aarsleff sp. z o.o

of 15/15
Aarsleff Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Per Aarsleff z siedzibą w Danii. W Polsce firma działa od 1996 roku. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie technologii pali prefabrykowanych na rynku polskim. Posiadamy wysokiej jakości park maszynowy , co pozwala na realizację zaawansowanych projektów infrastrukturalnych w różnych sektorach: przemysłowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Współpracujemy z liderami rynku budowlanego http:// www.aarsleff.com.pl

Post on 17-Jul-2015

135 views

Category:

Technology

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prezentacja programu PowerPoint

Aarsleff Sp. z o.o. jest czci midzynarodowego koncernu Per Aarsleff z siedzib w Danii.

W Polsce firma dziaa od 1996 roku.

Jestemy niekwestionowanym liderem w zakresie technologii pali prefabrykowanych na rynku polskim. Posiadamy wysokiej jakoci park maszynowy, co pozwala na realizacj zaawansowanych projektw infrastrukturalnych w rnych sektorach: przemysowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Wsppracujemy z liderami rynku budowlanego

http://www.aarsleff.com.pl1Aarsleff Sp. z o.o. prowadzi dziaalno w zakresie:

projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robt fundamentowych,projektowaniu i wykonawstwie robt hydrotechnicznych rdldowych i morskich.

http://www.aarsleff.com.plFundamenty gbokie w technologii wbijanych pali prefabrykowanych

Pale prefabrykowane s stosowane do wykonywania fundamentw pod wszelkiego typu konstrukcje inynierskie, praktycznie w kadych warunkach gruntowych.

Podstawowymi atutami tej technologii s: krtki czas instalacji pali, bardzo wysoka, udokumentowana jako prefabrykatw, moliwo prowadzenia prac w bardzo niskich temperaturach, pena kontrola nonoci kadego pala,moliwo wbijania pali pod znacznym ktem.

http://www.aarsleff.com.plZabezpieczenia gbokich wykopw tymczasowe

cianki z grodzic stalowych s powszechnie wykorzystywane jako efektywne ekonomicznie i technicznie tymczasowe konstrukcje oporowe i szczelne obudowy gbokich wykopw (cianki szczelne) zabezpieczajce uskoki terenu o gbokoci do kilkunastu metrw.

Obudowy berliskie s jednym ze sposobw zabezpieczenia tymczasowego gbokich wykopw technologicznych (np. pod kondygnacje podziemne budynkw, instalacje podziemne itp.). Obudowa skada si z pala (najczciej wykonanego z ksztatownika stalowego, np. dwuteownika, ktry jest wbijany, wibrowany lub osadzany we wczeniej wywierconym i wypenionym betonem otworze) oraz opinki (najczciej drewnianej) montowanej midzy palami w trakcie gbienia wykopu.

http://www.aarsleff.com.plZabezpieczenia gbokich wykopw stae

Znane zalety grodzic stalowych i technologii ich pogrania wykorzystywane s szeroko w trwaych konstrukcjach oporowych lub/i palisadach stalowych w budownictwie ldowym i hydrotechnicznym. Wszdzie tam, gdzie wymagana jest elastyczno rozwizania konstrukcyjnego i technologicznego fundamentu lub/i konstrukcji oporowej grodzice stalowe s zazwyczaj najbardziej efektywnym rozwizaniem

http://www.aarsleff.com.plKotwy gruntowe

Kotwy gruntowe su do przenoszenia znacznych si rozcigajcych na none warstwy podoa. Kotwa gruntowa skada si z buawy, cigna z dugoci woln i zakotwienia. Ze wzgldu na wymagany okres uytkowania (trwao) kotwy dzielimy na tymczasowe (o wymaganej trwaoci do 2 lat) lub stae (o wymaganej trwaoci > 2 lat).Kotwy wykorzystywane s przede wszystkim do:podparcia rnego typu cian oporowych trwaych i tymczasowych (m.in. cian stalowych i berliskich stanowicych obudowy gbokich wykopw)przenoszenia na grunt duych si rozcigajcych pochodzcych od konstrukcji grnej (np. odcigi masztw) lub si wyporu (np. pyty denne),stabilizacji skarp, zboczy i nasypw (w tym do zabezpieczania osuwisk).

http://www.aarsleff.com.plMikropaleWykorzystujc technologi mikropali wykonujemy rwnie palisady aurowe, styczne lub cige.Mikropale w zalenoci od wymaga projektu, warunkw gruntowych oraz technologii wykonujemy bez iniekcji, z iniekcj pierwotn lub/i iniekcj wtrn, wielokrotn, ogln lub selektywn.

Do zbrojenia mikropali uywamy erdzi systemw samowierccych, rur, ksztatownikw stalowych, prtw lub prtw o wysokiej wytrzymaoci. W przypadku mikropali trwaych wykonywanych w agresywnym rodowisku gruntowym stosujemy wymagane naddatki materiaowe lub rozwizania zbrojenia z podwjnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP).

http://www.aarsleff.com.plWzmacnianie gruntu DSM i kolumny betonowe

Wgbne mieszanie gruntu (DSM)By wzmocni wierzchni warstw sabego podoa pod fundamenty bezporednie obiektw budowlanych wykonujemy kolumny cementowo-gruntowe w technologii wgbnego mieszania gruntu na mokro (DSM Deep Soil Mixing)Obracajce si mieszado wprowadzane jest w grunt, a do osignicia i niewielkiego zagbienia w warstwie nonej. W trakcie pogrania mieszada w grunt wtaczany jest zaczyn cementowy. W wyniku wielokrotnie powtarzanego cyklu mieszania uzyskiwana jest kolumna cemento-gruntu o wymaganych w projekcie waciwociach.

Kolumny betonoweZastosowanie w celu wzmocnienia podoa (m.in. pod fundamenty bezporednie, nasypy drogowe lub kolejowe itp.) majce na celu poprawienie nonoci, statecznoci lub/i ograniczenie osiadania wykonujemy z wykorzystaniem kolumn betonowych przemieszczeniowych i bezprzemieszczeniowych.

http://www.aarsleff.com.plWzmacnianie gruntu - jet grouting i kolumny prefabrykowane

Kolumny iniekcyjne (jet grouting)

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie ldowym i wodnym, moe by stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.Za pomoc iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy rnego rodzaju elementy geotechniczne suce do wzmacniania lub/i uszczelnienia podoa gruntowego.

http://www.aarsleff.com.plKolumny prefabrykowane

Kolumny prefabrykowane (ktrych rozwizanie konstrukcyjne jest podobne do pali prefabrykowanych) wykonywane s z betonw niskich klas i minimaln iloci zbrojenia umoliwiajc produkcj, transport i pogranie prefabrykatw.

Zastosowanie kolumn prefabrykowanych umoliwia osigniecie wydajnoci porwnywalnych z innymi technologiami wzmocnie podoa przy jednoczesnym skrceniu czasu realizacji wzmocnienia (pograne s gotowe do przenoszenia obcie elementy).Ponadto eliminowane s ryzyka zwizane z formowaniem kolumn in-situ w gruntach sabononych, takie jak niekontrolowane rozpywanie si mieszanki betonowej, utrata cigoci kolumny lub uszkodzenia wieych kolumn w trakcie wykonania wzmocnienia.

http://www.aarsleff.com.plBadania

Badania statyczne i dynamiczne przy duych odksztaceniach s dwoma podstawowymi metodami pomiaru nonoci pali w terenie.Kad z metod mona prowadzi badania na palach:elbetowych, spronych, drewnianych, stalowych,palach czonych z rnych materiaw.

http://www.aarsleff.com.plBadania cigoci pali

Podstawowym celem prowadzenia bada cigoci jest ocena jakoci pali pogronych w gruncie.

Rozrnia si dwa rodzaje bada cigoci: niskoenergetyczne,wysokoenergetyczne.

http://www.aarsleff.com.plNasze realizacje:http://www.aarsleff.com.pl/realizacje/

http://www.aarsleff.com.plNasz sprzt:http://www.aarsleff.com.pl/nasz-sprzet/nasz-sprzet/palownice--kafary/

http://www.aarsleff.com.plZapraszamy do kontaktu:http://www.aarsleff.com.pl/kontakt/

BIURO GWNEAleja Wycigowa 6, 02-681 Warszawa22 648 88 34/35, fax 22 648 88 [email protected]