik dnemi, bireylerin d ortamn etkilerine kar en ak olduklar dnemdir. Bu

  dnemde toplumsal etkileimin gen asndan nemi belirleyicidir. Gencin toplumdan ald

  mesajlar ve bu etkileim yoluyla iselletirdii unsurlar, benimsedii tutumlar araclyla

  gelecee tamas szkonusudur. Bir baka deyile genlik dnemi bireylerin ileride

  uygulayacaklar davranlarn ve benimseyecekleri deerlerin toplumdan renildii,

  iselletirildii en nemli dnemlerden biridir. rnein, genlik dneminde toplumsal

  platformlarda bireylerin kendilerini ifade edebilecek kanallar bulamamalar halinde, genler,

  iletiim noksanlnn doal olduuna dair deerler gelitirebilirler.

  Sosyolojik adan gen-toplum iliki ve etkileiminin kkleri sosyalleme srecinde

  yatmaktadr. Sosyalleme toplumdaki tm bireyleri kapsayan bir sretir. Bu sre, bireyin

  davran rntlerini iinde yaad toplumun kendisine sunduu ekliyle kabullenmesini

  salar. Sosyalleme nesnel adan toplumsal kltrn kuaktan kuaa aktarlmasna

  yararken, znel adan bireyin toplumla atmadan, uyum iinde yaamasn salar. Birey,

  sosyalleme ile ocukluktan balayarak adm adm toplumsal evrenin genel kabul grm

  normlarna uyumlu hale gelir. Sosyalleme sreci doumdan lme kadar devam eder.

  Genlik dnemi sosyallemenin olumlu ya da olumsuz etkileri ile en belirleyici olduu

  dnemlerden biridir. Sosyallemenin younluu ve etkisi gerek genlik dneminin iinde

  gerekse yetikinlik dneminde bireylerin toplum ile kurduklar iletiimin niteliini belirler.

  renim gren genliin kendine zg ynlerinden en nemlisi ekonomik retim

  srecinin dnda yer almasdr. Bu zellii asndan genlik toplumsal btnlemesi en zayf

  kesimler arasnda gelmektedir. nk btnlemenin koullarndan belki de birincisi

  paylama ve katlma sreleridir. Genliin ise retim sreci ile ilikili olarak, toplum ile

  paylama ve retim srecine katlma noktasnda toplumsal balar grece gevektir. Bunun

  sonucu ise genliin toplumsal btnleme asndan zayf bir yapya sahip olmasdr.

  Toplumsal btnleme asndan zellikle niversite renimi gren genliin kendine

  zg bir dier nitelii renim yapmak zere bir araya gelmi, toplu yaayan ve bu yzden

  benzer alkanlklar gelitirebilen bir nitelie sahip olmalardr. Genliin kendine zg bir alt

  kltr oluturabilmesini, giyim, kuam, konuma tarz, zaman geirme alkanlklar ve

  benzeri alardan benzemelerini salayan bu sosyal konumlantr. Fakat bu durum, genliin

  tmyle spesifik bir kitle olduu anlamna gelmemektedir. Kendine zg nitelikler tamakla

  birlikte genlik, toplumun bir parasdr ve bir lde onu yanstmaktadr.

  Adnan Menderes niversitesi renci Profili Aratrmalar

  Adnan Menderes niversitesi kurulduu gnden bu yana renci says, akademik

  personel says ve altyap olanaklar gibi deikenler asndan istikrarl bir biimde

  bymektedir. Byyen, deien ve gelien her kurumda, eski sorunlar zlrken yeni

  sorunlarn ortaya kmas, basit olann yerini karmak olann almas, buna karlk kurumsal

  tecrbe artt, rgt kltr ve iklimi gelitii iin sorun zme kapasitesinin de artmas

  beklenebilir.

  2010-2011 retim yl itibariyle, Adnan Menderes niversitesi lisans, nlisans ve

  lisans stnde 25.288 renci kapasitesine ulamtr. Byle bir niceliin, kendine zg

  sorunlarnn olmamas mmkn deildir. Daha da nemlisi sadece varolan sorunlarn zm

  iin deil, toplam kalitenin arttrlmas, toplam memnuniyet dzeyinin ykseltilmesi ve kurum

  kimliinin glendirilerek rgt ikliminin gelitirilmesi gibi pozitif amalarla da szkonusu

  renci kitlesinin yakndan tannmas, nasl bir profile sahip olduklarnn bilinmesi zellikle

  yneticiler asndan byk nem arz etmektedir.

 • 3

  Genlik aratrmalar pek ok adan nem tamaktadr. Bu aratrmalarn genlik

  politikalarn belirlemeye yardmc olmas bunlarn ilkidir. Bir dier nemi genliin

  toplumsal konumu ile ilgilidir. Genlik dnemi, kiiliin olumasnn nemli evrelerine

  tekabl eder. Bireyler iinde yaadklar toplumsal kesimlerin deerlerini ve belli bal

  kltrel zelliklerini bu dnemde iselletirir ve yetikin dnemlerinde kullanacaklar

  tutumlar haline getirmeye balarlar. Bu yzden genlik deerleri ve tutumlarn ortaya koyan

  almalar, ayn zamanda toplumun yeni kuaklarna ne gibi deerler, davranlar ve tutumlar

  aktardn gsteren ve toplumsal profil hakknda da nemli veri altyaplar salayan

  almalardr.

  Adnan Menderes niversitesi Senatosu, 1997 ylnda Adnan Menderes niversitesi

  Genlik Sorunlar Aratrma ve Uygulama Merkezini genlik ana zg ruhsal ve sosyal

  sorunlar belirlemeye, aklamaya ve zmlemeye ynelik almalarda bulunmak amac ile

  kurmutu. Merkez, bu amala yapt pek ok almann yan sra, ilki 1997-1998 retim

  ylnda5; ikincisi 2003-2004 retim ylnda

  6 olmak zere iki renci profili aratrmas

  gerekletirdi. Bu almalar, Adnan Menderes niversitesi rencilerinin sosyal,

  demografik, psikolojik, ekonomik ve kltrel alardan ne durumda olduklarn ortaya

  koyarak genel bir profil karmaya ynelik betimsel aratrmalard.

  Bu aratrma, ADGENin nceki yllarda yapt renci profili aratrmalar gibi

  ADnn son dneminde, renci profilinin geirdii deiimi ve renciler arasndaki

  kiisel, sosyal ve kltrel eilimleri ortaya koymaya ynelik betimleyici aratrma geleneini

  srdrmektedir. Aratrma Yrd. Do. Dr. Atakan Hatipolu yrtclnde Yrd. Do. Dr.

  Esin Acar, Yrd. Do. Dr. Ruken Akar-Vural, ve Ar. Gr. Berivan Binaydan oluan ekip

  tarafndan gerekletirilmitir. Her ne kadar akademik unvan sralamas dorultusunda ad en

  sona yazlm olsa da Berivan Binayn bu almadaki emeinin, adn en baa yazmay

  gerektirecek kadar byk olduu belirtilmelidir. Gerek ekibin ye saysnn azl, gerek i ve

  ders yklerinin arl ve gerekse ADnn da