Activitats 10 i 11 unitat 2

Download Activitats 10 i 11 unitat 2

Post on 03-Jul-2015

30 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Nivell: 4t de primria.Descripci de lactivitat: Escriure un dileg imaginari entre dos objectes quetenen alguna relaci.Objectius deducaci literria associats:^ Fomentar el gust per la lectura.^ Fomentar linters creatiu de lalumnat^ Aprendre a treballar en equip.^ Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diversoscontextos de lactivitat social i cultural, per a satisfer necessitats decomunicaci i per a explorar camins que desenrotllen la sensibilitat, lacreativitat i lesttica.Metodologia:^ Primer sagrupa a lalumnat en diferents grups depenent de el nombredalumnes a laula, aquests grups es faran de forma aleatria.^ Seguidament, es demana a cada grup que trien dues paraules a latzarutilitzant el mtode del Binomi fantstic.^ A continuaci, utilitzarem la tcnica del Rodes de papers plegats queconsisteix el segent: Agafar un full i contestar a les preguntes (qui?,com es?, qu fa? Per qu?, etc.). desprs de contestar a cada pregunta,es doblega el paper i es passa al company del costat per a que contestela pregunta segent. Una vegada feta la histria completa, es posa encom i es tria en grup el que ms els agrada i seguidament es redacta lahistoria^ Finalment, cada grup pot exposar el seu conte brepresentant-lo com sifos un teatre, contar-lo a la classe, dibuixar-lo, o b el que ells/ellescreguen convenient. Per que siga exposat a tots els companys.</li></ul> <p> 2. Pgina 2Recursos i materials: (aquest apartat dependr de la demanda de lalumnat)^ Paper^ Llapisss^ Colors/retoladors^ Cot amb pl^ Cartolines^ Tisores^ Pegament^ Paper PinotxoInstruments i criteris davaluaci:Es tindr en compte:^ Si cada un dels membres del grup han participat en la pluja didees delbinomi fantstic.^ Els recursos expressius emprats en la redacci.^ La creativitat en la tria de com representar el conte.Criteris segons el decret de la Comunitat Valenciana deducaci Primria.^ Estimar el valenci, estar motivat cap al seu domini, i usar-loprogressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se iper a aprendre.^ Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingstica prpia delcicle en les activitats de producci i interpretaci.^ Comprensi de textos.^ Utilitzar estratgies (de lectura i descriptura) per a planificar treballs,localitzar i recuperar informaci, realitzar inferncies, captar el sentit 3. Pgina 3global, les idees principals i secundries, resumir els textos llegits irealitzar esquemes.^ Redactar, reescriure i resumir diferents textos significatius en lessituacions quotidianes i escolars, de forma ordenada i adequada,utilitzant la planificaci i revisi dels textos, tenint cura amb les normesgramaticals i ortogrfiques i la calligrafia, lorde i la presentaci.^ Expressar-se de forma oral, utilitzant diferents funcions de comunicaci,vocabulari, entonaci i ritme adequats, i una estructura narrativacoherent.^ Participar en situacions de comunicaci, dirigides o espontnies,respectant les normes de la comunicaci: torn de paraula, escoltar,exposar amb claredat i entonar adequadament. 4. Pgina 4</p>