Acties wonen 2011

Download Acties wonen 2011

Post on 26-Dec-2014

1.497 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Acties voor het woonbeleid van de stad Gent

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Overzicht acties woonbeleid stad Gent Tom Balthazar schepen van milieu, stadsontwikkeling en wonen </li> <li> 2. Acties Wonen | Dienst Wonen OVERZICHT ACTIES <ul><li>Woningaanbod verruimen </li></ul><ul><li>Woningkwaliteit verbeteren </li></ul><ul><li>Woonbegeleiding </li></ul><ul><li>Reorganisatie dienst Wonen </li></ul><ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen </li></ul></li> <li> 3. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Evolutie <ul><li>Evolutie gezinnen t.o.v. woningaanbod </li></ul></li> <li> 4. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Sociale huisvesting <ul><li>Sociale huisvesting: </li></ul><ul><li><ul><li>Gepland aanbod sociale huisvesting (update 23.05.2011) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>In uitvoering </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Huur: 421 (waarvan nieuw 227, vervangingsbouw 52 en renovatie 142) </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Korte termijn (2012 2014): </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>huur: 1.046 (waarvan nieuw 560, vervangingsbouw 130 en renovatie 356) </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>koop: 123 </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Lange termijn </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>huur: 3.028 (waarvan nieuw 675, vervangingsbouw 688 en renovatie 1.665) </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>koop: 399 </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Nog te bepalen: 880 </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 5. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Sociale huisvesting <ul><li><ul><li>Task Force Sociale Huisvesting </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>6 juni 2011 elke SHM afzonderlijk uitgenodigd </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>In aanwezigheid van kabinet Van den Bossche, VMSW, D Wonen, DSRP, DWBW </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Overzicht van algemene en projectgebonden knelpunten </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Doel: nagaan op welke manier doorlooptijd projecten kan versneld worden </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>28 september 2011 - vervolgoverleg alle SHMs samen voor algemene knelpunten </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Uitbreiding projectbegeleidingsteam (D Wonen + D Stedenbouw en Ruimtelijke Planning + D Wegen, Bruggen en Waterlopen) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Begeleiden sociale woonprojecten + optimaliseren processen + afstemmen met VMSW </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>D Wonen: procesbewaking + contactpunt </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>DSRP: GSA sociale huisvesting </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>DWBW: projectbegeleider Openbaar Domein (recent aan het team toegevoegd) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Lokaal Woonoverleg (2x/jaar) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Inhoudelijke en planmatige afstemming sociale woonprojecten </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>D Wonen organiseert Lokaal Woonoverleg met SHMs, SVKs, huurdersbond, VMSW, Wonen-Vlaanderen, projectbegeleidingsteam, AG SOB, </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 6. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Sociale huisvesting <ul><li><ul><li>Toelichtingsnota DGPB </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Praktische handleiding voor bouwheren/verkavelaars/projectontwikkelaars </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Als hulp voor het realiseren van de sociale en bescheiden last </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Zal beschikbaar zijn op website Stad Gent </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Sociale Woonbeleidsconvenant </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>DGPB: Gent moet geen bijkomende sociale huurwoningen meer realiseren (aanbod &gt; 9%), maar wenst bijkomend sociale huurwoningen te realsiseren </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Gent sluit hiertoe als eerste een sociale woonbeleidsconvenant af met de Vlaamse Regering </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>In onderhandeling </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bindend sociaal objectief Koop/kavels </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De Provincie heeft bepaald dat Gent 954 sociale koop en 3 sociale kavels moet realiseren tegen 2020 </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Locatiestudie </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Onderzoek naar vrijliggende (semi) publieke terreinen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Analyse van mogelijkheden voor sociale huisvesting op deze terreinen (densiteit, typologie,) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Doel: beschikbare gronden voorleggen aan SHMs met vraag om deze aan te wenden voor sociale huisvesting </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Studie bijna afgerond </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 7. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Sociale huisvesting <ul><li><ul><li>Voorbereiden database </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>In opmaak najaar 2011: testfase </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Actueel + juist overzicht bestaand aanbod sociale huisvesting/wijk (slpk, huur/koop,..) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Doel: eenvoudige analyse van het aanbod aan sociale (huur/koop) woningen mogelijk maken op stads/wijk/straatniveau </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 8. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Private Woningbouw <ul><li>Private woningbouw: </li></ul><ul><li><ul><li>Bescheiden woonaanbod verhogen: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Project Nieuwe Molens (22 appn) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Project Stedelijke Woonkavels (AG SOB 10tal/jaar) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Projecten AG SOB private woningen = zo veel mogelijk bescheiden (Hogeweg: 110,..) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Studentenhuisvesting </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>AANBOD: ABR aangepast tbv grootschalige private studentenhuisvesting (v.a. 50 entiteiten) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>429 kamers vergund </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>1000 kamers in voorbespreking </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Infoavond Gentse Kotbazen 24 maart 2011 </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Stuurgroep Kot@gent 30 mei 2011 </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Infobeurs KTA pas afgestudeerden: D Wonen gaf toelichting rond studentenhuisvesting </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Herprofileren website Kot@gent </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 9. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Private Woningbouw <ul><li><ul><li>Onderzoek nieuwe woonvormen: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Cohousing: </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>proefproject Malmar </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Overleg met vzw cohousing ifv nieuwe projecten </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Samenhuizen: </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Samenhuizen mogelijk maken zonder te beschermen 1gezinswoingen op te geven </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Stedelijk huurkantoor </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Pilootproject rond professioneel en grootschalig verhuurbedrijf </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Onderdeel van AG SOB convenant afgesloten </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Start september 2011 </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 10. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGAANBOD VERRUIMEN Woonprojecten <ul><li>Woonprojecten: </li></ul><ul><li><ul><li>Advieserende rol D Wonen adviseert bij grootschalige stadsvernieuwingsprojecten </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Woningtypologie, nieuwe woonvormen opnemen, voldoende mix in groottes, </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Stadsprojecten </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ledeberg Leeft (AG SOB: 12 woningen, 5 appn, 4 kavels) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Fabiolalaan (privaat: 555, sociaal: 195) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Oude Dokken (privaat: 858, sociaal: 218) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Gasmetersite (privaat: 400, sociaal: 100) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Hogeweg (privaat: 110, sociaal: 220) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Academiestraat (privaat: 56, sociaal: 14) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>De Porre (privaat: 48, sociaal: 12) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Loodsenstraat (privaat: 20, sociaal: 7) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Kaai 24 (privaat: 52, sociaal: 20) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Lijnmolenstraat (privaat: 32, sociaal: 10) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Private projecten </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Lange Velden - Wondelgem (332 egw, 142 appn) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Silcose Wondelgem (171 egw, 90 appn) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Stoeterij Buntstraat (84 egw) </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Achtermuide (sociaal: 68) </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 11. Acties Wonen | Dienst Wonen OVERZICHT ACTIES <ul><li>Woningaanbod verruimen </li></ul><ul><li>Woningkwaliteit verbeteren </li></ul><ul><li>Woonbegeleiding </li></ul><ul><li>Reorganisatie dienst Wonen </li></ul><ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen </li></ul></li> <li> 12. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGKWALITEIT VERBETEREN <ul><li>Woningkwaliteit verbeteren: </li></ul><ul><li><ul><li>Nieuwe Cel Bouw- en Woontoezicht </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Sinds maart 2011 </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Samenvoeging controleurs wonen en controleurs bouwtoezicht in nieuwe cel, binnen D Administratie </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Controle op woonkwaliteit en stedenbouw door 1 controleur </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Kwaliteitsbewaking: controles met focus op studentenhuisvesting en leegstand </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Afspraken uitwerken met preventionisten brandweer ikv controle studentenhuisvesting </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Premies </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Premies zodat Gentenaars veilig en kwalitatief kunnen wonen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Speciale toelage Ledeberg Leeft </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Brochure Woonpremies in Gent aantal keer per jaar geactualiseerd - bijkomende bekendmaking tijdens voorbespreking vergunningsaanvragen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Ledeberg Leeft! </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Controles op woonkwaliteit </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Convenant Kweek: SLO spoort huurders en kwetsbare eigenaar-bewoners uit kansengroepen op de private woningmarkt aan om hun woning te renoveren </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Convenant Domus Mundi: Domus Mundi verleent technische bijstand, stelt het bouwteam samen en cordineert de renovatie voor eigenaars met een bepert inkomen die hun woning op een duurzame manier wensen te renoveren en in aanmerking komt voor de renovatietoelage Ledeberg Leeft. </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 13. Acties Wonen | Dienst Wonen WONINGKWALITEIT VERBETEREN <ul><li><ul><li>Informeren </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Informatie en advies omtrent premies, wonen, huren, sociaal huren, studentenhuisvesting, </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Herwerken folders + brochure Woonpremies in Gent </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Convenant CAW: convenant tussen stad Gent, CAW Artevelde en CAW Visserij voor het project preventie van uithuiszetting van huurders </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Convenant Huurdersbond : in het kader van het project Jong geleerd, goed gehuurd. </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Extern advies </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Deelname BIS beurs: Gent als woonstad promoten </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Begeleiden Meesterproef kleine oppervlakken aantonen dat ook op kleine oppervlakken kwaliteitsvolle woningen kunnen gebouwd worden </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Samenwerking/informatie uitwisseling met hogere overheden/andere steden </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Interstedelijke werkgroep grond- en pandendecreet </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Interstedelijke werkgroep private huurmarkt </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Interstedelijke werkgroep aansturing sociale woonprojecten </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 14. Acties Wonen | Dienst Wonen OVERZICHT ACTIES <ul><li>Woningaanbod verruimen </li></ul><ul><li>Woningkwaliteit verbeteren </li></ul><ul><li>Woonbegeleiding </li></ul><ul><li>Reorganisatie dienst Wonen </li></ul><ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen </li></ul></li> <li> 15. Acties Wonen | Dienst Wonen WOONBEGELEIDING <ul><li>Woonbegeleiding: </li></ul><ul><li><ul><li>Begeleiding van Gentenaars op zoek naar een woning </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Ondersteuning bij gedwongen uithuiszetting </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Acties huisjesmelkerij herhuisvesten </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Toewijs transitwoningen nieuw complex transitwoningen aan de Moysonlaan 4 - 26 </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Woonwinkels = woonbegeleiding op niveau van de wijk door sociaal consulenten </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Wooninfopunt in voorbereiding </li></ul></li></ul><ul><li>Stadswoningen </li></ul><ul><li><ul><li>Administratie omtrent verhuur woningen: inschrijvingen, contracten, opvolgen huurschulden, </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Voorbereiden fusie sociale huisvestingsmaatschappijen (zie verder) </li></ul></li></ul></li> <li> 16. Acties Wonen | Dienst Wonen OVERZICHT ACTIES <ul><li>Woningaanbod verruimen </li></ul><ul><li>Woningkwaliteit verbeteren </li></ul><ul><li>Woonbegeleiding </li></ul><ul><li>Reorganisatie dienst Wonen </li></ul><ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen </li></ul></li> <li> 17. Acties Wonen | Dienst Wonen REORGANISATIE DIENST WONEN <ul><li>Reorganisatie Dienst Wonen: </li></ul><ul><li><ul><li>4 aparte cellen (woonbeleid, sociale cel, stadswoningen, sociale woonprojecten) verdwijnen </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Eind 2010 begin 2011: intensieve oefening dienst Wonen samen met Mbius ikv reorganisatie resultaat reorganisatievoorstel dienst Wonen </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Maart 2011: cel woonbeleid nieuwe cel bouw- en woontoezicht </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Eind juni 2011: stadswoningen Fusie SHM (eerstvolgende maanden zal dienst Wonen de Fusie SHM blijven ondersteunen voor de vroegere stadswoningen) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Najaar 2011 begin 2012: implementatie van reorganisatie tot nieuwe dienst Wonen </li></ul></li></ul></li> <li> 18. Acties Wonen | Dienst Wonen OVERZICHT ACTIES <ul><li>Woningaanbod verruimen </li></ul><ul><li>Woningkwaliteit verbeteren </li></ul><ul><li>Woonbegeleiding </li></ul><ul><li>Reorganisatie dienst Wonen </li></ul><ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen </li></ul></li> <li> 19. Acties Wonen | Dienst Wonen FUSIE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN <ul><li>Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen: </li></ul><ul><li><ul><li>30 juni 2011: Fusie sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Voor 30 juni 2011: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Administratieve + praktische voorbereiding van de fusieoperatie </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Actualiseren en opnemen kandidaat-huurders in Sociopack </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Opnemen zittende huurders in Sociopack </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Organisatie informatieavonden voor huurders stadswoningen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Informatie en advies verstrekken omtrent de fusie + bezorgen correcte contactinformatie </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Communicatie over stopzetting inschrijving stadswoningen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Na 30 juni 2011: </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Informatie en advies verstrekken omtrent de fusie + bezorgen correcte contactinformatie </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Verder invoeren van huurders en kandidaat- in Sociopack </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Ondersteunen WoninGent bij opvolging betalingen oude stadswoningen </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Opvolgen oude huurschulden </li></ul></li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>Uitvoeren van voor 30 juni doorgegeven herstellingen </li></ul></li></ul></li></ul></li> </ul>

Recommended

View more >