abarth 500 fiat 500 abarth

Download Abarth 500 Fiat 500 Abarth

Post on 12-Dec-2015

258 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ABARTH MANUAL

TRANSCRIPT

 • I N S T R U K C J A O B S U G I

  5 0 0 A B A R T H

  Instrukcja obsugi stanowi wasno Poland S.A. ktry udostpnia instrukcj uytkownikom pojazdw samochodowyc

  Alfa Romeo i Lancia do korzystania w celupotrzeb wasnych zwizanych z uytkow

  wymienionych pojazdw.Inny sposb wykorzystania instrukcji, w s

  w celach zarobkowych, wymaga pisemFiat Auto Poland S.A.

 • Instrukcja obsugi stanowi wasno Fiat Auto Poland S.A. ktry udostpnia instrukcjnieodpatnie uytkownikom pojazdw samochodowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania

  w celu zaspokojenia potrzeb wasnych zwizanych z uytkowaniem wyej wymienionych pojazdw.Inny sposb wykorzystania instrukcji, w szczeglnoci w celach zarobkowych, wymaga pisemnej zgody

  Fiat Auto Poland S.A.

 • Szanowni Pastwo,

  Gratulujemy i dzikujemy za wybr samochodu Abarth.Przygotowalimy t instrukcj, aby umoliwi Ci poznanie kadego szczegu samochodu Abarth i uywa zgodnie z jegoprzeznaczeniem. Zapraszamy do przeczytania jej z uwag przed rozpoczciem po raz pierwszy jazdy tym samochodem. Zawarte sw niej informacje, zalecenia i ostrzeenia wane dla eksploatacji samochodu, ktre uatwi wykorzysta w peni moliwoci tech-niczne samochodu Abarth.Zalecamy uwanie przeczyta ostrzeenia i zalecenia poprzedzone symbolami:

  bezpieczestwo osb;

  integralno samochodu;

  ochrona rodowiska.

  W zaczonej Ksice gwarancyjnej podane s midzy innymi usugi jakie Abarth oferuje swoim Klientom:

  przegldy techniczne z terminami i warunkami ich wykonania. zakres usug dodatkowych zarezerwowanych dla Klientw Abarth.yczymy miej lektury i szczliwej podry!

  Samochd 500 Abarth zaprojektowany zosta szczeglnie estetycznie,w harmonii ze stylem i tradycj,zapewniajcrwnoczenie,dziki nowym wprowadzonym elementom, funkcjonalno,osigi i bezpieczestwo.Nakadki botnikw,

  spojler tylny i pochylenie przodu samochodu w stron spodu nadwozia poprawiaj penetracj powietrza,ustawieniesamochodu oraz przyczepno do drogi przy wysokich prdkociach.Po obu stronach tyu nadwozia zamontowane sdwie rury wydechowe poczone z jednym tumikiem umieszczonym poprzecznie.Funkcjonalne s kratki powietrzasymetryczne z przodu i z tyu,z ktrych pierwsze umoliwiaj dopyw powietrza dla chodzenia dwch specyficznych

  chodnic Intercooler,natomiast drugie wylot powietrza z tyu.Wprowadzenie systemu TTC (Torque Transfert Control),optymalizuje przekazywanie momentu silnika na koa powodujc e zachowanie samochodu,szczeglnie na zakrciejest bardziej bezpieczne i pokonywanie zakrtu jest atwiejsze.Lepszy jest komfort jazdy dziki wprowadzeniu drka

  skrtnego,ktry redukuje cinienie w amortyzatorach zmniejszajc sztywno zawiesze podczas jazdy.Kadyszczeg nadwozia 500 Abarth,od manometru analogowego cinienia turbodoadowania,kierownicy o trzech

  ramionach z uchwytem wyprofilowanym,zespou pedaw z aluminium,ergonomicznego uchwytu dwigni zmianybiegw do siedze z zagwkami zintegrowanymi z oparciami podkrela sportowy charakter samochodu.

  W Instrukcji obsugi opisane s rne wersje wyposae nowego 500 Abarth,dlatego naley wzi pod uwag tylkoinformacje,ktre odnosz si do wyposaenia, silnika i wersji przez Pastwa nabytej.

 • 2BEZP

  IECZE

  STW

  OUR

  UCHO

  MIEN

  IESIL

  NIKA

  I JA

  ZDA

  LAMP

  KISY

  GNAL

  IZACY

  JNE

  I KOM

  UNIK

  ATY

  W RA

  ZIE AW

  ARII

  OBS

  UGA

  I PIEL

  GNA

  CJA

  DANE

  TECH

  NICZ

  NESP

  ISAL

  FABE

  TYCZ

  NYPO

  ZNAW

  ANIE

  SAMO

  CHOD

  U

  DESKA ROZDZIELCZA ................................................... 3

  SYMBOLIKA ......................................................................... 4

  SYSTEM FIAT CODE .......................................................... 4

  KLUCZYKI ........................................................................... 5

  ZESTAW WSKANIKW I WSKANIKI .................... 9

  WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY I WYWIETLACZ WIELOFUNKCYJNYREKONFIGUROWANY .................................................... 12

  KOMPUTER POKADOWY ............................................ 21

  SIEDZENIA ........................................................................... 23

  ZAGWKI ......................................................................... 24

  KIEROWNICA ..................................................................... 25

  LUSTERKA WSTECZNE ................................................... 26

  KOMFORT KLIMATYCZNY ............................................ 27

  OGRZEWANIE I WENTYLACJA .................................... 28

  KLIMATYZACJA REGULOWANA RCZNIE .............. 29

  KLIMATYZACJA REGULOWANA AUTOMATYCZNIE ............................................................ 31

  WIATA ZEWNTRZNE ............................................... 34

  CZYSZCZENIE SZYB ........................................................ 35

  LAMPA SUFITOWA ............................................................ 36

  PRZYCISKI ........................................................................... 37

  WYPOSAENIE WEWNTRZNE .................................. 39

  DACH OTWIERANY ......................................................... 41

  DRZWI .................................................................................. 43

  PODNONIKI SZYB .......................................................... 45

  BAGANIK .......................................................................... 46

  POKRYWA KOMORY SILNIKA ...................................... 49

  BAGANIK DACHOWY/NA NARTY .......................... 51

  REFLEKTORY ....................................................................... 51

  SYSTEM ABS ......................................................................... 53

  SYSTEM ESP .......................................................................... 54

  SYSTEM EOBD .................................................................... 57

  ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DUALDRIVE ........................................ 58

  INSTALACJA RADIA .......................................................... 59

  TANKOWANIE SAMOCHODU ..................................... 61

  OCHRONA RODOWISKA ........................................... 62

  PPPOOZZNNAAWWAANNIIEE SSAAMMOOCCHHOODDUU

 • 3BEZP

  IECZE

  STW

  OUR

  UCHO

  MIEN

  IESIL

  NIKA

  I JA

  ZDA

  LAMP

  KISY

  GNAL

  IZACY

  JNE

  I KOM

  UNIK

  ATY

  W RA

  ZIE AW

  ARII

  OBS

  UGA

  I PIEL

  GNA

  CJA

  DANE

  TECH

  NICZ

  NESP

  ISAL

  FABE

  TYCZ

  NYPO

  ZNAW

  ANIE

  SAMO

  CHOD

  UDESKA ROZDZIELCZA

  Ilo i pozycja sterowa, wskanikw i sygnalizatorw moe by rna w zalenoci od wersji samochodu.

  1.Wyloty powietrza boczne 2. Dwignia lewa: sterowanie wiatami zewntrznymi 3. Manometr cinienia turbo 4. Zestawwskanikw i lampki sygnalizacyjne 5. Gniazdo przystosowane do przenonej nawigacji 6. Dwignia prawa: sterowaniewycieraczkami szyby przedniej, szyby tylnej, komputerem pokadowym 7.Wyloty powietrza rodkowe 8. Schowek na drobneprzedmioty/radioodtwarzacz 9. Air bag po stronie pasaera 10. Schowek na drobne przedmioty/kaseta na dokumenty 11.Sterowanie ogrzewaniem/wentylacj/klimatyzacj 12.Przyciski elektrycznych podnonikw szyb 13.Schowek 14.Dwigniazmiany biegw 15.Air bag chronicy kolana (KNEE BAG) 16.Air bag po stronie kierowcy.

  F0S0001Abrys. 1

 • 4BEZP

  IECZE

  STW

  OUR

  UCHO

  MIEN

  IESIL

  NIKA

  I JA

  ZDA

  LAMP

  KISY

  GNAL

  IZACY

  JNE

  I KOM

  UNIK

  ATY

  W RA

  ZIE AW

  ARII

  OBS

  UGA

  I PIEL

  GNA

  CJA

  DANE

  TECH

  NICZ

  NESP

  ISAL

  FABE

  TYCZ

  NYPO

  ZNAW

  ANIE

  SAMO

  CHOD

  U wiecenie si lampki sygnalizacyjnej Y podczas jazdy

  Jeeli lampka sygnalizacyjna Y zawie-ci si, oznacza to, e system przepro-wadza autodiagnostyk (na przykadz powodu spadku napicia).

  Jeeli trudnoci wystpuj nadal zwr-ci si do ASO Abarth.

  SYMBOLIKA

  Na niektrych elementach samochodulub obok nich umieszczono tabliczki z ko-lorowymi znakami,ktrych symbole zale-caj uytkownikowi zwrcenie wikszejuwagi i zachowania szczeglnej ostrono-ci, gdy znajduje si w ich pobliu.

  Pod poszyciem wewntrznym pokrywykomory silnika znajduje si zbiorcza ta-bliczka z opisem tych znakw.

  SYSTEM FIAT CODE

  Jest systemem elektronicznej blokady sil-nika,ktry umoliwia zwikszenie ochro-ny przed usiowaniem kradziey samocho-du.Aktywuje si automatycznie z chwilwyjcia kluczyka z wycznika zaponu.

  Przy kadym uruchomienia silnika, obra-cajc kluczyk w pooenie MAR, central-ka systemu Fiat CODE przesya do cen-tralki kontroli silnika kod rozpoznania, abyuaktywni zablokowane funkcje.

  Jeeli, podczas uruchamiania silnika, kodnie zostanie rozpoznany prawidowo,w zestawie wskanikw zawieci si lamp-ka sygnalizacyjna Y.

  W tym przypadku obrci kluczyk w po-zycj STOP i nastpnie w MAR; jeeli za-blokowanie nie ustpi, sprbowa urucho-mi silnik pozostaym kluczykiem z wypo-saenia. Jeeli i to nie przyniesie rezulta-tu uruchomienia silnika, zwrci sido ASO Abarth.

  OSTRZEENIE Kady kluczyk posiadaswj wasny kod, ktry powinien by za-pamitany w centralce systemu. Aby za-pamita nowe kluczyki, maksymalnie 8,zwr si do ASO Abarth.

  Mocne uderzenia mog usz-kodzi elementy elektronicz-ne znajdujce si w kluczyku.

 • 5BEZP

  IECZE

  STW

  OUR

  UCHO

  MIEN

  IESIL

  NIKA

  I JA

  ZDA

  LAMP

  KISY

  GNAL

  IZACY