adagii juridice latine

Download Adagii juridice latine

Post on 11-Jan-2016

19 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Culegere de adagii juridice latine folosite in procese si literatura de specialitate

TRANSCRIPT

ADAGII JURIDICE LATINE

Ab initio = De la inceput

Ab love principium = Sa incepem cu jupter (sa incepem cu lucrul cel mai important sau cu persoana cea mai importanta)

Ab intestat = Fara testament

Ab intestato mori = Mort fara testament

Ab irato = La manie

Abolitio criminis = Desfiintarea crimei (in sensul de dezincriminarea unei fapte)

Ab origine = De la origine (de la inceput)

Accessorium sequitur principale = Accesoriul urmeaza principalul

Accipiens = Acela care primeste o plata

A contrario = In sens contrar

Actio ad mobile est mobilis, actio ad immobile est immobilis = Actiunea privitoare la un bun mobil este mobiliara, actiunea privitoare la un bun imobil este imobiliara

Actio aestimatoria = Actiune de evaluare

Actio civilis = Actiune civila

Actio in personam = Actiune personala

Actio in rem = Actiune reala

Actiones non natae non praescribuntur = Actiunile nenascute nu sunt prescrise

Actio non daturcui nihil interest = Nu se acorda actiune celui care nu are nici un interes

Actio redhibitoria = Actiune in restituire (actiune redhibtorie)

Actor sequitur forum rei (sitae) = Reclamantul urmeaza instanta domiciliului paratului sau Reclamantul urmeaza instanta locului bunului

Actori incumbit probation = Sarcina probei incumba reclamantului

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat = Actul trebuie interpretat mai mult pentru a ramane valid decat ca sa piara

Actus non debent operari ultra intentionem agentium = Actele nu trebuie sa opereze in afara intentiei autorilor sai

Ad absurdum = Pana la absurd

Ad calendas graecas = La calendele grecesti (cu intelesul de niciodata grecii nu foloseau notiunea de calaende care la romani desemna prima zi a fiecarei luni)

Addendum = Completare

Ad dolum quaeritur propositum laedendi = Pentru dol se cere intentia de a vatama

Ad-hoc = Pentru aceasta sau In acest scop

Ad hominem = La om / la persoana

Ad huc sub iudice lis est = Pana acum procesul este inca in faza de judecata

Ad impossibilia nemo tenetur = Nimeni nu este obligat la imposibil

Ad impossibilium nulla obligatio = Nu exista obligatie referitoare la lucruri imposibile

Ad-interim = Temporar / provizoriu

Ad litteram = Conform literei / cuvant cu cuvant / in mod literal

Adoptio imitatur naturam: minor natu non potest maiorem adoptare = Adoptia imita natura: cel mic nu poate adopta pe unul mare

Ad probationem = Ca dovada/ pentru dovada

Ad pompam et ostentationem = Pentru parada si etalare

Ad quem = Pana la care

Ad referendum = Pentru a-si exprima parerea

Ad solemnitateam = Pentru solemnitate

Ad tempus deberi non potest obligatio = Nu se poate ca obligatia sa fie datornica timpului

Ad usum = Dupa obicei

Ad validitatem = Pentru valabilitate

Ad valorem = Potrivit valorii

Affectio societatis = Intentia de a se asocia

A fortiori = Cu atat mai mult

Agere cum populo = A actiona / a dezbate impreuna cu poporul

Alieni abstinentia = Respectarea a ceea ce este al altuia

Aliquid novi = Ceva nou

Alteri ne faceris quod tibi fieri non vis = Nu face altuia ce tie nu vrei sa ti se faca

Alteri stipulari nemo potest = Nimeni nu poate stipul apentru altul

Analogia iuris = Analogia dreptului

Analogia legis = Analogia legii

Animus = Intentie

Animus alieni = Intentia altuia

Animus belligerandi = Intentie razboinica

Animus contrahendii negotii = Intentia contractarii unei afaceri

Animus debellandi = Dorinta de a invinge

Animus domini = Intentia stapanului

Animus donandi = Intentia de a dona

Animus iocandi = Intentia de a glumi

Animus nocendi = Intentia de a face rau

Animus novandi = Intentia de a innoi

Animus occupandi = intentia de a ocupa

Animus rem sibi habendi = Intentia de a avea pentru sine / intentia de a poseda

A pari = La fel

A posteriori = Rezultat din cele ce urmeaza

A priori = Rezultat din cele precedente

A quo = de la care

argumentum a contrario = argument bazat pe ceea ce este contrar

argumentum a pari = argument bazat pe egalitate

argumentum a simile = argument bazat pe ceea ce este asemanator

ars oratoria = arta de a vorbi

a simili ad similem = de la o asemanare la alta asemanare

a subiecta materia = de la subiectul tratat

audiatur et altera pars = sa fie audiata si cealalta parte

audienda est at altera pars = trebuie audiata si cealalta parte

B

beneficium = beneficiu

beneficium inventarii = benefiicu de inventar

bis de eadem re ne sit actio = sa nu fie o actiune de doua ori pentru acelasi lucru

bona fide = cu buna credinta

C

capitis demunitio = restrangerea capacitatii

captatio benevolentiae = atragerea bunavointei

casus = caz / intamplare

casus belli = caz de razboi

causa = cauza

causa debendi = cauza cererii (de chemare in judecata)

cauza petendi = cauza petitiei (chemarii in judecata)

causa proxima = cauza apropiata (cu referire la scopul imediat)

causa remota = cauza indepartata (cu referire la scopul mediat)

cautio iudicatum solvi = cautiunea cheltuielilor de judecata

certum pretium esse debet = pretul sa fie cert

cessante causa, cessat effectus = daca inceteaza cauza inceteaza si efectul

cessante ratione legis, cessat eius dispositio = daca inceteaza ratiunea legii inceteaza si dispozitia ei

cessante ratione legis, cessat lex ipsa = dacainceteaza ratiunea legii, inceteaza insasi legea

cessio crediti = cesiunea de creanta

cessio debiti = cesiunea de datorie

cogitationis poenam nemo patitur = nimeni nu poate suferi o pedeapsa pentru gandurile lui

cognitio = cunoastere

collatio bonorum = strangerea bunurilor (c referire la raportul donatiilor)

commodatum = comodat

communis opinio doctorum = opinia comuna a maestrilor

compensatio est debiti et crediti inter se contributio = compensati aeste scaderea unei datorii si a unei creante una din alta

concursus plurium ad idem delictum = participarea mai multora la aceeasi infractiune

conditio a quo = conditia de la care

conditio ad quam = conditia pana la care

confessus pro iudicato est = cel ce a marturisit este ca si condamnat

conscius fraudis = complice la frauda

consilium et auxilium = sfat si ajutor

consorrtium litis = coparticipare procesuala

consuetudo = obicei / cutuma

consuetudo terrae = obiceiul pamantului

contradictio in teminis = contradictie in termeni

contra non valentem agere non currit praescriptio = prescriptia nu curge impotriva celui care este impiedicat sa actioneze

contra proferentem = impotriva celui care a proferat

corpus = corp

corpus delicti = corpul delict

cuius est legem condere, eius est interpretari = cine edicteaza lega acela o si interpreteaza

cuius regio, eius religio = cine are puterea al lui este si religia

culpa = culpa

culpa in agendo = culpa prin actiune

culpa in committendo = culpa prin comisiune

culpa in eligendo = culpa in alegere

culpa in omittendo = culpa prin omisiune

culpa lata = culpa mare (grava)

culpa levis = culpa usoara

D

damnum emergens = paguba vizibila

dare = a da

datio in solutum = darea in plata

debellatio = infrangere in lupta

debitor intelligitur is, a quo invito, exigi pecunia potest = debitor este acela de la care se poate cere ceea ce datoreaza

debitor rei certae interitu rei liberatur = debitorul lucrului cert este liberat prin pieirea fortuita a lucrului

de cuius = despre a carui

de civitate Dei = despre cetatea lui Dumnezeu

de eo quod plerumque fit = privitor la ce se intampla de obicei

de facto = de fapt

deficiente conditione = conditie care lipseste

de iure = de drept

delegata potestas non delegatur = puterile delegate nu pot fi delegate

de lege ferenda = despre legea propusa (in sensul, despre legea viitoare)

de lege lata = despre legea existenta

dementis nulla est voluntas = nebunul nu are vointa

de minimis non curat lex = faptele de mica importanta sunt ignorate de lege

de momento ad momentum = din moment in moment

de visu = din vazute

dies ad quem = ziua pana la care

dies ad quem computatur in termno = ziua pana la care, e socotita in termen

dies a quo = ziua de la care

dies a quo non computatur in termino = ziua de la care nu e socotita in termen

dies certus = data certa

dies incertus = data incerta

digesta = ceea ce e pus in ordine

pandectae = ceea ce cuprinde totul

dispositio = dispozitie

diuturna consuetudo pro iure et lege in his quae non scripto descendunt observati solet = lungul obicei se obisnuieste a se observa ca drept si lege in aspectele pe care dreptul scris nu le trateaza

divide et impera = dezbina si stapaneste

divortium bona gratia = divort prin buna intelegere

doctus orator = orator invatat

dolus = vicenie / inselaciune / dol

dolus bonus = vicenie buna (dol admisibil)

dolus causam contractui = dol privind cauza contractului

dolus incidens = dol incidental

dolus malus = vicenie rea

dolus pro possessione est = dolul tine loc de posesie

dominium eminens = proprieta