actualització prevenció i tractament niviq

Download Actualització prevenció i tractament NIVIQ

Post on 10-Jul-2015

652 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ASCOJ Clin Oncol 2011;29(31):4189-98

  MASCCMultinational Association of Supportive Care in Cancer(2013) www.mascc.org

  NCCNNCCN (National Comprenhensive Cancer Network) v1.2014 (19/08/2013)

  SEOMClin Transl Oncol 2013 Sep 10 [Epub ahead of print]

  Guidelines

 • Principis generals Objectiu principal de la terpia antiemtica:Profilaxis Considerar els factors de risc: poder emetgen i

  caracterstiques individuals Profilaxis sempre que risc NiVIQ > 10% Protegir durant totes les fases (4-5 dies si

  QTME/QTAE) Eficcia equivalent entre las formulacions orales i

  intravenoses Pautar medicaci de rescat En pacients refractaris, modificar lestratgia

 • Frmacs antiemtics

  - Antagonistes de la serotonina (5-HT3) - Antagonistes NK1 (receptor de la

  neurocinina 1) - Antidopaminrgicos - Corticosteroides - Altres: Benzodiazepines, cannabinoides,

  antihistamnics, olanzapina (Fase III: QTAE: Pal+Apr+Dex vs Pal+Ola+Dex

 • Evoluci dels frmacs per a la prevenci de lemesis

  Fenotiazinas (dopamina)

  Dexametasona

  Metoclopramida altes dosis (serotonina)

  Rgimen de combinaci

  Variables predictivas identificades

  1er antagonista receptor 5-HT3Major comprensi de la emesis diferida

  Combinaci dexametasona i antagonista del receptor 5-HT3

  1er antagonista receptor NK1 (sustancia P)

  1960s 1980s1970s 1990s 2000s

 • ANTIDOPAMINRGICSANTIDOPAMINRGICS Fenotiazines: CLORPROMAZINA

  - EA: rx extrapiramidals, debilitat, hipotensi i sedaci

  Butirofenonas: HALOPERIDOL- Sutilitza principalment com a ttc de rescat- Menor freqncia rx. Extrapiramidals i sedants. Agitaci i acati sia

 • ANTIDOPAMINRGICSANTIDOPAMINRGICS

  Ortropamides: METOCLOPRAMIDA- Acci antidopaminrgica (D2) i procintica. A dosis altes tamb acci antiserotoninrgica (5-HT3)- EA: sedaci, fatiga, diarrea, rx extrapiramidals

 • CorticoidsCorticoids

  Dexametasona (ms utilizat) Via oral o iv tils en la emsis aguda i retardada Dosis (fase aguda): 2 estudis del Grupo

  Italiano En esquemes amb CDDP: 20 mg pre-QT

  12 mg si aprepitant/fosaprepitant En QTME: 8 mg pre-QT

 • CorticoidsCorticoids

  Dosis (fase retardada): QTAE Sense aprepitant: 8 mg bid dies 2 al 4 Amb aprepitant: 8 mg dies 2 al 4 Amb fosaprepitant (150): 8 mg dia 2 i 8 mg bid

  dies 3 i 4 QTME 8 mg dies 2 y 3

  EA: insomni, eufria, ansietat, gana, hiperglucmia i retenci de lquids

 • BenzodiazepinesBenzodiazepines

  Lorazepam 1-2 mg vo

  Caracterstiques sedants, ansioltics i amnsiques

  Utilitzades emesis anticipatria.

  No existeixen estudis ben dissenyats que demostrin aquestes propietats.

 • Antagonistas 5-HT3 - Primera generaci

  Ondansetr Granisetr Tropisetr- Segona generaci: PalonosetrAfinitat 100 vegades superior pel

  receptor 5-HT3 t1/2 40h Emesis retardada

  (Mecanisme?)

 • Antagonistes 5-HT3

  - Eficcia i seguretat similar (palonosetr?)- Eficcia superior a dosis altes de metoclopramida i metocloprimida + dexa- Associats a corticoide (fase aguda)- Mnima dosis possible (dosis nica diaria no superada per dosis fraccionades)- Via administraci: oral o iv (a diferentes dosis)- Controversia en lefectivitat en la fase retardada (palonosetr?)

 • Geling et al. J Clin Oncol. 2005; 23:1289-1294

  Antag.5-HT3 1 gen: inefectius a la fase retardada?Metanlisis

  Prevenci d emesis retardada induida per QT

  RAR (IC 95%) NNT (IC 95%)

  Monoterapia Antagonista 5-HT3 vs Placebo

  8,2 (3 a 13,4) 12,2 (7,5 a 33,4)

  Antagonista 5-HT3 + Dexametasona vs

  Monoterapia Dexametasona

  2,6 (-0,6 a 5,8) 38,8 (17,3 a )

 • PalonosetrPalonosetr

  2 metanlisis recents suggereixen la superioritat de palonosetr sobre els antagonistes 5-HT3 de 1 generaci en el control de N/V tan en la fase aguda com en la retardada (inclouen AC con QTME i QTAE)

  Botrel TE et al. Support Care Cancer 2011; 19: 823-832Likun Z et al. Oncologist 2011;16(2): 207-16

 • Palonosetr (Limitacions)Palonosetr (Limitacions) El disseny dels AC sempre ha estat de no

  inferioritat Problemes metodolgics Utilitzaci no uniforme de dexametasona en els

  AC No sadministren dosis succesivas de

  antagonistes 5-HT3 de 1 generaci en els grups control

  Cap dels estudis inclouen aprepitant

 • DRUG ROUTE DOSE

  Ondansetron IV 8 mg or 0.15 mg / Kg PO 16 mg*

  Granisetron IV 1 mg or 0.01 mg / KgPO 2 mg (or 1 mg**)

  DolasetronIV 100 mg or 1.8 mg / KgPO 100 mg

  Tropisetron IV 5 mgOral 5 mgPalonosetron IV 0.25 mg

  * Randomized studies have tested the 8 mg twice daily schedule** The 1 mg dose preferred by some panelists: small randomized study in MEC, Phase II study in HEC

  5-HT3 Receptor Antagonists5-HT3 Receptor Antagonists

 • Antagonistes 5-HT3

  - EA: cefalea , restrenyiment, astenia, somnolncia, diarrea, dolor epigstrico, elevaci asimptomtica i transitria de les transaminases.

 • ICO GIRONA. Unitat Farmcia Oncolgica

 • Mecanisme acci nou Antagonistes moltselectius del receptor de la neurocinina 1 de la subtncia P

  Aprepitant (vo) 125 mg + 80 mg+ 80 mg Fosaprepitant (iv) 150 mg (profrmac)

  Antagonistas NK1

 • QTAE diferncies estadsticamentsignificatives en la taxa de resposta global (EA+ER) com separadament a la fase aguda i retardada [ 3 AC Fase III (CDDP > 70mg/m2)] QTME diferncies estadsticamentsignificatives en la taxa de resposta global i en la fase aguda, per no en la fase retardada (QT tipus AC)

  Antagonistas NK1

 • Evidence for Fosaprepitant in CINV:

  HEC Study (EASE017 Trial)Data from a Phase 3 trial

  Cisplatin 70 mg/m2(n = 2322 patients)

 • 24

  Treatment plan (EASE017 Trial)

  Antiemetics administered 30 to 60 minutes before chemotherapy on Day 1; fosaprepitant dimeglumine, aprepitant, and dexamethasone placebo were used to maintain blinding.IV=intravenously; PO=orally; qd=once daily; bid=twice daily.

  Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

  Fosaprepitant Regimen

  Fosaprepitant150 mg IV

  Dexamethasone12 mg PO qd

  Dexamethasone8 mg PO qd

  Dexamethasone8 mg PO bid

  Dexamethasone8 mg PO bid

  Ondansetron32 mg IV

  AprepitantRegimen

  Aprepitant125 mg PO

  Aprepitant80 mg PO

  Aprepitant80 mg PO

  Dexamethasone12 mg PO qd

  Dexamethasone8 mg PO qd

  Dexamethasone8 mg PO qd

  Dexamethasone8 mg PO qd

  Ondansetron32 mg IV

 • 25

  Key efficacy end points (EASE017 Trial)

  Primary end point Proportion of patients with complete response in the

  overall phase (0120 hours following cisplatin) Complete response defined as no vomiting and no use of

  rescue therapy

  Secondary end points Proportion of patients with complete response in the

  delayed phase (25120 hours following cisplatin) Proportion of patients with no vomiting in the overall

  phase

 • Non-inferiority of FOSAPREPITANT vs APREPITANT

  EASE-017 Trial % RC

  No vomiting

 • Fosaprepitant vs AprepitantAvantatges i inconvenients

  Fosaprepitant vs AprepitantAvantatges i inconvenients

  Administraci nica Compliment teraputic Nivells teraputics del frmac si vmitos en fase

  aguda o retardada Temps despera Pacients amb disfgia/ portadors de sonda o

  ostomias Conservaci (Nevera) Necesitat de reconstituci i preparaci Reaccions en el punt dinjecci

 • E.A: anorxia, cefalea, mareig, singlot, restrenyiment, diarrea, disppsia, astnia/cansament, augment ALT/AST

  (Fosaprepitant: reaccions locals punt dadministraci)

  Antagonistas NK1

 • GUIAS NCCN GUIAS MASCC ASCO SEOM

  QA

  E

  Fase Aguda

  5 -HT3 + Dexa +

  Aprepitant/Fosaprepitan

  t(1)

  5 -HT3 + Dexa +

  Aprepitant/Fosaprepita

  nt

  5 -HT3 + Dexa +

  Aprepitant/Fosaprepita

  nt

  5 -HT3 + Dexa +

  Aprepitant/Fosaprepitan

  t

  Fase RetardadaDexa +

  AprepitantDexa + Aprepitant

  Dexa +

  Aprepitant Dexa + Aprepitant

  R

  gim

  en

  AC

  Fase Aguda

  AC QAE

  Igual que QAE

  Igual que QAE AC QAE

  Fase Retardada Aprepitant

  QM

  E

  Fase Aguda

  5 -HT3(2) + Dexa con o sin

  Aprepitant/Fosaprepitan

  t(3)

  Palonosetr +

  Dexametasona

  Palonosetr +

  Dexametasona5-HT3

  (2) + Dexa

  Fase Retardada5 -HT3 Dexa amb o

  sense Aprepitant(1)Dexametasona Dexametasona Dexametasona

  QUADRE RESUM: RECOMENDACIONS CLNIQUES PEL MANEIG DE NAVIQ

  1. Si sha administrat fosaprepitant 150 mg el dia 1, noms administrar Dexametasona els dies 2-4.

  2. Palonosetr com a Antagonista 5 -HT3 el dia 1 si no se administra aprepitant o fosaprepitant. Palonosetr (preferit)

  3. Per pacients seleccionats que reben QME: carboplat>600mg/m2, doxorubicina,>50mg/m2 , ciclofosfamida>600-100mg/m2

  5-HT3: Antagonista del receptor 5-HT3. Dexa: Dexametasona. AC: Antraciclina + Ciclofosfamida.