a-ja sp. z o.o

of 38 /38
a-Ja Sp. z o.o. nformatyzacja dla 100% społeczeństwa ako inicjatywa samorządu lokalnego CipherMe to bezpieczny i elastyczny sposób przechowywania, zarządzania, dostępu i wzajemnego udostępniania danych w coraz bardziej zagrożonym lecz i niezbędnym nowoczesnym sieciowym otoczeniu informatycznym. To nowa twarz Internetu, z integralnym bezpieczeństwem i prywatnością, pocztą elektroniczną bez „junk mail”, efektywną administracją, i prawdziwą eliminacją wykluczenia informatycznego dla wszystkich

Author: kort

Post on 11-Jan-2016

30 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a-Ja Sp. z o.o. Informatyzacja dla 100% społeczeństwa jako inicjatywa samorządu lokalnego. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Informatyzacja dla 100% spoeczestwajako inicjatywa samorzdu lokalnegoCipherMe to bezpieczny i elastyczny sposb przechowywania, zarzdzania, dostpu i wzajemnego udostpniania danych w coraz bardziej zagroonym lecz i niezbdnym nowoczesnym sieciowym otoczeniu informatycznym.To nowa twarz Internetu, z integralnym bezpieczestwem i prywatnoci, poczt elektroniczn bez junk mail, efektywn administracj, i prawdziw eliminacj wykluczenia informatycznego dla wszystkich

 • Technologia CipherMe pozwala kadej jednostce: osobie lub instytucjiprzechowywa wasne dane, zarzdza nimi i mie do nich dostpw sposb bezpieczny, prywatny i anonimowy,w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na wiecie,udostpnia wybrane obiekty stronom trzecimCipherMeSystem CipherMe skada si z:indywidualnych schowkw danych jednostek w przestrzeni Internet/Intranet,narzdzi dostpu do danych.Bezpieczestwo i wygoda dostpuZaszyfrowane dokumenty s przechowywane na wybranym bezpiecznym serwerze.Pacjent zachowuje pen anonimowo.Dane s dostpne pacjentowi i upowanionym przedstawicielom suby zdrowia w dowolnym czasie i miejscu.Automatyczny, nieusuwalny dostp dla autorw wpisw medycznych tworzy spjne, bezpieczne archiwa dziaa zawodowych lekarzy, szpitali oraz innych instytucji.Nikt nie musi przechowywa danych o osobach trzecich, a jeli ju musito moe to robi nadzwyczaj bezpiecznie.

 • 1. licencje osobisteusuga bezpiecznego przechowywania i udostpniania informacji w osobistych schowkachaplikacjeinfrastrukturausuga specjalistycznapacjent 2zz

 • 2. usuga bezpiecznego przechowywania i udostpniania informacjiSerwerownie nowej generacjicentra przechowywania danych data centresdata safety (bezpieczestwo pasywne)data security (bezpieczestwo aktywne) technologia CipherMe+tradycyjnieserwerownia jest w efekcie wascicielem danych bo ma niczym nieograniczony dostp do ich zawartoci.nowa generacjaserwerownia jest odpowiedzialna wycznie za data safety a nie ma dostpu do przechowywanych informacji

 • eAdministracja, eGovernmenteTosamo, eBezpieczestwoeBankowo, eBiznes,eSporteEdukacja, ePracaeZdrowieeWczno, eSpoeczestwo{ usugi i produkty, partnerstwa i podzia kosztwbezpieczne dane osobiste karta: otwarto-funkcyjna platforma unikalna jako bezpieczestwa oraz esencja prywatnoci danych wygodnie i pod kontrol dostp do informacji gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzeba unikalna elastyczno, pynna skalowalno przy minimum ryzykaeObywatel, ePodatnikeKierowca, ePasaereKlienteStudent, ePracownikePacjenteZawodnik, eKibic

 • UK Connecting for Health initiative calls for everyone in the U.K. to have EHRs by 2008. However, there have been ongoing problems with its implementation that spurred 23 leading U.K. Computer scientists to write an open letter to the Parliaments Health Select Committee in April, recommending an independent assessment of the basic technical viability. In their letter, they ask whether there is a technical architecture, a project plan, a detailed design, assessments of data volumes and traffic loads, adequate resiliency in the design, as well as conformance with data and privacy laws, and so on.Two weeks ago Accenture, the main supplier to two of the five NHS "clusters" in England, announced a predicted write-off of 260m on the contract. The share price of its main subcontractor iSoft, which supplies three of the clusters, has more than halved.Another major supplier, BT, has been fined more than once for poor performance. A fourth, CSC, has announced significant job losses and put itself up for sale.USASome concerns are already arising whether the objective of providing most U.S. citizens EHRs by 2014 is realistic. kraje uprzemysowione wydaj stastystycznie 10% swojego PKB na opiek zdrowotn USA wydaje 15% PKB (2005) z przewidywanym wzrostem do 25% za 25 lat celem oszczdnoci: Electronic Health Records enable a patients EHR to be accessed from anywhere in the country US: Distributed Diagnosis and Home Healthcare0.3 BN EUR0.9 BN EURAustralia3.8 BN EUR18.0 BN EURUK100 BN EUR? EURUSANie ma obecnie na wiecie zadowalajcego wdroenia informatycznego dla narodowej suby zdrowia.wycenapierwotnawycenana dzi

 • lekarzowi91%nauczycielowi87%profesorowi74%sdziemu72%ksidzu71%spikerowi TV66%naukowcowi65%policjantowi64%komu na ulicy53%ankieterowi46%urzdnikowi46%zwizkowi zaw.33%biznesmanowi28%ministrowi20%politykowi18%dziennikarzowi18%Mori Poll: rok 2003, 2000+ brytyjscy doroli w wieku 16+Czy ufasz?sobie??%Dane powinni przechowywa ci ktrym ufamydecyzje o naszychdanych

 • e-obywatel w urzdzieprosta decyzja, mae ryzyko duy zyskbezpieczne dane osobiste w administracjiosobisty schowek danych i podpis elektroniczny: prywatno i bezpieczestwonowe moliwoci organizacyjne, nowe oblicze administracji, unikalna jako usugotwarto-funkcyjna karta obywatelska klucz do bezpieczestwa, ofert i partnerstwpartnerzy jako ostatnia mila administracji publicznejadministracjaograniczenie ruchu i kolejekeliminacja zawiadomie, korespondencji i zwizanych kosztwuszczelnienie systemw obiegu informacjiniwelacja kosztw na kompatybilno wymiany informacji midzy systemamiochrona przed monopolizacj informatyzacji obywateli przez jednego dostawcoszczdnoci zwizane w nakadach na ochron i prywatno informacjikluczowe oszczdnoci podczas reorganizacji systemw oraz samej administracjikumulacja efektw i oszczdnoci dziaa partnerskichobywateleogromna wygoda: one-stop shop, ograniczenie ruchu i kolejekmoliwo ledzenie toku spraw zaatwianych przez urzduszczelnienie systemw obiegu informacjimobilno obywatela midzy administracjamiesencja prywatnosci danych osobistychpierwszy krok ku prawdziwemu e-obywatelstwuinne samorzdy i administracjeszkoy i uczelnie, pracodawcybanki, usugodawcy, ubezpieczycieleosobisty dane medyczne

 • Tytueadministracja dla obywateli

  administracja dla eobywateli

 • dostpne bezporednio przez WWWoparte na technologii AJAX Asynchronous Java and XMLzawsze aktualne, najnowsze, bez potrzeby re-instalacji, intuicyjna graficzna nawigacjaSilna, dynamicznie uaktualniana kryptografia technologii CipherMe: obecnie 256-bit Rijndael (AES) i 1024/2048-bit RSAdostp do danych bezporednio i w czasie rzeczywistym, skdkolwiek, kiedykolwiekdynamiczna i pynna rozbudowa aplikacjiwdroenie pilotowe: cyfrowo podpisane notatki z wizyt, diagnostyka numeryczna (analizy, pomiary,...), diagnostyka jedno-obrazowa (RTG, pantomografia, fotografia, ...), recepty (elektroniczne, wydruk, dostp w objtych aptekach, ...), raport dla NFZdalsza rozbudowa: krytyczne dane medyczne, procedury kompleksowe (hospitalizacja, medycyna pracy,...), diagnostyka wielo-obrazowa (USG, tomografia, ...), zoona diagnostyka numeryczna (EKG, ...) , stomatologia, ...nowa klasa aplikacji

 • elementyterminale uytkownikw: PC, laptopwydruk: recepty, skierowania, wyniki, ...sie lokalnadostp WWWdostp bezprzewodowy, telefonicznykarty i czytnikiprojektaudytspecyfikacja docelowawdroenie, test, uruchomienieoprogramowanieadaptacja/konwersja obecnych danych ZOZ do nowego systemu, nowych standardwgwarancja oprogramowania aplikacyjnego: aktualno, dostpnoinfrastruktura

 • bezpieczne schowki danych w monitoringu obiektwuczestnicy: budynki, administratorzy, wykonawcy, inspektorzy, instytucjeKady obiekt ma swj kryptograficzny schowekdokumenty wymagane przez prawo budowlane, regulaminy GIBpodpisy cyfrowe osb odpowiedzialnych: inspektorw, wykonawcwlicencje dostpu wedug wymaga nadzorczychmoliwo automatyzacji weryfikowania aktualoci dokumentw: okresowo, wedug wyznaczoych terminw

 • osobisty schowek danych obiektu budowlanegoG.I.B.

 • zestaw dokumentw zaleny od typu i przeznaczenia obiektuprocedury biecego nadzoru budowlanegoelektroniczna ksika obiektu: podstawowe, oglne, sytuacyjne, kontrole,...hierarchia dokumentw i hierarchiczne zabezpieczenie podpisem cyfrowymelastyczno kontroli bezpiecznych praw dostpu elastyczno wprowadzania, zmian wymaga (EU: wspczynniki energ.) wgld i nadzrGwny Inspektorat Budowlanywasciciel, administrator, agencja nieruchomoci suby kryzysowe w razie awarii, poaru, katastrofy,wprowadzanie, przechowywanie, weryfikacjaoprogramowaniepodczenie do istniejcych systemwbezpieczne narzdzia w WWW skdkolwiek, kiedykolwiek, czymkolwiekproste wykonanie i adaptacja wasnymi siami instytucjifunkcje dodatkoweidentyfikacja inspektorw i uprawnionych pracownikwbezpieczna poczta korporacyjna z obiegiem dokumentw i podpiswtelefonia komrkowa: dostp, raporty multimedialne, kontakty, ...

 • infrastrukturaserwer danych: indywidualne schowki obiektw na serwerze urzdu lub wynajte u wybranego usugodawcyinspektorzy i pracownicy: osobiste schowki i karty kryptograficzneterminale: thin client, PDA, telefon dostp Internetkoszty biece cile w proporcji wykorzystaniadostp Internet dla pracownikw: biuro, dom, kawiarnia Internet, administracja budynku1 z/miesic na schowek pracownika 1 z/miesic na schowek obiekturealizacjainwestycjaindywidualny token uytkownika, obiektu (karta @10z, pendrive, ...)wykonanie lub adaptacja oprogramowanie wasnymi siami instytucji (GIB)wsparcie technologiczne wdroenia (e-Ja)pynne wdroenie niemal od zaraz pynna skalowalno populacji obiektw i uytkownikwpynna skalowalno repertuaru dokumentw i procedurminimalne ryzyko, prosta decyzja, otwarte drzwi w przyszo

 • Urzd Stanu Cywilnego Aosobisty schowek danych Igor Hansenadresosobisty schowek USCskrytkaIgor HansenskrytkaJan Kowalskiobecna baza danychfiltrUrzd Stanu Cywilnego Bosobisty schowek USCskrytkaIgor Hansenobecna baza danychfiltrUrzd Ewidencji Ludnociosobisty schowek UELskrytkaIgor HansenskrytkaJan Kowalskiobecna baza danychfiltrUczelnia XIgor Hansensystem wewntrznyfiltr

 • dwa rodzaje kartteraz: wiele oddzielnych sztywnych kartchwalenie si iloci posiadanych kart to ju przeszoKarta(EMV?): uniwersalny klucz do wiata danych i zastosowajedna karta wystarczy mi do (niemal) wszystkiegowiele kart w jednej Osobiste Dane Zdrowotne ubezpieczenia zdrowotnego, EHIC wielo-funkcyjna karta bankowa zawodowa (lekarz, prawnik, doradca) studenta (legitymacja, index, ...) czonka klubu i kibica, wstpu pracownika: prawa, tele-praca, HRM zestaw dokumentw podry zestaw dokumentw pojazdu dowd osobisty, prawo jazdy karta ucznia, nauczyciela, rodzica

 • uniwersalna karta obywatelskapara kluczy dostpowychklucz prywatny opcjonalnie wyczytywalnyklucz publiczny wyczytywalnypara kluczy podpisujcychklucz prywatny niewyczytywalnyklucz publiczny wyczytywalnysystem zbiorw ISO-7816identyfikator CipherMe uytkownika: 16 bytesidentyfikator podstawowego serwera: 8 byteszbir kontrolny cachelokalizacje zarezerwowanelegitymacja studenckadokumenty International Civil Aviation Organisationrozliczenia(?): komunikacja, biblioteka, ...przestrze cacheidentyfikacjecertyfikaty kluczykrytyczne dane medyczneuprawnieniaadministracja: PESEL, USCindywidualna ochrona PIN

 • bezpieczestwo imprez masowych silna i elastyczna weryfikacja identyfikacyjnycych cech biometrycznychmoliwo cigego wprowadzania nowych technik i unowoczeniania obecnychmoliwo weryfikacji historii cechy biometrycznej duo trudniejsza do podrobienia ni jednorazowa prbka w czasiececha zabezpieczona jednym lub wieloma rwnolegymi podpisami elektronicznymielastyczna struktura uprawnie oraz ich kontrolikady typ uczestnika ma dostp do indywidualnie przyznanych mu zestaww uprawnie: miejsce, czas, dziaalnowidz: bilety, usugi, hotel, transport, parking, krytyczne dane medyczne, umiejtno udzielenia pierwszej pomocy, ograniczenia sprawnoci fizycznej, zawodnik: konkurencje, strefa treningowa, biuro prasowe, hotel, kantyna, przychodnia, sdzia, trener, funkcjonariusz imprezy, lekarz: wydarzenie, biura, miejsca treningowe, prasa: wydarzenia, biura prasowe, kantyna, hotel prasowy, suby bezpieczestwa: wybirczy dostp, weryfkacja, kade upowanienie to elektroniczny certyfikat podpisany cyfrowo przez wystawcpotencjalnie rne kombinacje zestaww dla kadej osoby, n.p. sdzia + widz, bezporenia kontrola przez wystawc: wydanie, weryfikacja, zmiany, wycofanierzadko kiedy dwch uczestnikw bdzie miao dokadnie taki sam zestaw oprawnie, nawet dla impres masowych: otwarta funkcjonalno, indywidualna i dynamiczna rekonfigurowalnomidzynarodowy, wiatowy zakres dziaaniabezpieczne wiatowe dziaanie przez Internet (WWW)oddelegowanie wystawiania kart i uprawnie (bilety, akredytacja) wadzom lokalnym

 • drobnoziarnista skalowalno i minimum ryzyka wdroeniowego (finansowego, opinii publicznej)skalowalno rozmiaru wdroenia w jednostkach pojedynczych uczestnikwskalowalno rnorodnoci aplikacji wprowadzanych stopniowominimalny poczatkowy nakad inwestycyjny, skalowalno i podzielno kosztwstopniowe wprowadzanie a tempie dostpnoci rodkwbezpieczestwo imprez masowych pena prywatno bez kompromisw wobec bezpieczestwa i elastycznociwszelkie personalne, cyfrowo podpisane informacje w rkach prawowitych wascicieliw wikszoci poza zakresem Ustawy o Ochronie Danych Osobowychzadouczynienie niektrym silnym narodowym poczuciom prywatnoci: n.p. UKotwarta przestrze aplikacjidane medyczne: badania sportowca, krytyczne dane medyczne widzaselektywny dostp i monitorowanie dostpu do szczeglnie czuych danych, n.p. wynikw bada antydopingowychelastyczno punktw dostpukomputer osobisty, laptop, a najlepiej bezpieczny thin clientterminale dostpu publicznegourzdzenia bezprzewodowe i telefony komrkowe, szczeglnie szerokopasmowe

 • dostp do danych: nauczyciele, uczniowie, rodziceosobiste schowki danychterminalnauczycielskikomputerw pracyrodzica 2biologiamatematykarozkadmatematykabiologiakomputerw domuucznia 1ucze 1ucze 2terminalbibliotecznylekcjabiologiilekcjamatematykielektronicznie podpisane, silnie zaszyfrowane obiekty s przechowywane na serwerze. Tylko uprawnione, kryptograficzne karty uczestnikw maj dostp do wybranych obiektw Nauczyciel biologii ma dostp do prac i wynikw uczniw z tego przedmiotu podobnie nauczyciel matematyki Ucze moe pracowa lub odczytywa wyniki w swoim schowku z dowolnego miejsca: n.p. z terminala w bibliotece z komputera w domu Rodzice maj biecy, bezpieczny wgld w postp i wyniki nauczania swoich dzieci, skdkolwiek, kiedykolwiek kliknij Enter

 • osobisty schowek danychucze 3krytyczne dane medycznewynik akademickiwynik akademickinotatka medycznanotatka medycznareceptareceptawykupwynik badaniawynik badaniaszczepienieszczepienieosobisty schowek danych: uczelniarejestracja na studiarejestracja na semestrrejestracja na semestrbiologiamatematykarozkadOsobisty schowek - podstawa funkcjonowania w innych wymiarach ycia i systemw informatycznych: ksieczka zdrowia i karta szczepie elektroniczny indeks jako naturalna kontynuacja dzienniczka zawsze aktualna legitymacja studenckadyplomAdres 1 Adres 2

 • wyrana potrzeba zmniejszenia kosztw zwizanych z fakturami masowymi

 • cel: informatyzacja dla niezinformatyzowanych integracja patnoci dla 100% bazy klienckiejtradycyjna faktura elektronicznafaktura CipherMe1,000,000800,000200,000200,000 PLN40,000 PLN1,600,000 PLN1,640,000 PLN200,000 PLN*0.2 PLN*0.2 PLN*2.0 PLN

  ilo uytkownikw:1,000,000koszt tradycyjnej faktury:2 PLNkoszt miesiczny2,000,000 PLNkoszt faktury elektronicznej0.2 PLNuczestnicy z dostpem Internet20%

 • cel: M x N kombinatorycznaM + N

 • integracja patnoci faktur elektronicznych dla 100% bazy klienckiejosobisty schowek danychosobisty schowek danychosobisty schowek danychosobisty schowek danychosobisty schowek danychosobisty schowek danych

 • bankowo elektroniczna: terminal samoobsugowy

 • przychd to udzia w uzyskanych oszczdnociachz 2.50Dla milionw faktur korzyci dla wszystkich uczestnikw s oczywiste

 • 3. dynamicznie rozwijane i wprowadzane aplikacje

 • gospodarstwo rolnepersonal data spaceUorganicfarmingcertificatestructureof landinsurancecertificategrain elevatorcrop purchasepointregional officesummary viewdetailed viewlocal advisordetailed viewassist in data entryministrysummary viewdetailed view

  European officesummary viewdetailed viewqualitycertificatesupplieragreementequipmentinvestmentpurchaseof materialsfood processinglicensefarminspectoratesub-contractorinspectioninspectionequipmentinvestment

  Administrator - Gdy wacicielem bazy danych jest gospodarstwo rolne, obiekty w bazie reprezentuj stan tego gospodarstwa, jego uprawnienia oraz biece procesy produkcyjne, handlowe oraz inwestycyjne.Struktura gruntw deklaruje ilo ziem poszczeglnych klas. wiadectwo uprawy organicznej potwierdza szczeglny tryb uprawy i produkcji i, by moe, uprawnia gospodarstwo do specyficznych dotacji lub ulg. Obiekty uprawowe rejestruj histori i stan obecny upraw na poszczeglnych fragmentach gospodarstwa. Uprawnienie przetwrcze by moe nadaje farmie mlecznej prawo wytwarzania specyficznego typu sera, kolejne wiadectwa inspekcyjne potwierdzaj e proces ten odbywa si w odpowiednich warunkach sanitarnych, a certyfikat jakoci potwierdza klasyfikacj produktu. wiadectwa inwestycyjne zakupu sprztu mog by podstaw refundacji w promowanych programach gospodarczych. wiadectwa wasnoci lub utrzymywania zwierzt dokumetuj inwentarz oraz mog da wskaniki na ich wasne bazy danych. Poprzez udostpnianie wybranych obiektw rnym instutucjom, system pozwala na bezporedni, wielowymiarow, wielozakresow a unikalnie rwnie niemal natychmiasow obserwacj procesw w rolnictwie. Jest to moliwe na kadym poziomie, od lokalnego doradcy rolnego, przez urzdy gminne, wojewdzkie, ministerstwa a do urzdw europejskich, to wszystko bez potrzeby obecnej czasochonnej hierarchii. Usprawni to otrzymywanie wynikw statystycznych oraz znaczne przyspieszy procesy dotacyjne lub refundacyjne. Bdzie moliwa bieca obserwacja postpu prac rolnych n.p. w kontekcie specyficznych warunkw klimatycznych lub hydrologicznych.

 • zwierzosobista baza danychUrodowdrozliczenierozliczenierozliczeniezawiadczenieweterynaryjnewynik badania krwi

  Administrator - Wacicielem danych moe te by zwierz gospodarcze, rasowe bydo hodowlane, rasowy pies lub ko sportowy. Ponownie, punktem wyjcia s obiekty identyfikacyjne. Dla konia to formularz Midzynarodowej Federacji Jedzieckiej, obrysowany i podpisany przez weterynarza, ale moe on by zastpiony, przez dokumentacj fotograficzn. W przypadku zwierzt w chodowli wanym dodatkowym obiektem moe by wzorzec genetyczny. O ile na razie trudny do natychmiastowego zweryfikowania podczas przewozu przez granic, jest on wany przy uwierzytelnianiu linii hodowlanych: n.p. potomstwa ogiera. Rodowd powiadcza pochodzenie zwierzcia. Potomstwo powiadcza dzieci danego zwierzcia i podaje wskaniki do ich wasnych baz danych. Przy odpowiednim licencjonowaniu wewntrz zwizku hodowlanego, i przy dostepie do wynikw, produkcyjnych lub sportowych, moe powsta w ten sposb nowoczesna, rozproszona ksiga stadna ktra umoliwi szerok nawigacj w poszukiwaniu odpowiednich strategii doboru chodowlanego.Inne obiekty to wiadectwa wasnoci kolejnych posiadaczy oraz wiadectwa kolejnych jednostek odpowiedzialnych za utrzymywanie zwierzcia. Ta druga, jak n.p. stajnia, jest wana dla organw inspektoratu rodowiska i weterynaryjnego.

 • serverSTOMIgor HansenT. Pastuszak

 • Where is CipherMe?physical disksbackupindividualencryptionstorage securityagainst inside accessstorage safetyagainst damage, losssigned packetsaccess securityagainst outside accessenablingaccess toolsbrowser shellbrowser plug-inLibrary (DLL)phone browsercustom softwareapplicationXHTML toolsXHTML toolsWMLWMLredundancy foravailabilitylicence verificationthird partyphysical site safetyfire, theft, ...

 • terminalserwerterminalserwerterminaltradycyjne przechowywanie danychchroniony jest kana przesyaniadane na serwerze na asce administratorabrak mechanizmw udostpnianiacipherme

 • oglna architektura tokenu CipherMepodpis cyfrowyklucz publicznyserver IDuser IDdostp i szyfrowanieklucz prywatny podpis cyfrowyklucz prywatnypami tokenuprocesorkryptografiiasymetrycznejPINdostp i szyfrowanieklucz publicznyoff-line cacheInternetIntranetISO7816ISO7816+EMVPKCS#11CipherMeaplikacje bankowe:bankomat,Visa, MasterCard, ...

 • CLAN Systems Ltd drukarki, czytniki, MFPshardwarearchitekturaelektronikaVLSIPCBfirmwaresystem operacyjnykompilery (C, IMP)emulacjeLayOut DDLtechnologia czcionekdrivery

 • CLAN Systems Ltd oprogramowanie systemowe, CAD, ...

  *Jestem ...., skad tu jestem, co tu robieCLAN, HNet, CipherMe, zastosowaniaDzisiejsza prezentacja to jeden z wielu wymiarw moliwych ....

  Opisac set-up - Intranet

  Chc opowiedzie Pastwu o nowym podejciu do budowy systemw informatycznych, ktre moe zasadniczo zmieni jako kontaktw midzy usugodawcami a klientami, midzy administracjami a obywatelami.Samo podejcie wydaje si nowe wycznie z punktu widzenia informatyki, gdy naprawd odzwierciedla ono duo bliej ju istniejce struktury i relacje ni obecnie wdraane projekty informatyczne. Te id duo bardziej pod wos naszych obecnych przyzwyczaje i spodziewa i moe wanie dlatego czsto nie osiagaj zamierzonego celu. Pacjent wybierajc si do lekarza nie spodziewa si e ten bdzie mia jego dane medyczne a raczej przynosi przewietlenia i wyniki bada ze sob. Podobnie, obywatel idc do urzdu dowiadcza, nistety bolenie, konieczno posiadania ze sob wszelkiej niezbdnej dokumentacji. Obecne wdroenia informatyczne prbuj zabra nam nasze dane twierdzc w efekcie e potrafi o nie lepiej zadba ni my sami. Tymczasem chyba wolelibymy wycznie elektroniczne usprawnienie obecnego przynoszenia naszych danych gdzie i kiedy trzeba. Tak wic najbardziej przydatne zmiany s duo mniejsze ni te nam oferowane, a z tym pewnie prostsze i tasze. Moja dzisiejsza prezentacja to jedna dwu-czciowa hipoteza: ***Forum (def), not much ofMany e-..., many big projects in separate sessionsAll about better serving me, the citizen, I couild not find e-citizen, e-me********Karta, a raczej udostpniane przez ni dokumenty mog te by uyte w publicznym terminalu samoobsugowym, udostepniajcym bankowo elektroniczn nawet osobom spoza bariery wykluczenia informatycznego.Dodatkowe obiekty powinnoci patniczych mog by wprowadzone przez samego klienta, lecz idealnie powinny one by dynamicznie udostpniane jako cyfrowo podpisane obiekty przez jednostki ktrym jestemy winni: operator telefoniczny, dostawca energii elektrycznej lub gazu, spdzielnia mieszkaniowa, biuro podatkowe, etc.Na zapacenie rachunku powinny wystarczy trzy dotknicia ekranu: powinno, rdo opaty, polecenie transakcji.Ikony po prawej pokazuj e niektre konta wymagaj potwierdzenia transakcji odciskiem palca a jedno dodatkowo obrazem renicy.

  ****