administracija joomla sajta

21
Administracija Joomla portala -Uputstvo za korišćenje-

Upload: sasa-dzudzevic

Post on 28-Nov-2014

330 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala -Uputstvo za korišćenje-

Page 2: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

2

Sadržaj

1. Administracija sadržaja ................................................................................................... 3 2. Kreiranje sekcije ............................................................................................................... 4 3. Kreiranje kategorije........................................................................................................... 5 4. Kreiranje članaka .............................................................................................................. 8 5. Administracija menija ....................................................................................................14

5.1. Prikaz kategorije kao blog........................................................................................17

Page 3: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

3

1. Administracija sadržaja U ovom uputstvu pokazaćemo kako je organizovan sadržaj web sajta u Joomla sistemu kroz neke osnovne elemente administarcije. Nakon logovanja na administrativni deo pristupa se početnoj stranici admin panela (slika 1) koja sažeto sadrži osnovne elemente administracije sistema. U gornjem delu stranice definisan je meni kroz koji se vrši kompletna navigacija prilikom administracije Joomla sistema.

Slika 1 – Administrativni panel Joomla sistema

Page 4: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

4

Važno je napomenuti da je sadržaj organizovan u sekcije, kategorije, članke. Kroz kreiranje i objavljivanje članka i ustvari objavljujete nov sadržaj na vašem sajtu. Kada imate dva – tri članka nije problem da se snañete u njima. Ali ako imate 50 – i više članaka onda je snalaženje meñu njima malo teže. Zato se svaki članak smešta u odreñenu kategoriju, a svaka kategorija u odreñenju sekciju.

Npr. Ukoliko prodajete alat više različitih proizvoñača ( Makita, Bosch, Unior) biće Vam potrebno da sav asortiman prikažete na sajtu. Znači, kreiraćete sekciju Makita, pa ćete kreirati kategorije za ovu sekciju: Makita bušilice, Makita brusilice. Zatim ćete kreirati članke za svaki pojedinačni proizvod i smestiti ga u odgovarajuću kategoriju, sekciju. Npr. Makita bušilica 150w će biti objavljena u kategoriji Makita bušilice, a sekciji Makita. U narednom delu ćemo kroz slike i tekst da objasnimo postupak za ovaj primer.

2. Kreiranje sekcije

Prvo što ćemo u ovom koraku uraditi jeste kreiranje sekcije. Za kreiranje nove sekcije kliknite na Sadržaj (iz gornje palete sa glavnim menijima) pa iz padajuće liste izaberite opciju Ureñivač sekcija (slika 2).

Slika 2 – Kreiranje sekcije

Kada se otvori stranica Ureñivanje sekcija, napravićemo novu sekciju tako što ćemo kliknuti na sličicu Novo (slika 3).

Slika 3 – Nova sekcija

Na slici 4 videćete obrazac za kreiranje sekcije i potrebno je da popunite sledeća polja:

Korak 3: Naslov – naziv sekcije. To će se prikazivati kao zaglavlje stranice (naslov naše sekcije je Makita)

Page 5: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

5

Korak 4: Drugo ime – ostavite prazno i program će automatski popuniti ovo polje kada izaberete opciju Primeni iz gornjeg desnog ugla Korak 5: Objavljeno – odaberite Da, da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak 6. Sačuvaj – da biste snimili sekciju

Opcija Primeni označava čuvanje stranice i ostajanje na istoj, ukoliko ne želite da sačuvate stranicu kliknite na opciju Odustani.

Slika 4 – Unos nove sekcije

Sada ćemo kreirati kategorije Makita bušilice i Makita brusilice. Na sledećim slikama pogledajte kako se to radi.

3. Kreiranje kategorije

Kao što smo kreirali sekciju, idemo na glavni meni Sadržaj, ali sada biramo opciju Ureñivač kategorije (slika 5), a zatim pritisnemo na dugme Novo (slika 6).

Slika 5 – Ureñivač kategorija

Page 6: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

6

Slika 6 – Nova kategorija

Kada nam se otvori prozor za novu kategoriju popunjavamo sledeća polja (slika 7):

Korak 3: Naslov – naziv kategorije (u ovom primeru kreiramo kategoriju pod nazivom Makita bušilice koja pripada sekciji Makita) Korak 4: Drugo ime – ukoliko ostavite prazno polje, automatski će biti upisan naziv kao u naslovu kategorije Korak 5: Objavljeno - odaberite Da, da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak 6: Sekcija - padajućoj listi biramo sekciju kojoj navedena kategorija pripada (u ovom primeru kategorija pripada sekciji Makita) Korak 7: Sačuvaj – da biste snimili kategoriju

Ovde je vrlo VAŽNO da odaberemo sekciju kojoj kategorija pripada. Kao što smo rekli kategorija Makita bušilice pripada sekciji Makita, pa u koraku 6. sa slike 7 iz padajuće liste biramo sekciju Makita. Na kraju sačuvamo.

Slika 7 – Unos nove kategorije (Makita bušilice)

Kada smo kreirali kategoriju Makita bušilice treba da kreiramo još jednu kategoriju Makita brusilice. Dakle, vratili smo se se na stranicu Ureñivač kategorija (slika 5), idemo na dugme Novo i unosimo naslov kategorije Makita brusilice (slika 8). Primećujemo da ova kategorija pripada istoj sekciji Makita (korak 6).

Korak 3: Naslov – naziv kategorije (u ovom primeru kreiramo kategoriju pod nazivom Makita brusilice koja pripada sekciji Makita) Korak 4: Drugo ime – ukoliko ostavite prazno polje, automatski ce biti upisan naziv kao u naslovu kategorije Korak 5: Objavljeno - odaberite Da, da biste omogućili da se sekcija koristi na web stranici Korak6: Sekcija - padajućoj listi biramo sekciju kojoj navedena kategorija pripada (u ovom primeru kategorija pripada sekciji Makita) Korak 7: Sačuvaj – da biste snimili kategoriju

Page 7: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

7

Slika 8 - Unos nove kategorije (Makita brusilice)

Dakle, sada imamo kreirane dve kategorije: Makita bušilice i Makita brusilice (slika 9)

Slika 9

Ostaje nam da napravimo članak Makita bušilica 150w koji ćemo smestiti u kategoriju Makita bušilica i sekciju Makita.

Page 8: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

8

4. Kreiranje članaka

Dakle, biramo meni Sadržaj i opciju Ureñivanje članaka (slika 10).

Slika 10 – Ureñivanje članaka

Zatim idemo na dugme Novo (slika 11).

Slika 11 – Novi članak

Kada kreirate članak potrebno je da popunite označena polja kao na slici ispod (slika 12). Najpre se upisuje naslov članka ( najčešće je to ime proizvoda,usluge koju članak opisuje) – korak 3.

Zatim popunjavate Drugo ime – korak 4 – ili ga možete ostaviti praznog i program će automatski dodeliti drugo ime identično naslovu članka. Dalje se bira sekcija ( iz padajuće liste) u kojoj će članak biti prikazan – korak 5. A izbor kategorije je prikazan u koraku 7.

Ispod toga se nalazi editor za manipulaciju sa tekstom i slikama (8.) preko koga se formira kompletan tekst, definišu opcije unetih fotografija, kreiraju linkovi. Panel je uglavnom šabloniziran i vrlo sličan Word panelu za ureñenje teksta.

Page 9: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

9

Slika 12 – Unos novog članka

U praznom prostoru ispod editora (9.) unosi se sadržaj članka. Uz upotrebu gornjeg panela (8.) unose se tekst i slike, definiše poravnanje teksta i slika, naglašavaju delovi teksta i tako dalje.

Ispod dela za unos teksta se nalazi opcija za ubacivanje slika (10.) Na kraju, potrebno je odabrati opciju Objavljeno (корак 6.), pa obavezno odabrati neku od opciija (Sačuvaj, Primeni, Odustani) koje su smeštene u gornjem desnom uglu. Primenom opcije Primeni, sav sadržaj članka će biti sačuvan ali će članak ostati otvoren za dalji rad. Preporučujemo da ukoliko duže radite na jednom članku primenite opciju Primeni više puta u toku rada. Opcija Sačuvaj, takoñe pamti kompletan sadržaj članka, ali ujedno zatvara članak. Opcija Odustani zatvara članak i pamti sav sadržaj do poslednje promene koju ste potrvdili opcijom Primeni ili Sačuvaj.

Sada ćemo se vratiti na deo za unos slika ( korak 10. sa slike 12). Odabraćemo gornju opciju za unos slike i otvoriće nam se sledeći prozor (slika 13).

Page 10: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

10

Slika 13 – Ubacivanje slika

Zatim birate opciju Browse Server ili Pretraži server (slika 13 – korak 1) i tada će vam se otvoriti sledeći prozor (slika 14).

Page 11: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

11

Slika 14

U tom prozoru vidite sve foldere iz koji možete da ubacite sliku u članak, možete da kreirate nov folder u koji želite da smestite nove slike i da te slike učitate u željeni folder.

Izbor slike koja se nalazi u postojećem folderu se vrši tako što dva puta kliknete na folder u kome se nalazi željena slika i tada vidite sve što se nalazi u tom folderu. Nadjete željenu sliku i kliknete na nju ( biće u plavom polju) potvrdite izbor opcijom Upload ili Dodaj.

Tada će se otvoriti prozor u kome ćete videti izbabranu sliku i njene dimenzije. Dimenzije slike možete prilagoditi u ovom prozoru. ( smanjivanjem vrednosti koje pokazuju veličinu slike u pikselima i slika prikazana na sajtu će biti vizuelno manja).

Ukoliko želite da u članak unesete sliku ali želite da je smestite u odreñeni folder iskoristićete opciju Create new folder ili Kreiraj novi folder. Pojaviće Vam se polje u koje ćete uneti željeno ime foldera i potvrditi sa Ok, ili Izabrano.

Kreirani folder je vidljiv. Dodavanje slike u ovaj folder ćete izvršiti tako što ćete dva puta kliknuti na folder. Folder će se otvoriti i tada birate opciju Upload new file in folder ili Dodajte novu sliku.

Page 12: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

12

Izborom ove opcije otvoriće Vam se pregled Vašeg računara ( najčešće desktopa) i tada je potrebno da nañete i kliknete na željenu sliku (biće u plavom polju) i da potvrdite izbor sa Open.

Nako toga se prozor na kome se nalazi sadržaj Vašeg računara zatvara i vi vidite link ka izabranoj slici u levom uglu, a u desnom uglu se nalazi dugme Upload ili dodaj. Pritiskom na dugme upload ili dodaj, počeće proces dodavanja izabrane slike u željeni folder na Vašem sajtu.

Po završetku dodavanja slike ona će biti vidljiva u otvorenom folderu i tada je birate klikom i opcijom Upload ili Dodaj. Tada se prozor zatvara i ostaje vidljiv meni prozor sa izabranom slikom i njenim dimenzijama.

Kada podesite dimenzije slike (ukoliko je to potrebno) potvrdom na ok, slika će biti vidljiva u vašem članku.

Drugi način da dodate sliku je da koristite ikonicu ispod dela za tekst gde Vam se sadržaj vašeg sajta otvara malo drugačije ali je princip isti (slika 15).

Slika 15

Izaberete folder u koji želite da unesete novu sliku, u donjem delu izaberete opciju Browse. Tada Vam se otvara prozor sa sadržajem Vašeg računara, izaberete sliku, potvrdite njen izbor opcijom Open, pa započnete dodavanje slike opcijom početak dodavanja na server. Po završetku učitavanja Vaše slike ona će biti vidljiva u folderu koji ste izabrali, a sliku u članak dodajete tako što kliknete na nju i potvrdite njen izbor opcijom Dodaj koja se nalazi u gornjem desnom uglu.

Page 13: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

13

Kada ste uneli željeni tekst i slike, potrebno je da izaberete opciju Objavljeno (slika 12, korak 6.) a zatim da završite rad u članku izborom opcije Sačuvaj (slika 12, korak 11.) koja se nalazi u gornjem desnom uglu.

Na ovaj način ste u potpunosti kreirali članak.

Ukoliko nismo zadovoljini izgledom našeg članka možemo ga obrisati tako što ćemo izabrati iz dela Sadržaj izabrati Urañivanje Članaka , naći željeni članak i štiklirati kućicu ispred (slika 16, korak 1.) i izabrati opciju Smeće (slika 16, korak 2.) koja se nalazi u gornjem desnom uglu, pored opcija Sačuvaj i Primeni.

Slika 16 – Brisanje članka

Da bi članak bio vidljiv na Vašem sajtu potrebno je da kreirate vezu do tog članka i omogućite posetiocima da vide objavljeni članak. To se zove kreiranje ili administracija menija.

Isto ćete uraditi i za Bosch, prvo ćete kreirati sekciju Bosch ( kao najširu oblast), pa ćete u okviru ove sekcije kreirati kategorije prema tipu proizvoda npr: Bosch busilice, Bosch brusilice, Bosch baštenski alat. Zatim ćete kreirati članke za svaki proizvod i objaviti ga u odreñenoj kategoriji, sekciji.

VAŽNO: Redosled kreiranja je: sekcija, kategorija, članak.

Ovo je suština kompletnog rada sa sadržajem Vašeg sajta.

U narednom tekstu objasnićemo kreiranje menija.

Page 14: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

14

5. Administracija menija Kada smo definisali kompletan sadržaj sajta, (sekcije, kategorije, članke) ostaje još da kreiramo i meni. Na vašem sajtu će biti kreiran meni od strane inicijalnog administratora. Ukoliko želite da dodate nove stavke u meniju i da tu prikažete članke potrebno je da izabetrete opciju Meni, pa zatim da izaberete meni pomoću koga se prikazuje sadržaj vašeg sajta, (inicijalni administrator će vam pružiti ovu informaciju prilikom predaje sajta) (slika 17) u ovom slučaju to je Main Menu.

Slika 17 – Pristup administraciji menija Izborom iz padajuće liste Main Menu otvara nam se prozor kao na slici ispod. Kako bismo napravili novu stavku našeg menija, u otvorenom prozoru odabraćemo opciju Novo (slika 18).

Slika 18 – Kreiranje nove stavke menija

Iz liste Stavka menija (slika 19), odabraćemo opciju Članci (1.), a zatim Prikaz članka (2.).

Page 15: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

15

Slika 19 – Stavka menija Kada nam se otvorila stranica Prikaz članka, možemo da popunimo sledeća polja (slika 20):

(1.) Naslov – Naziv stavke menija koja će se videti na web stranici unutar glavnog menija (2.) Drugo ime – ukoliko ostavimo prazno ovo polje, Joomla automatski popunjava (3.) Prikaži u – u padajućoj listi biramo u kom meniju želimo da nam stavka bude

prikazana (u ovom slučaju je to Main Menu, a od inicijalnog administatora sajta ćete dobiti informaciju o meniju koji reguliše prikazivanje sadržaja Vašeg sajta)

(4.) Nadreñena stavka – ovde možemo da naznačimo gde želimo da nam se stavka nalazi. Možemoje postaviti kao glavnu (Vrh), kao što najčešće radimo ili kao podstavku neke već postojeće stavke

(5.) Objavljeno – ukoliko je stavka menija objavljena, biće vidljiva na web stranici (6.) Prametri osnovni – najvažniji deo je postavljanje osnovnih parametara. Klikom na

dugme Odaberi otvara nam se spisak svih članaka koje smo krirali na našem sajtu, i možemo ih pretražiti prema sekcijama i kategorijama. Od svih članaka na sajtu potrebno je da izaberemo onaj članak za koji želimo da nam se otvori kada korisnik klikne na ovu stavku menija. Klikom na dugme Odaberi pojaviće nam se prozor (slika 21) u kome iz liste članaka biramo odgovarajući (u ovom primeru bi to mogao biti članak koji smo prethodno napravili – Makita bušilica 150 W)

(7.) Sačuvaj – na kraju ostaje samo da sačuvamo kreiranu stavku menija

Page 16: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

16

Slika 20 – Kreiranje stavke menija

Slika 21 – Odabir članka koji se vezuje za stavku menija

Ovim ste uspešno dodali stavku menija vašem meniju. Nakon pritiska na dugme Sačuvaj pojaviće se lista sa svim stavkama menija. Reorganizacijom brojeva u koloni Redosled te tabele menjate redosled stavki menija. Ukoliko želite da privremeno onesposobite neku stavku, štiklirajte selektor ispred imena stavke, a potom dugme Neobjavljeno. Stavka će automatski u koloni Objavljeno dobiti crvenu ikonicu i neće se prikazivati. Analogno tome, ukoliko želite da ponovo omogućite prikazivanje neke stavke menija, selektujte tu stavku i kliknite na dugme Objavljeno. Ostaje nam da kažemo da pomoću opcije Ureñivač menija (slika 17) kreiramo novi meni, dok opcija Kanta za smeće (slika 17) obezbeñuje brisanje menija.

Page 17: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

17

5.1. Prikaz kategorije kao blog Pogledajmo sada kako se kreira meni stavka na koju kada kliknemo se otvara stranica sa svim člancima koji pripadaju istoj kategoriji. Ako smo u prethodnom primeru imali kategoriju Makita bušilice i u njoj članke Makita bušilica 150w, Makita bušilica 200w i još neke tipove Makita bušilice, sada, recimo, želimo da kada kliknemo na meni stavku Makita bušilice, da nam se otvori stranica sa prikazom svih ovih članaka. To je zgodno ako želimo da na toj jednoj strani (Makita bušilice) prikažemo sve ove članke. Takoñe, možemo da namestimo da nam na toj jednoj strani budu prikazane samo uvodne informacije, pa da klikom na Opširnije dobijemo celu stranicu izabranog članka. Pokazaćemo sada kako se to radi. Biramo iz glavnog menija opciju Meni i iz padajuće liste izbor Main Menu (Glavni meni) kao na slici 22.

Slika 22

A zatim kreiramo novu stavku menija (slika 23).

Slika 23

Iz liste Stavka menija (slika 24), odabraćemo opciju Članci (1.), a zatim Kategorija/Prikaz kategorije kao blog (2.).

Page 18: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

18

Slika 24 Kada nam se otvorila stranica Prikaz kategorije kao blog, možemo da popunimo sledeća polja (slika 25):

(1.) Naslov – Naziv stavke menija koja će se videti na web stranici unutar glavnog menija (2.) Drugo ime – ukoliko ostavimo prazno ovo polje, Joomla automatski popunjava (3.) Prikaži u – u padajućoj listi biramo u kom meniju želimo da nam stavka bude

prikazana (u ovom slučaju je to Main Menu, a od inicijalnog administatora sajta ćete dobiti informaciju o meniju koji reguliše prikazivanje sadržaja Vašeg sajta)

(4.) Nadreñena stavka – ovde možemo da naznačimo gde želimo da nam se stavka nalazi. Možemoje postaviti kao glavnu (Vrh), kao što najčešće radimo ili kao podstavku neke već postojeće stavke

(5.) Objavljeno – ukoliko je stavka menija objavljena, biće vidljiva na web stranici (6.) Prametri osnovni – najvažniji deo je postavljanje osnovnih parametara. Ovde čemo

izabrati kategoriju koju želimo da prikažemo (Makita bušilice) (7.) U koraku 7. podešavamo kako će nam biti prikazan raspored članaka na stranici.

Polje #Vodeći – broj članaka koji se prikazivati kao vodeći (u punoj širini) – obično 0, Polje #uvod - upisujemo koliko članaka želimo da se prikaže na stranici sa uvodnim tekstom (ukoliko stavimo manji broj od broja članaka koje imamo, u dnu stranice imaćemo navigaciju za prelazak na sledeću stranu) – obično onoliko koliko imamo članaka , Polje #kolone – koliko će se kolona prikazati u redu (na stranici) – obično 1 Polje #link – koliko stavki će se priakazati kao link – obično 0

Page 19: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

19

Slika 25

Ispod dela Parametri – osnovno imamo deo Parametri – Napredno (slika 26)

Slika 26

Ovde je zanimljivo namestiti redosled kategorije. Prva opcija – Ne, samo primarni redosled (za koju se obično odlučujemo) označava redosled stavki po kategoriji. Ispod, Primarni redosled (redosled po kojem će se prikazivati stavke) obično podešavamo na izbor Najstarije prvo, pa će nam poslednji članak koji smo kreirali biti na prvom mestu. Kada smo ovo namestili, čuvamo stavku menija na dugme Sačuvaj.

Page 20: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

20

Pokazaćemo sada kako da napravimo da nam samo uvodne informacije nekog članka budu prikazane na stranici, a da klikom na Opsirnije procitamo ceo clanak. Dakle, želimo da kada kliknemo na prethodno napravljeni meni Makita bušilice dobijemo stranicu sa samo uvodnim tekstom za članke koji pripadaju kategoriji Makita bušilice, a da klikom na Opširnije (koji se nalazi odmah ispod uvodnog teksta članka) pročitamo ceo članak, tj. otvoriće nam se stranica tog članka. Kreiramo članak kao iz opisa za kreiranje članaka. Na slici 27. je prikazan članak Makita bušilica 150W koji će imati uvodni tekst koji će biti prikazan na stranici Makita bušilice i opširniji sadržaj.

Slika 27.

5.

Page 21: Administracija Joomla Sajta

Administracija Joomla portala

21

Unosimo tekst koji će nam biti uvodni, a zatim kliknemo na dugme Opširnije (korak 5.) i tada se ispod uvodnog teksta pojavljuje linija (kao na slici 27). Ispod ove linije unosimo ostatak teksta koji će se prikazati kada kliknemo na dugme Opširnije.