a hunyadi mátyás általános iskolahunyadi-eger. 5 1. 2....

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • A Hunyadi Mátyás Általános Iskola

  Intézményi Minőségirányítási programja

  Készítette: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola

  Minőségügyi Támogató Csoportja

  Tanácsadó: Székelyné Magyari Nóra

  Az alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. május 10.

  Módosítás dátuma: 2007. augusztus 22.

  Módosítás dátuma: 2009. május 21.

  Ph. ……………………………

  igazgató

  A fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2009.május 25.

  Eger Megyei Jogú város .

  Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2009. ……………..

  Ph. ……………………………

  Fenntartó képviselője

  Andornaktálya Község Önkormányzata

  Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2009. ……………..

  Ph. ……………………………

  Fenntartó képviselője

  Tervezett felülvizsgálat dátuma: 2011. évben

 • 2

  Tartalom

  1. Intézményi minőségpolitika ..........................................................................................................3

  1. 1. A fenntartó minőségpolitikájában megfogalmazott alapelvek és célok ......................................3

  1. 2. Intézményünk minőségpolitikai nyilatkozata ............................................................................5

  1. 3. Intézményi minőségcélok ........................................................................................................6

  2. Intézményi minőségfejlesztési rendszer ........................................................................................8

  2. 1. Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége, jogszerű működés ..................................8 2. 1. 1. A H. M. Ált. Isk. pedagógiai tervezésének folyamatszabályozása. ...................................... 11

  2. 1. 2. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola éves munkatervének folyamatszabályozása ................ 14

  2. 1. 3. A H. M Ált. Isk. vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása .................................................. 17 2. 1. 4. Minőségirányítási rendszer működtetése ............................................................................ 20

  2. 1. 4. 1. Irányított önértékelés................................................................................................... 20

  2. 1. 4. 2. Belső audit .................................................................................................................... 25

  2.2. A partnerkapcsolatok irányítása .............................................................................................. 28 2. 2. 1. A H. M. Ált. Isk. partneri elégedettség mérésének folyamatszabályozása ........................... 30

  2. 2. 2. A H. M. Ált. Isk. 1. osztályosainak beiskolázási folyamat szabályozása ............................. 33

  2. 2. 3. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola nyomonkövetési-eljárásának folyamata ...................... 36 2. 2. 4. Panaszkezelés .................................................................................................................... 38

  2. 2. 4. 1. A H. M. Ált. Isk. panaszkezelési rendje az iskola alkalmazottai részére.................... 39

  2. 2. 4. 2. A H. M. Ált. Isk. panaszkezelési rendje az iskola tanulói részére .............................. 41 2. 3. Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése .......................................................................... 43

  2. 3. 1. Kiválasztási és betanulási rend ........................................................................................... 45

  2. 3. 2. Továbbképzési rendszer folyamatának szabályozása .......................................................... 49

  2. 3. 3. Ösztönzőrendszer működtetésének folyamatszabályozása .................................................. 52

  2. 3. 4. A pedagógusok értékelésének (minősítésének) eljárásrendje Kt. 2006. 40. § 11. .............. 55

  2. 3. 5. Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátók értékelésének eljárásrendje 62

  2. 4. Az intézmény működtetése .................................................................................................... 68 2. 4. 1. A H. M. Ált. Isk. gazdasági (költségvetés) tervezésének folyamatszabályozása .................. 71

  2. 4. 2. A Hunyadi M. Ált. Isk. beszerzési eljárásának folyamatszabályozása ................................. 74

  2. 4. 3. Biztonságos munkakörnyezet biztosítása............................................................................ 77

  2. 5. Oktatás-nevelési tevékenységek értékelése ............................................................................. 80 2. 5. 1. Helyi képzési kínálat tervezése /tanórán kívüli foglalkozások / ........................................... 82

  2. 5. 2. Közös követelmények érvényesítése a pedagógusok együttműködésében ........................... 85

  2. 5. 3. A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök ....................... 87 2. 5. 4. Éves és féléves értékelés folyamatszabályozása ................................................................. 91

  2. 5. 5. Az országos és városi mérési- értékelési rendszer által kijelölt feladataink ......................... 94

  2. 5. 5. 1. Az országos mérés, értékelés tervezett üteme: ................................................................ 94

  2. 5. 5. 2. A fenntartói mérés-értékelés tervezett üteme: ................................................................ 94

  2. 5. 5. 3. Az országos mérések eljárási rendje Kt 2006. 40. § 11. bekezdés .................................. 96

  2. 5. 5. 3.1. A kompetenciamérésekhez kapcsolódó, az egyes tanulók és egyes osztályok fejlődését,

  teljesítményét nyomon követő eljárásrend folyamatszabályozása 2. 5. 5. 4. A Minőségfejlesztést támogató csoport éves jelentése Kt. 40. §. 11. bekezdés ............. 102

  2. 5. 5. 5. Intézkedési terv készítésének eljárásrendje Kt. 2006. 99. § 7. bekezdés ........................ 105

  2. 6. Mérés, értékelés ................................................................................................................... 108

  3. Az IMIP mellékletei .................................................................................................................. 115

 • 3

  1. Intézményi minőségpolitika

  1. 1. A fenntartó minőségpolitikájában megfogalmazott alapelvek és célok

  Eger Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programját 2004. január 29.

  Közgyűlés fogadta el, melyben meghatározta az intézményünkre vonatkozó minőségpolitikai

  alapelveket és célokat, amely illeszkedik Andornaktálya Település Önkormányzatának

  minőségirányítási programjához.

  A minőségirányítási program alapelvei:

   A minőségpolitikával összhangban az oktatási szolgáltatásban a minőséget kell előtérbe helyezni a mennyiség helyett. Az intézményi munka irányításában, a pedagógiai munkát,

  a tárgyi, személyi feltételeket érintő döntések előkészítésében és megszületésében a

  szolgáltatások garantált színvonala a legfontosabb szempont.

   Az oktatási szolgáltatás minőségét leginkább befolyásoló tényező a fenntartói, felhasználói, megrendelői valós igény, melyet városi és intézményi szinten is figyelemmel

  kell kísérni.

   A minőségi szolgáltatás megvalósítása a képviselőtestület, az Oktatási Bizottság, a Polgármesteri Hivatal irodái, az intézmények és társszervek szoros együttműködésén

  alapuló közösségi szolgáltatás.

   A szolgáltatás színvonal megtartásának, emelésének záloga a rendszeres mérés - értékelés - ellenőrzés.

  A közoktatás-ellátás területeire vonatkozó célok meghatározása:

   Az intézményekkel szemben támasztott elvárások:

   Az alapító okiratok rendszeres áttekintésével pontosan megfogalmazásra kerülnek az egyes intézmények belső fejlődését segítő lehetőségek, elvárások, amelyek a város

  sajátosságaiból adódnak.

   Valamennyi intézmény céljaiban jelenjen meg a tanulási – szociális képességek fejlesztése, a gyerekekkel való egyéni és differenciált bánásmód, a követő intézmény

  fokozatban való helytállásra felkészítés.

  Minden intézményben alakuljon ki a felzárkóztatás és a tehetséggondozás megfelelő

  aránya a szülői igényekhez és a gyermeki képességekhez igazodva.

   Az általános iskolákkal szemben támasztott elvárások:

   Az áltanos iskoláktól elvárjuk, hogy a kezdő, a bevezető, és alapozó szakasz legfontosabb feladata az alapkészségek stabil kialakítása legyen. Mindezekhez

  biztosítsák a gyermekek – képességeik és hátrányaik szerinti – egyéni fejlesztési útját.

View more