adaptacja poddasza budynku mieszkalnego w · pdf filestan stropu nad piętrem opisuje...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KWADRAT JOANNA SROKOSZ 43-300 BIELSKO BIAA ,

UL. UCZNIKW 67 ,TEL. 811 07 12

ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU MIESZKALNEGO

W BIELSKU-BIAEJ PRZY UL PUASKIEGO 5

NA LOKALE SOCJALNE

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJCEGO

INWESTOR : ZAKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ BIELSKO-BIAA UL LIPNICKA 26

PROJEKTANT:

ARCH. JOANNA SROKOSZ

BIELSKO-BIAA KWIECIE 2008

Opracowanie zawiera:

I Cz opisowa: 1. Opis techniczny 2. Dokumentacja fotograficzna II Cz rysunkowa:

1. Plan sytuacyjny 1 : 50 2. Rzut parteru 1 : 50 3. Rzut 1 pitra 1 : 50 4. Rzut strychu 1 : 50 5. Rzut dachu 1 : 50 6. Przekrj A-A 1 : 50 7. Elewacja pnocno-zachodnia 1 : 100 8. Elewacja poudniowo-wschodnia 1 : 100 9. Elewacja pnocno-wschodnia 1 : 100 10. Elewacja poudniowo-zachodnia 1 : 100

1. DANE GABARYTOWE: Powierzchnia zabudowy 809,30 m2

Powierzchnia uytkowa ok. 1761.80 m2 Kubatura 7305 m3 2. OPIS OGLNY: Budynek wolnostojcy, w drugiej linii zabudowy, pomidzy ul. Browarn a ul. Puaskiego Obiekt podlegajcy ochronie konserwatorskiej, pierwotnie penicy funkcje magazynowe Budynek pitrowy, z poddaszem nieuytkowym, czciowo podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna ciany murowane, dach z wib drewnian dwuspadowy o nachyleniu poaci ok.25, kryty pap Budynek mieci 25 lokali mieszkalnych, o bardzo niskim standarcie. Poddasze nieuytkowe, wykorzystywane jedynie pomocniczo do celw gospodarczych. Piwnice wykorzystywane do celw gospodarczych (podpiwniczona jest jedynie cz korytarza ) Lokale mieszkalne dostpne s z korytarza midzy traktowego. Gwnie s to lokale jednoizbowe, z pomieszczeniami wydzielanymi jedynie prowizorycznymi ciankami dziaowymi. Pomieszczenia ogrzewane piecami kaflowymi na paliwo stae, jedynie w dwch mieszkaniach zostao zainstalowane ogrzewanie etaowe. Do wszystkich mieszka doprowadzona jest woda, tylko nieliczne posiadaj kanalizacj sanitarn mieszkacy korzystaj ze wsplnych toalet zlokalizowanych na korytarzu.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU:

3.1 Fundamenty: Nie przeprowadzono odkrywek, widoczne elementy sugeruj fundamenty kamienne. 3.2 ciany budynku: ciany murowane z cegy penej, na zaprawie cementowo wapiennej, zrnicowanej gruboci: ok.75 - 63 cm ciany zewntrzne, 48 cm wewntrzne ciany konstrukcyjne, 32-24 ciany dziaowe pomidzy mieszkaniami. Wikszo pozostaych cian dziaowych zostaa postawiona przez uytkownikw dostosowujc lokale do wasnych potrzeb i s one z

rnych materiaw : gipsowo-kartonowe , z pyt wirowych , murowane z cegy. ciany obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Od zewntrz widoczne liczne odspojenia tynkw. ciany zewntrzne w lokalach mieszkalnych na poziomie parteru wykazuj liczne zawilgocenia 3.3 Stropy: Nad piwnic i nad czci korytarza parteru sklepienia ceglane. Nie stwierdzono widocznych pkni ani zarysowa. Nad czci mieszkaln parteru i pitra stropy na belkach drewnianych z wypenieniem polep i cegami jako warstw wierzchni w pomieszczeniach nie zauwaono adnych pkni ( jedynie nieznaczne ugicia) , natomiast na poddaszu stwierdzono zapadnicia , ktre wiadczy mog o przegniciu elementw nonych. Stan stropu nad pitrem opisuje szczegowo ekspertyza techniczna 3.4 Schody: Do piwnicy schody kamienne- stan dobry, Na pitro i poddasze schody konstrukcji drewnianej ukadanej na sklepieniu ceglanym stan zy Obie klatki schodowe nie speniaj adnych obecnie obowizujcych norm i nie mog by brane pod uwag jako komunikacja dla adaptowanego poddasza. 3.5 Dach : Dach dwuspadowy, kryty pap na deskowaniu penym, brak jakiejkolwiek izolacji termicznej. Pokrycie w wielu miejscach nieszczelne. Wiba dachowa drewniana, o ustroju patwiowo kleszczowym. Drewno w wikszoci zawilgocone i sprchniae ( elementy objte ocen techniczn), widoczne znaczne ugicia elementw. Wiba nie nadaje si do remontu konieczna cakowita wymiana z dostosowaniem do planowanej funkcji 3.6 Kominy Przewody kominowe murowane z cegy, cz przewodw wielkogabarytowych, z licznymi podczeniami. Wyprowadzenia ponad dach czciowo murowane z cegy klinkierowej, czciowo rury azbestowe. Ekspertyza kominiarska wykazaa konieczno przebudowy czci kominw, gownie ze wzgldu na rozdzielenie funkcji poszczeglnych przewodw.

3.7 Stolarka Stolarka okienna w niektrych mieszkaniach drewniana, wielokwaterowa , szklona szkem zwykym , kwalifikujca si do wymiany, w pozostaych nowowymieniona, PCV , gwnie w kolorze biaym , jednokwaterowa. Przy wymianie stolarki niestety nie zadbano o jej jednorodno, co pogarsza walory estetyczne elewacji. Przy dalszych wymianach naleaoby przewidywa okna jednokwaterowe w kolorze biaym, co nie jest co prawda zgodne ze stanem pierwotnym ,ale odpowiada wikszoci wymienionych ju okien i pozwoli ujednolici wygld budynku Stolarka drzwiowa zewntrzna drewniana, pycinowa w stanie zym kwalifikuje si do wymiany Stolarka drzwiowa wewntrzna do mieszka niejednolita, czciowo wymieniana, rnych typw. 4. INSTALACJE : Budynek wyposaony w instalacje : - wodno kanalizacyjn - elektryczn. - gazow do celw bytowych

Brak instalacji centralnego ogrzewania - pomieszczenia ogrzewane piecami kaflowymi opalanymi wglem kamiennym lub grzejnikami elektrycznymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KWADRAT JOANNA SROKOSZ 43-300 BIELSKO BIAA ,

UL. UCZNIKW 67 ,TEL. 811 07 12

ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU MIESZKALNEGO

W BIELSKU-BIAEJ PRZY UL PUASKIEGO 5

NA LOKALE SOCJALNE

CZ ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR : ZAKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ BIELSKO-BIAA UL LIPNICKA 26

PROJEKTANT:

ARCH. JOANNA SROKOSZ

SPRAWDZAJCY:

ARCH. ZBIGNIEW PIECZARKA

BIELSKO-BIAA KWIECIE 2008

Opracowanie zawiera: I Cz opisowa: 1. Opis techniczny

2. Zaczniki 3. Informacja BIOZ

II Cz rysunkowa:

1. Plan sytuacyjny 1 : 50 2. Rzut parteru 1 : 50 3. Rzut 1 pitra 1 : 50 4. Rzut poddasza 1 : 50 5. Rzut dachu 1 : 50 6. Przekrj A-A 1 : 50 7. Przekrj B-B 1 : 50 8. Elewacja poudniowo-zachodnia 1 : 100 9. Elewacja pnocno-wschodnia 1 : 100 10. Elewacja poudniowo-wschodnia 1 : 100 11. Elewacja pnocno-zachodnia 1 : 100

12. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 13. Balustrady 14. Schemat prowadzenia przewodw kominowych

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGLNE:

1.1 Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny pooony w Bielsku Biaej przy ul. Puaskiego 5 . 1.2. Podstawa opracowania: - zlecenie Inwestora, - pomiary inwentaryzacyjne do celw projektowych. - ocena stanu technicznego stropw i wiby dachowej pod ktem

projektowanej funkcji autorstwa in. Czesawa Szymanka. - Dokumentacja geotechniczna podoa gruntowego autorstwa mgr

Wadysawa Niyskiego - Decyzja o warunkach zabudowy nr MP-7331-2-118/2007 - Uzgodnienie nonika energii do celw grzewczych z Penomocnikiem

Prezydenta Miasta ds. Zarzdzania Energi - Ekspertyza kominiarska 1.3. Zakres opracowania: Niniejszy etap obejmuje projekt budowlany cz architektoniczn adaptacji poddasza na socjalne lokale mieszkalne

2. DANE GABARYTOWE : Powierzchnia zabudowy ( bez zmian ): 809,30 m2

Powierzchnia uytkowa istniejca: 1761,80 m2 Powierzchnia uytkowa adaptowanego poddasza: 564,76 m2 Powierzchnia uytkowa cznie : 2326,56 m2

Kubatura istniejca: 7305 m3. Kubatura po adaptacji: 8389 m3.

LOKALI MIESZKALNYCH ISTNIEJCYCH 25 LOKALI MIESZKALNYCH LIKWIDOWANYCH - 2 LOKALI MIESZKALNYCH PROJEKTOWANYCH - 14 LOKALI MIESZKALNYCH ACZNIE PO ADAPTACJI - 37

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UYTKOWYCH PODDASZA MIESZKANIE NR 29 Pokj 24,04 m2 aneks kuchenny 6,19 m2 wc 4.03 m2 przedpokj 4,83 m2 cznie 39,09 m2 MIESZKANIE NR 30 Pokj 20,03 m2 aneks kuchenny 4,94 m2 wc 3,20 m2 przedpokj 3,52 m2 cznie 31,69 m2 MIESZKANIE NR 31 Pokj 19,15 m2 aneks kuchenny 5,35 m2 wc 3,00 m2 przedpokj 3,31 m2 cznie 30,81 m2 MIESZKANIE NR 32 Pokj 22,82 m2 aneks kuchenny 6,75 m2 wc 3,34 m2 przedpokj 3,78 m2 cznie 36,69 m2 MIESZKANIE NR 33 Pokj 19,19m2 aneks kuchenny 5,16m2 wc 2,93m2 przedpokj 3,35m2 cznie 30,63m2 MIESZKANIE NR 34 Pokj 17,93m2 aneks kuchenny 4,97m2 wc 2,79m2 przedpokj 3,14m2 cznie 28,83m2

MIESZKANIE NR 35 Pokj 17,01m2 Kuchnia 7,10m2 Wc 2,98m2 Przedpokj 3,41m2 cznie 30,50m2

MIESZKANIE NR 36 Pokj 17,09m2 Kuchnia 6,39m2 Wc 2,95m2 Przedpokj 3,00m2 cznie 29,43m2 MIESZKANIE NR 37 Pokj 16,80m2 aneks kuchenny 5,59m2 wc 2,93m2 przedpokj 3,21m2 cznie 28,53m2 MIESZKANIE NR 38 Pokj 16,04m2 aneks kuchenny 4,42m2 wc 2,70m2 przedpokj 2,79m2 cznie 25,95m2 MIESZKANIE NR 39 Pokj 16,56m2 aneks kuchenny 5,33m2 wc 2,72m2 przedpokj 3,23m2 cznie 27,84m2 MIESZKANIE NR 40 Pokj 16,48m2 aneks kuchenny 5,33m2 wc 2,68m2 przedpokj 3,15m2 cznie 27,64m2 MIESZKANIE NR 41 Pokj 22,47m2 aneks kuchenny 5,56m2 wc 3,00m2 przedpokj 3,41m2 cznie 34,44m2

MIESZKANIE NR 42 Pokj 25,25m2 aneks kuchenny 6,20m2 wc 3,66m2 przedp

View more