accenture dijitalleşme raporu

of 44/44
Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Sonuçları Türkiye’nin En Dijital Şirketleri 2015

Post on 29-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye SonularTrkiyenin En Dijital irketleri 2015

 • indekiler

  nsz

  Ynetici zeti

  Giri

  Dijitalleme Nedir?

  Accenture Dijitalleme Endeksi Nedir?

  Accenture Dijitalleme EndeksiSonular ve Tartma

  Dijitallemeyle Gelen Frsatlar,Zorluklar ve Riskler

  Sonu ve neriler

 • Dnyann bata gelen strateji, ynetim danmanl, dijital, teknoloji ve operasyon alanlarnda geni hizmet ve zmler sunan uluslararas profesyonel danmanlk irketlerinden Accenture olarak, birok lkede, nde gelen sektrlerin ve bu sektrlerdeki irketlerin dijital dnm yolculuklarnda nerede olduklarn gsteren ve dijital yetkinliklerini karlatran bir endeks almasna baladk. Projeyi, Accenture Dijitalleme Endeksi ismiyle Boazii niversitesi, Orta Dou Teknik niversitesi, Trkiye Biliim Vakf ve Trkiyede dijital dnmn lideri olma vizyonuyla birok nc projeyi hayata geiren Vodafoneun destei ile Trkiyede de bu sene ilk defa hayata geirdik. Deien pazar dinamikleri ve rekabeti piyasa koullarnda dijitallemenin irketlerin baarlarnda nemli bir etken olduu dikkate alnarak hazrlanan alma, Trkiyenin nde gelen sektrlerinin ve irketlerinin dijitalleme alanndaki durumunu deerlendiriyor.

  zel sektr ve akademik dnyay bir araya getiren alma ile bu alanda ciddi bir farkndalk yaratlmas, Trkiyenin balca sektrlerinin dijital dnmdeki mevcut durumunun tespit edilerek geliim alanlarnn ortaya koyulmas ve Trkiyenin dijital dnmne katk salanarak lkenin bymesine ve kalknmasna da destek olunmas hedefleniyor.

  Kurumsal stratejilerinde en iyi rekabet avantajn salayacak ekilde dijitallemeye yer veren ve dijitallemeyi irketin ana hedeflerine baarl bir ekilde entegre eden; mterileriyle olan iletiiminde dijital rn ve hizmetleri mteri memnuniyetini en fazla salayacak ekilde kullanan; organizasyon ierisindeki iletiim, i sre ve operasyonlar dijital teknolojiler araclyla en verimli ekilde yrten ve gelirleri/varlklar itibaryla Trkiyenin en byk irketleri arasnda yer alan irketler Dijitalleme ncleri olarak tanmlanyor.

  Bu anlamda Trkiyenin oyun kurucu sektr liderlerinin, baarl bir dijitalleme sreci ile yeni i modelleri kurgulamalar, rekabet avantaj kazanmalar, yeni byme alanlar kefetmeleri, mteri memnuniyetini artrmalar, servis kalitesini glendirmeleri ve yeni pazarlara bir adm nde girme frsat yakalamalar mmkn olabilir. Dijitallemenin sunduu frsat da Trkiye ekonomisine byk katk salayarak lkenin kresel pazardaki duruunu glendirebilir.

  Bu motivasyonla yrtlen almada; Accenture Dijitalleme Endeksi metodolojisi bilimsel yntemlerle Boazii niversitesi, Orta Dou Teknik niversitesi, Trkiye Biliim Vakf ve Vodafone i birlii ile amaca uygun kriterler, arlklar ve lekler belirlenerek Trkiye almas iin adapte edildi. Bu metodoloji uygulanarak detayl yz yze grme ve derin aratrmalar ile irketler iin gvenilir veriler topland ve dijitallemedeki eitli alardan irketlerin durumlar incelendi.

  almalar sonrasnda oluturulan bu rapor, genel olarak Trkiyenin nemli sektrlerindeki dijitalleme durumunu, dijitallemenin getirdii frsatlar, riskleri ve daha rekabeti olmak iin yaplabilecekler konusunda bilgiler sunmakta, zel olarak da katlan irketlere dijitalleme asndan bulunduklar konumu, gl ve zayf yanlarn ve geliim alanlarn gstermektedir.

  Bu almaya katlan firma saysnn nmzdeki yllarda ok daha artarak Trkiyenin dijitallemesine ve lke ekonomisine daha da fazla katk salayacana inancmz tamdr. Projede yer alarak endeksin olumasna katk salayan firmalarmza, projeyi akademik olarak destekleyen Boazii niversitesi ve ODTye sektr desteini gsteren TBVye ve Trkiyenin dijital dnmne liderlik eden Vodafonea teekkrlerimizi sunarz.

  Tolga UlutaGenel MdrAccenture Trkiye

  nsz

 • Kalknmann yeni forml dijitalleme olacak

  Gnmzde genibant teknolojileri, salktan tarma, finanstan eitime, yatay kestii tm sektrlerde salad verimlilik artyla srdrlebilir ekonomik bymenin ve toplumsal geliimin lokomotifi oluyor. Her geen gn etkisini artran dijitalleme, son 10 ylda, dnyann en kkl irketlerinde dahi ezberlerin bozulmasna neden oldu. Giderek artan bir ivmeyle ezberleri bozmaya devam edecei ngrlen dijitalleme trendi karsnda irketlerin en ksa srede bu deiime ayak uydurmas gerekiyor.

  Dijitalleme, tm dnya iin olduu gibi lkemiz iin de nem tayor. Ne var ki aratrmalar, dijitalleme konusunda daha gidilecek yolumuz olduunu ortaya koyuyor. Dnya Ekonomik Forumu 2014-15 Kresel Rekabetilik Raporunda 144 lke arasnda 45. srada yer alan Trkiyenin, bu sonula teknolojiye hazr olmak konusunda gelimekte olan lkelerin gerisinde kald grlyor. Bu tablo bize, Trkiyenin ekonomik geliimine ivme katacak ve lkemizi global rekabette bir adm ileriye tayacak zmn teknolojiyi benimsemek ve hzla

  dijitallemek olduunu gsteriyor. Dier yandan, dijitalleme ihtiyacnn st seviyede olduu lkemizde bu ihtiyacn giderilmesine ynelik admlar atldn grmek bizleri mutlu ediyor. Bu balamda, Trkiyenin en dijital irketlerini belirleyerek lkemizin dijital haritasna ilikin nemli veriler sunan Accenture Dijitalleme Endeksini lkece yarna hazr olmak asndan son derece kymetli bir alma olarak deerlendiriyoruz. Bu aratrmaya gre, Trkiyede irketlerin byk blm dijitallemenin nemini kabul ediyor ve sektrel geliim zerinde etkili olacan dnyor.

  Accenturen aratrmas, dijitallemenin ekonomik kalknma zerinde de etkili olduunu gsteriyor. Buna gre, maksimum 100 puanlk Accenture Dijitalleme Endeksi skorundaki her 10 puanlk art, Trkiyede bir irket iin ortalama olarak %1,5lik ek Faiz ve Vergi ncesi Kr (FVK) marj anlamna geliyor. Dolaysyla, dijital teknoloji penetrasyonundaki ykselme, lke genelinde verimlilik ve Gayri Safi Yurtii Hasla (GSYH) artn da beraberinde getiriyor. Accenture ve Oxford Economics ortaklnda yaplan bir aratrmaya gre, ekonomik aktivite iinde dijital teknoloji penetrasyonunun artmas, 2020 ylna kadar dnyann ilk 10 ekonomisinin GSYHsine yaklak 1,36 trilyon ABD Dolar katk salayacak. lkelerin dijitalleme seviyesini lmeye ynelik olarak Accenture tarafndan yaplan bir baka aratrmaya gre ise, bir lkenin Dijital Younluk Endeksindeki her 10 puanlk art, GSYHnin yllk ortalama byme hzn 0,25 ile 0,5 yzde puan kadar ykseltebiliyor. Btn bu rakamlar, dijitallemenin ulusal ekonomiler zerindeki etkisini aka ortaya koyuyor.

  Trkiyenin Dijital Dnmne liderlik etmeyi hedefleyen bir irket olarak, ekonomik bymenin ana unsurunu oluturan iletmelerimizin dijitallemesine byk nem veriyoruz.

  Bu dorultuda, Trkiyede iletmelerin dijital haritasn karmak ve teknoloji ihtiyalarn belirlemek zere Temmuz 2014te lansmann yaptmz Yarna Hazrm Platformu altnda kurumlarn verimliliklerini artrarak deien i dnyasnda yarna hazr olabilmesine yardmc olacak zmler sunuyoruz. Bugn itibaryla Trkiyedeki 36 bin iletme tarafndan doldurulan anket sonucuna gre %53 olan ulusal dijitalleme endeksini %75e karmak iin alyoruz. Bu kapsamda, Trkiyenin Dijital Dnmnde nemli bir kilometreta olduunu dndmz Accenture Dijitalleme Endeksine de destek vermekten gurur duyuyor, bu aratrmann i dnyamzn gelecek planlarnda yol gsterici olmasn diliyoruz.

  Gkhan tCEOVodafone Turkey

 • Endstri, dnyada insanln ortaya kt zamandan beri hep var. Avclktan tarma, makinelemeye, buhardan petrol ve elektrik gcne, nkleere, yenilenebilir enerji kaynaklarna kadar eitli kaynaklarla endstri, arklarn hep dndrd. Dijital teknolojinin ilerlemesiyle de bugn geldiimiz aama, yarn geleceimiz aamann habercisi: endstri retiminde otomasyon ve bunun doal uzants olarak makineler arasnda dorudan iletiim. nsan eli yerine algoritmalarn ynetecei bir retim biimi.

  Endstri 4.0 diye de tanmlanan bu yeniliki retim tarznda, esas oyuncular olan irketler (ve son tahlilde devletler, uluslar) bu aamaya ne kadar hzl ve verimli biimde ayak uydururlarsa, irketlerden balayarak lkeye ve btn ulusa yaylan bir refah artn da salam olacaklar. Bu adan, Endstri 4.0n olmazsa olmaz dijitalleme, yaamsal nemde bir ara. irketlerin ve son tahlilde devlet ve uluslarn rekabet gc, dijitallemeyi, retim iin en verimli, en etkin kullanmaktan geiyor.

  Bu konunun nemini vurgulayan Accenturen, Trkiyedeki irketlerin ve dolaysyla lkenin dijitalleme abasn lme giriiminde sivil toplum, niversite, sanayi i birlii ile byle bir aratrmay planlamasn kvanla karlyorum. Teknolojinin, toplumsal faydasnn nemini 1995teki kuruluundan bu yana hep dile getiren Trkiye Biliim Vakfmzn bu kymetli aratrmada ODT ve Boazii niversiteleri ve Vodafone ile birlikte yer almas, Vakfmzn vizyon ve misyonuyla uyumludur. 20 yldr vizyonumuz, lkemizin veri temelli bir ekonomi dzeni ve bilgi toplumu nitelii kazanmas; misyonumuz, bu sreci hzlandracak giriimlerde bulunmak...

  Accenture Dijitalleme Endeksini, irketlerimizin dijital dnm becerisini, zel sektrmzn, lkemizin veri temelli bir ekonomiye doru gidi hzn bize gsterecei iin nc bir aratrma olarak gryorum. Salad bilgi, lkemizin teknoloji politikalarnn planlanmasnda yeniliki admlarn atlmasn da salayacaktr.

  Faruk EczacbaBakanTBV

 • Accenture Dijitalleme Endeksi, kavramsal tasarmnda temel dijitalleme yap ta iin gelitirilen 10 kriter ve 91 gsterge asndan dier almalardan ayrmaktadr. Endeks almasnda kullanlan bu kapsaml yaklam, salam bir endeks yapsnn gelitirilmesi ile birlikte aratrmaya katlan irketlere detayl bir dijitalleme karnesi sunma imkan salamtr. Dijitalleme karneleri, irketlerin dijitalleme abalarndaki gl ve zayf ynleri ile geliim alanlarn saptamalarnda ve dijital dnm yol haritalarn hazrlamalarnda yardmc olacaktr. Accenture Dijitalleme Endeksi, Sektr Liderlerinin ve Dijitalleme nclerinin dijitalleme uygulamalarn gn na kararak kritik baar ltlerini aklamakta ve bylelikle zorlu dijitalleme srelerinde nceliklerini ve stratejilerini belirlemeye alan tm irketler iin yol gsterici bir klavuz nitelii tamaktadr.

  Prof. Dr. Ayegl TokerDekanBoazii niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi

  Tehisin, deerlendirmenin, geliimin temelinde lm vardr. lm yaparken, llecek kriterlerin titizlikle seilmesi, doru leklerin gelitirilmesi, kriterlerin arlklarnn konunun uzmanlar tarafndan detayl bir almayla belirlenmesi ve verilerin gvenilirliinin deiik kanallardan dorulanmas nemlidir. Tm bu aamalara dikkat edilerek bilimsel yntemlerle gelitirilen bu dijitalleme endeksi ve yaplan lmler, irketlerin dijitallemede bulunduklar noktay lmekte, gl ve zayf ynlerini tespit etmekte ve kendilerini gelitirmeleri iin gerekli bilgileri salamaktadr.

  Prof. Dr. Murat KksalanBakanODT Endstri Mhendislii

 • 10

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Hem Trk irketleri hem de global irketler dijitallemenin tetikledii kitlesel bir dnmn tam ortasnda yer alyor. Teknoloji bugn i dnyasnn en gl destekisi. Ne var ki dijitalleme sadece teknoloji demek deildir, ayn zamanda teknolojinin inovatif strateji, rn, sre ve mteri deneyimi araclyla byme ve verimlilik salayacak ekilde i yap biimlerine entegre edilmesi anlamna gelir.

  Bu almada Trk irketlerinin dijital olgunluunu lmeyi ve gl ve gelitirilebilir ynlerini tespit etmeyi amaladk. Bunun yan sra Trkiyedeki ana endstrilerin dijitalleme seviyelerini de inceledik. Accenture tarafndan birok lkede uygulanmaya balayan Accenture Dijitalleme Endeksinin metodolojisi, Boazii niversitesi, Orta Dou Teknik niversitesi, Trkiye Biliim Vakf ve Vodafone Trkiye i birliiyle Trkiye pazarna uyarland. Endeks, irketlerin dijital kabiliyetlerini dijital strateji, dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler olmak zere boyutta ve 10 kriteri baz alarak lmekte. Bu 10 kriter, irketlerin dijitalleme performanslarn, 91 gstergeye gre sonular bir araya getirerek incelemektedir.

  Accenture 2013 ylndaki sonulara gre baz finansal kriterleri tayan 350 irketi bu almaya katlmaya davet etti. Bu davetli listesinde yer alan farkl sektrlerden 104 irket Accenture Dijitalleme Endeksine katlmay kabul etti. almamz, %0 ila %100 aras bir lekte Trkiyenin ortalama Accenture Dijitalleme Endeksi Puannn yzde 60 olduunu ortaya koyuyor.

  Finansal hizmetler sektr dijitalleme performans asndan lider konumunda. Bu noktada dorudan bankaclk irketlerinin istisnai bir durumu sz konusu; bu irketler pek ok dier irketin ak ara nnde yer alyor. Motorlu kara tatlarnn imalat, hizmet faaliyetleri ve perakende ticaret sektrleri de en yksek performans gsteren sektrler arasnda. Kendi sektr gruplar iinde en iyi performans gsteren 17 irketi tespit ederek bunlar Sektr Liderleri olarak adlandrdk. Katlmc irketler arasnda Garanti Bankasnn, yzde 93 puanla dijitalleme anlamnda Trkiyenin en iyi irketi olduunu tespit ettik.

  Metodolojimize gre, Accenture Dijitalleme Endeksi Puan yzde 80in zerinde olan irketler, dijitallemenin gerektirdii niteliklerin nemli bir blmn tayor. Biz bu irketleri Dijitalleme ncleri olarak adlandrdk. Bu yl Dijitalleme ncleri olarak yzde 80 ve zeri puan alan 14 irket listemizde yer ald. Bu irketlerin alts ayn zamanda sektrlerinin liderleri.

  Accenture Dijitalleme Endeksi almamzda ayrca dijitallemenin irketlerin karllna etkisini de deerlendirdik. Analizimiz, Accenture Dijitalleme Endeksi puannda yzde 10 puanlk bir artn, irketlerin Faiz ve Vergi ncesi Kar (FVK) marjlarnda yzde 1,5lik ilave bir arta tekabl ettiini gsteriyor.

  Dijitalleme Trk irketlerinin yeni byme ve verimlilik frsatlar yakalamasn salayacak ve nihayetinde Trkiye ekonomisine nemli oranda katkda bulunacaktr.

  Bu alma, katlmc irketlerin dijital adan gl ve zayf ynleriyle ilgili detayl bilgi ieriyor. Bu bilginin Trk irketlerine dijital dnm yolculuklarnda rehberlik edeceine inanyoruz. nmzdeki yllarda Trk irketlerinin dijital dnm yolculuklarnn geliimini incelemek ve desteklemek amacyla bu almay tekrarlayacaz.

  lemezsen ynetemezsin. Accenture Dijitalleme Endeksi, Trk irketlerine ve i dnyas liderlerine bymeyi ve rekabeti hzlandrmak iin gerekli dijital olgunluk seviyelerini anlama, lme ve ynetmenin yepyeni bir yolunu sunuyor.

  Ynetici zeti

 • 11

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Dijital teknolojiler, tpk gemite buhar gcnn ve elektriin yapt gibi pazarlar ve irketleri dntrecek genel amal teknoloji ilevi grmeye balad. Bu teknolojiler, geni bir yelpazedeki retim ve tketim srelerinde devrimsel bir deiim yaratma potansiyeli tayor. Dijital, daha nce grlmemi bir hz ve lekte frsat ve yenilik sunuyor. Frsatlar, irketlerin ve ekonomilerin dijitallemeyi, verimlilik ve byme salamak amacyla yeni fiziksel ve dijital kaynak bileimleri yaratmak zere kullanmalarndan douyor.

  Dijitallemenin irket ve ekonomilerin performans zerindeki etkilerini inceleyen eitli aratrmalar bulunmaktadr. Yakn zamanda Accenture ve Oxford Economics i birliiyle hazrlanan ortak alma da bunlardan biri. Bu alma dijital teknoloji kullanm ile artan verimlilik arasnda sk bir ba olduunu kantlamakla kalmad, ayn zamanda rekabet ve ekonomik byme zerinde ne kadar etkili olduunu da rakamsal olarak ortaya koydu. Bu almaya gre dijital teknolojilerin ekonomik faaliyetlere yaylmas verimlilii ve GSYH bymesini belirgin biimde artrrken, 2020 ylnda dnyann en byk 10 ekonomisinin GSMHsine 1.36 trilyon ABD dolar ilave edebilir.

  Bu, bugn yaplan tahminlerin rakamlarn yzde 2.3 zerinde bir say. Bu iddial ama eriilebilir senaryoda; Dijital Younluk Endeksindeki (bir lkedeki eit arlkl drt ekonomik faaliyet alanndan 50 gstergeyi kapsayan bir endeks) 10 puanlk bir art, bugn ile 2020 arasnda yllk byme oranlarnda gelimi ekonomilerde yzde 0.25, gelimekte olan ekonomilerde ise yzde 0.5 orannda bir art salyor. Bu da 2020 ylnda Trkiyenin GSYHsine 18 ile 35 milyar ABD dolar eklenmesi anlamna geliyor.

  Bu almamzda nde gelen Trk irketlerinin ve sektrlerinin dijitalleme seviyelerini inceledik. irketlerin dijital kabiliyetlerini deerlendirirken Dijitalleme nclerini ve bunlarn karakteristik zelliklerini belirledik. Ayrca Accenture Dijitalleme Endeksi puanlar ve irket finansallarn inceleyerek dijitallemenin irketlerin karllklarna etkisini de gsterdik. Bu raporun sonunda Trk irketlerinin, operasyonel verimliliklerini ve bymeyi glendirecek bir ara olarak dijitallemeyi desteklemek iin hangi admlar atmas gerektiini tarttk.

  Accenture Dijitalleme Endeksinin gelecekte dijitalin Trk irketlerinin dnmnn tam merkezinde yer alacana ilikin bir tartma balatacana inanyoruz. Bu raporun, dijitallemenin ve Trkiye ekonomisi asndan neminin daha iyi anlalmasna katkda bulunmann yan sra, Trk irketlerinin ve dolaysyla Trkiye ekonomisinin bymesine ve rekabet gcne etki edecek olan dijital yol haritalarna karmalarna yardmc olacana inanyoruz.

  GiriGetiimiz 20 yl boyunca dijitallemenin i modellerini, mteri deneyimlerini, rnleri, hizmetleri ve sreleri deitirerek tm sektrleri nasl dntrdne tank olduk.

 • 12

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Dijitalleme, entegre olmayan bir BT altyapsna sahip olmak yerine, dijitallemi kaynaklar, yeni gelir, byme ve irkete deer katacak operasyonel sonulara dntrme srecidir. Baka bir ifadeyle dijitalleme, yeni i modelleri gelitirmek, bilgi, irket kaynaklar ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birletirerek benzersiz mteri deneyimleri oluturmak, yeni rn ve hizmetleri mmkn klmak ve irket kaynaklarn ok daha etkin kullanmak iin teknolojiyi bu kaynaklara uygulamak anlamna gelir.

  Dijital dnm, irketin alma biimini deitirmeden eski teknolojinin yerine yenisini koyarak irketi dijitalletirmek demek deildir. st dzey ynetici ekibinin, aslnda yle olmad halde, zaman zaman irketlerinin dijitallemi olduu yanlgsna kaplmalar son derece kolaydr. Sreler basite dijitalletirildii zaman aslnda tek yaplan, i modelini ya da byme gcn deitirmeden sadece mevcut sreleri kopyalayarak teknolojiyi uygulamak olur. Yeni teknolojiler verimlilii artrabilir ama genellikle byme beklentilerini deitirmez. rnein mteriyle etkileimi artran ancak geliri arttrmayan bir mobil uygulama kullanmak yetersiz bir dijital yaklamn gstergesidir. Bu durumda mteriler yeni kanal kullanarak eski alkanlklarn srdrr, nk irket ona ilikiyi glendirmesi iin iyi bir neden sunamamtr. Byme yeniliki bir dijital irket olmay gerektirir.

  Dijital bir irket olmak hem ieride hem darda byk bir dnm anlamna gelir. irketlerin dijital ada baarl olabilmeleri iin baz kilit kabiliyetlerini gelitirmeleri gerekir. Bizim tanmmza gre dijital dnmn boyutu bulunmaktadr: Dijital stratejiyi irketin kurumsal stratejisi ve stratejik amalaryla btnletirmek ve yeni i modelleri gelitirmek (dijital stratejiler); dijitalletirilmi rn ve hizmetler sunmak ve mteriye ynelik faaliyetlerini yeniden yaplandrmak (dijital hizmetler) ve i operasyonlar ve organizasyon iinde i birliini dijitalletirmek (dijital operasyonel yetkinlikler).

  Dijitalleme Nedir?

 • 13

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Accenture Dijitalleme Endeksi Nedir?

  Dijitalleme endeksi almas Trkiyenin yan sra Almanya, svire, Avusturya, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi pek ok lkede uygulanmaya balad. Kullanlan operasyonel kriterler, her kriter iin uygun leklerin gelitirilmesi ve tm kriterlerin arlklarnn belirlenmesiyle alma, endeksi bir adm daha ileri tad.

  Accenture Dijitalleme Endeksi bir irketin dijital profilinin resmini ekiyor ve irketlerin ne lde dijitallemeyi ve dijital zmleri byme ve verimliliin bir arac olarak grdn aratryor. Dijitallemenin etkin biimde faydaya dnebilmesi iin dijital teknoloji kullanmna baka unsurlarn da elik etmesi gerekir. Dolaysyla Accenture Dijitalleme Endeksi irketlerin dijitallemenin temel boyutu karsndaki dijital kabiliyetlerini yukarda akland gibi lyor ve irketin stratejilerini, mteriye ynelik hizmetlerini ve i operasyonlarn ne kadar dijitalletirdiini deerlendiriyor.

  Accenture Dijitalleme Endeksi tarafndan oluturulan irket dijital profillerinin, bu irketlerin yneticilerinin dijital stratejilerini belirleme ve uygulamann yan sra kendilerine zel gelime frsatlarn hedeflemeleri asndan nemli bir balang noktas olacana inanyoruz. Bu endeks ayrca Trk irketlerinin nmzdeki yllarda dijitalleme alannda gsterdikleri ilerlemeyi de izleme olana sunacak.

  Accenture, irketlerin dijitalleme yolculuunda hangi noktada olduklarn ortaya koymak ve dijital kabiliyetlerini analiz etmek amacyla Accenture Dijitalleme Endeksi adn verdiimiz bir endeksleme metodolojisi gelitirdi.

 • 14

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Dijital Strateji, irketin stratejisinde dijitallemenin sektrn vazgeilmez trendlerinden biri olarak yer alp almadna ve stratejik hedeflerin dijitallemeye dayal olup olmadn ortaya koyar.

  Dijital Hizmetler boyutu, irketin rn, zm ve hizmetlerinin yan sra bunlarla balantl fonksiyonlar deerlendirir. irketlerin mterilerle etkileime gemekte kullandklar fonksiyonlar da bu deerlendirmeye katkda bulunur.

  Dijital Operasyonel Yetkinlikler, dijital teknoloji ve uygulamalarn ve ayrca ynetiim yaplarnn organizasyonel i akn, i sreleri ve operasyonu desteklemesini esas alr. Bu temel boyutu 10 ayr kriterde inceledik (ekil 1) ve her bir kritere Accenture Dijitalleme Endeksi puan hesaplamalarndaki nemini yanstan bir arlk belirledik. Bu 10 kriter, irketlerin dijitalleme performanslarn, 91 gstergeye gre sonular bir araya getirerek incelemektedir. Ayrca bu gstergelerin arlklar da her kriter iindeki nemlerine gre belirlenir.

  nde gelen Trk irketlerinin dijital kabiliyetlerini boyutta inceliyoruz:

  ekil 1: Accenture Dijitalleme Endeksinin Bileenleri

  Accenture Dijitalleme Endeksinin Bileenleri

 • 15

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Accenture, Trkiyede bulunan ve 2013 ylnda aadaki kriterlerden birini salayan yaklak 350 irketi bu almaya katlmaya davet etti.

  Yllk cirosu en az 500 milyon TL olan irketler Konsolide aktif bykl en az 30 milyar TL olan kamu ve zel bankalar Ylda en az 500 milyon TL prim reten hayat d sigorta irketleri Ylda en az 100 milyon TL prim reten hayat sigortas irketleri Pay piyasas ilem hacimleri en az 70 milyar TL olan yatrm kurulular

  Bu listede yer alan eitli sektrlerden 104 irket, Accenture Dijitalleme Endeksi almasna katlmay kabul etti. Yukarda belirtilen 91 dijitalleme gstergesine ilikin veri toplamak amacyla irketlerin BT ve dijital alanda alan liderleriyle yz yze grmeler gerekletirdik[1] ve bu grmeleri irketlerin internet siteleri, faaliyet raporlar, yatrmc ilikileri belgeleri, irket brorleri, sunumlar ve haberler gibi kamuya ak kaynaklardan elde edilen verilerle birletirdik.

  Aratrmamzdan elde ettiimiz bulgulara dayanarak ve 91 gstergenin arlklarn kullanarak, irketlerin Accenture Dijitalleme Puann yzdelik lekte (0-100) hesapladk. Bu raporun Ekler blmnde metodolojiye ilikin detayl bilgiye ulaabilirsiniz.

  Metodoloji

  Trkiyede

  104irket

  almaya katld

  [1] Accenture Dijitalleme Endeksi almas iin yz yze grmelerde toplanan veriler gizli tutulmakta ve irketlere ait ticari bilgiler aklanmamaktr.

 • 16

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

 • 17

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Accenture Dijitalleme Endeksi / Sonular ve Tartma

  %60

  almamz Trkiyedeki 104 irketin ortalama Accenture Dijitalleme Endeksi puannn yzde altm olduunu gsteriyor. Her ne kadar baz sektrlerdeki irketlerin dier sektrlerdeki kadar dijitallemesi beklenmese de toplamda alnan yzde altmlk puan Trkiyede dijitalleme alannda gidilecek ok yol olduunu gsteriyor. Beklendii zere incelenen irketlerin puanlar arasnda nemli farkllklar tespit ettik. Bu farkllklar ksmen farkl sektrlerin dijitalleme ihtiyalarnn farkl olmasndan kaynaklanyor. Bununla birlikte baz durumlarda ayn sektr grubu iinde dorudan rakip olan irketler arasnda da belirgin farklar olduunu gzlemleniyor. Bu da, yksek puanl

  irketlerin dk puanl rakiplerine kar rekabet avantaj yaratma ansnn daha yksek olduunun ve dijitallemenin ykc potansiyeline ilk tepki veren irketler olacaklarnn gl bir gstergesi.

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Ortalama Skoru

 • 18

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Farkl sektrlerin dijitalleme durumlarn ve sektrlere gre farkllklar aklamak iin 104 irketi 17 sektr grubuna ayrdk. Bu snflandrmada Avrupa Topluluu ekonomik faaliyetlerin istatistiki

  snflamas NACEi esas aldk (Daha detayl bilgiyi Ekler blmnde bulabilirsiniz). Finansal hizmetler, hizmet faaliyetleri, perakende ticaret ve motorlu kara tatlarnn imalat, dijitalleme anlamnda en iyi

  performans gsteren sektrler oldu. Kimyasallarn ve kimyasal rnlerin imalat ve inaat sektrleri ise Trk irketlerinin ortalamasnn altnda kald (ekil 2).

  Sektrlerin Dijitalleme Performanslar

  ekil 2: Sektrlerin Accenture Dijitalleme Endeksi Puan

 • 19

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Bir sektr grubundaki tm irketlerin birbirine dorudan rakip olmadn unutmamak gerekir. rnein, finansal hizmetler grubu hem bankalar hem de yatrm irketlerini kapsar. lerinin doas gerei bu irketlerin dijital olgunluklar farkl seviyelerdedir. Bankalar puanlaryla sektr grubunun stnde yer alrken, yatrm irketlerinin puanlarnn finansal hizmetler sektrnn genel ortalamasnn altnda kaldn gryoruz. Benzer durumlara dier sektr gruplarnda da rastlanyor ve bu da sektr ii puan farkllklarn ksmen aklyor.

  Bununla birlikte ayn sektr grubu iindeki dorudan rakipler arasnda da farkllklar gzlemleyebiliyoruz. rnein, perakende ticaret sektr grubu iindeki iki dorudan rakibin Accenture Dijitalleme Endeksi puan birbirinden son derece

  farkldr. Bu irketlerden biri yzde 84 ile sektrnn lideri olurken, dorudan rakibi ok daha dk bir performans gstererek sadece yzde 53 puan ald. Bu iki dorudan rakip arasndaki puan fark hangi irketin akranlar karsnda rekabet avantaj yaratabileceinin gl bir gstergesidir.

  almamzdan kan bir dier sonu ise Trk irketlerinin Dijital Operasyonel Yetkinlik boyutunda ald puanlarn (ortalama yzde 63) Dijital Hizmetler boyutunda ald puandan (ortalama yzde 54) daha yksek olduudur. Bu da Trk irketlerinin dijitallemi rn ve hizmetler ve mteri etkileimi gibi mteriye ynelik dsal yetkinliklerden ziyade ierideki kabiliyet ve srelerde dijitallemeye odaklandn gsteriyor. Bu sonu, ekil 3ten

  de grlebilecei gibi irketlerin byk blm 45 derecelik erinin altnda kald iin, ounluk iin de geerlidir. Yine bu sonu global bulgularmzla elimemektedir. Accenture tarafndan yakn zamanda 20 lke ve 12 sektrden 1000 st dzey yneticiyle yaplan bir alma, yneticilerin yzde 58inin dijital teknolojiyi ncelikli olarak sre verimliliini artrmak ve maliyetleri azaltmak amacyla; ancak sadece te birinden daha aznn ise bymeyi desteklemek ve yeni mterilere ulamak iin kullandn gsteriyor [2]. Bunun temel nedeni pek ok yneticinin i operasyon ve sreleri dijitalletirmeyi daha kolay bulurken dijitalleme ile oluabileck riskler sebebiyle mteriye ynelik kabiliyetler iin dijital teknolojileri kullanma konusunda daha dikkatli ve ekimser olmalar.

  ekil 3: Sektrlerin Dijital Operasyonel Yetkinlikler ve Dijital Hizmetler Puanlar

 • 20

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Sektr Liderleri

  Kendi sektr grubu iinde Accenture Dijitalleme Endeksi (ADE) puan en yksek irketleri belirledik ve 17 irketi Sektr Lideri olarak tanmladk (ekil 4). irket sralamasnn metodolojisi iin raporun Ekler blmne baknz.

  Sektr Liderleri veDijitalleme ncleri

  Finansal Hizmetler

  Perakende Ticaret

  Hizmet Faaliyetleri

  Motorlu Kara Tatlarnn malat

  Dier malat

  Ulatrma ve Depolama

  Toptan Ticaret

  Sigorta

  Bilgi ve letiim Ekipmanlarnn Toptan Ticareti

  Enerji

  Motorlu Kara Tatlarnn Toptan ve Perakende Ticareti

  Gda rnlerinin malat

  Elektronik ve Optik rnlerin malat

  Dier Metalik Olmayan Mineral rnlerinin malat

  Ana Metal Sanayi

  naat

  Kimyasallarn ve Kimyasal rnlerin malat

  Sektr Grubu Sektr Liderleri Sektr Grubunun Ortalama ADE

  Puan

  Sektr Liderlerinin ADE Puan

  %76

  %72

  %71

  %70

  %67

  %64

  %63

  %60

  %59

  %56

  %53

  %51

  %51

  %47

  %45

  %41

  %41

  Trkiye Garanti Bankas A.. *

  Migros Ticaret A.. *

  Acbadem Salk Hizmetleri ve Ticaret A.. *

  Ford Otomotiv Sanayi A..

  Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A.. *

  Pegasus Hava Tamacl A..

  BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.. *

  Allianz Sigorta A..

  Penta Teknoloji rnleri Datm Ticaret A..

  Enerjisa Enerji A..

  Toyota Trkiye Pazarlama ve Sat A.. *

  Unilever Sanayi ve Ticaret Trk A..

  Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A..

  Kaleseramik, anakkale Kalebodur Seramik Sanayi A..

  Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A..

  Akdeniz naat ve Eitim Hizmetleri A..

  Petkim Petrokimya Holding A..

  %93

  %84

  %83

  %77

  %88

  %79

  %83

  %76

  %76

  %71

  %87

  %75

  %66

  %75

  %65

  %58

  %52

  ekil 4: Sektr Liderleri Listesi (*: Ayn zamanda Dijitalleme ncleri listesinde de yer alan irketler)

 • 21

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Dijitalleme ncleri

  Metodolojimize gre Accenture Dijitalleme Endeksi puan yzde 80in zerinde olan irketlerin, baarl bir dijital dnm yolculuu iin gerekenlerin nemli bir blmn karladklarn gryoruz ve bu irketlere Dijitalleme ncleri adn veriyoruz. Bu nedenle yzde 80 ve zeri puan alan 14 irketi Dijitalleme ncleri olarak listeledik. Bu nclerin pek ou finansal hizmetler, perakende ticaret ve hizmet faaliyetleri sektrnde yer alyor. Bu sektrlerin temel zellii ise i yapma biimlerine dijitallemeyi entegre etme gerekliliinin ok yksek olmas. Bu 14 irketin 6s ayn zamanda sektr lideri (ekil 5).

  %93Accenture Dijitalleme Endeksi

  2015 Trkiyenin En Dijital irketi

  ekil 5: Dijitalleme ncleri Alfabetik Listesi

  Acbadem Salk Hizmetleri ve Ticaret A..

  Beymen Maazaclk A..

  Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A..

  BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A..

  Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A..

  Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A..

  Kota Yap Marketleri Ticaret A..

  Migros Ticaret A..

  Multinet Kurumsal Hizmetler A..

  Toyota Trkiye Pazarlama ve Sat A..

  Trk Ekonomi Bankas A..

  Trkiye Garanti Bankas A..

  Trkiye Bankas A..

  Yap ve Kredi Bankas A..

  Dijitalleme ncleri Sektr Grubu

  Hizmet Faaliyetleri

  Perakende Ticaret

  Dier malat

  Toptan Ticaret

  Hizmet Faaliyetleri

  Perakende Ticaret

  Perakende Ticaret

  Perakende Ticaret

  Hizmet Faaliyetleri

  Motorlu Kara Tatlarnn malat

  Finansal Hizmetler

  Finansal Hizmetler

  Finansal Hizmetler

  Finansal Hizmetler

 • 22

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Dijitalleme, gelirini artrmak, mteri ilikilerinde kaliteyi ykseltmek ve daha yaln ve etkin bir operasyona sahip olmak isteyen irketler iin nemli bir kaldratr. Dijitalleme srecinde baarl olmak iin neler gerektiini gstermek amacyla Accenture Dijitalleme Endeksi metodolojisini baz alarak baar faktrlerini deindik ve Dijitalleme ncleri ile dier irketler arasndaki temel farkllklar tespit ettik.

  Analizimiz irketlerin rekabette ne kmalarn salayan sektrne zg baz zellikler olduunu ama Dijitalleme nclerinin baz ortak zelliklerinin sektr bazl olmadn ortaya koyuyor. rnein, motorlu kara tatlarnn imalat sektrnn sat sonras hizmet fonksiyonuna ynelik dijital kabiliyetleri, Dijitalleme ncleri ve dierleri arasndaki temel fark oluturuyor. Mterilere, ikayetlerine ya da sat sonras destek hizmetleriyle ilgili isteklerine ynelik gerek zamanl bilgi vermek ve online sosyal topluluklar araclyla sat sonras destek hizmeti sunmak, motorlu kara tatlarnn imalat sektrndeki temel ayrtrc zelliklerdir. Perakende ticaret sektrnde ise sat fonksiyonlarnn Accenture Dijitalleme Endeksi puan zerinde ciddi bir etkisi var. Perakende ticaret irketleri e-ticaret ve mobil ticaret kanallarn birlikte kullanarak rakiplerine kyasla daha yksek puan alyorlar. Karekod ya da barkod gibi rn tanma teknolojilerini kullanarak mterilere rn hakknda bilgi vermek ve rn nerileri ve karlatrmalar yapan dijital danmanlk aralar ile mterileri desteklemek perakendecilerin dier ayrc dijital zellikleri olarak karmza kyor. Dahas, perakende ticaret sektrnde dijital olarak gelimi irketlerin

  alan bana geliri rakiplerine gre daha yksek. Finansal hizmetler sektrnde Dijitalleme ncleri, dijital yardm ve online sosyal topluluklar ynetimi gibi dijital teknolojiler ile mteri hizmetleri sunarak daha iyi bir performans gsteriyor.

  Dijitalleme nclerinin ortak zelliklerine k tutmak amacyla analizimizi Accenture Dijitalleme Endeksinin boyutu evresinde gerekletirdik.

  Dijital Strateji

  Dijitallemeyi kurumsal stratejinin bir paras haline getirmek, irketlerin gelecekteki baars ve rekabet gc asndan kilit nem tayor. Gl bir dijital stratejisi olan irketler dijitalleme almalarnda doru yn belirlemi ve dijital dnm yolculuklarnda baarl olmak iin daha iyi bir ekilde konumlanmtr. Aratrmamz Dijital Strateji puanlar daha yksek irketlerin Accenture Dijitalleme Endeksinin Dijital Hizmetler ve Dijital Operasyonel Yetkinlikler boyutlarnda da daha iyi performans gsterme olasl yksek olduunu gsteriyor (ekil 6 ve ekil 7).

  Dijitalleme nclerinin Temel zellikleri

 • 23

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  ekil 7: ncelenen irketlerin Dijital Strateji ve Dijital Operasyonel Yetkinlik Puanlar

  Dijital Operasyonel Yetkinlikler Puan ve Dijital Strateji Puan

  Dijital Hizmetler Puan ve Dijital Strateji Puan

  ekil 6: ncelenen irketlerin Dijital Strateji ve Dijital Hizmetler Puanlar

 • 24

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  ekil 8: Dijitalleme ncleri ve Dier irketlerin Dijital Strateji ve Temel Kriterlere Gre Performans

  ekil 9: Dijitallemenin Kurumsal Strateji indeki ncelii - Dijitalleme ncleri ve Dier irketler

  Accenture Dijitalleme Endeksi bir irketin Dijital Strateji Puann deerlendirmek iin 11 gstergeye dayanan iki kritere odaklanr:

  Sektr Trendleri: irket stratejisinin dijitallemeyi uygun bir sektr trendi olarak yanstp dijitallemeyi nceliklendirmesini kapsar.

  irket Hedefleri: irketin stratejik hedeflerine dijitallemeyi yanstmasn ifade eder.

  Accenture Dijitalleme Endeksine gre Dijitalleme ncleri dijitallemeyi irket stratejilerine yanstmak konusunda dierlerine gre ok daha iyi bir performans sergilemektedir (ekil 8).

  Metodolojimize gre, Dijital Strateji boyutunda daha yksek puan almak baz koullar yerine getirmeyi gerektirir. ncelikle, irketlerin kurumsal stratejilerini dijitallemeyi nceliklendirecek ve st ynetiminin bu konudaki kararlln gvence altna alacak bir anlay erevesinde ina etmeleri gerekir. Bu strateji nceliklendirilmi giriimler listesi ve aka belirlenmi kilometre talar ieren bir yol haritas ile desteklenmelidir. Bu yol haritasnn baaryla uygulanmas iin etkili bir ynetiim yaps tarafndan kontrol edilmesi gereklidir. Ayrca irketlerin Ar-Ge departmanlar kurarak, aratrma irketleri ve start-up irketleriyle i birlii yaparak mevcut dijital kaynaklarn ve kabiliyetlerini artrmalar, ayrca yeni yetenekler kazanmak ve dijitalleme almalarn hzlandrmak iin dardan danmanlk destei almalar gerekir.

  Aratrmamz gsteriyor ki:Dijitalleme ncleri ve dier irketler arasndaki farklar gstermek amacyla Accenture Dijitalleme Endeksi metodolojisine dayal baz temel zelliklerin altn izdik. Dijitalleme ncleri dijitallemenin nemi konusunda gl bir farkndalk gelitirmi ve bunun kurumsal stratejilerinde ncelikli konularn banda yer bulmasn salamtr (ekil 9).

 • 25

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Dijitallemenin nemine ilikin bu farkndala, stratejinin uygulamaya dntrlmesini salayan tedbirler elik ediyor. Btn Dijitalleme ncleri, kurumsal stratejilerini destekleyecek, irket apnda bir dijital yol haritasnn varln ortaya koydu (ekil 10).

  Ayn zamanda, etkin bir ynetiim yaps belirlediler ve departmanlarn/bireylerin performans deerlendirmelerini dijitalleme giriimlerinin baarl bir ekilde uygulanmasna baladlar (ekil 11).

  ekil 10: Dijital Yol Haritasnn Varl - Dijitalleme ncleri ve Dier irketler

  ekil 11: Dijitalleme Giriimlerinin Uygulanmasna Ynelik Performans Hedeflerinin Varl - Dijitalleme ncleri ve Dier irketler

 • 26

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  ekil 12: Dijitalleme nclerinin ve Dier irketlerin Dijital Hizmetler ve Temel Kriterlere Gre Performans

  Dijital ada, mteri ilikileri sat noktasnda sona ermiyor; her zaman ve her yerde varln srdryor. Mteriyle etkileimlerini ekillendirmek iin irketlerin, dijital hizmetleri mmkn olduunca kapsaml kullanmas gerekiyor. irketlerin dijital olgunluunu deerlendirirken Accenture Dijitalleme Endeksi, Dijital Hizmetler boyutunda, deerlendirme sonularn 44 gstergeye gre ortaya koyan be kritere odaklanyor:

  rnler ve zmler: irketin sunduu akll/dijitallemi ve zelletirilmi rn ve zmlerin yan sra, bu rn ve zmlerle elde edilen veriler kullanlarak mteri davranlarnn takip ve analiz edilmesi.

  Servisler: irketin sunduu internet tabanl ya da dijital hizmetler.

  Etkileim: irketin kulland dijital etkileim fonksiyonlar (rnein; mteri etkileimlerine ynelik analitik kabiliyetler, online geri bildirim, sosyal medya, mobil uygulamalar)

  Sat Fonksiyonlar: irketin sunduu, mteriye yneliksat/sipari srelerine zg dijital fonksiyonlar.

  Hizmet Fonksiyonlar: irketin sunduu, mteriye ynelik hizmete zg dijital/online fonksiyonlar (rnein; teslimat takibi, sat sonras hizmetler).

  Bu dijital hizmet kabiliyetleri konusunda uzmanlaan irketler, rakipleri karsnda pozisyonlarn ciddi bir ekilde glendirebilir. Metodolojimize gre, Dijitalleme ncleri, genel Dijital Hizmetler puan ve bu boyutu oluturan dier be kriterde, dier irketlere gre ok daha yukarda bir performans gsteriyorlar (ekil 12).

  Dijital Hizmetler

 • 27

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  irket ii yetkinliklerin dijital dnm; irketlerin daha sade, daha etkin, daha esnek ve daha evik olmalarn salayarak onlarn rekabet pozisyonlarn gelitiriyor. Dijital teknolojileri cazip klan, irketlerin alma ekillerini dntrmesi ve bir aktivite ya da srecin zaman, maliyet ve mesafesiyle ilgili iyiletirme yapabilme kabiliyeti olmutur. Dijital ada, retkenlik ve verimlilikte bir srama yaratmak ve kurum seviyesinde etkinlii iyiletirmek iin irket ii operasyon ve sreleri, i aklaryla ve organizasyonel yapyla paralel hale getirmek kilit nem tayor. Dijital Operasyonel Yetkinlikler boyutu iin Accenture Dijitalleme Endeksi, otuz alt gstergenin deerlendirme sonularndan oluan kriteri inceliyor:

  Operasyon ve Sreler:irketin, kurum iindeki operasyon ve sreleri iyiletirmek iin kulland dijital ve analitik kabiliyetler (rnein; Sre otomasyonu, dijital zmlerle takip ve ynetim, dijital zmlerin alanlar ve tedarikiler tarafndan kullanlmas, irket ii operasyon ve srelerin iyiletirilmesi iin analitik zmlerin kullanlmas).

  Kaynaklar ve Organizasyon. irketin gcn dijitalden alan kaynaklarn ve gerekli ynetiim yaplarn kaldra olarak kullanma kabiliyeti (rnein; Analitik ve/veya dijital departmanlar ve ilgili KPI yaplar)

  Ak: irketin gnlk operasyonlarn dzenlemek ve gerekletirmek iin dijitali kullanma kabiliyeti (rnein; sanal ekipler, video konferanslar, sosyal irket ii alar, alanlarn akll cihaz kullanm).

  Accenture Dijitalleme Endeksi metodolojisine gre, Dijitalleme ncleri, Dijital Operasyonel Yetkinlikler oluturan kriterde yksek performans gsteren irketlerden oluuyor (ekil 13).

  Dijital Operasyonel Yetkinlikler

  ekil 13: Dijitalleme nclerinin ve Dier irketlerin Dijital Operasyonel Yetkinlik ve Temel Kriterlere Gre Performans

 • 28

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

 • 29

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Bu hipoteze gre; dijitalleme, irketin verimlilik ve retkenlik kazanmasnn nn ayor, bylece irketlerin daha dk maliyette almasn ve daha yksek kr marj elde etmesini salyor. Bu hipotezi test etmek iin, en iyi ilikiyi bulmamz salayacan dndmz bir regresyon analizine bavurduk ve bir irketin Accenture Dijitalleme Endeksi puanyla FVK (Faiz ve Vergi ncesi Kr) marj arasnda bir iliki olduu ynnde tatmin edici bir sonuca vardk.

  Halka ak kaynaklardan FVK marjlarn bulabildiimiz 55 irketten oluan bir rneklemi analiz ettik[2]. Regresyon analizinin sonular, (toplam 100 puan zerinden) Accenture Dijitalleme Endeksindeki 10 puanlk bir artn, irketin FVK marjnda ortalama %1,5lik bir ilaveyle ilikilendirilebileceini ortaya koydu. Sz konusu analiz, Accenture Dijitalleme Endeksi ile irketin krll arasnda pozitif ve istatistiksel olarak anlaml bir ilikiyi gsteriyor (Detaylar iin Ekler blmndeki Regresyon Analizine baknz).

  Bu bulgu, iletmeler asndan dijitallemeyi ak ve finansal adan gereki bir hale getiriyor. Yllk geliri 1 milyar TL olan bir irket, Accenture Dijitalleme Endeksi puan kendisinden 10 puan aada olan rakiplerine gre ortalama olarak ylda 15 milyon TL ek FVK elde edebilir.

  irketlerin Accenture Dijitalleme Endeksi puanlar hesapladktan sonra, irketin Accenture Dijitalleme Endeksine gre llen dijital olgunluu ykseldike krllk performansnn artaca ynndeki hipotezi test etmek istedik.

  Dijitallemenin Finansal Performansa Etkisi

  [2] Bu liste Finansal Hizmetler ve Sigorta sektrlerindeki irketleri iermemektedir.

 • 30

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Bugn artk baarl dijitallemenin; yenilikilik frsatlar, yeni i modelleri, daha etkili mteri etkileiminin yan sra verimlilik ve retkenlik art salayarak irketlerin byme beklentilerine, krllklarna ve rekabet glerine katkda bulunduu tartmasz bir ekilde kabul ediliyor. Bu da aadaki prensipleri takip ederek yaamay gerektiriyor:

  Her irketin stratejisi, dijitallemenin herhangi bir eklini ieriyor olmal. Dijital deiim hzla geliyor ve her sektr ve irketi etkileyecek bir belirsizlii de beraberinde getiriyor.

  Byme, mteri dinamikleri ve taleplerine uyum salayan mteri deneyimleri ve ilikileriyle elde ediliyor. Bymenin mteriyi dorusal satn alma srelerine iten yeni rnler ve pazarlama stratejileri gelitirerek gereklemesi artk mmkn deil. Her karar annda daha akll, kusursuz ve gvenli bir mteri deneyimi yaratmak, dijital dnyann yeni kural. Mteriler, deneyimlerinin daimi, srekli, son derece kendisine zel ve apraz kanallardan olmas beklentisi iinde.

  Yksek performansl bir iletme ve alma modeline dayanacak ekilde bilgiyi, sreleri, kanallar ve i gc kabiliyetlerini yepyeni bir yolla bir araya getirerek operasyonel sonular elde edilebilir. Sosyal medya, etkileim ve i birlii konusunda yeni yollar

  getiriyor; mobil teknolojiler her an her yerde eriimi mmkn klyor; analitik kabiliyetler ok byk miktarda veriyi ilemeyi ve farkllatrlm mteri deneyimleri ve daha verimli operasyonlar iin iletme i grleri oluturmay mmkn klyor.

  BT altyaplar, dijital platformlara dnyor. irketler; maliyet, karmaklk ve eski altyaplarnn kstl kapasitesi gibi engellere taklmay brakmazlarsa, dijital hedeflerine ulaamayabilirler. Bir dijital i platformu, farkl mteri ve operasyonel gereksinimleri destekler. Salad yatrm esneklii, dier irketlerin BT altyaplarn kullanmay salamas ve kullanma bal bir hizmet gibi cretlendirilme zellikleriyle, bulut platformlar irketlere katk salayabilir.

  Tm Trk irketlerinin dijitalleme trendiyle ortaya kan yeni frsatlara, zorluklara ve risklere kar hazr olmas ok nemli. yi haber u ki, almaya katlan tm irketler bu trendin farknda. Hepsi, dijitallemenin kendi sektrlerine bir etkisi olmasn bekliyor. Grtmz BT ve teknoloji liderlerinin yzde 45i dijitallemenin etkilerinin ykc olacana ve yzde 47si de yksek olacana inanyor. Grtmz liderlerin hibiri dijitallemenin etkilerini yadsmyor (ekil 14). Trk BT ve dijital liderlerinin farkndalk seviyesi; 2014 ylnda Almanyada yaplan ve

  katlmclarn dijitallemenin etkisinin yzde 78 orannda ykc ya da ok gl kabul edildiinin grld, dijitallemenin etkilerini yadsyanlarn orann yzde 3te kald Accenture Dijitalleme Endeksi almasyla benzerlik gsteriyor [3].

  Dijitalleme ve temelinde yatan teknolojiler yaama ve alma biimimizi, mterilerin hem rn ve hizmet satn alma hem de irketlerle etkileime girme eklini ve irketlerin yenilikilik ve faaliyet gsterme yntemini deitirdi.

  Dijitallemeyle Gelen Frsatlar, Zorluklar ve Riskler

 • 31

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  ekil 14: Dijitallemenin Beklenen Etkisi

  ekil 15: irketlerin Dijitalleme ile Ortaya kan Yeni Frsatlar ve Risklere Kar Hazrlkll

  Oysa dijitallemenin ykc ya da yksek bir etki yapmasn bekleyen katlmclarn yalnzca yzde 59u irketlerinin dijitalleme trendiyle ortaya kan yeni frsatlara ve risklere kar hazrlk seviyelerini, 0 (kesinlikle katlmyorum) ile5 (kesinlikle katlyorum) arasndaki bir lekte 4 puan veya st olarak deerlendiriyor (ekil 15).

 • 32

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Trk irketlerinin dijitalleme stratejilerini hayata geirirken karlat temel zorluklar anlamak amacyla katlmclara, irketlerinde dijitallemenin etkin kullanmna engel olan nedenleri sorduk. 0 (kesinlikle katlmyorum) ile 5 (kesinlikle katlyorum) arasndaki bir lekte deerlendirme yapmas istenen katlmclar zellikle iki engeli ne kard: Dijitallemenin etkin kullanm konusunda departmanlar aras koordinasyon ve yava karar

  alma sreleri. Bu ikisini reglasyonlar, organizasyonel kltr ve finansal kstlamalar ve endieler takip etti (ekil 16). Departmanlar aras organizasyonel kltr, organizasyonel hedefler ve st ynetimin destei gibi pek ok engel byk oranda, irketin iletim modeliyle ilintili olduu iin, aratrmamzdan karmmz salam bir iletim modeli kurarak irketlerin dijitalleme abalarnn nndeki engellerin stesinden gelinebilecei oldu. Katlmclarn yzde 11i dijitalleme

  konusundaki yetenek ve yetkin kaynak eksikliini nemli bir engel olarak gsterdi ki bu, dier pek ok pazar iin de geerli. Yakn zamanda 20 farkl lke ve 12 farkl sektrden 1000 st dzey yneticiyle yaplan bir aratrmada; dijitalleme konusundaki yetenek eksiklii, dijitallemenin baarl bir ekilde uygulanmasnn karsndaki en nemli engellerden biri olarak anld [2].

  irketlerin dijital dnmleri esnasnda dikkat etmeleri gereken bir dier risk faktr ise gvenlik. srekliliini salamak ve i riskini en aza indirgemek iin irketlerin, son derece hassas bilgilerin ve nemli kaynaklarn eitli tehditlere kar korunmas

  konusunu ciddiye almalar gerekiyor. Aratrmalarmz, bu nemli konuda Trk irketlerinin hl kendilerini gelitirmesi gerektiini gsteriyor.Bu konuda akla ilk gelen iki rnek var: ncelenen Trk irketlerinin yzde 12si sanal a gvenliini ya da internet

  balantlarnn bant geniliini korumak iin gelimi teknolojileri kullanmyor (ekil 17). Benzer ekilde, Trk irketlerinin yzde 16s DDOS (Datk Servis D Brakma) zmleri kullanmyor ve d saldrlara kar korumaszlar (ekil 18).

  ekil 16: Dijitallemenin Etkin Kullanm nndeki Engeller

 • 33

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Dijitalleme frsat ve riskler zerine bir konudur. Dijitallemenin ykc etkisiyle birlikte irketler uzun yllar sonunda elde ettikleri rekabetilik pozisyonlarn ok hzl bir ekilde kaybedebilir. Organizasyonlar artk gelecekteki rakiplerinin kim olaca ya da ayn rn ve hizmetleri mi sunacaklar konusunda kesin bir fikir sahibi olamyorlar. Dijitallemenin baka irketler ya da sektrler iin geerli bir deiim konusu olduunu dnmek

  son derece riskli. Byme, verimlilik ve rekabet gc anlamnda, her irket ve her sektr dijitallemeyi iselletirebilir. Getiimiz 10 yl iinde dijitalleme, ok sayda geleneksel irketin ortadan kalkmasna neden oldu ve gelecek ile be yl iinde de daha pek oklarn ayn sonla karlatracaa ve deiime uyum salama konusunda geleneksel irketlere giderek daha az zaman brakacaa benziyor. 2000 ylndan bu yana Fortune 500daki irketlerin yzde

  52sinin sonunun iflas, satn alnma ve yok olma olduu gerei, bu konuda herhangi bir pheye yer brakmyor [4]. Bu byk lde geleneksel sektr i modellerinin dijital i modelleri tarafndan yklmas sonucu oluuyor. Dier yandan, dijitallemenin getirdii frsatlar yakalayan irketlerin i yap ekillerini ksa srede deitirme ve rekabeti konumlarn glendirme ans var.

  ekil 17: Sanal A Gvenliini veya nternet Balantlarnn Bant Geniliini Korumak iin Gelimi Teknolojilerin Kullanm

  ekil 18: DDOS Saldrlarna Kar zm Kullanm

 • 34

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

 • 35

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

 • 36

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Trk irketlerinin nnde, alma biimlerini yeniden ekillendirmelerini ve dijital gndemi iselletirmelerini salayacak hemen yakalayabilecekleri bir frsat var. Peki, Trk irketlerinin bir sonraki adm ne olmal? Trk irketlerinin dijital dnm ynetmelerine yardmc olacan dndmz baz kilit admlar belirledik.

  Dijitallemede nerede olduunuzu belirleyin ve dijitalleme stratejinizi belirleyin Dijital dnm uzun bir yolculuk. irketler; sektrlerine ve rakiplerine gre mevcut durumlarn ve dijitallemenin kendilerini nasl destekleyeceine ynelik bir anlay yetitirerek bu yolculua balayabilirler. Accenture Dijitalleme Endeksi, bu kavrayn inasnda ynetim takmlar iin iyi bir balang noktas olabilir. Mevcut pozisyon anlaldktan sonra irketlerin net bir dijitalleme stratejisi ve yol haritas gelitirmesi gerekiyor. irketlerin, iletmeleri iin dijital dnmlerini ynetmek ve sektrlerinde baar ve farkllama iin en nemli konularda mkemmelleebilmeleri iin gerekli alanlara odaklanmalarnda kendilerine yardmc olacak bir dijitalleme yolculuu belirlemeleri ve burada kendilerine rehberlik edecek bir rota belirlemeleri gerekiyor. Aratrmamz, imdiye kadar kapsaml bir dijitalleme stratejisini benimsemi olan Trk irketlerinin saysnn son derece az olduunu ve irketin tamamna yaylan bir dijitalleme amacnn baar ihtimalini artrdn ortaya koyuyor.

  Dijital iletim modeli gelitirin ve eviklii salaynEski i yap yntemlerini kullanarak dijitallemenin sunduu frsatlardan yararlanmak mmkn deil. Aratrmamz, Trk irketlerinin dijitalleme abalarnn nndeki engelleri ama yolunda salam bir iletim modelinin faydal olabileceini gsteriyor. irketlerin yapmas gereken, departmanlar aras koordinasyonu artracak ve karar alma srelerini hzlandracak ekilde yeni bir organizasyonel yap ve ona uygun hedefler tanmlamak. Bu iletim modeli irketin bykln esneklikle birletirip evik hareket etmesine, deneysel davranmasna, hzl prototip gelitirmesine ve yenilikilii irket kltrnn bir paras yapmasna olanak tanmal. Dijital yeteneklere sahip bu ie sahip ekipler yaratmak da yeni dijital iletim modelinin baars asndan ok nemli olacaktr.

  st ynetimin desteini salaynDijitallemede baary yakalama asndan liderlik en nemli faktrlerden biri. Dijitalleme stratejisinin belirlenip iletiiminin yaplmas ve bu yolla elde edilecek yeni frsatlarn ortaya karlmas ve gerekletirilmesi amacyla dijital dnm yolculuuna yn verilmesi konusunda belirleyici rol oynayacak blm, irketin st dzey ynetim kademesi olmaldr.

  Dijital yetkinlikler gelitirinDijitallemenin baaryla hayata geirilmesi iin gerekli yetkinlikler irkette henz mevcut olmayabilir. BT uzmanl, mteri deneyimi ve hizmet tasarm, veri analizi, online sat ve pazarlama, dijital kanal tasarm ve kullanlabilirlik konularnda gerekli yetkinlikler irket iinde gelitirilmeli ya da bunlar dardan i gc piyasasndan temin edilmelidir. piyasasndaki yetenek eksiklii nedeniyle, aratrma kurumlarnn yan sra dier start-uplar ve aratrma kurulular ile yaplacak i birlikleri, irketlerin gerekli dijital yetenekleri elde etmeleri ve gelitirmeleri konusunda yardmc olacaktr.

  Sonu ve neriler

 • 37

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Ortaya karlacak i deerine odaklannirketler ou zaman dijital yatrmlar ile byme veya verimlilikleri arasnda bir ba kurmuyor ve dolaysyla yatrm getirisini takip edebilecekleri bir ynetiim modelinden yoksun oluyorlar. irketler dijital yatrmlarnn byme ve kra dnmesini salamal. Kstl kaynaklarla gerekletirecekleri giriimleri nceliklendirmeli ve daha ileri seviye dijitalleme giriimlerini finanse etmek iin gereken nakit akn yaratacak kolay hedeflere ynelmeliler.

  Tasarma ve veriye dayal olunirketler dijitalleme abalarndan deer elde etmek iin tasarma ve veriye dayal bir yaklam izlemeli. Mteri odakl bir dijital deneyim tasarlamal ve daha iyi bir mteri deneyimi iin basitlikten faydalanmallar. irketler ou zaman mterileri, operasyonlar ve tedarikileri hakkndaki verilerden yeterince faydalanamyorlar. Oysa daha yeni mteri deneyimleri, rnler, hizmetler ve verimlilik frsatlar oluturmak iin bu veriyi daha iyi kullanmann yollarn aramallar.

  Dijital teknolojilerin kaldracndan faydalann ve bilgi gvenliini iyiletirinDijital dnmleri srasnda Trk irketleri dijital teknolojilerden mmkn olan en byk avantaj elde etmeye almallar. Mobil, sosyal medya, analitik ve bulut gibi dijital teknolojileri etkin kullanan irketler byme ve verimlilik artlarna ulaacak. Doru gvenlik teknolojilerinin kullanm iletmelere ynelik riskleri minimuma indirmeye yardmc olacak. Kapsaml bir dijitalleme stratejisini doru iletim modeli ve dijital yetenekleri yksek kaynaklar ve dijital teknolojiler ile en en iyi ekilde bir araya getiren irketler, rakiplerinden her zaman bir adm tede olacaklar.

  Yukarda saylan nerilere ek olarak, irketler yatrmlar tevik edecek ve Trk ekonomisinin dijitallemesinin nndeki engelleri kaldracak bir ortamn oluturulmas iin, reglasyon ve kanun koyucu resmi kurumlarla ibirlii yapmaldrlar.

  Bu almayla, teknik bir endeksin tesinde, yeni bir dnce biimi oluturmay ve dijitallemenin nemine dikkat ekmeyi hedefledik. Accenture Dijitalleme Endeksi gstergeleri gelitirilmesi gereken alanlar belirlemeye yardmc olurken, modelimizde tanmlanan dijitalleme boyutlar da i liderlerinin dijitallemenin i dnyasn nasl dntrd konusunda farkl dnmeye balamasn ve irketlerin hem i faydalar hem de rekabet avantaj elde etmesini salayabilir. Trk irketlerinin dijital stratejilerini, dijital hizmetlerini ve dijital operasyonel yetkinliklerini inceledik ve kapsaml bir analiz sonucunda elde ettiimiz deerli igrleri paylatk. Ayn zamanda dijital trendleri masaya yatrdk ve Trk irketlerinin karsndaki frsatlar ve zorluklar da detaylandrdk. Accenture Dijital Younluk Endeksi [1] ve pek ok dier almada grld gibi, Trk irketlerin dijitalleme konusundaki ilerlemeleri, Trk ekonomisinin gelimesine de katk salayacaktr. Dolaysyla i liderlerinin yapmas gereken, dijitallemeyi bymeye dnk ve Trk ekonomisinin rekabet gcn ykselten bir kaynak olarak sahiplenmeleridir.

 • 38

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Metodoloji

  Accenture Dijitalleme Endeksinin temelini oluturan btn lmleme skalalar ve kriterleri ok titiz bir elemeden geirildi ve nihai deerlendirme kriterleri Boazii niversitesi, Orta Dou Teknik niversitesi, Accenture Trkiye Sektr Liderleri ve konu uzmanlar tarafndan belirlendi. Her bir deerlendirme kriterinin arl, uzman grleri ile dayal olarak greceli nemlerine gre tanmland.

  Bu almada verilerin salam, doru ve gvenilir olmas iin Accenture Dijitalleme Endeksi puanlar, birincil ve ikinci kaynaklardan elde edilen verilerin dengeli bir ekilde birletirilmesine dayanlarak hesapland. Birincil veri kayna olarak deerlendirdiimiz irketlerin dijital kabiliyetlerini renebilmek iin bu irketlerin BT ve dijital liderleriyle yz yze ve derinlemesine mlakatlar yapld.

  Toplamda, farkl sektrlerden nde gelen 104 irketin yneticileriyle grld[3]. Yllk raporlar, yatrmc ilikileri dokmanlar, irket bror, sunumlar, haberleri gibi halka ak kaynaklardan edinilen irket bilgileri de ikincil veri kayna olarak kullanld. Ek olarak, irketlerin internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya kanallar gibi dijital servisleri de deerlendirildi.

  Birincil ve ikincil aratrmalardan elde edilen veriler bir araya getirildi ve kalite kontrolnden geti. Verilerin tamam deerlendirme kriterlerine gre deerlendirildi ve nihai dijitalleme puanlar, arlkl

  ortalamalar kullanarak yzdelik bir lekte (%0-100) hesapland. Bozulma riskini ortadan kaldrmak ve endeks puanlarnn ve sralamasnn gvenilirliini salamak iin veriler dikkatle incelendi. Endeks puanlarnn salamln kontrol etmek amacyla kriterlerin arlklarna ynelik bir duyarllk analizi yapld.

  Endeks puanlarnn salamln analiz ederken, deerlendirme kriterlerine mevcut arlklandrma modelinin +/- %10u aralnda yz farkl rastgele arlk atadk; irketleri buna uygun olarak puanlandrdk ve her bir irket iin 100 farkl Accenture Dijitalletirme Endeksi Puan hesapladk. Sonular, endeks puanlarnn atanan arlklara ok duyarl olmadn ve irket sralamalarnn, rapordaki mevcut Accenture Dijitalleme Endeksi puanlarnn salamln teyit ederek, ciddi boyutta etkilenmediini gsterdi.

  irket Puanlarnn Dalm

  Analizde, toplanan verileri anlaml bir ekilde tarif edebilmek iin betimsel istatistiksel parametreler kullanld. Veri setimiz, eitli sektrlerden 104 irketten oluuyordu ve dalm zellikleri yleydi:

  Merkezi eilim llerio Ortalama deer: %60o Ortanca deer: %62o Tepe deer: %62,5

  Yaylma llerio Maksimum: %93o Minimum: %13o Standart sapma: %18

  Ayn zamanda irket puanlarnn nasl bir dalm gsterdii de incelendi (ekil 19). Yaklak yzde 69unun ortalama zerinden standart sapmas 1 iken, yzde 97sinin ortalama deer zerinden standart sapmas 2 ve yzde 100nn ortalama deer zerinden standart sapmas 3 olarak kt. 68-95-99.7 kuralna gre, deerlendirilen irketlerin Accenture Dijitalleme Endeksi puanlarnn normal dalm gsterdii sonucuna varld.

  EklerAratrma Yaklam

  [3] Accenture Dijitalleme Endeksi almas iin yz yze grmelerde toplanan veriler gizli tutulmakta ve irketlere ait ticari bilgiler aklanmamaktadr.

 • 39

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  ekil 19: irket Puanlarnn Dalm

  Sektr Gruplarnn Oluturulmas

  Bir irketin dijital olgunluu ve dijitalleme gereklilikleri irketin faaliyet gsterdii sektrle ilgili olduu iin, anlaml sektr gruplar oluturmay hedefledik. Buradaki amacmz, her sektrn dijitalleme seviyesiyle ilgili fikir sahibi olmak ve farkl sektrler arasnda kyaslama yapabilmekti. Sistematik bir snflandrma yaklam benimsedik. Avrupa Topluluunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki snflamasna (NACE Rev.2) dayanarak deerlendirilen irketleri sektr gruplarna gre

  snflandrdk. Hiyerarik snflandrma yaklamndan yararlandk. Bu yaklam, sektrleri iki farkl kme seviyesinde sunmamz salad: Ksmlar (sections) (seviye 0) ve Blmler (divisions) (seviye 1). Bir irketin hangi seviyede snflandrlacan belirleyebilmek amacyla, ayn seviyedeki irketler arasnda makul kyaslamalar yapabilmek adna iki kritere baktk. lk kriter, benzer ekonomik faaliyetler yrten irketleri gruplamakt. kincisi ise sektr kmelerini en az drt irketle oluturmakt. NACE snflandrmasnda tanmlanan benzer ekonomik faaliyetleri yrten en az drt irketi Blmler Seviyesine (Seviye 1) atayabilmemiz durumunda, bu irketler NACEin kodlama terminolojisi

  erevesinde bu seviyede, (yani seviye 1de) gruplanm oluyordu. Blmler seviyesinde drtten az irket olmas durumunda ise, irketler NACEin Ksmlar seviyesinde (Seviye 0da), Blmler seviyesinden bir st seviyede gruplanyorlard.

 • 40

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

  Regresyon Analizi

  Regresyon sonularn yorumlama:

  Pozitif bir katsay, aradaki ilikinin pozitif olduu anlamna gelir. (rnein: Bir deikendeki art, bir dier deikendeki art ile ilikilidir.)

  2nin zerinde bir t-istatistii, sonucun ok byk bir olaslkla istatiksel olarak anlaml olduunu belirtir. Buna paralel olarak, 0,05in altndaki bir p deeri de yzde 95lik gven aral ile ayn eyi ifade eder.

  R2, aklayc deikenlerdeki varyasyonla aklanan FVK varyasyonunun orann ifade etmektedir. R2 nin1 puan olmas, FVKn aklayc deikenlerle mkemmel olarak akland anlamna gelir.

  ModelFVK = a + b x ADIP + c x SFM

  Burada

  FVK, bir irketin 2013 yl faiz ve vergilerden nceki kr marjdr. 2013 FVK deerinin, 2013 ylnda elde edilen ciroya blnerek hesaplanr.

  a, sabit unsurdur.

  ADIP, irketin Accenture Dijitalleme Endeksi Puandr.

  Sektrler arasndaki farklar aklayabilmek iin, SFM adnda bir ek deiken kullandk. SFM, irketin faaliyet gsterdii sektrn ortalama

  FVK marjn ifade eder.

  Sonular

  Dk P-deerlerinin gsterdii gibi, model son derece anlaml.

  Dzeltilmi R2 deerinden grdmz zere, model FVK marjndaki varyasyonu %59 orannda, istatiksel olarak olduka anlaml lde aklyor.

  Yukardaki tabloda kan sonular Accenture Dijitalleme Endeksi puan ile FVK marj arasnda istatiksel olarak anlaml bir iliki olduunu ortaya koyuyor. Bu regresyon analizine gre, Accenture Dijitalleme Endeksi puanndaki 10 puanlk bir art (en yksek puan olan 100 zerinden) irketin ortalama %1,5lik ek FVK marj kazanmas anlamna geliyor.

  irketlerin Sralanmas

  Kendi sektr grubu iinde en yksek puan alan sektr liderlerinin endeks puanlarn, ayn sektr grubunda yer alan dier irketlerin puanlar ile istatistiki olarak kyasladk. Bu kyaslamay yaparken, metodoloji blmnde akland zere, rastgele arlk atamas yaparak baml t-testi uyguladk. Analizlerimize dayanarak, yzde 95lik bir gvenilirlik oranyla, kendi sektr grubunda sektr lideri olarak sralanm bir irketin Accenture Dijitalleme Endeksi puannn, ayn sektr grubundan baka irketlerin endeks puanlarna eit olduu hipotezini reddettik. Bu, sektr liderlerinin endeks puanlarnn yzde 95 anlamllk dzeyi ile deerlendirilen sektr grubu ierisindeki dier irketlerin puanlarndan istatiksel olarak daha yksek olduu anlamna geliyor. Ancak unu da belirtmemiz gerekiyor ki istatiksel olarak anlaml da olsa, irketler arasndaki baz puan farklar az.

  Bu raporda Trkiye Cumhuriyeti Kanunlarna yaplan her trl atf, Accenture Danmanlk Limited irketi tarafndan bilgilendirme amac ile kullanlmtr. Bu raporda yer alan bilginin gvenilir kaynaklardan alnmas hususunda gerekli zen gsterilmi olup, herhangi bir yanllk veya eksiklikten dolay Accenture Danmanlk Limited irketi sorumlu tutulamaz. Burada yer alan hibir bilgi profesyonel veya hukuki alanda tavsiye niteliinde deildir. Accenture Danmanlk Limited irketi ibu raporda yer alan bilgiye dayanlarak yaplan hi bir ilemden dolay sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sebeple ibu raporda yer alan bilgiyi kullanmadan nce profesyonel danmanlara bavurmanz tavsiye edilmektedir.

 • 41

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  [1] Accenture. (2015). Digital Density Index, Guiding digital transformation

  [2] Accenture. (2015). Accenture-CEO-Briefing-2014-the-Global-Agenda

  [3] Accenture. (2015). Courage to think differently: Digitization Strategies of Germanys Top500

  [4] Constellation Research. (2014). Constellations 2014 Outlook on Dominating Digital Business Disruption

  Dier Kaynaklar

  Accenture. (2013). Achieving digital excellence in public service.

  Accenture. (2014). Digital Double-Down: How Far Will Leaders Leap Ahead?

  Accenture. (2014). Growth Strategies for a Digital World.

  Accenture. (2014). New Businesses, New Competitors: Germanys Top500 and the Digital Challenge.

  Downes, L. & Nunes, P. (2013). Big Bang Disruption.

  Harvard Business Review. (2015). Driving Digital Transformation: New Skills for Leaders, New Role for the CIO.

  Harvard Business Review. (2014). The Leadership Edge in Digital Transformation.

  Harvard Business Review. (2015). Agile Practice: The Competitive Advantage for a Digital Age.

  Lanvin, B. & Geiger, T. (2015). INSEAD: Global Information Technology Report (GITR).

  OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). Digital Economy Outlook 2015 Report.

  WEF, World Economic Forum. (2014). The Global Competitiveness Report.

  WEF, World Economic Forum. (2015) Deep Shift: Technology Tipping Points and Societal Impact.

  Kaynaklar

 • 42

  Accenture Dijitalleme Endeksi Trkiye Sonular

 • 43

  Trkiyenin En Dijital irketleri 2015

  Gelirler bakmndan dnyann en byk uluslararas mobil iletiim irketlerinden biri olan Vodafone Grubunun bnyesinde yer alan Vodafone Trkiye, 30 Eyll 2015 itibariyle hizmet sunduu 21,6 milyon abonesiyle Trkiyenin ikinci byk mobil iletiim irketidir. Trkiyenin ikinci en byk uluslararas dorudan yatrm olan Vodafone Trkiyenin bugne kadar toplam yatrmlar 17 milyar TLye ulamtr. 2010da Borusan Telekomu bnyesine katan Vodafone Trkiye, 2011de de Trkiyenin en byk alternatif telekom operatrlerinden Ko.neti bnyesine dhil etmitir. Trkiyenin Dijital Dnmne liderlik etme vizyonu dorultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Trkiye, yaklak 3.300 akn alan kadrosu, 1.200 akn perakende maazas ve ekosisteminde bulunan 43.000 payda ile faaliyet gstermektedir.

  Trkiye Biliim Vakf, 14 Nisan 1995 gn Trkiyeyi Bilgi Toplumuna Dntrme hedefini gerekletirecek almalar yapmak zere kuruldu. Vakfn 120 kurum ve 217 kii yesi var. ncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden sreci hzlandrmak olan Trkiye Biliim Vakf, bu amaca ynelik pek ok alma gerekletirdi. Globalleme srecinde, uluslararas rekabete dayanma gcne kavumu olan ve verimliliin her alanda en st dzeyde saland bir lke olma yolundaki Trkiyenin, tm bu hayallerini gerekletirebilmesi iin en gerekli unsurlardan biri olan biliimi, tm topluma yaygnlatrmaya alan tek vakf.

  Boazii niversitesi, letme Blmnde retim yesi olarak balad 1997 ylndan itibaren nternet ve yeni teknolojiler zerine aratrmalar yapan Prof. Dr. Ayegl Toker, yeni teknolojilerin tketiciler ve irketler tarafndan adaptasyonu konusunda alyor. Bilgi ve iletiim teknolojilerindeki gelimelere bal olarak, yeni konular aratrma alanlarna dahil eden Prof. Tokerin sosyal medya, konum-bazl pazarlama, mobil pazarlama, internet zerinden pazarlama, sanal topluluklar ve mteri ilikileri ynetimi konularnda yaynlanm birok saygn akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararas konferans bildirileri, kitap ve kitap blmleri bulunuyor. Ayrca, 2011 ylnda McGraw Hill tarafndan baslan Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy kitabnn yazarlarndan biri. zellikle son yllarda dijitalleme stratejileri, sosyal medya ve dijital pazarlama alannda yrtt akademik ve i hayatna ynelik almalar ile n plana kyor. Aratrma yapt ve ders verdii alanlar ile Boazii niversitesinde stlendii idari grevlerinin doal bir uzants olarak, gen ve kadn giriimcilii konularn bireysel sosyal sorumluluk alanlar olarak benimseyen Prof. Toker, giriimcilik kltrn gelitirmek zere projeler gelitiriyor ve farkndalk almalar yrtyor.

  Lisans ve yksek lisans derecelerini ODT Endstri Mhendislii Blmnden alan Prof. Dr. Murat Kksalan, doktora derecesini ABDde SUNY Buffalodan ald. ABDde SUNY Buffalo ve Purdue niversiteleri ile Finlandiyada Aalto niversitesinde deiik zamanlarda uzun sreli ziyareti retim yesi olarak grev yapt. TBTAK Tevik dlne, Parlar Vakf Bilim dlne, Uluslararas ok Amal Karar Verme Dernei Altn Madalya dlne, Institute for Operations Research and the Management Sciences tarafndan verilen Vaka Analizi Hazrlama Yarmalarnda drt birincilie ve ODT ve Purdue niversitesinde En yi Eitmen dllerine layk grld. Uluslararas ok Kriterli Karar Verme Derneinin Bakanln 2015-2019 yllar arasnda yapmak zere seildi. lgi alanlar arasnda ok kriterli karar problemleri ve optimizasyon var. Bu alanlarda ok sayda yayn ve uygulamal aratrma yapt ve yapyor. Daha detayl bilgiye http://www.metu.edu.tr/~koksalan/ adresinden eriilebilir. Ayn zamanda ODTden Dr. Glah Karakaya, endeksin metodolojisinin gelitirilmesi ve sonularn analiz edilmesi srelerinde aratrmac olarak grev ald.

  PaydalarVodafone Trkiye TBV

  Prof. Dr. Ayegl TokerDekanBoazii niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi

  Prof. Dr. Murat KksalanBakanODT Endstri Mhendislii

 • Accenture Hakknda

  Accenture strateji, ynetim danmanl, dijital, teknoloji ve operasyon alanlarnda geni hizmet ve zmler sunan uluslararas profesyonel danmanlk irketidir. 40tan fazla sektrde ve tm i kollarnda sahip olduu esiz tecrbesi, uzmanlklar ve dnyann en gelimi servis a sayesinde Accenture, mterilerini teknoloji ile buluturarak mterilerinin yksek performansa sahip olmalarna ve srdrlebilir bir deer oluturmalarna yardmc olmaktadr. 120den fazla lkede 358 bin alanyla mterilerine hizmet veren Accenture, inovasyon ile dnyann yaam ve i yap biimlerine yn vermektedir. Daha fazla bilgiye www.accenture.com adresinden ulalabilir.

  Accenture Turkiye

  stanbul OfisiRBS BinasTamburi Ali Efendi Sokak No: 13 Etiler34330 Istanbul, TrkiyeTel: +90 212 349 32 00Fax: +90 212 351 78 81http://www.accenture.com.tr

  Ankara OfisiEskiehir Devlet Yolu9.km No:266 B blok No:114Mustafa Kemal mah. 06800 ankaya Ankara, Trkiyehttp://www.accenture.com.tr

  zmir Ofisizmir Teknoloji Gelitirme BlgesiA1 Binas No:12YTE Kampusu Glbahe Mahallesi35430 Urla zmir, Trkiyehttp://www.accenture.com.tr

  Bizi Takip Edin

  facebook.com/accenture.turkey

  twitter.com/Accenture_Tr

  linkedin.com/company/accenture-turkey

  Copyright 2015 AccentureTm haklar sakldr.

  Accenture logosu veHigh Performance Delivered sloganAccenturea aittir.

  Aratrma Ekibi

  Cenk KaradumanAccenture Trkiye Kdemli [email protected]

  Matthias WahrendorffAccenture Almanya Aratrma [email protected]

  Ersin SungurAccenture Trkiye Ynetim [email protected]

  Katk Salayanlar

  Tolga UlutaAccenture Trkiye Genel [email protected] Dilniin BayelAccenture Trkiye Finansal Hizmetler Sektr lke Lideri ve Ynetici [email protected] Hakan IrgtAccenture Trkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektr lke Lideri ve Ynetici [email protected]

  zlem KestioluAccenture Trkiye retim, Tketim ve Perakende Sektrleri lke Lideri ve Ynetici [email protected] Cenk kizAccenture Digital Trkiye lke Lideri ve Ynetici [email protected]

  Erdal GnerAccenture Trkiye Finansal Hizmetler Sektr Ynetici [email protected]